2009-10-27

Oppositionen splittrad i synen på sjukförsäkringen

Idag svarar jag och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson på en artikel av Lars Ohly (V) på Aftonbladet Debatt. I korthet så noterar vi att socialdemokraterna numera står bakom nästan hela sjukförsäkringsreformen och att det är större skillnad mellan (S) och (V) i synen på sjukförsäkringen än mellan (S) och Alliansen.

Socialdemokraterna har ju nu sagt att de stödjer den historiska beräkningsgrunden för den sjukpenninggrundande inkomsten och ställt sig bakom både rehabiliteringskedjan och utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen.

Ohly kommer få svårt att övertyga (S) om att byta uppfattning ännu en gång eftersom att (S), trots allt, insett att den gamla ordningen som ledde till att vi hade världens mest sjukskrivna befolkning inte var hållbar i längden.

Gunnar Axén

Detta är pensionsöverenskommelsen

Igår presenterade regeringen skriften "Detta är pensionsöverenskommelsen". I den redogörs för den historiska överenskommelsen mellan de fyra allianspartierna och socialdemokraterna om att reformera pensionssystemet för att göra det långsiktigt hållbart.

Hade inte förändringarna gjorts så hade det gamla pensionssystemet kraschet någon gång runt 2015 eftersom att det var uppbyggt som ett pyramidspel eller kedjebrev där noten skickades till kommande generationer. 40-talisternas pensionsavgångar skulle ha gett det gamla pensionssystemet dödsstöten.

pensionssystemet.se kan du läsa mer om just pensionssystemet.

Gunnar Axén

EU-konferens om hur vi bryter utanförskapet

Hela dagen har jag deltagit i ”High Level Conference on Labour Market Inclusion” (på slarvig svenska ”utanförskapskonferensen”), ett arrangemang av det svenska ordförandeskapet lett av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Jag brukar vara skeptisk till konferenser och tycker ofta att de inte ger så mycket, men dagens konferens var verkligen givande. Många bra talare och intressanta perspektiv. Sverige är inte det enda landet som har haft problem med kraftigt stigande sjukskrivningstal under det senaste decenniet/decennierna. Även om Sverige har haft en extrem ökning jämfört med andra länder. 2006 kostade sjukförsäkringen närmare 6.000 kronor per invånare och år, vilket var skyhögt över de allra flesta länder och ungefär 50% mer än i våra nordiska grannländer Finland och Danmark.

OECD:s representant beskrev det med andra ord, men sa i praktiken samma sak som Anna Hedborg (s) – dvs att sjukförsäkringarna runt om i Europa ”blivit en parkeringsplats för problem den inte var avsedd för”. Flera talare pekade på att det som måste göras är att skapa en aktiv socialförsäkring, med tidiga rehabiliteringsinsatser och incitament för alla inblandade att verka för en snabb återgång i arbete. Våra svenska reformer framhölls som goda exempel helt i linje med de rekommendationer som OECD ger.

Och vi ser ju nu också att våra sjukskrivningstal börjar röra sig ner mot mer normala nivåer jämfört med andra länder.

Gunnar Axén

2009-10-26

Tack!

Nomineringsstämman inför riksdagsvalet avklarades i lördags och under söndagen fick jag både välbehövlig vila och en skön skogspromenad. Fastställandet av riksdagslistan gick bra och resulterade i en s.k. ”valbar” plats som jag är mycket nöjd med. Det var skönt och glädjande att känna ett så starkt stöd och stort förtroende från så många på stämman. Jag vill passa på att tacka alla dem som både inför och under stämman stöttat min kandidatur och i synnerhet min sambo, Anna, för all support.

Gunnar Axén

2009-10-22

Rekordstor satsning på rehabilitering

Idag skriver socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och jag på Aftonbladet Debatt om den rekordsatsning på arbetslivsinriktad rehabilitering som vi nu gör för att hjälpa de som varit långtidssjukskrivna tillbaka till arbetsgemenskapen. De som omförsäkras går över i aktivitetsstöd eller A-kassa och får ett individuellt utformat introduktionsprogram i Arbetsförmedlingens regi. Därefter kan man gå vidare till t ex offentligt skyddat arbete, lönebidragsanställning, utvecklings- och trygghetsanställning, jobb- och utvecklingsgaranti eller Samhall. Totalt satsar vi 17 miljarder kronor under tre år på denna reform.

