2009-01-30

Efraimsson skyller ifrån sig

Försäkringskassan är en myndighet med en styrelse med fullt eget ansvar. Inger Efraimsson var fram till för ett år sedan ordförande för den styrelsen. När hon idag i Aftonbladet ger sig på socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson så får det nog snarast ses som ett uttryck för hennes egna tillkortakommanden än något annat.

Efraimsson var själv med och fattade beslut om omorganisationen av Försäkringskassan. Hon har ställt sig bakom den plan som hade gett Försäkringskassan 650 miljoner kronor mindre förra året jämfört med vad regeringen sedan tilldelade myndigheten.

Hösten 2007, dvs för snart ett och ett halvt år sedan, satt den dåvarande generaldirektören Curt Malmborg inför Socialförsäkringsutskottet i riksdagen och uttalade att han var "nöjd" med budgeten för 2008. I mitten av november förra året satt Curt Malmborg återigen inför utskottet och sa att budgeten för 2009 var "rättvis".

I december var prognosen 900 miljoner kronor i underskott.

Jag har lyssnat på socialförsäkringsministern otaliga gånger. Hon lyfter i sina anföranden alltid upp det fantastiska jobb som personalen på Försäkringsakassan utför. Hon har aldrig, och skulle inte ens komma på tanken att lägga skulden på de problem som Försäkringskassan haft under omorganisationen på personalen på Försäkringskassan.

Inger Efraimsson fick inte förnyat förtroende som styrelseordförande för ett år sedan. Det - och inget annat - torde vara förklaringen till den debattartikel hon hade i Aftonbladet idag.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Seger!

Fredagen avslutades med en storskräll! Det moderata bowlinglaget lyckades - äntligen - efter många år av förluster mot Ringqvists Tryckeri få till en seger med siffrorna 8-4. Det var hårt för motståndarlaget att inse sig besegrade. Möjligen mildrades besvikelsen efteråt när vår lagkapten Bjers bjöd såväl vinnare som förlorare på en omgång i baren.

Laget som storspelade ikväll på Vilbergen Superbowl var förutom undertecknad, Anders Lindgren, Jirina Klevstigh, Finn Lund och Åke Bjerselius. En klart bidragande orsak till segern var att Jirina spelade på topp ikväll! Nu ligger vi fyra i serien och en seger även i nästa match för oss vidare till slutspelet.

2009-01-29

Fokus på Försäkringskassan

Idag har fokus legat på Försäkringskassan. Morgonen började förvisso med ett frukostmöte med AMF:s nya vd, Ingrid Bonde, om pensioner, men under förmiddagen avhöll Socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning av Justitieombudsmannen rörande framförallt handläggningstiderna hos Försäkringskassan. Det stod tämligen klart att de omfattande förseningar som inträffade förra året var begränsade till slutet av sommaren och början av hösten. JO pekade på att den nya organisationen inledningsvis ledde till att handläggarna på Försäkringskassan blev allt för avskärmade från dem som sökte ersättning av olika anledningar och andra omständigheter som främst kan kopplas till omorganisationen. Även om det finns förklarande orsaker bakom de försenade utbetalningarna, så ursäkter detta givetvis inte att ett antal människor har hamnat i mycket problematiska ekonomiska svårigheter på grund av detta.

Mer glädjande är att Försäkringskassan - tack vare kompetenta, erfarna och lojala medarbetare som arbetat hårt i en svår situation – lyckats lösa situationen och i december fått ner handläggningstiderna till rekordkorta nivåer.

Igår kunde också socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, efter att ha träffat Försäkringskassans ledning och styrelse, presentera ett antal åtgärder för att säkra upp så att utbetalningar inte blir försenade i framtiden och för att – om så ändå blir fallet – kompensera de som drabbas. Från och med den 1:a juli i år inrättas den nya myndigheten för inspektion över socialförsäkringen, under våren ska Försäkringskassan ta fram ett servicekontrakt som klargör vilket åtaganden myndigheten utfäster gentemot medborgarna och om utbetalningar – trots allt - blir försenade så ska den enskilde kunna få ut ersättningen med en extra kompensation i form av en förseningsränta från myndigheten. Bra och offensiva satsningar för att råda bor på problem som skapades redan under socialdemokraternas tid vid regeringsmakten.

Läs gärna mina tidigare bloggningar om Försäkringskassan: Rekordkorta handläggningstider hos Försäkringskassan i december, Fakta om Försäkringskassan, Försäkringskassan är en viktig myndighet.
Länk
Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2009-01-27

Rekordkorta handläggningstider hos Försäkringskassan i december

Eftermiddagens avstämningsmöte med migrationsministerns stab fick stå tillbaka till förmån för en interpellationsdebatt om Försäkringskassan.


Det som bekymrar mig är att oppositionen gärna vill skapa en bild av att problemen med långa handläggningstider hos Försäkringskassan består. Så är ju inte fallet. I december var handläggningstiderna historiskt korta. Nio av tio ansökningar om sjukpeng handlades inom 30 dagar, nio av tio ansökningar om tillfällig föräldrapeng handlades inom 30 dagar och nästan tio av tio ansökningar om bostadstillägg för pensionärer handlades inom 30 dagar.


Genom fantastiska arbetsinsatser av Försäkringskassans personal under hösten har man lyckats få ordning på de handläggningstider som var alldeles för långa under slutet av sommaren och i början av hösten. Det är självklart oacceptabelt och djupt beklagligt att handläggningstider drar ut på tiden och människor hamnar i svåra ekonomiska trångmål, de problem som drabbade Försäkringskassan förra året ska inte förringas, men det finns ju ingen anledning till att måla upp en bild av att det fortfarande är problem. Det bidrar bara till göra arbetsssituationen obehaglig för många på Försäkringskassan som tvingas utstå människors missnöje.

Försäkringskassans tjänstemän ska ha en eloge för det arbete de presterat i en mycket svår situation.

Om det nu är så att oppositionen, trots att handläggningstiderna är rekordkorta, inte är nöjda med att mellan nio och tio personer av tio får sina ersättningar inom 30 dagar så undrar jag varför de inte protesterade under socialdemokraternas sista år vid regeringsmakten då endast mellan sju och åtta av tio fick sina ersättningar i tid?

