2010-03-31

Lyckade besök i Borås, Varberg, Halmstad och Laholm

Besök på Arbetsförmedlingen i Borås, Försäkringskassan i Varberg och alliansmöte om sjukförsäkringsreformen i Halmstads rådhus igår kväll, samt idag besök på Arbetsförmedlingen i Halmstad och Laholms Företagshälsovård. Så kan de sista två dagarna av den moderata socialförsäkringskommitténs senaste etapp av "Sverigeresan" sammanfattas. Vi har haft många intressanta diskussioner, fått nya intryck och tagit med oss kloka synpunkter hem.

Ett stort tack till alla som tagit emot oss, bjudit på sin tid, sina erfarenheter och tankar - och därmed gjort vår resa så lyckad!

Malmö, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Vännäs, Sundsvall, Falun, Borlänge, Hudiksvall, Gävle, Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Västerås, Växjö, Ronneby, Karlskrona, Kalmar, Färjestaden, Göteborg, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla har nu fått sällskap av Jönköping, Värnamo, Borås, Varberg, Halmstad och Laholm i sammanställningen över orter vi besökt. Så här långt.Gunnar Axén

2010-03-30

Fyra av fem omförsäkrade finner en väg tillbaka i Jönköping

Vi moderater i socialförsäkringsutskottet har som ambition att besöka alla delar av vårt avlånga land innan vi går in i valrörelsen, projektet "Sverigeresan". Idag var turen kommen till Jönköping (där vi också förstärktes av folkpartiets Emma Carlsson Löfdahl som är ersättare i utskottet) och Värnamo. I Jönköping besökte vi Försäkringskassans Nationella FörsäkringsCenter och därefter Arbetsförmedlingen. Båda besöken var mycket givande.

På Försäkringskassan diskuterade vi i synnerhet de olika familjeförmånerna, dvs barnbidrag, föräldraförsäkring och tillfällig föräldraförsäkring, samt den omprövning som Försäkringskassan gör när man invänder mot ett beslut i ett socialförsäkringsärende. Bra diskussioner och nyttiga synpunkter som vi har att fundera kring framöver.

Igår skrev jag om att Arbetsförmedlingen i Lund och Malmö gör bedömningen att så få som var fjärde omförsäkrad kan behöva gå tillbaka till sjukförsäkringen efter att man varit med i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion (ALI). Jag trodde inte att det resultatet var möjligt att överträffa, men på Arbetsförmedlingen i Jönköping så pekar de preliminära siffrorna på att ännu färre - så få som var femte omförsäkrad - behöver återgå i sjukskrivning. Otroligt positivt att höra att så många som fyra av fem, tack vare omförsäkringen och Arbetsförmedlingens goda insatser, kan finna en väg tillbaka till arbetslivet.

Under kvällen träffade vi moderater i Värnamo på café Kafferepet och pratade om sjukförsäkringsreformen och pensionsfrågor. Kul att så många engagerade medlemmar kom till mötet!

Gunnar Axén

Media: SR P4 Jönköping (lyssna), TV4 Jönköping

2010-03-28

40.000 omförsäkrade kommer tillbaka till arbetslivet

Sydsvenskan rapporterar idag att fler än förväntat av de som omförsäkrades vid årsskiftet, med Arbetsförsmedlingens hjälp, nu hittar en väg tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassan gjorde tidigare en prognos som pekade på att ungefär var tredje som omförsäkrades skulle behöva återgå till sjukförsäkringen efter att de deltagit i arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen.

Nu visar en uppföljning som Arbetsförmedlingarna i Malmö och Lund gjort att andelen som behöver gå tillbaka till sjukförsäkringen är ner mot en fjärdedel. Det betyder omvänt att kanske så många som 3 av 4 omförsäkrade, tack vare vår satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering och Arbetsförmedlingens goda arbete, nu hittar en väg tillbaka till arbetsmarknaden.

”De allra flesta går vidare till andra saker som arbetsförmedlingen erbjuder, som introduktionsjobb eller utbildningar. Många har gjort framsteg. Vi ser att de har börjat bryta sitt mönster från sjukskrivningstiden och att vi har mer att erbjuda dem”, säger Agneta Mattsson vid Arbetsförmedlingen till Sydsvenskan och fortsätter:

”Vi har mött individer med väldigt olika problem och svårigheter och vi kan nog utveckla vårt arbete. Men vi har fått många positiva signaler från folk om att komma till en ny myndighet, möta nya människor och få nya möjligheter. Det känns skoj att se att individer har tagit sig framåt.”

Om denna preliminära bedömning visar sig stämma och gälla för hela landet så handlar det i storleksordningen om närmare 40.000 människor som under året kommer att få hjälp att hitta tillbaka till arbetslivet.

