2009-04-30

Var fjärde läkarintyg korrekt ifyllt

Försäkringskassan har idag publicerat en rapport, som man tagit fram på regeringens uppdrag, där man granskat kvaliteten på 500 läkarintyg. Det visar sig att endast var fjärde intyg innehöll samtliga de obligatoriska uppgifter som det ska innehålla. Många saknade uppgifter om patientens arbetsförmåga/arbetsoförmåga, vilket ju är högst väsentliga uppgifter när Försäkringskassan ska bedöma rätten till sjukpeng.

Detta skapar problem för sjukvården, Försäkringskassan och inte minst patienten. Onödig tid går åt till skriftväxling och telefonsamtal för att komplettera intygen, vilket leder till att Försäkringskassans beslut om rätt till ersättning försenas. Är det dessutom så att intyget inte korrekt speglar patientens sjukdom eller skada och dess inverkan på arbetsförmågan så kan det ju ha en direkt betydelse för vilket beslut Försäkringskassan fattar.

Försäkringskassans GD säger i en kommentar att det behövs mer utbildning av läkarna och det framstår ju som tydligt.

Gunnar Axén

2009-04-29

Rea på sommarjobbare i sossarnas Sverige?

Idag har riksdagen förpassat ytterligare ett monopol till den socialistiska soptippen. Apoteksmonopolet källsorterades som "inte återvinningsbart". Om några år kan vi se fram mot fler apotek, ökad tillgänglighet och kundanpassning.
Vänsterpartierna har presenterat sina ekonomiska vårmotioner. Spretigt så det förslås. En salig röra av kraftiga skattehöjningar (som de talar tyst om), siffertrixande och glädjekalkyler som påstås "skapa jobb". Ta till exempel (s)-förslaget om att skapa 90.000 sommarjobb för ungdomar. För detta har man avsatt 300 miljoner kronor. Utslaget per skapat sommarjobb blir det 3.333 kronor (och 33 öre), vilket inte torde räcks särskilt långt - om det inte är låglönejobb socialdemokraterna planerar att införa?

En helt vanlig dag i demokrativerkstaden. Nu bär det av hemåt.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, AB1, AB2, SvD1, SvD2, SvD3

2009-04-25

Tydligt fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser

Idag var det utlyst ett antal demonstrationer runt om i landet mot vår rehabiliteringsreform. Av den knappa medierapporteringen att döma så tycks uppslutningen ha varit liten. I Västerås utgjordes till exempel demonstrationen av Målarförbundets medlemmar som tog en paus i årsmötet på Stadshotellet för att gå ut på torget och demonstrera.

Och detta talar nog sitt tydliga språk. De allra flesta - läkare, sjukgymnaster, sjukskrivna, arbetsgivare, handläggare på Försäkringskassan m fl - som jag träffar och samtalar med kring våra reformer inom sjukförsäkringsområdet vittnar om att de har förbättrat sjukskrivningsprocessen. Det har blivit ett tydligt fokus på tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser och ansvaret för såväl den sjukskrivne som för de olika aktörerna runt honom/henne har tydliggjorts. Till detta ska läggas de miljarder extra som vi satsar direkt på sjukvård, psykiatri och andra rehabiliteringsinsatser för att sjukskrivna ska återfå sin arbetsförmåga.

Som en kommentar till dagens demonstrationer har jag och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson en artikel i dagens Folkbladet.

2009-04-24

Hur länge kommer Mona kunna sitta kvar?

Dagens opinionsmätning från Synovate bekräftar att trenden håller i sig. Allians för Sverige går framåt och oppositionen tappar. Troligen kommer utvecklingen fortgå så länge som socialdemokraterna inte visar ansvarstagande för ekonomin och så länge som det saknas gemensamma besked från vänsterpartierna om vad de vill göra.

Det har länge hörts kritiska röster inom socialdemokraterna om Mona Sahlin och frågan är hur länge hon kommer att kunna sitta kvar. Om/när socialdemokraterna får under 30% i en mätning så tror jag att tålamodet tryter hos många i rörelsen.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, EX, SvD

Gunnar Axén

2009-04-23

Gränslös trygghet - nu i en TV nära dig!

Slog precis på TV:n och kan till mig glädje konstatera att TV2 och SVT 24 just nu sänder det seminarium - "Gränslös trygghet" - om sociala trygghetssystem inom EU som Socialförsäkringsutskottet och Socialdepartementet anordnade gemensamt för ett par veckor sedan. Slå på TV:n nu om du vill veta mer om hur socialförsäkringarna samordnas vid flytt inom EU eller arbetspendling över gränserna.

