2008-12-31

Gott Nytt År!

Mat och fyrverkerier inhandlade. Alldeles strax är vi framme vid Breviksnäs. Därifrån blir det en kortare båttur och sedan övergår vi till att förbereda inför det tiotal gäster som anländer senare under eftermiddagen. Sedan lär det bli bastubad, god mat och trevligt umgänge. Så detta blir sannolikt årets sista blogginlägg.

Gott Nytt År till alla!

Gunnar Axén

Många anledningar att fira tolvslaget!

Snart bär det av ut i skärgården, gryts skärgård utanför Valdemarsvik, för nyårsfirande.

Vid midnatt är det dags att fira det nya året – men också en och annan reform som många sett fram emot.

Inom mina ansvarsområden så är den största och viktigaste reformen möjligheten för förtidspensionerade att studera, engagera sig ideellt och arbeta med bibehållen rätt till sin sjukersättning. De 430.000 som beviljats förtidspension (icke tidsbegränsad sjukersättning) före den 1 juli i år kan nu delta i en social gemenskap, arbetsgemenskap och fylla sin vardag med ett meningsfullt innehåll utan att vara rädda för att Försäkringskassan ska dra in rätten till ersättning. För den som jobbar gäller att man får tjäna ca. 43.000 kronor innan förtidspensionen reduceras därutöver minskas förtidspensionen med 50 öre per intjänad krona. Viktigt dock att man anmäler till Försäkringskassan om man arbetar.

Denna reform är ett sätt för oss att hjälpa alla de människor som ofta förtidspensionerades mot sin vilja som ett resultat av att socialdemokraterna ville få bort dem ur sjukskrivningsstatistiken. Socialdemokraterna lovade nämligen under sin tid vid makten att halvera sjukskrivningstalen, men istället för att erbjuda människor rehabilitering och vård så valda man att nästan med automatik förtidspensionera den som varit sjukskriven i ett år. Läs mer om reformen här.

Ett annan förändring av stor vikt är den generella sänkningen av arbetsgivaravgifterna med en procentenhet, vilket innebär minskade kostnader för att anställa och medför en betydande ekonomisk stimulans i en dålig konjunktur. Arbetsgivare, privata och offentliga, för på detta sätt ökade resurser att behålla personal, nyanställa och investera för framtiden.

Landets unga, under 26 år, har också särskild anledning att fira vid midnatt. Då halveras arbetsgivaravgifterna för dem. Därmed blir unga mer attraktiva och får det lättare att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Till dessa reformer kommer ytterligare en lång rad av positiva förändringar som träder ikraft vid midnatt.

Det finns således många anledningar att fira tolvslaget!

Gunnar Axén

Finanskrisens uppkomst

Om ett antal år kommer de grundläggande orsakerna bakom den globala finanskris vi nu går igenom vara glömda. Vi kommer att komma ihåg att det var en finanskris, men de allra flesta kommer att ha glömt bort hur det började. Och tiden är inne för att begå nya misstag…

För att fräscha upp minnet så kan dagens reportage i DN vara intressant att läsa. Det ger en god bild av de utlösande omständigheterna tidigare i höstas. Däremot så tas knappt de grundläggande orsakerna upp, nämligen den kraftiga statliga subventionering av bolåneföretagen Freddie Mac och Fannie Mae i USA som i sin tur ledde till en gigantisk bolånebubbla. Den som vill läsa mer om detta bör istället läsa vad Johan Norberg skriver på sin blogg.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2008-12-30

Ger med den ena handen och tar med den andra

DN debatt kräver nu den rödgröna röran mer bidrag till kommunerna.

Från och med årsskiftet sänks arbetsgivaravgifterna med en procentenhet. Enbart detta medför att landets kommuner och landsting får en förbättrad ekonomi med 6 miljarder kronor, årligen. Vidare halveras arbetsgivaravgiften för vilket skapar ytterligare utrymme i de kommunala ekonomierna på minst ett par miljarder kronor. Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften har vänsterpartiet motsatt sig, halveringen av arbetsgivaravgiften för unga har oppositionen samfällt gått emot.

Vänsterpartiet således höja kostnaderna för kommuner och landsting med över 8 miljarder kronor, de andra två oppositionspartierna vill höja kostnaderna med ett par miljarder kronor. Så när man ger med ena handen så tar man med den andra.

Gunnar Axén

Riksrevisionen gör ett bra jobb

DN rapporterar idag om att Riksrevisionen granskat Försäkringskassan och CSN. Resultatet visar att myndigheterna har fordringar på över en miljard på personer som är bosatta utomlands – och att man inte gör mycket för att kräva in pengarna. Det har förvisso varit allmänt känt, inte minst i studentkretsar, i många år att CSN inte kräver in skulder från de som flyttar utomlands. Men det visar sig nu att det är ett förvånansvärt stort belopp som staten nu riskerar förlora och att Försäkringskassan inte kräver in skulder alls var en nyhet. Jag kunde inte tro annat än att man kräver in skulder som folk har till det allmänna oavsett var de numera bor. Skärpning!

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2008-12-29

En dag fylld av pensionsfrågan

Det märks faktiskt att det är en vanlig arbetsdag idag, även om många säkert valt att ta ledigt. Själv har jag ägnat dagen åt en del mail som blivit liggande ett tag och att kommentera dagens (kd)-utspel om pensionsystemet på DN debatt - och då inte bara här på bloggen utan bland annat till DN och TT.

Di-TV har också intervjuat mig, men då var det främst på temat vad som sker om eller när balanseringen i pensionssystemet ger effekt 2010 som ett resultat av nedgången på de finansiella marknaderna.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

6 av 10 tror att vänsterkartellen spricker före valet

I den högst ovetenskapliga undersökningen här på bloggen visade det sig att 60% inte tror att vänsterkartellen, den rödgröna röran, håller fram till valet.

Ny undersökning kommer inom kort.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Oklarheter om pensionsförslag

Det som på DN debatt idag presenterades som en möjlighet, en rättighet, att behålla sitt arbete till 72 års ålder av Maria Larsson (kd) blir till "Svenskarna ska jobba till 72", enligt rubriksättaren på expressen.se .

Det är inte att undra på att okunskapen om hur vårt pensionssystem är stor när media så till den milda grad tappar bort vad förslaget egentligen handlar om. Men det är väl bara en tidsfråga innan Expressen skriver en braskande artikel om att "Svenskarna vet inte hur pensionssystemet fungerar". Och så kan det fortsätta några varv till...

Nåväl, bara för att bidra till att minska oklarheterna; idag kan arbetsgivaren säga upp den som fyllt 67 år. Kristdemokraternas förslag är att denna åldersgräns ska höjas till 72 år. Idag har man rätt att ta ut sin pension från och med det att man fyllt 61 år. Så vitt jag kan utröna av DN debattartikeln så har inte (kd) några förslag om att ändra på detta. Däremot så vill man införa en möjlighet, rättighet, för den enskilde att gå ner till deltid vid 61 års ålder.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lever vi längre måste vi också arbeta längre

Ser man till den omröstning som Aftonbladet har på nätet idag så är det många, i skrivande stund, nästan en fjärdedel som vill gå i pension före 60 års ålder. Till och med redan i femtioårsåldern. Och det är klart att om man bara svarar på frågan när man vill gå i pension utan att fundera på konsekvenserna så blir nog svaret lätt sådant.

Men sanningen är ju den att ju tidigare man går i pension desto lägre blir pensionen. Skulle frågan formuleras på ett annat sätt, där den svarande även fick ta med i ställningstagandet att pensionen sjunker med t ex 10 procent per år man tar ut pensionen tidigare, så skulle säkert svaret bli ett annat.