Med socialdemokraternas och den rödgröna kartellens politik hade de tvingats vara kvar i sjukförsäkringen. Handen på hjärtat, vem kan tycka att det vore en klok politik?
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kan med rätta känna sig nöjd med den positiva utvecklingen.

Gunnar Axén
Media: AB, Sydsv, GT, Sydsv, SvD,

Hellre sänkt skatt på pensioner än höjd skatt på arbete

Redan tidigare har vi lovat att pensionärerna står högst upp på prioriteringslistan när det gäller nya skattesänkningar. Idag levererade Alliansens partiledare beskedet att det i ett tredje steg – eftersom att vi redan sänkt skatten på pensioner i två steg de senaste två åren – handlar om 5 miljarder i nya skattesänkningar. Sossarna verkar dock missnöjda eftersom de föredrar höjd skatt för arbetare hellre än sänkt skatt för pensionärer.
Gunnar Axén
Media: AB, EX, EX2, EX3, DN, SvD, GP, Ekot, Nyheterna

2010-03-27

Sjukförsäkringsdiskussioner och rullstolsbasket

Idag har jag deltagit i östgötamoderaternas förbundsråd, där finansminister Anders Borg höll ett engagerat anförande och ombuden antog vårt regionala handlingsprogram "Tillsammans bygger vi föregångsregionen Östergötland". (FB, NT)

Vid lunch avvek jag ett par timmar för att bl a debattera sjukförsäkring och integration i en debatt som anordnades av nt24/corren24 i den nyrenoverade och utbyggda gallerian Hageby Centrum. Debatten sänds i form av ett antal program efter påsk. Under debatten framhöll jag det orimliga i den situation som vi hade tidigare - med å ena sidan världens mest sjukfrånvarande befolkning och å andra sidan en av världens friskaste befolkningar. Många långa och passiva sjukskrivningar ledde ofta fram till förtidspension enbart för att man inte fått den vård och rehabilitering som behövts för att kunna komma tillbaka i arbete. I de långa sjukskrivningarnas spår har många tragedier följt.

Risken för följdsjukdomar (t ex depression), social isolering, förlorat självförtroende och missbruk ökar kraftigt för den som är sjukskriven under en längre tid. Därför är sjukförsäkringsreformen viktig. Vi ersätter nu de långa passiva sjukskrivningarna med tidiga aktiva vård- och rehabiliteringsinsatser. Den Rehabiliteringsgaranti vi infört gav 30.000 människor hjälp förra året och i år beräknas ytterligare 50.000 få rehabiliteringsinsatser tack vare garantin. Sjukfrånvaron närmar sig nu samma nivå som jämförbara länder ligger på.

Innan det blev dags för lördagkväll hann jag förbi Stadium Arena där det spelades SM i rullstolsbasket. Lite hann jag se av matchen. Men anledningen till besöket var framför allt att diskutera sjukförsäkringsreformen och rehabilitering, i synnerhet för personer med ryggradsskador, med ett par killar som både har egna erfarenheter och många kloka idéer kring detta.

Gunnar Axén

2010-03-25

Förstärkt FörsäkringskassaDagen inleddes med ett möte med belgiska senatorer som var på besök i Stockholm. De var både intresserade och imponerade av vårt pensionssystem. Inte minst av att vi lyckats få till stånd en så bred politisk enighet bakom det. Pensionssystemet stöds ju som bekant av de fyra allianspartierna och socialdemokraterna – eller ungefär 90% av ledamöterna i riksdagen. Vår pensionsexpert Mats G Nilsson hade fullt upp med att besvara gästernas frågor.

Jag har träffat många engagerade, kunniga och kompetenta handläggare och andra medarbetare på Försäkringskassan när jag rest runt i landet under de senaste åren. De gör ett fantastiskt bra och viktigt jobb. Därför blir det så otroligt ledsamt när man läser nyheter om att någon tjänsteman har agerat helt huvudlöst och gravt felaktigt. Kanske är det omöjligt att en så stor arbetsgivare, som Försäkringskassan är, ska kunna garantera att varje enskild medarbetare är professionell och utför sitt arbete på rätt sätt samt möter medborgarna med respekt och värdighet. Men det är viktigt att myndigheten, om det visar sig att någon agerat felaktigt, med största tydlighet klargör vad som är ett oacceptabelt beteende. Medborgarna ska känna förtroende för Försäkringskassan och myndighetens medarbetare ska känna sig stolta över sitt arbete. Då kan man inte ha tjänstemän som agerar på ett sätt som fördärvar tilltron till verksamheten. Även om Försäkringskassan har tusentals och åter tusentals engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare, så kan enstaka omdömeslösa personer ställa till en otroligt stor skada och mycket elände för enskilda personer.