Gunnar Axén

Orimliga skillnader

DN skriver om att möjligheten att få sjukersättning (förtidspension) varierar beroende på var man bor i landet. Var tredje som ansöker om sjukersättning i södra Sverige, men endast var sjätte som ansöker om sjukersättning i västra Sverige, beviljas denna förmån. Visst kan det ligga regionala förklaringsfaktorer bakom skillnaderna, men sannolikt inte tillräckligt för att förklara hela skillnaden.

Att det är skillnader mellan Försäkringskassans bifallsfrekvens vad gäller sjukersättning - eller för den delen sjukpeng eller andra förmåner - är ingen nyhet. Regionala och lokala skillnader har noterats under en lång rad av år.

Detta är givetvis orimligt och oacceptabelt. Vi har samma regler för beviljande av sjukersättning, sjukpeng eller andra förmåner i hela landet. Alla medborgare har rätt att förvänta sig samma behandling oavsett var man bor. Den förra regeringen gjorde dock inte mycket för att komma till rätta med problemet. Nu inför vi från och med halvårsskiftet en inspektion för socialförsäkringen som har till uppgift att verka för rättssäkerhet och likabehandling. Prövningen för att beviljas en förmån från socialförsäkringen ska vara den samma oavsett var man bor i landet.

Steg för steg rättar vi till de problem som socialdemokraterna lämnade efter sig.

2009-04-22

Lättare för unga med funktionshinder att få jobb

Imorgon beslutar regeringen om att föreslå en förändring som gör det lättare för unga med funktionshinder att få arbete. För att göra det mer attraktivt att anställa någon som haft aktivitetsersättning slipper arbetsgivaren att betala sjuklön i samband med sjukfrånvaro under ett år, istället ersätts den anställde av Försäkringskassan vid sjukdom.

Gunnar Axén

Splittrad oppositionen om skolpolitiken

Dagens eftermiddagsvotering i riksdagen blev en uppvisning i oenighet från oppositionens sida. Vi hade bland annat att ta ställning till 73 olika beslutspunkter som rörde skol- och förskolepolitik. De tre vänsterpartierna hade 73 motförslag, men endast på två punkter var de överens - de vill alla tre införa genuspedagoger i grundskolan och de är emot valfrihet inom förskolan (införandet av en barnomsorgspeng). Det är de enda två punkter som oppositionen idag kan ge ett gemensamt besked om vad de vill göra med skolan och förskolan.

Denna arbetsdag kommer att avslutas med ett möte med landshövding Björn Eriksson vid halv sju. Fram till dess blir det arbete på kontoret.

Gunnar Axén

Anhörigstödet utvidgas - närståendepenningen förlängs

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson meddelar att närståendepenningen, den ersättning för förlorad arbetsinkomst som går till den som vårdar en nära anhörig som är sjuk, föreslås utvidgas från 60 till 100 dagar. En välkommen förbättring för många människor i en svår och utsatt situation.

Som så ofta när det gäller positiva förändringar så kan vi räkna med ett försumbart intresse från medias sida.

Gunnar Axén

2009-04-15

Positiv satsning på forskning kring kvinnors sjukskrivningar


Ända sedan Cristina Husmark Pehrsson tillträdde som socialförsäkringsminister har hon uppmärksammet det faktum att kvinnor är dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Något som också bidrar till de orättvisa löneskillnaderna. Därför är det positivt att notera den satsning på 41 miljoner kronor till forskning kring kvinnors sjukskrivningar som regeringen nyligen presenterade. Cristina skriver mer om den i Kvällsposten.


En seriös finansminister presenterade en väl avvägd ekonomisk politik

Efter ett morgonmöte med den moderata kommittékonferensen så vidtog vårens budgetdebatt.

Det är närmare 25 år sedan jag hörde Anders Borg första gången i en politisk debatt och kan konstatera att han idag uppnådde ett nytt personbästa i den ädla debattkonsten. Med en briljant retorik, klockren skärpa och självförtroende dominerade han dagens debatt. Grunden för detta är givetvis att han känner en stor trygghet i att den politik som vi nu för är väl avvägd. Vi slår vakt om stabila statsfinanser, möter nedgången i konjunkturen genom att hålla fast vid arbetslinjen och värnar välfärdens kärnuppgifter.