Läs gärna vad min riksdagskollega Jan Ericson skriver på sin blogg om debatten och mina tidigare bloggningar om Försäkringskassan: Fakta om Försäkringskassan och Försäkringskassan är en viktig myndighet.

Nu pågår riksdagsgruppen för fullt och när detta möte är klart bär det iväg till Holmen AB för att diskutera förutsättningarna för skogsnäringen.

Media: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2009-01-26

Fakta om Försäkringskassan

Mötet med TCO:are i Linköping var mycket givande, även om det seminarie jag inbjudits att delta i visade sig vara en paneldiskussion med bland annat mig som medverkande panelen. Något förvånande, men Försäkringskassan och socialförsäkringar är något jag gärna diskuterar. Lite värre var det sannolikt för mina riksdagskollegor som inte vanligtvis jobbar med dessa frågor, men nu överraskande nog förväntades diskutera de samma.

Nåväl, eftersom att uppmärksamheten kring Försäkringskassan synes vara fortsatt stor i media så tänkte jag lite kort redogöra för en del fakta som kan vara intressanta att känna till.


Ekonomin

De regionala Försäkringskassorna slogs ihop 2005 till en nationell myndighet. Den förra regeringen tog tillsammans med ledningen för Försäkringskassan fram en plan för hur omställningsarbetet skulle bedrivas.

I efterhand är det lätt att konstatera att allt inte gått som planerat. Till exempel så har regeringen under de senaste två åren behövt skjuta till ytterligare 1,2 miljarder kronor till Försäkringskassan.

Budgeten för Försäkringskassan uppgick förra året till 7.415 miljoner kronor. Detta kan jämföras med vad socialdemokraterna planerade avsätta för 2008 i sin sista budget (budgetpropositionen för 2006), nämligen 6.760 miljoner kronor. Försäkringskassans budget för förra året var alltså 650 miljoner konor större än vad socialdemokraterna planerade för.

I Försäkringskassans budgetprognos den 30 oktober (dvs efter att budgetpropositionen lämnats till riksdagen) redovisade man ett resursbehov på 7.175 miljoner kronor för 2009, dvs 135 miljoner kronor över anslagsnivån i budgeten.

I den senaste prognosen från den 19 januari visar Försäkringskassan på ett resursbehov på ytterligare 737 miljoner kronor utöver det anslag på 7.039 miljoner kronor man har fått för i år. Vad som ligger bakom denna mycket kraftiga avvikelse från tidigare prognoser synes fortfarande vara oklart.


Vad sker nu?

Regeringen har nu tillsatt en ny generaldirektör, Adriana Lender, som har en gedigen kompetens och erfarenhet av Försäkringskassan. Vidare ska socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ha överläggningar med Försäkringskassans ledning och styrelse om den uppkomna ekonomiska situationen. En ny tillsynsmyndighet, Inspektionen för socialförsäkringen, inrättas den 1 juli i år.


Handläggningstiderna

Mediebilden av Försäkringskassan blir ofta orättvis. Det är alltid de fall där något gått snett som lyfts upp. Men i de allra flesta fall fungerar det precis som det ska. I många fall fungerar det till och med bättre nu än tidigare. Förseningarna som JO kritiserar och mycket kretsar kring nu skedde under sommarhalvåret förra året.

Idag får 9 av 10 sin ersättning inom 30 dagar. Handläggningstiderna var i december faktiskt historiskt korta. Tjänstemännen på Försäkringskassan har i en mycket svår och pressad situation gjort en fantastisk - en heroisk - arbetsinsats för att få ordning på utbetalningarna.

Här kommer några exempel på hur stor andel av ärendena som handlades inom 30 dagar i december 2008 jämfört med tidigare år, (Försäkringskassans mål är 90%):

Sjukpenning

2008 – 89%
2007 - 92%
2006 - 82%
2005 - 71%

Tillfällig föräldrapenning

2008 – 86%
2007 - 90%
2006 - 86%
2005 - 82%

Bostadstillägg för pensionärer (BTP)

2008 – 96%
2007 - 76%
2006 - 76%
2005 - 78%

Försäkringskassan är en viktig myndighet. Många människor är beroende av att handläggningen av deras ärenden sker snabbt och att man får ut sin ersättning i tid. Som det ser ut nu så är man på god väg att lyckas med detta. Jag hyser goda förhoppningar om att Adriana Lender tillsammans med alla sina mycket kompetenta, erfarna och lojala medarbetare reder ut situationen och lyckas återupprätta Försäkringskassans goda rykte.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Fortsatt fokus på Försäkringskassan

Uppmärksamheten kring Försäkringskassan fortsätter i media idag, nu baserat på uttalanden från Justitieombudsmannen. Sannolikt kommer Försäkringskassan vara i fokus veckan ut, för på torsdag anordnar vi i Socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning av JO rörande granskningen av Försäkringskassan.

Som jag skrev igår så är Försäkringskassan onekligen en viktig myndighet och det är därför inte konstigt om uppmärksamheten blir stor då vissa saker inte fungerar som det ska. Läs gärna mina övriga reflektioner om läget för Försäkringskassan i den bloggningen.

Nu ska jag för övrigt till Linköping för att träffa TCO i länet och diskutera bland annat just läget för Försäkringkassan.

Media: DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, SvD1, SvD2, SvD3

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2009-01-25

Nya pensionssystemet gynnsamt för pensionärerna

Under den närmaste tiden kommer sannolikt pensionerna att diskuteras en del. Inte minst mot bakgrund av att nedgången på de finansiella marknaderna, som en följd av den globala lågkonjunkturen, riskerar att dra ner pensionsutbetalningarna under en tid.

Då är det viktigt att komma ihåg att det nya (offentliga) pensionssystemet, sedan det infördes 2001, har gett pensionärerna hela 24 miljarder kronor mer i utbetald pension jämfört med vad som varit fallet om vi behållit det gamla pensionssystemet (ATP-systemet).

Media: SvD, DN

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Försäkringskassan är en viktig myndighet

Försäkringskassan är onekligen en viktig myndighet. Var fjärde krona som konsumeras har transfererats via myndighetens olika försäkrings- och ersättningssystem. Försäkringskassans betydelse för den ekonomiska tryggheten för många människor kan knappast överskattas. Så det är klart att känslorna svallar när utbetalningarna av olika förmåner inte fungerar som det ska.