Sent om sider verkar socialdemokraterna ha svängt vad gäller sjukförsäkringsreformen. Numera stödjer de merparten av de förändringar som vi genomfört, bl a införandet av rehabiliteringskedjan och utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen.

Gunnar Axén

2009-10-19

Sjukskrivning av gravida

På eftermiddagen idag så deltog jag i en diskussion i Studio Ett i P1 om gravidas möjligheter att bli berättigade till sjukpeng till följd av problem som uppstår under graviditeten. Ibland låter det i debatten som om det är omöjligt att bli sjukskriven eftersom att "graviditet inte är någon sjukdom", som någon uttryckt det hela. Men sanningen är den att såväl Försäkringskassan som länsrätten, i en del av de fall som överklagats dit, har beviljat sjukpeng till kvinnor som haft problem med bland annat ryggsmärtor och foglossning under graviditeten. Som alltid så ska det ju göras en individuell bedömning av rätten till sjukpeng, så det går ju inte att säga något generellt om rätten till sjukpeng för gravida.

Du kan läsa om programmet här och lyssna på studiodiskussionen här.

Som framgår av bilden deltog jag via länk från Kaj Kindvalls rikskända Tracks-studio i Norrköping.


Gunnar Axén

Så hjälper vi långtidssjukskrivna

Idag skriver jag och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i Norrköpings Tidningar om hur vi utformar stödet till de långtidssjuka från och med årsskiftet. Eftersom NT inte verkar ha lagt ut artikeln på nätet så publicerar jag den här istället.


Så hjälper vi långtidssjukskrivna

Nu sätter vi punkt för den politik - med långa passiva sjukskrivningar, förtidspensionering och ett permanent utanförskap - som lades fast av socialdemokraterna. Istället gör vi det möjligt för dem som varit sjukfrånvarande länge att få ett friskare liv och komma tillbaka till arbetsmarknaden. När vi nu presenterat den sista biten i rehabiliteringskedjan skapar vi broar mellan sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken.

Under 2010 kommer cirka 50 000 människor att lämna sjukförsäkringen då deras dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut. Det är naturligt att det finns en oro hos många om hur deras framtid kommer att se ut. För den som har ett arbete att gå tillbaka till faller ansvaret på arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön och arbetsuppgifterna anpassas så att även den som varit sjuk länge känner sig behövd på sin arbetsplats.
För den som inte har ett arbete att gå tillbaka till ställer vi nu alla Arbetsförmedlingens insatser till förfogande. Från årsskiftet införs ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program som syftar till att fånga upp förutsättningar och behov av stöd hos den som varit sjukfrånvarande länge. Det kommer exempelvis att vara möjligt att efter avslutad introduktion få en plats i arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik eller deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen kan också erbjuda jobb med lönebidrag, jobb hos Samhall, nyfriskjobb eller jobb med särskilt anställningsstöd. Behöver man ha fortsatt medicinsk rehabilitering så ska det givetvis också vara möjligt att kombinera med arbetslivsträning och arbete.

Under tiden som en person deltar i introduktionsprogrammet och andra insatser betalas aktivitetsstöd ut på vanligt sätt. Den som lämnat A-kassan under sin sjukdomstid kommer nu få en möjlighet att från den 1 oktober upparbeta ett medlemsvillkor på tre månader istället för tolv månader och därmed kunna få en inkomstrelaterad ersättning redan från den 1 januari.
Personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program tar ett steg närmare arbetsmarknaden än om de varit kvar i långtidssjukskrivning. Vi tycker det är viktigt att definitivt bryta med den "vänta-och-se-attityd" som kännetecknat socialdemokraternas politik på området. Istället sätter vi fokus på vad som krävs i form av stöd och aktiva åtgärder för att den som varit sjukskriven ska kunna återgå i arbete. Regeringen förväntar sig inte att alla långtidssjukskrivna kommer att kunna delta i programmen och komma tillbaka till arbete. Vår bedömning är att det i ett fåtal fall inte är möjligt att delta i verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Då är det möjligt att få ersättning från sjukförsäkringen på samma nivå som tidigare, till dess att man återfått arbetsförmågan.

Vi tänker inte göra om socialdemokraternas misstag och använda sjukförsäkringen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förra gången slutade det med en halv miljon människor i utanförskap. Vi menar allvar med att människor ska få det stöd de behöver för att komma tillbaka i arbete. Vårt mål är att alla som kan jobba, utifrån sina egna förutsättningar, ska ha möjlighet att göra det.