Ett faktum som är tänkvärt: När folkpensionsonen infördes 1913 var den genomsnittliga livslängden ungefär tio år lägre än pensionsåldern. Idag börjar medellivslängden närma sig att vara tjugo år högre än pensionsåldern.

Det säger sig självt att om vi är friskare och lever längre så behöver vi också arbeta längre för att få en bra pension.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Viktigt att arbeta för en bra pension

Maria Larsson (kd) skriver idag på DN debatt om förändringar av de olika åldersgränserna i pensionssystemet. Hon och (kd) föreslår rätt till deltid från 61 års ålder och bibehållen rätt till sin anställning till 72 år. Det finns förvisso en poäng i att göra pensionsåldern mer flexibel - och detta är möjligt eftersom att det är den enskildes storlek på pensionen som påverkas beroende på när man väljer att ta ut pensionen. Vad som dock är viktigt är också att stimulera fler till att arbeta lita längre, det är viktigt både för att den enskilde ska få en god pension men också för att slå vakt om finansieringen av vår välfärd.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2008-12-28

Positiva mellandagar

Mellandagarna har inte bara bjudit på välbehövlig vila, god mat och trevligt umgänge med familj och vänner utan också ytterligare ett par positiva opinionsmätningar.

Dels är det en mätning från Novus Opinion som visar på en fortsatt uppgång för oss moderater till nästan 28%, dels en mätning från Sifo som visar förtroendet för partiledarna. Förtroendet för Fredrik Reinfeldt har ökat från 49 till 54 % och sjunkit från 42 till 36% för Mona Sahlin. Viktigt för att behålla och stärka detta stöd ytterligare är nu att Alliansen med finansminister Borg i spetsen förmår att även fortsättningsvis hålla en säker kurs ut ur lågkonjunkturen.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2008-12-24

God Jul!


Alla bloggläsare önskas en riktigt God Jul!


2008-12-23

Dubbla budskap från Kina

Folkrepubliken Kinas ”vänskapsgåva” till Taiwan (Republiken Kina) är onekligen dubbelbottnad i sitt budskap. Folkrepubliken har över tusen kärnvapenmissiler riktade mot Taiwan och dess 23 miljoner invånare eftersom att man sedan 1949 gör anspråk på ön, dock utan att någonsin tidigare styrt över den. Samtidigt skickar man två Pandor vars namn tillsammans betyder ”återförening” som en gåva till Taiwan. Att ta emot en gåva när givaren har en pistol riktad mot tinningen gör nog det artiga leendet en aning stelt…

Men sådan är relationen mellan de båda länderna. Å ena sidan Folkrepublikens krav på att Taiwan ska uppgå i Folkrepubliken i förening med hot om en invasion om så inte sker frivilligt, å andra sidan en ekonomisk realitet som innebär att deras ekonomier är tätt sammanflätade med varandra. Många förespråkar därför en status quo-lösning där Taiwan inte retar upp Folkrepubliken genom att säga det uppenbara – att Taiwan är en självständig stat – och Folkrepubliken avstår från att ockupera Taiwan.

En sådan lösning kan säkert vara lämplig under ett antal år, men i längden är den inte hållbar. Taiwans folk har rätt till ett fullvärdigt deltagande i internationella organisationer som FN och WHO, något som idag förhindras av Folkrepubliken Kina, och Taiwan bör få upprätthålla mellanstatliga relationer med andra länder på samma villkor som alla andra stater.

Läs gärna faktarutan på svd.se som ger en kortfattad och bra bakgrund till relationen mellan de båda länderna.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Utbildning måste prioriteras

Lärarnas Riksförbund presenterar tydligen idag en rapport som visar på sambandet mellan ekonomiska resurser till skolan och presterade resultat. Det finns säkert ett sådant förhållande, även om andra faktorer också borde spela in.

I Norrköpings kommun, där socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna styr sedan många år tillbaka, har skoleleverna visat svaga resultat under lång tid. För fem år sedan var 15% av niondeklassarna inte behöriga att söka till gymnasiet, nu visar sig denna siffra ha försämrats till 16,6% i årets mätning. Vänsterkartellen har sparat in på skolan under många år och det ska bli intressant att se hur kommunen placerar sig i rapporten.

Resultaten, som de ser ut idag och även gjort under en följd av år, borde leda till eftertanke och ha lett till kraftfulla åtgärder för länge sedan. Oförmågan att fokusera på något så i allra högsta grad väsentligt – våra barns kunskaper – är svårförklarlig. Vad är det som gör att man inte inser vikten av att prioritera en bra och lyckad skolgång för våra unga?

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2008-12-22

Sjuka oroas i onödan

Nu är skinkan i ugnen. Finns det något som är så gott som härligt nyabakad julskinka? Det bör att gå att njuta av denna kulinariska upplevelse när kvällens städning är avslutad.

Noterar att Aftonbladet stämmer in i den kör som nu gör allt för att oroa sjuka människor. Det säljer väl tidningar, men är knappast schysst.

Tidigare prövades den sjukskrivnes arbetsförmåga först mot de ordinarie arbetsuppgifterna, därefter mot andra jobb hos arbetsgivaren och sist mot andra jobb på arbetsmarknaden. Dessa prövningar kunde ske när som helst efter efter den tredje sjukskrivningsveckan. Under detta år (t o m november månad) har närmare 3.500 personer förlorat rätten till sjukpeng för att de bedömts ha möjlighet att arbeta.

Många har dock fastnat i långa sjukskrivningar utan att dessa prövningar har skett eftersom att det inte funnits några bestämda tidpunkter när prövningarna ska göras. Forskningen visar att långa sjukskrivningar i sig bidrar till en försämrad hälsa. För att undvika att personer som kan arbeta fastnar i långa sjukskrivningar har vi infört bestämda tidpunkter när den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas.

Följande gäller:

Under de första tre månaderna prövas arbetsförmågan mot de vanliga arbetsuppgifterna.

Under månad fyra till sex prövas det om man har en arbetsförmåga som innebär att man kan ta ett annat jobb hos den ordinarie arbetsgivaren.

Efter sex månaders sjukskrivning prövas om man har en arbetsförmåga som innebär att man kan ta ett annat arbete. Och det är nu vid årsskiftet som de första sjukskrivna når denn sexmånaderstidpunkt.

Dessa tre prövningar av arbetsförmågan har alltså tidigare kunnat genomföras när som helst efter tre veckors sjukskrivning. Nu sker det vid bestämda tidpunkter. Det är den stora skillnaden gentemot tidigare.

För att man ska våga prova på att arbeta hos en annan arbetsgivare så har vi infört en rätt till tjänstledighet från den ordinarie arbetsgivaren (annars hade man varit tvungen att säga upp sin anställning).

Sjukförsäkringen är en försäkring som täcker inkomstbortfall för den som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Den är inte en arbetslöshetsförsäkring. Princpen är enkel: Kan man arbeta ska man arbeta eller söka arbete, kan man inte arbeta på grund av sjukdom eller skada ska man ha rätt till sjukpeng.

Jag förstår att socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna profiterar på sjuka människors oro i syfte att vinna väljare. Det är oseriöst och cyniskt, men förståeligt. Däremot har jag svårt att förstå att Aftonbladet vill sälja några extra tidningar på bekostnad av att sjuka människor oroas helt i onödan.


Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Viktiga förebilder

Problem brukar vara mer intressanta än lösningar för media att skriva om. Men här har DN skrivit en artikel på det senare temat som är läsvärd, inte minst i tider som dessa då media fylls av trista rapporter från Rosengård: Guleed, Sabri, Suleiman och Faid Issa har startat nätverket Tensta against crime. Viktiga förebilder som gör ett bra jobb!

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om ,

2008-12-21

Julafton i maj

Den hälsosamme ekonomisten är inte bara klok, han synes ha god musiksmak också. På sin blogg upplyser han om att Jean-Michel Jarre kommer till Stockholm den 14 maj. Lysande. Bara fem månader till nästa julafton!

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Skyll inte vandalism på "arbetslösheten" - det är trams

Jag vill inte på något sätt förringa det utanförskap som många människor befinner sig i och känner i Rosengård. Men när en socialdemokratisk politiker lägger skulden för upploppen i stadsdelen på ”arbetslösheten” så är det inte något annat än trams. Att skjuta över skulden för enskilda människors egna handlingar på något abstrakt som ”arbetslöshet” är att både frånta människor ansvar för sina egna handlingar och blunda för de egentliga problemen.

När man sätter eld på släpvagnar som tillhör en bensinmack eller krossar fönstren på en livsmedelsbutik så bidrar det inte till fler jobb. Tvärtom. Det ökar kostnaderna för arbetsgivaren och minskar möjligheten att anställa fler medarbetare. När man förstör kommunala fastigheter och annan egendom så bidrar det inte till en minskad arbetslöshet utan ökade kostnader för kommunen och därmed minskade resurser till att anställa personal och vidta åtgärder som hjälper fler människor att komma i jobb.

Dessutom så är arbetslösheten idag – även om vi står inför en ökande arbetslöshet – den lägsta på bra många år.

Att välja att förstöra offentlig eller privat egendom är ett eget val. Det är varje individ som ansvarar för sina egna handlingar – och också ska ta konsekvenserna av dessa val. Det kan inte ursäktas på något sätt. Jag är övertygad om att de allra flesta som bor i Rosengård håller med om det.

De som ställt till med förstörelsen, i en redan utsatt stadsdel, är personer som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Personer som inte respekterar sina medmänniskors rättigheter.

Om man ska hitta några förklarande omständigheter, men som på inget vis ursäktar enskilda individers handlande (de flesta verkar ju dessutom vara tillresta), till varför Rosengård kommit att bli en stadsdel med en hög grad av arbetslöshet och utanförskap så står dessa att finna i en sedan årtionden misslyckad socialdemokratisk bostadspolitik och integrationspolitik. På 1960-talet grundlades den boendesegregation som vi fortfarande dras med genom det då genomförda ”miljonprogrammet”. Och kom nu inte och hänvisa till trångboddhet och annat eftersom att dessa problem berodde på den dessförinnan rådande socialdemokratiska bostadspolitiken med hyresreglering och andra inslag som ledde till de problem som miljonprogrammet ansågs lösa.

Integrationspolitiken – om den nu kan kallas för det – har präglats av ett omhändertagande som fråntagit människor som kommit till Sverige ansvaret för sina egna liv. De som sökt sig till Sverige har i det närmaste omyndigförklarats. Deras utbildningar, erfarenhet och yrkesskicklighet har inte tagits till vara. De har satts på skolbänken, i en likformad utbildning, utan att några krav på motprestation har ställts. Innan de fått möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden så har politiken hållit dem borta från den så länge som möjligt. Flyktingar och invandrare har behandlats som om de på något sätt vore mindre kapabla än andra att ta ansvar för sina liv och försörja sig. De många åren utan kontakt med arbetsmarknaden har malt ner självförtroendet hos många och minskat deras möjligheter att någonsin få ett jobb.

Den socialdemokratiska politikens oförmåga att skapa ett bra klimat för framväxten av nya jobb har givetvis också bidragit till problemen. Under många år, trots hög ekonomisk tillväxt, så plågades vi av hög arbetslöshet på grund av denna politik.

Men kom inte och skyll vandalism på ”arbetslösheten”. Det är trams.

Andra väsentliga aspekter på problematiken tas upp i denna ledarartikel.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2008-12-20

Effekten kommer

Effekterna av samarbetet syns inte än, säger Ulvskog med anledning av dagens dystra opinionssiffror för socialdemokraterna. Jag är beredd att hålla med.

Vänta bara till dess att de ska komma överens med de andra vänsterpartierna om energipolitik, utrikespolitik, försvarspolitik, migrationspolitik eller inom något annat område… När vi tog budgeten för socialförsäkringsområdet häromdagen så hade oppositionen 59 reservationer, endast fyra av dem var gemensamma. Det finns liksom lite att göra innan de hittat gemensamma ståndpunkter i olika frågor, som inte bara är av karaktären ”vi är emot allt som Alliansen är för”.

Mitt tips är att de kommer ha lättast att ena sig om höja skatterna. De är redan överens om att fördubbla arbetsgivaravgiften för personer under 26 år. De är överens om att höja inkomstskatten för folk med låga och vanliga inkomster. Frågan är bara om skattehöjningen blir på 1.000 eller 1.500 kronor i månaden, som vänsterpartiet vill. Att chockhöja bensinskatten för att tillfredställa miljöpartisterna är något som socialdemokraterna också har att se fram emot.

Så visst kommer vi få se effekt av vänstersamarbetet.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kommer Mona avgå före eller efter valet?

Demoskops opinionsmätning idag (DN, SvD, AB) är ytterligare en i raden som visar hur oppositionen tappar sitt försprång. Gapet mellan Alliansen och vänsterkartellen minskar.

Väljarna tycks känna förtroende för Alliansen i tider av kris. Förmågan att hantera tuffa tider och vara ett trovärdigt regeringsalternativ lönar sig. Detta ställs dessutom mot den rödgröna röran som inte ens kommit överens om ifall de ska ha ett gemensamt valmanifest eller ej.

I riksdagen så har jag den senaste tiden noterat allt fler socialdemokrater som verkar ha gett upp hoppet om en valseger. I första hand handlar det om att de inte tror på samarbete med vare sig miljöpartiet eller vänsterpartiet. De som dagligen arbetar med politiken i riksdagen ser de stora skillnaderna mellan partierna och vilka svårigheter detta för med sig. Missnöjet med Mona breder ut sig.

Frågan är om hon tvingas avgå före eller efter valet?

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

2008-12-19

Annat var det förr...

DN skriver om att Åsbrink är upprörd över att han inte fick vara med och utse ny GD för Försäkringskassan. Annat var det förr. När Åsbrink var finansminister och ansvarade för drygt 30 myndigheter så var det statsministern själv som utsåg generaldirektörer - utan att ens konsultera ansvarig minister. Åtminstone om man får tro Göran Persson själv, som ju beskrev generaldirektörsutnämningarna som att "lägga pussel".

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Äntligen!

Äntligen sitter jag på tåget på väg hemåt. Det blev en lång och slitsam dag, men det var skönt att få skrivbordet rensat och kontoret städat. Nu ska det bli skönt med några dagars vila.

Ska dock under mellandagarna ta itu med att besvara alla de mail som jag inte hunnit med tidigare. Ambitionen är att ha rensat alla mailboxar vid årsskiftet.

Gunnar Axén

Återuppståndelsens tid är här

Svensk Tidskrift har återuppstått - som nättidning.

Kul!

Gunnar Axén

Julstädning på kontoret

Jag hade tänkt mig att hinna städa upp på kontoret innan dagens avslutande voteringar och jultal av talmannen, men se det gick inte. Möten och intervjuer tog all tid, så nu blir det till att röja upp på skrivbordet och hemfärd sent ikväll istället... Men snart är det dags för några dagars vila!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Vad var det jag sa: "Få påverkas av nya regler för sjukpenning" ?