Jag skulle vilja göra reflektioner utifrån det som media har rapporterat om idag:

- Försäkringskassan har på en mycket kort tid genomgått en av de största organisationsförändringar som någonsin genomförts i Sverige.

- Försäkringskassan är en självständig myndighet med en styrelse med fullt eget ansvar som fattat beslut om och stått bakom den genomförda omorganisationen.

- Försäkringskassans personal har utsatts för stora påfrestningar och tvingats arbeta under pressande omständigheter. Trots detta gör man ett mycket gott arbete. Det allra mesta fungerar precis som det ska.

- Utifrån alla de möten jag har haft med Försäkringskassans personal under de senaste åren så vet jag att där finns mycket erfarenhet, kompetens och en enorm lojalitet gentemot det viktiga uppdrag man har.

- Den ekonomiska situation som har uppstått, med ett underskott på närmare en miljard kronor inom administrationen, kom som en obehaglig överraskning strax före jul. Så sent som i oktober rapporterade Försäkringskassans ledning om ett prognostiserat underskott på drygt 100 miljoner kronor. Hur denna prognosmiss kunnat uppstå återstår för myndigheten att analysera. Sannolikt har man, åtminstone på kort sikt, överskattat de effektiviseringsvinster som omorganisationen skulle ge. Felinvesteringar i IT-infrastruktur kan också vara en bidragande orsak.

- Försäkringskassan har nu en ny generaldirektör, Adriana Lender, som har en gedigen erfarenhet av myndigheten. Hon har utifrån sin kompetens goda förutsättningar att få den nya organisationen att ”sätta sig” och se till att myndigheten fullt ut uppfyller sitt uppdrag, inte minst vad gäller att se till så att handläggningstiderna är rimligt korta och att utbetalningar av ersättningar sker i tid.

- Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson kommer inom kort att diskutera den uppkomna situationen – inte minst vad gäller ekonomin – med Försäkringskassans generaldirektör och styrelse.

Jag känner en trygg förvissning om de problem som idag speglas i media kommer att lösas och att Försäkringskassans något tilltufsade rykte kommer att återupprättas.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Uppåt för Alliansen, nedåt för Holmberg

Dagens Sifo-mätning visar en fortsatt uppgång för Alliansen och nedgång för det rödgröna experimentet. Nu skiljer det endast 5,7 procenteneheter mellan Alliansen och det som påstås vara ett rödgrönt regeringsalternativ. Så mycket alternativ är de förstås ändå inte eftersom att de inte kunnat enas om någon gemensam politik.

Den som borde ha fått sig en tankeställare vid det här laget är statsvetaren Sören Holmberg som redan hösten 2007 förutspådde att Allians för Sverige skulle vara "rökt" i valet 2010.

Media: SvD1, SvD2, DN, AB

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

2009-01-24

"De rödgröna ljög"

Noterar att allt fler genomskådar de rödgrönas lögner. Ett exempel på detta är denna insändare i Norrköpings Tidningar.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Falsk marknadsföring av Agenda

Redan i torsdags så blev jag inbokad av SVT:s Agenda att vara med och diskutera flyktingpolitik i morgondagens program, men idag blev jag avbokad. Förmodligen har de insett att jag respekterar de olika roller riksdagen respektive myndigheter och domstolar har - och därmed inte heller uttalar mig i enskilda ärenden (vilket de troligen vill eftersom att det blir mer underhållande TV om man får till en debatt med Migrationsverkets generaldirektör om ett enskilt fall).

Riksdagen stiftar lagar och myndigheter/domstolar tolkar och tillämpar dem. Lagstiftare ska inte försöka att tolka lagen åt myndigheterna, då blir styrningen oklar och rättsosäkerhet uppstår.

Däremot så kan vi lagstiftare diskutera lagens utformning, förarbeten och motiven bakom olika paragrafer. Vi kan också utifrån praxisbildningen dra slutsatser om det kan behövas förändringar av lagen för att uppnå de syften med lagen som riksdagen önskar. Just vad gäller utlänningslagen så pågår just nu en översyn som ska presenteras i juni. När den är klar så finns det all anledning för oss politiker att fundera på eventuella förändringar av lagen.

Jag noterar dock att Agenda fortfarande marknadsför morgondagens program med att jag kommer att medverka. Så är dock alltså inte fallet. Falsk marknadsföring, Agenda!

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2009-01-23

Vem är mest liberal i riksdagen?

Framme i Halmstad. Ska nu ägna senare delen av eftermiddagen åt att träffa allianspolitiker, under ledning av kommunstyrelseordförande Carl Fredrik Graf, för att diskutera kring sjukförsäkringsreformen.

På bloggen Krohniskt kan man nu rösta om vem som är liberalast i riksdagen. Gå in och gör din röst hörd!

Gunnar Axén

Räkna ut Din skattesänkning på www.jobbskatteavdrag.se

DN och AB skriver idag om årets inkomstskattesänkning. På http://www.jobbskatteavdrag.se/ kan man göra individuella beräkningar av hur stor den egna skattesänkningen blir.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 års fängelse för bidragsbrott

Både DN och SvD rapporterar idag om att man i Stockholm stad bedömer bidragsbrottsligheten (brott ska kallas brott, inte fusk) uppgå till 30 miljoner kronor per år. Det kan straffa sig hårt om man stjäl från våra gemensamma trygghetssystem. Den nya bidragsbrottslagen som vi införde i augusti 2007 föreskriver upp till 4 års fängelse för den som begår ett grovt bidragsbrott.

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna röstade emot lagen. Jag kan verkligen inte förstå varför de tar så lätt på denna brottslighet.