Cristina Husmark Pehrsson (M)
Socialförsäkringsminister
Gunnar Axén (M)
Ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

2009-10-18

Sverige frisknar till

PJ Anders Linder skriver initierat om den positiva utvecklingen av sjukskrivningstalen i Svenska Dagbladet idag. För några år sedan hade vi världens mest sjukfrånvarande befolkning och nu är vi på väg ner mot mer normala nivåer, om vi ser till vad som gäller för jämförbara länder. Idag har vi närmare 100.000 sjukskrivna jämfört med för tre år sedan.

Vår politik, med både en uppstramning av regelverket och omfattande satsningar på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, har gett resultat. Till och med socialdemokraterna erkänner detta nu genom att de backat och faktiskt stödjer merparten av de reformer som vi genomfört.

Gunnar Axén

2009-10-17

Socialdemokraterna har svängt om sjukförsäkringsreformen

Idag har jag kampanjat med moderaterna i Linköping, på Stora Torget. Temat för dagen var ”så jobbar vi Sverige ur krisen”. Vädret var kyligt, men vårt budskap togs varmt emot av linköpingsborna. Kaffet vi bjöd på var också uppskattat.

Väl hemkommen kunde jag till min glädje konstatera att Veronica Palm (S) kommenterat mitt blogginlägg om socialdemokraternas omsvängning i sjukförsäkringsfrågan. Hennes tonläge är högt, men läser man vad som står där så visar det att jag har haft rätt. Socialdemokraterna har nu accepterat den nya beräkningsgrund för den sjukpenninggrundande inkomsten som vi införde för snart tre år sedan – då mot socialdemokraterna vilja. Vidare så har socialdemokraterna nu accepterat både den rehabiliteringskedja vi infört och att den tidsbegränsade sjukersättningen fasas ut – trots tidigare vilda och högljudda protester från (S).

Detta kan bara tolkas som att socialdemokraterna insett att vi slagit in på rätt väg och att vi nu går från de långa passiva sjukskrivningarna till tidiga aktiva rehabiliteringsåtgärder. Vi skapar helt enkelt en kortare väg till ett friskare liv.

Debatten startade egentligen med ett debattinlägg skrivet av mig och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i Aftonbladet, som sedan följdes av en replik från Veronica som sedan spillde över i lite bloggdebatt.

Eftersom att jag misstänker att Veronica ännu ett tag kommer försöka hävda att socialdemokraterna inte alls har svängt i frågan så kommer jag återkomma med belägg – svart på vitt – här på bloggen inom kort som visar det jag hävdar.

Gunnar Axén

2009-10-16

Det håller inte längre, Veronica!

Veronica Palm (S) fortsätter debattera sjukförsäkringsreformen i samma höga tonläge som tidigare. Men faktum är att socialdemokraterna i sin budgetmotion förra vecken klargjorde att de nu ställer sig bakom bl a rehabiliteringskedjan och utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen.

Det vore bättre att erkänna det än att fortsätta med samma oseriösa retorik som tidigare. Det håller inte längre, Veronica!

Om du anser att jag har fel, så tala om för mig och övriga intresserade vart i er budgetmotion ni skriver/finansierar att rehabiliteringskedjan avskaffas och utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen stoppas.

Det är klart att det inte är lätt att erkänna att ni vill behålla det ni en gång kallade för "utsorteringskedjan" eller att ni vill "utförsäkra 32.000 personer med tidsbegränsad sjukersättning nästa år" - för att använda sig av er retorik - men det vore hederligt gentemot väljarna att erkänna att ni nu står bakom merparten av förändringarna i sjukförsäkringen.

Läs gärna även mitt och Cristina Husmark Pehrssons debattinlägg i Aftonbladet från igår.

Gunnar Axén

2009-10-15

Veronica Palm dementerar inte att (S) nu stödjer vår sjukförsäkringsreform

Idag skriver socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och jag på Aftonbladet debatt om våra reformer för att stödja långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Vi noterar också i artikeln att Socialdemokraterna nu ställer sig bakom merparten av våra reformer inom sjukförsäkringen, däribland rehabiliteringskedjan, avvecklingen av den tidsbegränsade sjukersättningen och den historiskt beräknade sjukpenninggrundande inkomsten.