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har den senaste tiden försökt att skrämma sjukskrivna människor med vad reglerna i den nya rehabiliteringskedjan kommer att innebära för dem. Jag har konsekvent sagt att ingen kommer att bli utförsäkrad den 1 januari och ingen som saknar arbetsförmåga kommer att "kastas ut ur försäkringen" (som det påståtts).

Den som saknar arbetsförmåga kommer även efter årsskiftet ha rätt till sjukpeng. Samtidigt som den som har arbetsförmåga ska arbeta eller söka jobb. Ty sjukförsäkringen är en försäkring mot inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga - inte en arbetslöshetsförsäkring. I grund och botten har samma prövning av arbetsförmågan som sker nu skett tidigare, den enda egentliga skillnaden är att vi nu infört en bestämd tidpunkt för när avstämningen ska ske. Och syftet med detta är att motverka att människor fastnar i långa passiva sjukskrivningar. För vi vet att långa sjukskriviningar i sig leder till en sämre hälsa, t ex på grund av social isolering.

På dn.se har man nu publicerat en artikel med rubriken "Få påverkas av nya regler för sjukpenning" . Läs den.

Och snälla ni, vänsterpartister och socialdemokrater, sluta upp med att skrämma upp sjuka människor helt i onödan. Många har det jobbigt redan som det är utan att ni oroar dem.

Den som inte kan jobba ska vara sjukskriven. Den som kan jobba ska göra det - eller söka jobb. Så enkelt är det.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2008-12-18

Rätt kvinna på rätt plats

Idag meddelade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson att Curt Malmborg slutar som generaldirektör för Försäkringskassan och att Adriana Lender utsetts till hans efterträdare. Utifrån vad jag sett av och vet om Adriana Lender så tycker jag att det var ett utmärkt val. Hon har erfarenhet och är handlingskraftig och skärpt. Rätt kvinna på rätt plats, om ni frågar mig.

Men visst ställs hon inför en tuff utmaning. Försäkringskassan har genomgått/genomgår en stor omorganisation som säkert tagit hårt på medarbetarnas krafter. Nu behöver den nya organisationen konsolideras, kanske finslipas, så att Försäkringskassan fixar uppdraget att utbetala rätt ersättning i rätt tid. Samtidigt ska sägas att det finns gott om erfarna och skickliga tjänstemän på Försäkringskassan som trots omorganisationens påfrestningar gör ett fantastiskt bra jobb!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Cynisk vänsterpropaganda

Det märks att riksdagsterminen går mot sitt slut. Det är mycket som ska hinnas med innan det blir dags för julfirande.

Dagen inleddes med en debatt med Liselotte Olsson (v) i P1 Morgon. Temat var givetvis den prövning av arbetsförmåga som ska göras efter sex månaders sjukskrivning, en del av den nya rehabiliteringskedjan. Prövningen i sig är inte ny, däremot att det införs en bestämd tidpunkt för när prövningen ska göras. Syftet med detta - och övriga delar av rehabiliteringskedjan - är att komma tillrätta med att många människor fastnar i långa passiva sjukskrivningar utan att något sker. Vi prioriterar tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser och tydliga avstämningstidpunkter för att skapa en kortare väg till ett friskare liv.

Principen för prövningen är enkel: Om man har en arbetsförmåga ska man inte vara sjukskriven utan arbeta eller söka jobb. Om man inte kan arbeta ska man vara sjukskriven. Det låter väl rimligt?

Vänsterpartiet och socialdemokraterna försöker nu på ett cyniskt sätt vinna sympatier genom att skrämma sjuka människor. Jag kan verkligen inte förstå att man vill oroa människor som kanske på grund av sin sjukdom redan mår dåligt.

Debatten kommenteras också av SvD:s ledarblogg.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2008-12-17

Även morgondagen inleds med debatt

Debatten om den ekonomiska familjepolitiken pågår som bäst. Det märks att
timmen börjar bli sen, debatten har lite svårt att tända till även om
oppositionen gör sitt bästa. Förhoppningsvis hinner vi klart med debatten
före kl 23. Annars fortsätter den imorgon - efter alla andra debatter, dvs
sent...

Denna dag inleddes med debatt i TV4, morgondagen inleds med debatt i P1
Morgon. Kl. 8.15 är det dags att slå på radion för den som vill lyssna!

Underhållande pensionsdebatt

Debatten om äldres ekonomi är på väg mot sitt slut. En debatt inte helt utan underhållningsvärde. Jag tänker då i synnerhet på Mats G Nilssons anförande vari han på ett näst intill kirurgiskt och ett högst underhållande sätt dissikerade vänsterpartiets motion och visade på en lång rad av inkonsekventa ställningstaganden.

I övrigt så råder det en stor enighet (om man bortser från vänsterpartiet och miljöpartiet) om styrkan i det nya pensionssystemet och att det gynnat dagens pensionärer jämfört med det gamla systemet. Om vi inte bytt system så hade dagens pensionärer idag haft 500 kronor i månaden i lägre köpkraft.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

När argumenten tryter höjs rösten

Sjukförsäkringsdebatten avklarad.

Veronica Palm (s) gick ut hårt och i ett högt tonläge. Hon använde sitt anförande till att försöka göra så många sjuka som möjligt så oroliga som möjligt. Oseriöst. Cyniskt. Socialdemokratiskt.

Övriga oppositionsföreträdare försökte nå upp till samma indignationsnivå som Veronica Palm, men de behöver träna lite mer för att kunna ta täten i vänsterkartellens tävling om vem som opponerar mest och låter argast.

Därefter en formidabel uppvisning i enighet och vilja att förbättra för de som är sjuka från Alliansen.

Ronny Olander (s) kunde inte hålla sig borta från talarstolen utan var tvungen att orera på sedvanligt underhållande vis. Något som gjorde att även jag var tvungen att slita på talarstolen några minuter. Och förlänga kvällen en aning.

Ronny verkade vara irriterad över "blockpolitiken", men så mycket till "block" finns det ju inte på vänsterkanten. I det ärendet vi behandlar ikväll så finns det 59 reservationer från de olika oppositionspartierna. Endast fyra av dem är gemensamma.

Nu återstår debatterna om äldres ekonomi respektive familjers ekonomi.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Snart dags för budgetdebatt

Snart drar det ihop sig till budgetdebatt för socialförsäkringsområdet. Det blir en riktig maratondebatt som är uppdelad i tre delar; ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, ekonomisk trygghet för familjer och barn respektive ekonomisk trygghet vid ålderdom. Troligen är vi inte klara förrän framåt kl 23 ikväll.

Olika ledamöter förbereder sig nu på olika sätt. Jag mötte nyss en socialdemokrat som var i full färd med att införskaffa godis att snaska på under debatten. Fredrick Federley håller säkert på att leta rätt på garn och stickor. Apropå det... en annan ledamot som brukade handarbeta i kammaren var vänsterpartiets Johan Lönnrot. En gång fick jag en mössa av honom som han virkat under timmarna i kammaren. Den värmer gott på vintern. Saknar dock en halsduk...

Följ gärna debatten här.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Sjukförsäkringen är ingen arbetslöshetsförsäkring

Som jag skrev om i ett tidigare inlägg så försöker socialdemokraterna och nu även vänsterpartiet att skrämma landets sjukskrivna. Med anledning av deras respektive utspel idag så har detta pressmeddelande nyss gått ut.