Läs gärna också tidigare inlägg om bidragsbrott.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2009-01-22

Tåghaveri


Mötet i Linköping avklarat och hemresan påbörjad. Men jag blev kraftigt försenad eftersom att SJ:s tåg givetvis havererade. Efter många stopp och omstarter så dog tåget definitivt vid Linghems pendeltågsstation, mindre än en mil från Linköping. SJ var lika smidiga som vanligt. Det tog 20 minuter och mycket tjat innan de gick med på att öppna dörrarna så de av oss som kunde ta en taxi eller ett pendeltåg in till Linköping fick den möjligheten. Svårt att förstå att de vägrar öppna dörrarna när vi står precis vid en perrong. Men det är mycket man inte förstår när det gäller SJ. Ett ljus i mörkret dock var att ombordpersonalen var trevlig och flitiga med att upplysa om orsaken till problemen.
De som var med på tåget till slutstationen i Malmö blev totalt 2 timmar och 20 minuter försenade. Glöm inte bort att ansöka om ersättning enligt SJ:s restidsgaranti. Det finns en sådan, men SJ upplyser knappt om den (det borde vara obligatoriskt att man informerar om den via högtalarna på alla försenade tåg) och den är svårt att hitta på hemsidan. Men här har du länken till formuläret du ska skicka in (går via webben).
(Bilden är från ett annat tåghaveri)

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Jämställt föräldraskap

Dagen har varit fylld av sammanträden och nu sitter jag på tåget mot Linköping tillsammans med riksdagskollegan Andreas Norlén för att - förhoppningsvis, SJ meddelar just nu att det är fel på tåget - nå fram till ytterligare ett möte.

Idag har vi presenterat vår delrapport om Jämställt föräldraskap. Som så alltid blir förslagen mer tillspetsade när de framställs i media, men det är kul att rapportens innehåll och förslag verkar sätta fart på engagemanget hos många. Såväl ris som ros har influtit i mailboxen idag. Vi kan se fram emot spännande diskussioner på partistämman när besluten ska fattas om den framtida inriktningen på vår jämställdhetspolitik.

Det som väckt flest reaktioner verkar vara denna skrivning i rapporten:

"Vi har infört jämställdhetsbonusen för att göra skillnad. Den har ännu inte varit i kraft
tillräckligt länge för att vi ska kunna se effekterna av den. Vi måste naturligtvis göra en
utvärdering av jämställdhetsbonusen för att säkerställa att den får önskad effekt och att
den leder till en jämnare fördelning av föräldraledigheten. Vi tror också att jämställdhetsbonusen går att förenkla och att informationen till föräldrarna kan förbättras. Om det skulle visa sig att jämställdhetsbonusen inte ger tillräcklig effekt bör den förstärkas.
För det fall jämställdhetsbonusen därefter ändå inte ger tillräcklig effekt är vi inte
främmande för att överväga en ökad grad av individualisering av föräldraförsäkringen
med utgångspunkt från den isländska modellen eller någon annan likartad lösning."


Den som vill läsa rapporten och bilda sig en egen uppfattning om det som verkligen står i den hittar den här.

Och hör gärna av er med synpunkter. Jag hinner inte alltid svara på alla mail, men jag läser alla jag får.

Media: SvD, SR, Nyheter24,

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2009-01-21

Viktigt påpekande!

Under socialdemokraternas tid vid makten sänkte man sjukskrivningstalen genom att förtidspensionera många bara för att de varit sjukskrivna under en längre tid. Med vård, rehabilitering och arbetsträning hade sannolikt många kunnat komma tillbaka till arbetslivet. 140 personer om dagen förtidspensionerades under socialdemokraternas tid vid makten. Många mot sin vilja. Bara för att socialdemokraterna lovade att minska sjukskrivningstalen. Cyniskt.

Att få förtidspenion, eller icke tidsbegränsad sjukersättning som är den korrekta termen, innebär att man blir uppsagd från sitt arbete, får 64% av lönen i ersättning och med stor sannolikhet fastnar i ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap som ofta i sig bidrar till en sämre hälsa.

För att hjälpa dessa människor tillbaka till arbetsgemenskap och social gemenskap har vi genomfört en reform som innebär att de som har icke tidsbegränsad sjukersättning kan arbeta, studera eller jobba ideellt - i den utsträckning man kan och vill - utan att deras rätt till sjukersättning riskerar att ifrågasättas.

Många som har sjukersättning och som hört talas om reformen anser att den är efterlängtad och viktigt för dem. Läs några åsikter här.

Men - och detta är ett mycket viktigt påpekande - precis som DN understryker i denna artikel: Om man arbetar och har en inkomst så måste man anmäla detta till Försäkringskassan.

Det är nämligen så att om man arbetar och har en inkomst så görs ingen reducering av sjukersättningen för den som har inkomster upp till 42.800 kronor, men för varje intjänad krona över det beloppet så minskas sjukersättningen med 50 öre. Och för att Försäkringkassan ska kunna göra rätt avräkning så måste man anmäla att man arbetar och hur mycket man tjänar. Anmäler man inte detta och Försäkringkassan upptäcker att man arbetar så riskerar man att förlora rätten till sjukersättning.

Du hittar anmälningsblanket här.

Och här och här kan du läsa mer om reformen.


Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Revolutionsfirande? Nej tack!

Har just gått igenom posten.
Har fått en inbjudan från den iranska ambassadören för att fira "the Occasion of the 30th Anniversary of the Victory of the Islamic Revolution of Iran". Firandet går av stapeln på Sergel Plaza Hotel. Hoppas de har hyrt det minsta konferensrummet. För hur många vill vara med och fira en diktatur som bryter mot de mänskliga rättigheterna och har stening, spöstraff och kroppsstympning i straffskalan?

För en mer utförlig beskrivning av läget för de mänskliga rättigheterna i Iran rekommenderas läsning av UD:s MR-rapport.

Mitt svar på inbjudan blir: Nej tack!

Vilket meddelas endast på detta sätt.

Ytterligare ett inbjudningskort till pappersinsamlingen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Fick alarmisterna rätt?

Dagens votering, varunder Fredrick Federley blev åthutad av stilpolis Nilsson, är nu avklarad.

Inför årsskiftet så var det stort stohej från oppositionens sida och i media om de 70.000 som riskerade förlora sin sjukpeng - som det uttrycktes av oppositione och i media. Nu har årsskiftet passerat och larmet tystnad.

Snart kan vi summera och se hur det gick. Fick alarmisterna rätt eller var de bara ute efter att skrämma de sjukskrivna, göra dem oroliga och vinna några extra röster?