Veronica Palm (S) verkar upprörd över detta avslöjande på sin blogg, men hon dementerar inte dessa fakta. Det gjorde hon inte heller när vi i Socialförsäkringsutskottet idag hade pressträff för att informera om höstens aktuella frågor. Jag noterade nämligen exakt samma sak där och Veronica hade chansen när hon fick ordet direkt efter mig att dementera. Men det gjorde hon inte.

Jag skulle nu vilja uppmana Veronica att tala om vart i socialdemokraternas skuggbudget från förra veckan det står (och hur man finansierar) att man vill riva upp följande reformer:

- Rehabiliteringskedjan
- Avvecklingen av den tidsbegränsade sjukersättningen
- Historiskt beräknad sjukpenningsgrundande inkomst

Sanningen är att det står inte där. Det finns inte en enda krona avsatt för att riva upp dessa reformer.

Vore det inte bättre att erkänna att ni nu accepterar merparten av de förändringar vi genomfört i sjukförsäkringen? Säg rent ut att ni har insett att det var nödvändigt att restaurera sjukförsäkringen och satsa på tidiga rehabiliteringsinsatser för att hjälpa sjuka tillbaka till arbetslivet. Det vore hederligt av er.

Gunnar Axén

Givande samtal med Reumatikerförbundet

Den senare delen av kvällen har jag, tillsammans med en handfull kollegor från mitt utskott och Socialutskottet, ägnat åt att samtala kring sjukförsäkringen, sjukvård och rehabilitering med ledningen för Reumatikerförbundet. Det blev en intressant, livlig och givande diskussion som tog sin utgångspunkt i Reumatikerförbundets "Fem steg tillbaka till arbetslivet". Förbundets ordförande Anne Carlsson har själv en bakgrund både som anställd i sjukvården, landstingspolitiker och ledamot av en regional Försäkringskassestyrelse så hon har verkligen en god förmåga att se dessa frågor ur olika perspektiv.

Gunnar Axén

2009-10-14

(V) och (MP) spelade fotboll från läktaren under pensionsdebatten

Den tidigare delen av kvällen var det debatt om pensionssystemet i riksdagen. Frågan handlade i första hand om hur den automatiska balanseringen – som ser till att pensionssystemet långsiktigt är hållbart - ska modifieras för att jämna ut svängningarna i upp- och nedräkningar av pensionerna över tiden. De fem partierna som står bakom pensionsuppgörelsen, dvs de fyra allianspartierna och socialdemokraterna, var helt överens om justeringen.

Miljöpartiet och vänsterpartiet ville avslå förslaget vilket skulle innebära en sänkning av pensionen för en genomsnittspensionär nästa år med 640 kronor i månaden. Huvudsakligen protesterade de mot hela pensionssystemet och ville riva upp det med rötterna. Det är enkelt att spela fotboll när man sitter på läktaren.

Faktum är att om vi inte hade reformerat pensionssystemet så hade det brakat samman inom de närmaste fem-tio åren eftersom att det gamla pensionssystemet var uppbyggt som ett kedjebrev eller pyramidspel. Notan skickades till framtida generationer, men när hela 40-talistgenerationen skulle gå i pension så hade verkligen hunnit ikapp och systemet kraschlandat.

Ett annat faktum är att sedan vi införde det nya pensionssystemet så har utvecklingen av pensionerna varit klart bättre än om vi behållit det gamla systemet. Drygt 24 miljarder kronor mer har utbetalats till landets pensionärer. Så vi har fått ett robust system som gagnat såväl dagens som framtida generationers pensionärer. Det är inte utan anledning att en lång rad länder studerat vårt nya pensionssystem för att de själva står inför en demografisk utveckling som innebär tuffa påfrestningar för deras pensionssystem och att vår svenska lösning framhållits som världens bästa allmänna pensionssystem.

Läs gärna mer om hur pensionssystemet fungerar på pensionssystemet.se.

Gunnar Axén

Utanförskapet är lägre än för tre år sedan

Oppositionen försöker göra gällande att utanförskapet ökat jämfört med för tre år sedan. Detta är dock helt felt. Trots att vi för tre års sedan befann oss på toppen av en högkonjunktur och nu är mitt i en kraftig lågkonjunktur så var 17.000 personer färre i utanförskap i augusti i år jämfört med samma månad 2006. (klicka på bilden)

Den internationella finanskrisen har ökat på arbetslösheten, men samtidigt har våra satsningar på vård och rehabilitering hjälpt fler människor tillbaka till arbetslivet från att tidigare varit sjukskrivna.