Pressmeddelande
2008 12 17

Riksdagsledamot
Socialförsäkringsutskottets ordförande
Gunnar Axén
0708-18 49 17


Sjukförsäkringen är ingen arbetslöshetsförsäkring

Socialdemokraterna och vänsterpartiet kräver idag ett stopp för de nya reglerna i sjukförsäkringen med hänvisning till utvecklingen på arbetsmarknaden.

- Det vore fel att återigen använda sjukförsäkringen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detta har prövats tidigare och det slutade med att en halv miljon människor förtidspensionerades. Det säger socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (m) i en kommentar.

Nya regler infördes i sjukförsäkringen från den första juli. Försäkringskassans tidigare arbetssätt ersätts nu med en rehabiliteringskedja där det finns fasta tidsgränser för när och hur arbetsförmågan ska bedömas. Detta kan innebära att personer som har arbetsförmåga, men som behöver byta jobb för att kunna utnyttja sin arbetsförmåga, inte längre har rätt till sjukpenning.

Gunnar Axén (m) är bekymrad över socialdemokraternas och vänsterpartiets agerande:

- Socialdemokraterna och vänsterpartiet ägnar sig åt en oseriös skrämselpropaganda som helt i onödan gör många människor oroliga. De som är sjuka och inte kan arbeta kommer även efter årsskiftet ha rätt till sjukpeng.

- Ingen kommer att bli utförsäkrad, men de som kan arbeta ska också stå till arbetsmarknadens förfogande. Sjukförsäkringen är inte och ska inte vara en arbetslöshetsförsäkring, avslutar Gunnar Axén (m).

__________________
Petter Larsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm
+46-8-786 53 98
+46-73-682 80 03

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Här finns det jobb

Allt är inte nattsvart på arbetsmarknaden. DN rapporterar om att det trots varsel skapas nya arbetstillfällen och i Västerås söker man nu 1.000 ingenjörer och tekniker. Det är lätt att förblindas av alla dystra tecken och missa det faktum att framväxten av nya jobb trots allt pågår, om än inte i tillräckligt hög takt. Det lär vi nog få vänta på ytterligare ett par år om man får tro den senaste prognosen från finansdepartementet. En styrka ligger dock i att regeringen fortsätter att prioritera jobbpolitiken.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Socialdemokratisk skrämselpropaganda

Tillbaka i riksdagen efter morgonens debatt i TV4 Nyhetsmorgon. Där för övrigt Carola underhöll med stämningsfulla sånger under morgonfikat före debatten.

Tydligen har socialdemokraterna gjort ett utspel idag om ett "moratorium" vad gäller sjukförsäkringen. De vill helt enkelt riva upp den reform som infördes vid halvårskiftet i somras. Ingen nyhet i sig. Det var mer intressant att Veronica Palm (s) i debatten sa att socialdemokraterna själva saknar förslag om något alternativ.

Debatten som socialdemokraterna vill föra utgår från att arbetslösheten nu ökar och att sjukförsäkringen därför borde ändras. Men sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring för de som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Det är inte en arbetslöshetsförsäkring.

Socialdemokraterna bedriver nu en omfattande skrämselpropaganda. På ett cyniskt sätt försöker man nu vinna röster genom att skrämma människor.

Två saker som socialdemokraterna påstår:

"Människor riskerar bli utförsäkrade efter årskiftet."

Helt felaktigt. Ingen blir utförsäkrad vid årskiftet. Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada kommer fortsätta få sin sjukpeng. Den som kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är samma princip som gällt tidigare. Skillnaden är att vi infört en bestämd tidpunkt, efter sex månaders sjukskrivning, som man ska pröva vilken arbetsförmåga den sjukskrivne har. Tidigare kunde denna prövning ske när som helst efter tre veckors sjukskrivning.

"Människor ska tvingas söka jobb för att få sjukpeng."

Påståendet i sig är en motsägelse. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska ha sjukpeng. Den som kan arbeta, men inte har en anställning att gå tillbaka till, ska söka jobb. Konstigare än så är det inte.

Socialdemokaterna borde sluta oroa människor i onödan och istället koncentrera sig på att komma med egna alternativ, om de inte bara vill hålla fast vid den modell som ledde till att allt för många människor fastnade i långa passiva sjukskrivningar.

Se debatten här: TV4 Morgon

Läs mer om de nya reglerna här: Försäkringskassan

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2008-12-16

Tidig morgon imorgon

TV4 har nu meddelat att de vill att debatten om sjukförsäkringen ska gå av stapeln redan kl. 06.45 imorgon bitti. Det blir till att gå upp tidigt, kl 05.15. Så nu är det dags för sängen. Natti!

Gunnar Axén

Vad alla bör känna till

Idag har jag bland annat hunnit med ett avstämningsmöte på Justitiedepartementet tillsammans med de andra vännerna i alliansgruppen. En del prat om den nya arbetskraftsinvandringslagen blev det. En reform som vi alla känner oss stolta över och nöjda med. Nu pågår riksdagsgruppen som bäst.

TV4 har hört av sig och vill att jag debatterar sjukförsäkringen i Nyhetsmorgon med min vice ordförande, Veronica Palm (s). Kl 07.15 verkar det blir, för den som har lust att titta.

Noterar att regeringen nu har presenterat den skrift som innehåller det som alla bör känna till, nämligen vilka lagar som träder ikraft vid årskiftet. Den tar bland annat upp "Från sjukersättning till arbete". Den reform som vi nu genomför och som gör det möjligt för den som hade icke tidsbegränsad sjukersättning (ofta kallad förtidspension) före den 1 juli i år att engagera sig ideellt, jobba eller studera med bibehållen rätt till ersättning. Vidare så redogörs för arbetskraftsinvandringslagen (även om den som tidigare nämnts trädde ikraft redan igår).

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2008-12-15

En historisk dag för Taiwan och Sverige

Denna dag har varit historisk ur ett svenskt perspektiv eftersom att vi genom den nya arbetskraftsinvandringslagstiftningen blivit öppnare mot omvärlden. De första arbetskraftsinvandrarna enligt den nya lagen lär ska vara en IT-expert och en garvare. Precis som migrationsministern sa vid ett högtidlighållande av den nya lagen tidigare ikväll så behöver Sverige de bästa hjärnorna och de bästa händerna. Det gäller bara att göra Sverige tillräckligt attraktivt för att locka dessa till oss.

Denna dag har också varit historisk för Taiwan och dess relation till Folkrepubliken Kina. För första gången sedan 1949 finns nu direkta postförbindelser, flygförbindelser och båtförbindelser mellan Taiwan och Folkrepubliken Kina.

Relationen mellan de båda länderna är speciell och för många svenskar okänd. Det som en gång var Republiken Kina (ROC, Republic of China) omfattade hela det fastlandskina som vi känner det idag och ön Taiwan, men 1949 tog Maos kommunister makten över fastlandskina. De styrande i Republiken Kina tog sin tillflykt till ön Taiwan och har alltsedan dess styrt Republiken Kina därifrån. Allmänt kallad för Taiwan.

De styrande på fastlandet etablerade Folkrepubliken Kina, en genuin kommunistisk diktatur, och har allt sedan dess även hävdat sin rätt till ön Taiwan trots att man aldrig har haft makt över ön. Den kvarvarande delen av republiken Kina, Taiwan, avvecklade under slutet av 80-talet och början av 90-talet de kvarvarande militärlagarna och demokratiserade öriket. Idag är Taiwan (Republiken Kina) en fullfjädrad demokrati. Trots detta hävdar den kommunistiska Folkrepubliken Kina sin överhöghet över Taiwan. 700 kärnvapenmissiler står längs kusterna i fastlandskina riktade mot Taiwan.