Om några veckor så går det att presentera utförlig statistik över utfallet, men redan när jag besökte Försäkringskassans kontor i Lund i förra veckan så fick jag en indikation. I Lund hade de 1.980 sjukskrivna som vid årsskiftet uppnått 6 månaders sjukskrivning. Vid den tidpunkten ska numera i normalfallet - undantag finns - den sjukskrivnes arbetsförmåga bedömas mot hela arbetsmarknaden. Under december månad fick 34 personer besked om att deras rätt till sjukpeng skulle kunna komma att dras in för att de hade en arbetsförmåga. När halva januari gått så var det 20 personer som fått detta besked. Det är en bit från de 1.980 personer som skulle "riskera att förlora sin sjukpeng!", för att använda det språkbruk som opposition och media använde sig före årsskiftet.

Nu återstår några timmars harvande bland pappershögarna på kontoret.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Debatt och "underhållning"

Det blev en tidig återresa med flyg till Stockholm på morgonen för att hinna - precis lagom - i tid till förmiddagens arbetsmöte. Den arbetsgrupp jag leder ska leverera en rapport senast imorgon kväll, så vi befinner oss i det intensiva slutskedet just nu.

Jag tycker det gick bra i Debatt igår, vilket också bekräftas av de inkomna SMS:en och mailen. Eftersom att programmet enbart handlade om de båda flyktingbarnen Lollo och Kristinas mycket svåra situationer så gavs det utrymme till en bra och balanserad diskussion, inte så snuttifierad som jag var rädd för att den skulle bli. Enligt en av de som arbetar med programmet så satsar man mer på "underhållning" i det Debatt som sänds på torsdagar. Förmodar att det är en sådan sändning som Blondinbella idag meddelat att hon inte vill medverka i.

Nu bär det iväg till socialdepartementet för ett kort avstämningsmöte.


Gunnar Axén

2009-01-20

15 miljoner färre sjukfrånvarodagar förra året

Jag lämnar nu Stockholm och ett riktig ruskväder, blåsigt och med blötsnö, för att med tåg ta mig ner till Göteborg. Om nu Göteborg är Sveriges framsida som vissa hävdar så förväntar jag mig att det är varmt och soligt vid framkomsten... Ska vara med i SVT:s Debatt ikväll (kl.20.30 för den som vill titta) för att diskutera flyktingpolitik. Tycker egentligen inte om formen på Dabatt. Viktiga samhällsfrågor snuttifieras och det verkar vara mer intressant att folk ska sitta och gapa till varandra än seriöst diskutera olika frågor. Mer underhållning än samhällsprogram.

Försäkringskassan har idag presenteras sjukskrivningsstatistiken för föregående år. Glädjande nog fortsätter sjukskrivningstalen att sjunka. Ohälsotalet, som beskriver hur många dagar i snitt vi har varit sjukskrivna eller fått sjukersättning under året, har sjunkit med 2,5 dagar till 35,8 dagar.

Försäkringskassans generaldirektör, Adriana Lender, förklarar den minskade sjukfrånvaron på följande sätt: "Det finns säkert flera samverkande faktorer till den utveckling som vi nu ser. Jag tror att både vi, arbetsgivare och sjukvården är överens om vikten av tidiga insatser för att stödja återgång i arbete. Beslutsstödet för läkare som infördes under förra året, samt en ökad samverkan med arbetsförmedlingen kan också bidra till att sjukskrivningarna blir kortare."

Glädjande utveckling är det i alla fall!

Minskningen av ohälsotalet motsvarar ungefär 15 miljoner färre frånvarodagar.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2009-01-19

Dagens (s)kandal

Eftermiddagen har jag ägnat åt ett långt internt arbetsmöte och under kvällen blev det en middag med Taiwans representant i Sverige och hans närmaste medarbetare, vilka nu båda lämnar landet efter att ha tjänstgjort här i närmare sex år. Som tidigare ordförande för svensk-taiwanesiska parlamentarikerförbundet har jag samarbetat mycket med dem under årens lopp och utifrån detta har det givetvis vuxit fram starka vänskapsband.

Avvisningen av de två egyptierna 2001 har återigen lyfts upp i media. Denna gång med anledning av den bok som Anna Lindhs väninna gett ut i dagarna. Denna (s)-affär rymmer minst två skandaler. Den ena är den mest uppenbara – hela avvisningen och hur den gick till. Jag tänkte inte orda mer om detta eftersom att den felaktiga hanteringen av de båda männen är så uppenbar.

Den andra skandalen – om den visar sig vara sann – är att Thomas Bodström och Göran Persson skyllt ifrån sig på statsrådskollegan Anna Lindh, som ju så tragiskt hade gått bort när avslöjandet om avvisningen skedde. Vad säger detta om kulturen inom socialdemokraterna? Visst borde man undvika att svärta ner minnet av en mycket duktig minister som mördats.

En del har under dagen hävdat att detta endast är en del av det maktspel som pågår inom socialdemokraterna, men jag har svårt att tro på sådana påståenden. I mina ögon handlar det om en nära vän till Anna Lindh som vill ge henne en fullt berättigad upprättelse. Det mest klädsamma just nu vore att Bodström och Persson lade korten på bordet och klargör vilket ansvar de själva hade i denna affär.

Media: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Pensioner ska ses långsiktigt

Ingrid Bonde, VD på AMF Pension, meddelar idag att man troligen kommer att behöva återta en del av återbäringsräntan från pensionsspararna. Som alltid när något sådant här sker så uppstår det protester från olika håll. Media drar på med hårdvinklade rubriker och det framställs som om man orättmätigt tar ifrån spararna något de har rätt till.

Men vad det handlar om är att bolagen återtar, helt eller delvis, en del av den utdelning som spararna tidigare fått tillgodogöra sig utöver den garanterade räntan. Policyn bygger på att spararna i en uppgång snabbt får del av vinster som ligger över den garanterade avkastningen, men samtidigt får vara beredda på ett återtag vid kraftiga nedgångar på marknaden.

Som alltid när det gäller pensioner så måste det ses långsiktigt, det gäller både det allmänna pensionssystemet och privat pensionssparande. I till exempel AMF:s fall så bör det återtagande som verkar komma att ske ställas mot att man under de senaste tio åren haft en återbäringsränta på 10%, vilket får sägas vara relativt högt.