Intressant är också att Borg har ett långsiktigt perspektiv på de utmaningar som står framför oss och redan nu pekar på nödvändigheten att vidta rätt åtgärder för att inte arbetslösheten ska bita sig fast på en hög nivå när konjunkturen väl vänder uppåt igen.

Ytterligare en intressant notering är att Borg talar klarspråk om det ekonomiska läget. Under mina år i riksdagen har jag lyssnat på närmare 20 budgetdebatter under socialdemokratiskt styre. Varje debatt så har den aktuella socialdemokratiske finansministern försökt att skönmåla ekonomin. I dåliga tider så stod vändningen runt hörnet, i goda tider så var allt ännu bättre än vad det i själva verket var. Borg säger som det är: Vi befinner oss i en djup global ekonomisk kris, vi vet inte än när vändningen kommer och det kan till och med bli värre innan det vänder.

Detta visar att Borg tar seriöst på sin uppgift och tar åhörarna - svenska folket - på allvar. Det går inte att luras eller försköna. Det är bättre att tala klarspråk, förklara vad som behöver göras och sedan genomföra det. Om ett antal år kommer Anders Borg med största sannolikhet beskrivas som Sveriges mest kompetente och seriösa finansminister genom tiderna.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, EXP1, EXP2, EXP3, EXP4, EXP5, SDS1, SDS2, SDS3, SDS4, SDS5, SDS6, SDS7

Gunnar Axén

2009-04-14

Papegojan (s)

Det har under kvällen läckt ut uppgifter om vad som kommer att stå i den vårproposition som regeringen presenterar imorgon. Socialdemokraterna, med Östros i spetsen, är inte sena att kritisera - även om de inte har läst propositionen än. "För sent och för lite", är deras budskap. Ingen nyhet i sig. De har sagt samma sak under en längre tid - oavsett vilka förslag regeringen presenterat. Det är deras affärsidé. Att låta som en papegoja.

Ständigt missnöjd - det är Östros devis.

Men det är inte seriöst och det inser väljarna. De vill inte ha en regering som helt utan hämningar, likt socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna vill, öser ut av skattebetalarnas pengar och förlorar kontrollen över statsfinanserna. De vet att om man gör så är risken överhängande att de finansiella marknaderna tappar förtroendet för Sverige, med stigande räntor, ökande boendekostnader, inflation och urgröpta löneökningar som följd. Socialdemokraterna underskattar svenska folkets förståelse för landets ekonomi.

Svenska folket vill ha en regering som vidtar rätt åtgärder för att balansera den nedåtgående konjunkturen, slår vakt om välfärdens kärna OCH ser till så att man har kontroll över statsfinanserna. Precis det vi har just nu.

Inte undra på att socialdemokraterna får nya rekordlåga förtroendesiffror.

Media: DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, SvD, Politikerbloggen, Expressen,

Gunnar Axén

Skillnad i människosyn

Jag deltog i eftermiddagens riksdagsdebatt om intyg vid vård av sjukt barn.

Socialdemokraterna föreslår att man ska utöka stickprovskontrollerna istället för att alla ska lämna in ett frånvarointyg som styrker rätten till ersättning från föräldraförsäkringen. De föredrar således, istället för ett enkelt intyg, att fler tjänstemän på Försäkringskassan ska sitta och ringa runt - utan föräldrarnas kunskap om detta - till fler arbetsgivare, förskolor och skolor för att kontrollera föräldrars och barns frånvaro.

Enligt socialdemokraterna visar dessa två alternativ skillnaden i människosyn mellan dem och oss i Alliansen. Ibland undrar man hur de tänker.

En undersökning som Skånskan gjort visar att antalet VAB-dagar minskat med 5,3% under de 8 månader som gått sedan VAB-intyget infördes jämfört med samma period året innan. Nu ska man vara försiktig med en så enkel jämförelse eftersom att det finns fler faktorer att väga in. Men eftersom att barngruppen som helhet ökat, antalet yngre barn - som är fem gånger så sjuka som de äldre - ökat drygt 4% och antalet äldre barn - som är friskare - minskat med nästan 7% så kan det ju ge en fingervisning om vartåt utvecklingen går.

Nu har vi haft en rekordkort riksdagsgrupp. Återstår en telefonkonferens med finansminister Anders Borg som ska informera om vårpropositionen och därefter ett kvällsmöte med Skogsindustrierna.

Gunnar Axén

Övergångsregler för de med tidsbegränsad sjukersättning

I sista stund hann jag till dagens utskottsammanträde trots SJ:s kraftiga försening.