Samtidigt har de båda länderna under årens lopp blivit allt mer ekonomiskt beroende av varandra. Stora taiwanesiska ekonomiska intressen finns investerade i fastlandskina och allt större fastlandskinesiska intressen finns investerade i Taiwan. Detta är en bakgrund, och delvis en förklaring, till att de båda länderna nu pragmatiskt söker finna en relation sinsemellan som båda parter kan leva med. En salomonisk lösning.

Så länge inte Taiwan formellt deklarerar sin självständighet kommer inte Folkrepubliken Kina attackera öriket och så länge inte Folkrepubliken Kina vidtar steg i riktning mot att annektera Taiwan så kan man leva med – och förhoppningsvis utveckla – den relation som idag har skapats dem emellan. Den är historisk och jag hoppas att de båda länderna fredligt kan utveckla den samma.

Jag hoppas bara att slippa se fler rapporter i svensk press där Taiwan, helt i enlighet med den kommunistiska propagandan från Peking, beskriver Taiwan som en ”utbrytarrepublik”. För det är den inte. Folkrepubliken Kina har aldrig haft kontroll över det som är den kvarvarande delen av Republiken Kina - Taiwan.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Är någon förvånad?

Är det någon som blir förvånad över att Margareta Winberg anser att Sverige ska införa blockering av ip-adresser? Winberg var den som en gång i tiden, som ordförande för s-kvinnorna, förespråkade ett förbud mot parabolantenner...

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Avveckling av spelmonopolet?

Idag har Spelutredningen lämnat sitt betänkande till regeringen. Förvisso rubriceras den som om den skulle leda till en avveckling av Svenska Spels monopol. Men ser man till de åtgärder som föreslås för att förhindra spel hos utländska spelbolag så är frågan om det inte snarare leder till en minskad konkurrens. Det känns ju inte direkt som man öppnar upp för konkurrens när man föreslår att svenska banker inte ska få förmedla betalningar till utländska spelbolag och att utländska spelbolags ip-adresser ska blockeras. Snarare andas det lite Folkrepublik… och kanske inte så lite heller. Men om man avfärdar de protektionistiska inslagen – som sannolikt kommer leda till omfattande internationella juridiska tvister om de genomförs – så får man se förslagen som ett litet steg i rätt riktning. Men ett alldeles för litet steg.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Förslag för en effektivare statsförvaltning

På väg mot Stockholm med tåget för ytterligare en dag fylld av sammanträden. Kan inte låta bli att påmina om att från och med idag så har vi en av världens mest liberala lagstiftningar för arbetskraftsinvandring. Sverige är idag öppnare mot omvärlden än vi har varit på många årtionden.

Läser på DN debatt att Förvaltningskommittén idag levererar ett antal förslag på hur statsförvaltningen kan utvecklas. Det verkar som om man landat i en lång rad förslag som bland annat kan bidra till en effektivare statsförvaltning. Under mina år i Riksrevisionens styrelse kunde jag ofta konstatera att det finns utrymme för att effektivisera inom staten och att det är en process som borde vara ständigt pågående. Men för att lyckas med det så måste strukturerna gynna ett sådant agerande och det verkar som om kommittén tagit sikte på just sådana förändringar.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2008-12-14

Vänstersamarbetet ingen valvinnare

Dagens Sifo, som bl a DN och SvD rapporterar om, borde få Mona Sahlin att fundera över samarbetet med de två andra vänsterpartierna. Inte verkar det ju direkt få väljarna att flockas. Gapet mellan blocken har halverats och socialdemokraternas kräftgång fortsätter. Jag kan inte tänka mig annat än att utvecklingen fortsätter i samma riktning i takt med att vänsteralternativet tvingas redovisa allt mer radikala socialistiska förslag för att tillfredsställa vänsterpartiet. Ska bli intressant att följa utvecklingen.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Avtal om rehabiliteringsgaranti undertecknat

Idag undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett avtal om införandet av en rehabiliteringsgaranti. Syftet är att kapa väntetiderna inom sjukvården för sjukskrivna som har behov av vård och rehabilitering. Landstingen får betalt av staten utifrån prestation. 1,5 miljarder kronor är avsatta för ändamålet.

Avtalet är dock enbart en principöverenskommelse mellan staten och SKL. Det är frivilligt för landstingen att ansluta sig till denna modell, men med tanke på att landstingen efterlyst mer resurser så borde denna lösning locka.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2008-12-13

Bidragsberoende kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting har full rätt att utaxera skatter från sina medborgare. Det gör de också. Nästa år bedöms de ta ut 526 miljarder kronor i skatt.

Vidare tar kommuner och landsting in 66 miljarder kronor i andra intäkter, t ex avgifter.

Till detta kommer att staten nästa år tillskjuter 67 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och landsting.

Från och med årskiftet sjunker kommuner och landstings kostnader för arbetsgivaravgifter med 6 miljarder kronor tack vare vår sänkning av dessa.

526 + 66 + 67 + 6 = 665 miljarder kronor.

Till detta kan läggas att kommunerna och landstingen under de senaste åren fått kraftigt ökade skatteintäkter tack vare vår framgångsrika jobbpolitik. Men uppenbarligen har man inte hushållat med pengarna för idag, som DN rapporterar, så krävde Sveriges Kommuner och Landsting 3 respektive 5 miljarder kronor i ytterligare bidrag från staten de kommande två åren.

Men snälla sveriges kommuner och landsting, ni har rätt att ta ut skatter av medborgarna, ni tar dessutom ut olika avgifter, ni får redan bidrag från staten, skatteintäkterna har ökat kraftigt de senaste åren och ni får lägre kostnader vid årskiftet - och så har ni mage att komma och be om mer bidrag från staten! Hur bidragsbereoende vill ni bli egentligen? Kan ni inte hålla ordning på pengarna så kanske staten borde ta över ansvaret för delar av den kommunala och landstingskommunala verksamheten.

Vad gäller landstingen så har jag ett tips på hur ni kan få mer pengar; kapa sjukvårdsköerna, inför rehabiliteringsgarantin och förstärkt företagshälsovård så kan få nya fräscha miljarder från staten. Men inga pengar utan motprestation!

Detta skrivet med uppenbar risk för att Anders Knape avskriver våra planer om att ses över en lunch...

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2008-12-12

Man lär sig svenska lättare om man arbetar

DN har en intressant artikel som berättar att allt fler asylsökande arbetar. Sara säger att hon tycker att hon lär sig svenska bättre genom att arbeta. Jag tror hon har helt rätt. Och det ligger helt i linje med Alliansens politik!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2008-12-11

På måndag blir Sverige ett öppnare land - välkommen!

Åter hemma efter sammanträdet med länsförbundsstyrelsen. Mötet drog ut på tiden, men diskussionerna var viktiga och givande. Ibland måste politik få ta lite tid...

På måndag är det en historisk dag. Tre dagar före den internationella migrationsdagen träder vad som sannolikt är världens liberalaste regler för arbetskraftsinvandring ikraft. Måhända tänker någon "varför just nu, när arbetslösheten ökar?". Men det fiffiga är att lagen är utformad så att den ska passa i såväl låg- som högkonjunkturer.

Om en arbetsgivare inte kan finna lämplig arbetskraft inom Sverige eller EU så är det möjligt att ta hit arbetskraftsinvandrare från andra delar av världen. Även i en lågkonjunktur kan det faktiskt råda brist på arbetskraft inom vissa yrken. Ta till exempel läkare, det har vi en skriande brist på idag och kommer säkert ha även under åren av lågkonjunktur. Det kanske inte alltid fungerar att omskola någon som blir arbetslös idag till läkare och skulle det fungera så tar det närmare 10 år innan han eller hon kan börja arbeta i sjukvården. Men med en intensiv utbildning i sjukvårdssvenska och eventuellt kompletterande utbildning så kan en utländsk läkare börja ta hand om våra patienter efter något år.