Media: DN, SvD, AB

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2009-01-18

All time high för regeringen

En av dagens glada nyheter är att regeringen når ett nytt opinionsmässigt rekord. Aldrig tidigare har så många, 55%, ansett att regeringen gör ett bra jobb. Endast 34% tror att en socialdemokratisk regering skulle göra ett bättre jobb. För övrigt lite märkligt att man i mätningen ställer frågan om en "socialdemokratisk regering", det vore ju rimligare i nuläget att ställa frågan om hur pass bra jobb folket tror att en v-mp-s-regering skulle göra. Sannolikt är det ännu färre som har förtroende för det alternativet.

Läs mer: SvD

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2009-01-17

Tacka Alliansen för löneförhöjningen!

Harald Klomp som nyligen skapade den förträffliga sidan jobbskatteavdrag.se, där man kan räkna ut vad jobbskatteavdraget har inneburit för den egna inkomsten, har nu byggt ut sidan med en funktion som visar hur mycket jobbskatteavdraget motsvarar i löneförhöjning.

Den som tjänar 19.000 kronor, till exempel, skulle ha behövt 1.861 kronor i löneförhöjning för att få motsvarande nettoeeffekt på inkomsten som jobbskatteavdraget ger. Det vill säga, jobbskatteavdrget motsvarar en löneökning med nästan 10%!

Surfa in och räkna själv!

Och länka till sidan!

Harald Klomp borde få en bragdmedalj för sin insats!

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2009-01-16

En bloggande försvarsminister

Noterar på nätet att det hänt stora saker idag medan jag farit runt mellan studiebesök och möten. Självaste försvarsministern har börjat blogga! Ett mycket bra initiativ, då kan vi framöver se fram emot raka och ofiltrerade besked om försvarspolitiken. Välkommen till bloggosfären, Sten!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Samma sossar där som här

Mötet med socialnämndsledamöter (från Alliansen) i Kristianstad rådhus var mycket givande. Samtal och diskussion kring rehabiliteringsreformen stod på agendan, men det blev också lite om pensioner och annat. Imponerande att så många ville avsätta en sen fredagseftermiddag/tidig fredagskväll för att diskutera dessa frågor. Ett stort tack till Fredrik Axelsson som hörde av sig och tog initiativ till mötet!

På X2000-tåget, som startade sin resa i Köpenhamn, hittade jag ett exemplar av dagstidningen Berlingske Tidende. Lite kul för en halvdansk (eller 62,5% för att vara exakt) som jag att få öva lite på danskan. Den stora nyheten var att man nu planerar en stor skattereform. Förmögenhetsskatten avskaffades i mitten av 90-talet, men nu går de danska socialdemokraterna in i förhandlingarna med budet att den ska återinföras. Lika tokigt där som här. Vill man skrämma bort viktigt investeringskapital från landet så är det ju exakt det man ska göra. Samma sossar där som här.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Från Lund till Kristianstad!

Så här långt har jag tillbringat dagen i Lund, där jag tillsammans med ett par moderata kollegor har träffat en företagare som arbetar med ledarskapsutveckling och rehabilitering, personal på Försäkringskassan och på Arbetsförmedlingen. Intensiva och mycket givande diskussioner. Ett stort tack till alla som togs sig tid att träffa oss idag och bidra till vårt fortsatta tankearbete kring frågor som rör rehabilitering och hur vi bäst hjälper människor tillbaka till arbetslivet.

Befinner mig nu på ett öresundståg i riktning mot Kristianstad där jag ska träffa allianspolitiker från socialnämnderna i Kristianstad och angränsande kommuner för att berätta om och diskutera reformeringen av sjukförsäkringen.

Det lär bli en sen hemkomst till Norrköping ikväll, men redan nu kan jag säga att resan till Skåne var väl värd att genomföra.
Gunnar Axén

2009-01-15

En numismatisk högtidsdag

Idag har en hel del tid gått åt till det uppmärksammande – inte firande som vissa säger – av att det i år är 200 år sedan den östra rikshalvan avknoppades från Sverige och sedermera kom ett bli dagens självständiga Finland. Få tänker på att vi dessförinnan hade 600 år av gemenskap. Högtidlighållandet av detta i riksdagen var en mycket värdig ceremoni, med deltagande av såväl den svenska kungafamiljen som Finlands president, där bland andra Horace Engdahl höll ett briljant och med rätta bejublat tal som med största sannolikhet kommer att återfinnas i framtida retorikböcker. Han lyckades mycket väl att balansera sitt anförande mellan de olika aspekter som finns i detta jubileum.

Dagen till ära presenterade Riksbanken den variant av svensk enkrona som kommer att präglas och ges ut i år, där riksvapnet på frånsidan är utbytt mot en stiliserad bild av ett hav som möter himlens horisont. Symboliserande det vatten som skiljer Sverige och Finland åt. Som gammal numismatiker kan jag inte annat än att glädjas åt detta initiativ. Alla som deltog i ceremonin fick var sitt exemplar. Vissa nätomröstningar gör tummen ner för motivet, men jag tror att de flesta ändrar uppfattning när de väl får 2009 års enkrona i sin hand.

Befinner mig nu på Arlanda för vidare transport till Skåne där jag imorgon bland annat ska besöka Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Lund samt träffa socialnämndsledamöter i Kristianstad.

Media: DN1, DN2

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2009-01-14

Vad säger Nuder nu?

Dagen inleddes med den traditionella partiledardebatten. Därefter har jag mest ägnat mig åt interna arbetsmöten. Det är mycket som ska dras igång i början av en termin.

Partiledardebatten gav upphov till ett par uppenbara reflektioner. Den första och viktigaste förstås att debatten så tydligt visade att det finns bara ett regeringsalternativ i Sverige – Alliansen. Fyra väl pålästa och skickliga partiledare som visade prov på handlingsförmåga och ekonomiskt ansvarstagande, i god kombination, för att ta Sverige ur den globala finanskrisens svallvågor.

Mona Sahlin talade om att den rödgröna kartellen var enig och tydlig. Men hallå?! Var finns de gemensamma förslagen? Hade Mona missat den debattartikel som hon idag hade publicerad på DN debatt tillsammans med Tomas Östros? Om det hade funnits något ”tydligt” vänsteralternativ så borde ju miljöpartiet och vänsterpartiet också varit med som undertecknare av det utspelet. Frågan är om de andra två vänsterpartierna ens hade blivit tillfrågade om att vara med på artikeln? Och om de hade blivit tillfrågade – varför tackade de nej?