På mötet diskuterade vi idag bland annat ett förslag till utskottsinitiativ som innebär att även de som beviljades tidsbegränsad sjukersättning under juni månad förra året, men gällande fr o m juli månad, omfattas av de möjligheter till förlängning av sjukersättningen enligt de övergångsregler som gäller för övriga med tidsbegränsad sjukersättning. Jag hoppas att vi redan på torsdag denna vecka kan fatta beslut om att göra den justering av lagtexten som är nödvändig.

Gunnar Axén

I väntan på SJ

Sitter på stationen i Norrköping och väntar på tåget. Snart är det en timme försenat och därmed så börjar det bli knappt om tid för att hinna i tid till dagens första möte i Stockholm. Jag tycker att en timmes säkerhetsmarginal borde räcka när man ska resa med SJ, men så verkar inte vara fallet. Elfel, banarbete och tågmöte är dagens förklaringar till förseningen. Bilden är från en annan tågförsening...

2009-04-08

600 miljoner mer till Försäkringskassan

Idag har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson gett besked om att Försäkringskassan föreslås få ytterligare 600 miljoner kronor i anslag för i år.

Ett av många på Försäkringskassan efterlängtat besked.

Försäkringskassans generaldirektör, Adriana Lender, säger till ST Press: "Jag är jätteglad. Nu kommer vi att kunna bedriva årets verksamhet som planerat."

Kanske läge att fira med en Sverigetårta idag?

Bakgrunden till behovet av ett extra anslag har varit att Försäkringskassan tidigare verkar ha underskattat besparingsmöjligheterna i den nya organisationen - åtminstone på kort sikt - och problem med att införa nya IT-lösningar.

Jag hoppas att Försäkringskassan och alla dess skickliga tjänstemän nu kan fokusera på att få den nya organisationen att fungera så bra som det är tänkt och att man kan undvika nya problem, likt de i slutet av förra sommaren, med försenade utbetalningar.

Själv sitter jag nu på bussen genom ett regnigt Västergötland på väg mot Skövde.

Media: SDS, AB, DN

Gunnar Axén

2009-04-07

En givande dag i Trollhättan och Uddevalla


Idag har vi, under säker lokal vägledning av utskottskollegorna Mikael Cederbratt och Lars-Arne Staxäng, besökt Försäkringskassan i Trollhättan respektive Uddevalla och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering i Uddevalla. Många bra samtal kring våra reformer, både positiv respons som visar att vi är på rätt väg och en del synpunkter att ta med och fundera kring framöver. Denna form av direkt återkoppling från dem som jobbar med sjukskrivna och rehabilitering är ovärderliga. Ett stort tack till alla som tagit sig tid med oss idag för att diskutera dessa frågor!

Efter dessa studiebesök och samtal hann vi med en promenad längs den vackra strandpromenaden i Uddevalla.

Dagen avslutades på sedvanligt sätt med ett moderat medlemsmöte. Denna kväll höll vi till på Bohusgården med en underbar utsikt genom konferensrumsfönstren.

2009-04-06

Vårsol på Sveriges framsida


Idag har vi moderater i Socialförsäkringsutskottet avverkat ytterligare en etapp av vår Sverigeresa. Idag var det dags för Göteborg. Vi har besökt samverkansprojektet Delta på Hisingen, Försäkringskassans lokala försäkringscenter i Gamlestaden och Migrationsverkets anläggning i Kållered. Under kvällen har vi berättat om våra viktigaste reformer för ett trettiotal moderater på göteborgsmoderaternas lokal på Avenyn.

Vårsolen har skinit på oss hela dagen, så det kändes som om man gjorde skäl för benämningen Sveriges framsida. Nu fortsätter vår resa till Trollhättan och Uddevalla.

Gunnar Axén

2009-04-03

Gränslös trygghet

Bloggen har legat för fäfot några dagar - jag haft fullt upp hela veckan. Med utskottssammanträden och en lång rad andra möten.

I onsdags höll jag i ett seminarium som var ett samarrangemang mellan Socialförsäkringsutskottet och Socialdepartementet på temat "Gränslös trygghet" - som handlade om hur vi samordnar socialförsäkringar och andra trygghetssystem inom EU när människor flyttar eller jobbar i ett annat land (läs mer här och se seminariet här).

Idag har jag varit på De Geer-gymnasiet här hemma i Norrköping och träffat lärare och pratat politik - med inriktning på det stundande EU-valet - med elever.

Gunnar Axén