Sedan gör oss lagen rustade för att möta upp mot det arbetskraftsbehov som kommer när vi väl kommer in i nästa högkonjunktur.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om arbetskraftsinvandring och migrationspolitik och här hittar du mer om de nya reglerna. Missa inte heller denna artikel om vår hårt arbetande migrationsminister.

På måndag blir Sverige ett öppnare land!
Välkomna!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Med foten (s) i klaveret

På mot Linköping för sammanträde med den moderata länsförbundsstyrelsen. Tåget var fullbokat, men jag lyckades hitta en ledig plats i bistron.

Birger Schlaug verkar ha surnat till på miljöpartiet efter det att de nu infogat sig i vänsterblocket. På Brännpunkt efterlyser han idag ett nytt miljöparti. Skulle inte förvåna mig om han får som han vill. Men vad kommer då Mona Sahlins vänsterkartell vara värd?

Läste nyss också en rejäl sågning av Mona och socialdemokraternas möjlighet att vinna valet 2010. Det är Carl Thalén på K-Street Advisors som bland annat levererar dessa omdömen i PR-byråns senaste nyhetsbrev:

"Sannolikheten för att Mona Sahlin ska kunna forma en Obama-liknande väljarbas i Sverige med V och Mp är lika låg som att socialdemokraterna under Göran Persson skulle vara lika öppna för nyordning som Labour under Blair. Troligen har hon, trots siffrorna i SCB:s stora väljarundersökning, med V- och Mp-samarbetet ökat möjligheterna för en borgerlig valseger 2010. "

Ord och inga visor. Och de kommer från en synnerligen god analytiker av den svenska socialdemokratin. Som fortsätter med en intressant jämförelse med valrörelsen 1979:

"Med en valplattform för oppositionen som kan godkännas av miljöpartiet och vänsterpartiet riskerar den socialdemokratiska mobiliseringen att sjunka och möjligheten att locka marginalväljare att minska. Situationen påminner om 1979 års val då socialdemokraterna såg ut att vinna ända till dess att partiet presenterade ett 100-dagarsprogram och blev huvudsaklig måltavla för kritik i valrörelsen och förlorade valet."

Många inom (s) inser nog de problem man har framför sig. Det finns helt uppenbart en och annan missnöjd socialdemokrat bland kollegorna i riksdagshuset som suckar tungt över det faktum att man hoppat i säng med kommunisterna i vänsterpartiet. Men strategin kommer säkert vara att har man väl trampat i klaveret så är det bäst att stå kvar. En sprucken vänsterkartell skulle bara vara för underhållande....

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

En stor satsning i skuggan av en ännu större...

I riksdagen pågår nu denna veckas frågestund. Oppositionen slår nästan knut på sig själva i försöken att kritisera dagens storsatsning till stöd för bilindustrin. Totalt 28 miljarder kronor uppgår satsningen till.

Ytterligare en stor satsning har presenterats idag. Tyvärr lär den hamna i skuggan av ovan nämnda nyhet.

Socialminister Göran Hägglund har presenterat regeringens "Kömiljard". Ett extra anslag till sjukvården på en miljard kronor. Denna extra miljard fördelas till landstingen utifrån hur väl de lyckas öka tillgängligheten till sjukvård och uppfylla vårdgarantin. Detta är en viktig satsning för att minska väntetiderna inom sjukvården och bidrar till den stora rehabiliteringsreform som vi genomför och som syftar till att skapa en kortare väg till ett friskare liv.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Varför vill oppositionen försvåra för ungdomar?


Dagen inleddes med ett utskottssammanträde som huvudsakligen bestod av överläggningar med representanter från regeringen inför det ministerråd om sociala frågor som EU håller i nästa vecka. Tidigare höll regeringen enbart samråd med EU-nämnden inför ministerrådsmöten, men för två år sedan så infördes nyordningen att samråd ska hållas med de berörda fackutskotten i riksdagen. En bra ordning som skapar en tydlighet och koppling mellan nationella frågor och sådana som är kopplade till EU-samarbetet inom respektive områden.

DN rapporterar om SCB:s arbetskraftsundersökning som bekräftar det faktum att det är unga som drabbas hårdast av arbetslösheten i den internationella finanskrisens spår. Det är inte mycket som den rödgröna röran är överens om, men på en punkt har de lyckats ena sig. De är överens om att från och med årskiftet fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Jag kan faktiskt inte förstå varför vänsterpartierna vill göra det drastiskt dyrare att anställa unga och försvåra än mer för dem som redan har det svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Totalt beräknas deras chockhöjning av arbetsgivaravgiften för unga göra det 14 miljarder kronor dyrare för arbetsgivarna att ha anställda som är under 26 år.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2008-12-10

Kortare väg till ett friskare liv med nya rehabiliteringskedjan

Försäkringskassan har idag bjudit in till ett presseminarium på tisdag i nästa vecka för att informera om förändringarna i sjukförsäkringen och den nya rehabiliteringskedjan. Ett bra initiativ eftersom att det sprid ganska många felaktigheter om vad reformen egentligen har inneburit. Inte sällan är det opposition som skrämmer upp många sjuka helt i onödan. Lite cyniskt att försöka vinna sympatisörer genom att oroa människor som redan befinner sig i en svår situation.

Hoppas det är många journalister som hörsammar inbjudan.

Grundläggande för reformeringen av sjukförsäkringen har varit att skapa en kortare väg till ett friskare liv genom att ersätta långa passiva sjukskrivningar med tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser. Forskningen visar nämligen att tidiga insatser är helt avgörande för att sjuka ska återfå arbetsförmågan. Långa sjukskrivningar leder i sig till en ökad ohälsa för den enskilde, ofta i kombination med social isolering och försvagad självkänsla.

Men även i fortsättningen gäller att den som på grund av sjukdom eller skada inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpeng. Den som däremot har arbetsförmåga ska självklart inte vara sjukskriven utan arbeta eller - om man saknar jobb - söka ett arbete. Det borde ses som en fullt rimlig princip av alla och envar.

Läs mer om reformen här.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Steg för steg...

Har så här långt hunnit med votering, planeringsmöten och kommittésammanträde. Strax är det dags att bege sig till socialdepartementet för vårt veckomöte.

SCB har idag presenterat sin partisympatiundersökning och det är glädjande att notera att gapet mellan Alliansen och den rödgröna röran minskar. Steg för steg så knappar vi in och när väljarna ställs inför valet mellan en enad Allians och en vänsterkoalition som har svårt att ena sig i en lång rad frågor så kommer valet att vara enkelt.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2008-12-09

Alliansens utbildningspolitik behövs

DN rapporterar nu om en internationell rapport som utvärderar utvecklingen i skolan mellan åren 2003 och 2007. Den visar på en fortsatt nedåtgående trend jämfört med den föregående rapporten som undersökte utvecklingen mellan åren 1995 och 2003. I synnerhet är det utvecklingen inom matematik och naturvetenskap som visar på nedslående resultat.

Nu återstår bara för Sahlin att likt tidigare gå ut och opponera sig mot regeringen innan det att hon inser att det är socialdemokraternas politik hon kritiserar.