Mona Sahlin kan påstå att vänsterkartellen är enig hur många gånger som helst, men utan några konkreta förslag så blir det bara luftslott.

En annan reflektion under debatten rör den syndernas förlåtelse som Mona Sahlin gav vänsterpartiet idag.

För några år sedan sa Pär Nuder (s) följande i ett förstamajtal med adress vänsterpartiet: ”Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste ni en gång för alla mönstra ut kommunismen och kommunisterna. Ni måste städa upp i garderoben, vädra ut och göra rent hus. Vi socialdemokrater vill inte och tänker inte samarbeta med några kommunister i det nya seklet.".

Idag sa Mona Sahlin att vänsterpartiet var ett helt annat parti idag. Men hon kunde inte svara på frågan på vilket sätt vänsterpartiet gjort upp med sitt förflutna och mönstrat ut kommunismen.

Det är en skrämmande tanke att Mona Sahlin vill bilda regering med Lars Ohly, som en gång sa följande: "Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck. "

Vad säger Nuder idag? Tycker han också att vänsterpartiet är ett helt annat parti idag eller står han fast vid att de måste göra upp med kommunismen och sitt förflutna?

Media om debatten: DN1, DN2, DN3, AB1, AB2

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

2009-01-13

Visst begås det bidragsbrott

Detta års första sammanträde med riksdagsgruppen är nu avklarat, mötet innehöll bland annat en mycket intressant dragning av utrikesministern om läget i mellanöstern.

Vi i Allians för Sverige har sagt att det är viktigt att bekämpa bidragsbrott, det som i förringande ordalag ofta benämns bidragsfusk. Därför har vi bland annat infört en lag (Bidragsbrottslagen) som innebär att man kan få upp till fyra års fängelse om man begår bidragsbrott, dvs stjäl pengar från våra gemensamma trygghetssystem.

De rödgröna partierna var emot införandet av bidragsbrottslagen och inte sällan har de tonat ner eller till och med förnekat att det begås bidragsbrott.

Om vi bara tar en titt på vad media rapporterat idag så är det uppenbart så att det begås bidragsbrott och att det är viktigt att dessa bekämpas för att slå vakt om legitimiteten hos våra trygghetssystem. I Gävle har en man fått 320.000 kronor i ersättning trots att han samtidigt har arbetat, i Örebro har en man tillskansat sig 560.000 kronor för mycket i bidrag och i Norrbotten har en annan person fått 337.000 kronor som han inte varit berättigad till.

Och detta var bara fall som media rapporterat om idag.

Så visst begås det bidragsbrott och visst behöver dessa bekämpas.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Och vad var nyheten?


Media rapporterar idag om att SJ inte lyckas hålla tiden. Förra året var vart tredje X2000-tåg försenat. Efter att ha åkt ungefär fyra varv runt jorden med SJ så undrar jag bara - vad var det som var själva nyheten?


Fram för konkurrens på spåren!


Media om dagens "nyhet": AB, DN, SvD


Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2009-01-11

Fler förlorade sjukpengen under (s)-regeringen

Inför årsskiftet hördes opposition högljutt skrämma upp sjuka med att de skulle förlora sin sjukpeng den 1 januari. Ett cyniskt sätt att försöka vinna röster genom att skrämma människor som ofta redan befinner sig i en utsatt situation. Nu verkar oppositionen ha tystnat och det är väl förståeligt när deras skrämselprofetior visat sig inte slå in.

Som jag har sagt hela tiden så är principen enkel; Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpeng, den som kan arbeta ska göra det eller söka arbete. Sjukförsäkringen är inte en arbetslöshetsförsäkring.

Och sanningen är ju den att det finns de som förlorat rätten till sjukpeng även tidigare för att de bedömts ha arbetsförmåga. Eftersom att samma bedömning har gjort tidigare, fast då inte vid en bestämd tidpunkt.

Till och med november månad förra året fick 3.447 personer sjukpengen indragen. Samma period året dessförinnan drogs sjukpengen in för 4.270 personer. För åren 2006 respektive 2005 drogs sjukpengen in i 5.483 respektive 6.428 fall för att den sjukskrivne bedömdes ha en arbetsförmåga. Samtliga siffror gäller alltså perioden januari t o m november.

Den kvicktänkte noterar nu att fler förlorade rätten till sjukpeng under socialdemokraternas sista två år vid makten än under Alliansens första två år.

Jag återkommer med en uppdatering när det finns helårssiffror att redovisa.

Media som skrivet om detta ämne: Sydsvenskan, AB1, AB2, AB3, SvD1, DN1, DN2, DN3, DN4,

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2009-01-10

Varningsklockorna borde ringa

Socialdemokraternas trovärdighet inom den ekonomiska politiken har dalat under ett antal år. Det nya samarbetet med vänsterpartiet har sänkt trovärdigheten ytterligare. Många har blivit oroliga för hur ekonomin skulle skötas under ett rödgrönt styre. Vänsterpartiets ekonomiska politik, som den sett ut så här långt i alla fall, har ju präglats av oansvarighet och löften om utgiftsökningar på närmare ett par hundra miljarder kronor. Med den politiken skulle statsfinanserna köras i botten på bara ett par år.

När så den tidigare (s)-ministern, Morgan Johansson, idag går ut och kräver att socialdemokraterna ska frångå budgetdisciplinen så finns det skäl till att bli än mer orolig. Alla varningsklockor borde ringa hos de som funderar på att rösta rödgrönt, men ändå anser att det är viktigt med ordning och reda i statsfinanserna. Förvisso är Johanssons utspel säkert bara ett utryck för de interna stridigheter som pågår inom socialdemokraterna, men detta utesluter ju inte att han skulle kunna komma att få stöd för sin uppfattning i partiet.

Media om utspelet: SvD, DN, AB

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2009-01-07

Märkligt agerande

Märkligt agerande. Lennart Eriksson har varit anställd på en svensk myndighet, Migrationsverket, och han har använt sig av sin blogg för att nyttja sin grundlagsstadgade yttrandefrihet. Bland annat har han kallat den av EU m fl terrorstämplade organisationen Hamas för terrorister, vilket knappast kan synas vara särskilt kontroversiellt. Han blir omplacerad för att han påstås vara jävig i sitt beslutsfattande. En domstol har ogiltigförklarat omplaceringen, men myndigheten vägrar att rätta sig efter beslutet, sparkar Lennart Eriksson och väljer nu att betala stora belopp i skadestånd till honom. Att respektera såväl yttrandefriheten som domstolsbeslut borde vara tämligen grundläggande i en rättsstat. Märkligt är ett understatement i sammanhanget.