Gunnar Axén

De rödgröna är överens - om en jobbfientlig politik

Dagens partiledardebatt visade tydligt hur oeniga de rödgröna partierna är. Det enda de verkar vara överens om är att de vill bedriva en jobbfientlig politik - med höjda bidrag och höjda skatter för de som jobbar. För en normalinkomsttagare kan det handla om upp till 1.500 kronor mer i skatt per månad, om de rödgröna skulle få bestämma.

Genom att vägra erkänna att vi nu befinner vi oss i den värsta internationella finanskrisen någonsin så försökte oppositionen attackera Alliansens partiledare och företrädare. Ohederligt, men vem är förvånad? Tar man hänsyn till finanskrisen så är det enkelt att se att vi klarar oss förhållandevis väl, statsfinanserna är under kontroll (se t ex denna artikel från idag på di.se) och vi har extra resurser att satsa för att inte arbetslösheten ska bita sig fast.

Här kan du se statsministerns anförande i dagens debatt. Vill du se hela debatten så hittar du den här.

Media: AB, Exp1, Exp2, Exp3, DN, SvD1, SvD2

Gunnar Axén

2009-10-13

Välbesökt på kandidatskolan i Sörmland

Igår kväll besökte jag Moderaterna i Sörmlands kandidatskola, dvs utbildning för framtida moderata förtroendevalda. Mötet hölls i biblioteket i Flen och var välbesökt, nästan 40 deltagare, så det ser ljust ut för moderaterna i grannlänet. Temat för kvällen var, som så ofta för min del, reformeringen av sjukförsäkringen och rehabiliteringssatsningen.

Eftersom att bilderna jag använde mig av efterfrågades av några som själv ville använda dem så kommer som utlovat en länk till dem här.

Gunnar Axén

De rödgröna har övergett arbetslinjen

Idag skriver jag i Corren om att de rödgröna partierna övergett arbetslinjen till förmån för sin bidragslinje. Du hittar artikeln här.

Gunnar Axén

2009-10-08

Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården

Rubriken är hämtad från Sveriges Kommuner och Landstings nyhetsbrev om rehabilitering och sjukvård och handlar om att man i landstinget Gävleborg kunde förverkliga en gammal idé om att starta team för smärtenheter på vårdcentraler till följd av det ekonomiska tillskott som följer med rehabiliteringsgarantin. Av nyhetsbrevet framgår också att Bleking och Västmanland är de landsting som fått igång flest behandlingar.

Enbart under innevarande år beräknas närmare 30.000 personer få behandlingar och rehabilitering tack vare rehabiliteringsgarantin.

Gunnar Axén

IOGT-NTO:s dubbelmoral

Fick just ett mail från nykterhetsrörelsen som protesterar mot möjligheten att införa gårdsförsäljning av öl och vin, något jag nyligen varit med och motionerat om. Det är dock svårt att ta IOGT-NTO på allvar eftersom att de och deras ordförande, Anna Carlstedt, personifierar dubbelmoralen. Samtidigt som de påstår sig motverka alkoholmissbruk så tjänar de grova pengar, miljontals kronor, på spelmissbrukares olycka via sina olika lotterier. Ett hyckleri som gör att deras trovärdighet är lika med noll.

Media: HN, SvD, EK, SvD, SkD

Gunnar Axén

Arbetsförmedlingen informerar om stödet till långtidssjukskrivnaArbetsförmedlingen är på hugget och går nu i veckan ut och informerar om det stöd som kommer att erbjudas de som förbrukat sina 914 sjukskrivningsdagar (30 månader) eller vars tidsbegränsade sjukersättning löper ut. Eftersom jag vet att många som är berörda av denna information läser min blogg så publicerar jag nedan det brev Arbetsförmedlingen håller på att skicka ut.

"2009 10 05Till dig som under nästa år kan
erbjudas introduktionsprogrammet

Vi finns vid din sida
Varmt välkommen till oss på Arbetsförmedlingen. Med gedigen erfarenhet och expertkunskap inom arbetsmarknad och rehabiliteringsinsatser som leder till arbete möter vid dig i din nya situation. Utifrån dina förutsättningar upptäcker och realiserar vi tillsammans nya möjligheter för dig i arbetslivet.