Utvärderingen visar att det finns ett stort behov av den omläggning av utbildningspolitiken som regeringen nu arbetar. Mer fokus på kunskap, ökat kravställande, ordning och reda i skolan är viktigt liksom återupprättande av lärarens ställning och status.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Rödgrön skattechock på anställningar av unga

Alldeles strax är det dags för ett arbetsmöte med vår interna utvecklingsgrupp om Lika möjligheter, men först en kort kommentar med anledning av att tidningarna nu rapporterar om arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden de kommande åren. Inte förvånande pekar man på att det är de som är på väg ut på arbetsmarknaden som drabbas hårdast. De som precis har avslutat sina studier och är på väg ut i vuxenlivet. Mot den bakgrunden är det, som jags skrivit om tidigare, desto mer förvånande att den rödgröna röran föreslår fördubblade arbetsgivaravgifter från och med årskiftet för de som är under 26 år. Varför i hela fridens namn göra det drastiskt dyrare för arbetsgivare att anställa unga när det är de som har det svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden? Kan någon rödgrön skattehöjare förklara detta? Totalt räknar de med att dra in närmare 14 miljarder kronor till statskassan på detta huvudlösa förslag.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

36.000 kronor mer för en medelinkomstfamilj

DN skriver idag om de skattesänkningar som i och med det tredje steget i Jobbskatteavdraget träder ikraft vid årskiftet. Vad de missar att är redovisa hela effekten av Alliansens Jobbskatteavdrag. Lägger man till de två första stegen i Jobbskatteavdraget så har en medelinkomsttagare fått sänkt skatt med 1.500 kronor i månaden sedan vi fick förtroendet att styra landet. 18.000 kronor i sänkt skatt per år. 36.000 kronor mer per år att röra sig med för en familj där båda har medelinkomstkomster. Vi gick till val på att göra det mer lönsamt att arbeta och vi har levererat!

Merparten av dessa skattesänkningar - eller hela om vänsterpartiet får som de vill - kommer att återtas om den rödgröna röran får styra efter nästa val.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2008-12-08

Den interna kritiken tilltar

Den interna kritiken mot samarbetet med vänsterpartiet ökar nu inom socialdemokraterna. Mer sansade och förnyelseinriktade socialdemokrater som den förre partisekreteraren Lars Stjernkvist och den förre riksdagsledamoten och numera en av de ledande opinionsbildarna Widar Andersson tillhör de tyngsta namnen som nu luftar sin oro. Och jag förstår dem. Har man som jag lyssnat till de ledande vänsterpartisterna i riksdagen under ett antal år så vet man att det finns mycket kommunism kvar under vänsterpartiets numera polerade yta. Socialdemokraterna möjlighet att förnya sin politik kommer att gå i stå.

Min tro är, utifrån samtal med en del vänsterpartister, att deras strategi är att driva vänsterkoalitionen så långt åt vänster som möjligt. Sedan är de nog inte främmande att kliva ur samarbetet för att däretfter driva en ännu mer radikal linje. För dem är inte samarbetet heligt, det är inte ens ett medel för att nå regeringsmakten utan endast ett verktyg för att flytta socialdemokraterna och miljöpartiet längre vänsterut än de är idag.

De interna förhandlingarna i den rödgröna röran kommer att bli tuffa. Lita på det. Frågan är hur mycket tålamod Mona har och hur stora eftergifter de är beredda till.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Vänster om, marsch!

Om man kan lita på Lars Ohly så kan vi vara säkra på att den nya vänsterkoalitionen kommer marschera rakt ut åt vänster. Så här uttryckte sig Ohly i en riksdagsdebatt den 13 oktober 2004, apropå ett eventuellt samarbete på vänsterkanten:

"Vänsterpartiet säger: Nej, vi är beredda att kompromissa om mycket, men inte om inriktningen av politiken. Vi är beredda att kompromissa om stegen, om takten, om längden, men om inriktningen av politiken förbehåller vi oss rätten att behålla vår inställning."

Ska bli intressant att se om de kan bli överens om mer än att chockhöja arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Liksom många andra är jag skeptisk.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2008-12-07

"Jag har varit kommunist..."

Idag blev det klart att socialdemokraterna tänker marschera i armkrok med kommunister i den kommande valrörelsen. Kanske dags att påminna om vad Lars Ohly sa i Aftonbladet den 27 maj 2000:

"Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck. "

Uttalandet talar för sig självt. Men är det en sån som sossarna vill ha i regeringen?

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Oppositionen enad - om att chockhöja arbetsgivaravgifterna för ungdomar

Efter en riktigt lång och avkopplande söndagsfika på stan med några av de närmaste vännerna, så noterar jag att både svd.se och dn.se skriver om att oppositionen nu ska enas. Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen.

Men redan i förra veckan så demonstrerade oppositionen enad front i riksdagen. De var nämligen överens om att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Nu är de ju tack och lov i opposition, men om de fick bestämma så skulle kostnaden för att anställa unga öka markant. Lite märkligt i ett läge då vi kan befara att ungdomsarbetslösheten kommer att stiga kraftigt.

Med oppositionens fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga så blir det 14 miljarder kronor dyrare för arbetsgivarna att ha unga anställda. Det är ju inte utan att man undrar hur de har tänkt egentligen. Men att höja skatterna är väl det som vänsterpartierna har lättast att enas om.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

På kurs med MUF


Idag har jag ägnat förmiddagen åt att tala om kommunikation på en kurs som MUF Östergötland anordnade. Alltid lika roligt att få träffa nya, unga och engagerade moderater. MUF Östergötland har en tradition av välorganiserade och bra utbildningar, så även denna.

Jag försökte även sälja in en kampanjidé till närvarande representanter för Moderata Studenter. Får se om jag lyckades...

Stort tack till Veronica, Lisa, Carin och alla andra för en lyckad kurs!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2008-12-06

4 år för bidragsbrott

DN skriver idag om Försäkringskassans jakt på yrkeskriminella som ägnar sig åt bidragsbrott. Sedan drygt ett år tillbaka har vi en särskild bidragsbrottslag. Den föreskriver fängelse i upp till 4 år för den som begår grovt bidragsbrott. Så vitt jag känner till så har ännu ingen domstol utnyttjat sig av hela straffskalan. Det ska bli intressant att få se vem som vill först.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2008-12-05

Var finns oppositionens gemensamma alternativ?

Idag har regeringen presenterat ett sammanhållet och genomtänkt stimulanspaket. Viktiga åtgärder som skattesänkningar och framtidsinvesteringar dominerar. Tillsammans med de reformer som redan tagits med i statsbudgeten för nästa år så handlar det om en ekonomisk stimulans på 40 miljarder kronor, motsvarande drygt 3 procent av BNP. Det största ekonomiska stimulanspaketet i hela europa.

Var finns då oppositionen? Jo där har vi Östros, som likt en drucken papegoja, oavsett vad som föreslås, upprepar "för lite, för sent". Visst, det är sossarnas affärsidé att kritisera regeringen. Och Östros kommer att upprepa sitt mantra till dess att vi närmar oss toppen på nästa högkonjunktur. Men så värst seriöst är det ju inte. Sossarnas mest konkreta förslag har varit att använda pensionspengar till att köpa upp två konkursmässiga bilproducenter. Hur seriöst är det? Och vad säger landets pensionärer?

Sedan undrar man ju vart det samlade oppositionsalternativet finns?

Det är i kriser som regeringsdugligheten sätts på prov. De fyra allianspartierna tar ansvar och levererar. Om de tre oppositionspartierna ska kunna vinna någon form av fortroende inför nästa val så borde det vara nu som de skulle visa upp ett enat alternativ. Men så är givetvis icke fallet.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,