Läs gärna vad Merit Wager, som följt fallet under en längre tid, skrivit om det på sin blogg.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2009-01-06

www.jobbskatteavdrag.se

Så sent som för några veckor sedan redogjordes på DN debatt för den stora okunskapen om jobbskatteavdraget. Nu finns det en sajt, jobbskatteavdrag.se, där man enkelt kan räkna ut vad jobbskatteavdragett har betytt för den egna inkomsten. Ett fantastiskt bra initiativ att skapa denna sajt!

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2009-01-05

Bättre stöd till unga med aktivitetsersättning

Radio Östergötland rapporterade igår att antalet unga med aktivitetsersättning ökat kraftigt sedan 2005. Ökningen av unga med handikapp eller sjukdomar som bedöms vara mer än tillfälligt arbetsoförmögna har enligt Försäkringskassan ökat med 25% under de senaste tre åren. Samma utveckling kan konstateras även i övriga delar av landet. Detta är en oroande utveckling som måste tas på allvar. Regeringen har därför också låtit genomföra en utredning under ledning av Försäkringskassans nytillträdda generaldirektör. I den föreslås en lång rad åtgärder för att på ett bättre sätt än tidigare hjälpa unga med aktivitetsersättning.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2009-01-04

Början på slutet för den kinesiska diktaturen?


Den 10 december, samma dag som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fyllde 60 år, presenterade en lång rad framstående personer från olika delar av det kinesiska samhället en deklaration med krav på demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. Uppropet har tagit namnet Charter 08 efter sin tjeckoslovakiska förebild Charter 77. Ett stort antal av undertecknarna har tagits in för polisförhör och vissa har även fängslats. En diktaturs självklara sätt att reagera på. Från ursprungligen 300 undertecknare är nu antalet enligt media uppe i över 7.000.


Det ska bli intressant att följa utvecklingen. Kanske är detta början på slutet för den kinesiska demokratin? Även om detta sannolikt innebär en process under lång tid. Några tvära kast och förändringar av kommunistpartiets politik är knappast att vänta och en folklig revolt skulle snabbt slås ned med hjälp av polis och militär. Charter 08 är dock ett viktigt frö till en förändring. När kända och framstående personer välformulerat tar ställning för en demokratisering av samhället så är det, har vi sett exempel på i andra länder, en snöboll som sätts i rullning.


Media som skrivit om Charter 08: DN
2009-01-03

Arbetsförmågan avgör

I natt kom vintern till Norrköping. Ett decimetertjockt snötäcke som borde ha kommit före jul, nu efter jul så är det inte lika stämningshöjande...

Helena Rivière har idag en bra artikel om sjukförsäkringsreformen i SvD, läs den gärna. Jag har sett några kommentarer till artikeln på nätet på temat "om man är sjuk så har man ju ingen arbetsförmåga och därmed så måste man vara sjukskriven". Men om så vore fallet så skulle nog varenda en av oss vara sjukskriven. Ta bara t ex personer med diabetes, astma eller allergi, det är sjukdomar som det normalt sett inte är några som helst problem att arbeta med. Och likadant är det för många andra. Det är just därför det är så viktigt att Försäkringskassan inte frågor hur sjuk du är utan vilken arbetsförmåga du har.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2009-01-02

Många får en högre ersättning

Ekot har idag rapporterat om att ”Många får sänkt sjukersättning”. Förutom att reportaget använder den felaktiga termen sjukersättning när man menar sjukpeng (sjukersättning heter det som förr kallades för förtidspension) så visar det på en okunskap om hur förhållandet har varit tidigare. Reportaget hade lika gärna kunnat haft rubriken ”Många får en högre ersättning”.

Låt mig kort redogöra för hur det fungerat tidigare. Då fick man först sjukpeng på 80% av den sjukpenninggrundade inkomsten och var man sedan sjukskriven i ett år så prövades man för sjukersättning/förtidspension. Detta var nämligen socialdemokraternas metod för att få ner sjukskrivningstalen. Förtidspensionerade räknas nämligen inte som sjukskrivna. Fick man sedan sjukersättning, vilket många fick mot sin vilja, så erhöll man istället 64% i sjukersättning. Förtidspensionering utgjorde dessutom grund för uppsägning från arbetsgivaren och helt plötsligt var man förpassad ut i utanförskap. Under socialdemokraternas tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om dagen. En cynisk politik där förbättrad sjukskrivningsstatistik var viktigare än att människor gavs möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Den förändringen vi har gjort är att ta bort den automatiska prövningen för sjukersättning/förtidspension efter ett års sjukskrivning. Istället för att få 64% i sjukersättning så får man nu 75% i ersättning från sjukförsäkringen (förlängd sjukpeng). Ekot hade således lika gärna kunnat göra reportaget på temat ”Många får en högre ersättning”. Till detta ska lägga att vi genomför omfattande satsningar på att få till stånd tidigare, aktiva rehabiliteringsinsatser för att den sjukskrivne inte ska fastna i en lång och passiv sjukskrivning.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Den nya utnämningspolitiken visar goda resultat

Ekot presenterar idag en intressant undersökning som visar att regeringens nya utnämningspolitik har gett ett myckat bra utfall.

Under socialdemokraternas tid vid makten så ägnade sig Göran Persson åt att, som han själv uttryckte det, "lägga pussel" med de olika generaldirektörsutnämningarna och vid tillsättandet av andra statliga toppjobb. Jobben annonserades inte ut, inga tydliga krav på meriter för olika jobb fastställdes och inte sällan tycks det viktigaste kompetenskravet ha varit att man innehaft socialdemokratisk partibok.

När vi gick till val lovade vi att ändra på detta och nu ser det ut som att förändringarna har börjat ge resultat. Jobb utannonseras, krav på meriter klargörs och utnämningarna avspeglar bättre än tidigare befolkningens sammansättning. För första gången utses lika många kvinnor som män till statliga chefspositioner och andelen utsedda med utländsk bakgrund har ökat till en femtedel.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,