Vad händer nu?
Steg 1 – Första mötet
Inom de närmsta veckorna får du en inbjudan från Försäkringskassan till ett samtal där du träffar din handläggare på Försäkringskassan och en arbetsförmedlare från oss. Tillsammans pratar vi om din situation och arbetsförmedlaren svarar på frågor och ger praktisk information om hur vi tillsammans går vidare. Du som redan deltar i aktiviteter hos oss kommer att fortsätta med dessa som planerat. Om du inte har några pågående aktiviteter hos oss kommer du erbjudas möjlighet att delta i introduktionsprogrammet från och med januari 2010.


Steg 2 – Introduktionsprogrammet
I individuella, vägledande och utredande samtal kommer vi fram till vilka förutsättningar just du har till utveckling mot arbete. Till stöd finns våra kunniga arbetsförmedlare och våra skickliga specialister – sjukgymnaster, psykologer, arbetsterapeuter och socialkonsulenter. Introduktionsprogrammet pågår maximalt i tre månader.


Steg 3 – Handlingsplanen
Introduktionsprogrammet resulterar i att du får en individuell handlingsplan, som utifrån dina förutsättningar ska leda vidare till jobb. Till din hjälp finns din arbetsförmedlare och hela vårt utbud av stöd.


Vad händer med din försörjning?
Från och med januari 2010 får du aktivitetsstöd från oss under förutsättning att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i aktivitet som ska ta dig tillbaka till arbetslivet, till exempel introduktionsprogrammet. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten till aktivitetsstöd. Är du berättigad till arbetslöshetsersättning har du samma ersättning som du skulle ha fått vid arbetslöshet, dock högst 680 kr per dag. Nivån på din ersättning bestäms av din arbetslöshetskassa. Om du inte uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetskassan motsvarar aktivitetsstödet 223 kr per dag.

Mer information
Mer information hittar du på www.arbetsformedlingen.se. Du kan även ringa kundtjänst 0771–416 416 för att få svar på dina frågor.Vi ser fram emot att träffa dig.

Varmt välkommen!

Arbetsförmedlingen"

Media: DN
Gunnar Axén

2009-10-06

SVT Debatt - mer underhållning än samhällsdebatt

Har precis gjort ett stopp i Jönköping för en sen kvällsfika med en kompis på väg hem till Norrköping – med bil eftersom att det är fullständigt omöjligt att ta sig från Göteborg med kollektiva färdmedel efter kl 21 på kvällen. Hur är detta möjligt?

Jag har varit med i SVT:s Debatt tidigare och efter kvällens övning är jag bara stärkt i min uppfattning att programmet huvudsakligen är ett underhållningsprogram förklätt till samhällsdebatt. Den som skriker högst får tala mest och inget utrymme finns för mer än ytterst korta repliker. Kvällens ämne, asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom, är ju i allra högsta grad viktigt och förtjänar en seriös diskussion, men jag tror knappast att någon som såg programmet blev ett dugg klokare. Möjligen tycker man det är underhållande att se folk sitta i en flock och skrika för att få ordet, men det är en skymf mot barnen att behandla deras situation på detta sätt.

Kolla gärna programmet här och fundera över om detta är ett seriöst och värdigt sätt att diskutera dessa barns situation.

Gunnar Axén

Debatt i Aktuellt om rehabiliteringssatsningen

Hemma igen efter en debatt i Aktuellt mot Veronica Palm (s) om sjukförsäkringsreglerna och rehabiliteringsreformen. Det är svårt för (s) att hantera våra reformer eftersom att de vet att det vi gör är bra för att hjälpa fler människor tillbaka till arbetslivet och de har i sitt välfärdsrådslag för ett år sedan presenterat förslag som till ungefär 90% stämmer överens med det som vi nu genomför, men samtidigt kan de ju inte säga att dom tycker som oss eftersom att det skulle strida mot deras grundläggande affärsidé - att alltid vara emot allt som vi föreslår.
Socialdemokraterna misslyckades totalt med sjukförsäkringen. Istället för att erbjuda sjuka människor tidiga aktiva rehabiliteringsåtgärder så erbjöd de en lång passiv sjukskrivning som ledde fram till en förtidspensionering och ett permanent utanförskap för många människor. Jag har under årens lopp haft otaliga samtal med olyckliga människor som tvingades ut i förtidspension under sossarnas styre. De har inte velat något hellre än att få stöd att komma tillbaka till arbetslivet. Nu sätter vi slutligen punkt för den socialdemokratiska "vänta och se"-politiken och erbjuder istället människor nya möjligheter att finna vägar tillbaka till arbete och gemenskap genom den största satsningen på rehabilitering som någonsin genomförts.
Gunnar Axén