För att förbättra Försäkringskassans bemötande av människor och stärka rättssäkerheten har regeringen idag – dock inte som ett resultat av dagens medierapportering - förstärkt myndigheten med en överdirektör, Stig Orustfjord, som ska koncentrera sig på dessa uppgifter (se videoklippet ovan). Jag är övertygad om att han, med sin långa bakgrund inom socialförsäkringsområdet och erfarenhet av ledarskap, kommer att kunna göra ett mycket bra jobb.

Under eftermiddagen hann jag med en debatt i Radio Örebro om sjukförsäkringsreformen. En av de saker som är viktiga att klargöra är att de som omförsäkras och som nu erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering får samma ersättning som alla andra som får stöd av Arbetsförmedlingen. Den satsning som vi nu gör på arbetslivsinriktad rehabilitering är i särklass den största som någonsin gjorts och syftar till att förhindra att människor fastnar i långa sjukskrivningar och drabbas av alla de negativa följder som detta för med sig.

Min vice ordförande, Veronica Palm (s), slirade visst med fingret vid dagens votering. Ungefär som hon ibland gör i retoriken kring sjukförsäkringen. Men hon twittrar om att hon ska rätta till det i protokollet imorgon. Tänk om hon också kunde rätta till alla felaktiga påståenden hon spritt om sjukförsäkringsreformen.

Gunnar Axén

2010-03-24

Den gamla sjukförsäkringens tragiska konsekvenser

Idag hade jag nöjet att träffa Alliansens landstingspolitiker från Jönköpings läns landsting. De var på besök och konferens i riksdagen. Jag räknade inte, men nog var de över ett femtiotal som deltog. Kul med en så god uppslutning!

Jag pratade om sjukförsäkringsreformen och framhöll ett faktum som allt för sällan framkommer i debatten, nämligen det absolut viktigaste skälet till reformen – nämligen att hindra människor från att drabbas av de följder som kommer i spåren av en lång sjukfrånvaro. Vid en lång sjukfrånvaro riskerar man att utveckla följdsjukdomar som till exempel depression. Social isolering, förlorat självförtroende, missbruk och en ökad risk för självmord är andra konsekvenser som leder fram till mänskliga tragedier.

Den gamla sjukförsäkringen, som socialdemokraterna administrerade, var en passiv sjukförsäkring där många fastnade i ett långvarigt utanförskap. Där ingenting hände, där man inte fick vård och rehabilitering, utan endast fick vänta på att en dag skickas ut i förtidspension. Det är den politiken vi har brutit med. Vi har gjort det för att sätta stopp för de långa passiva sjukskrivningarna och de tusentals personliga tragedier som dessa ledde till. Nu formar vi en aktiv sjukförsäkring, med fokus på tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser för att hjälpa människor tillbaka till arbetsgemenskapen och ett bättre liv.

Vi kommer aldrig att få några löpsedlar på temat ”X tusen människor drabbades inte av depression tack vare den nya sjukförsäkringen” eller ”Y tusen färre missbrukare tack vare den nya sjukförsäkringen”, trots att det kommer visa sig vara resultatet. Så vi måste själva bli bättre på att tala om de tragiska konsekvenser som följer av långtidssjukfrånvaro.

Förhoppningsvis kommer bland annat detta perspektiv fram i kvällens debatt mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, eftersom sjukförsäkringen säkerligen kommer att tas upp som ett ämne.

Läs mer om den nya sjukförsäkringen: TTELA, NWT

Gunnar Axén

2010-03-20

Sänkt skatt för pensionärer

Sitter nu på tåget på väg hem till Norrköping efter att ha deltagit i Skånemoderaternas val-kickoff. 600 moderater med humöret i topp var (och är fortfarande) samlade i Helsingborg. Inte minst dagens opinionsmätning som visar att väljarna har ett dubbelt så stort förtroende för Fredrik Reinfeldt jämfört med oppositionsledaren bidrog givetvis till den positiva stämningen.

Tillsammans med andra moderata företrädare var jag där för att leverera vårt valbudskap. För min del handlade det idag om pensionerna och de äldres ekonomi. Och där är vi glasklara:

Pensionärerna är högst prioriterade när det blir dags för nästa skattesänkning.

Något som också finansminister Anders Borg slog fast när han fick frågan under sitt pass. I opposition föreslog vi moderater sänkt skatt för pensionärerna 12 år i rad i riksdagen. Varje år röstades vårt förslag ner av bland annat sossarna, vänstern och miljöpartiet. Nu har vi sänkt skatten två år i rad. Och vi tänker fortsätta med det.

När de rödgröna partierna talar om att de som jobbar och pensionärerna ska betala lika mycket i skatt, så är det lätt att tro att de också vill sänka skatten för pensionärerna. Men i deras fall så handlar det nästan uteslutande om att de vill höja skatten för löntagarna. Vill man ha sänkt skatt för pensionärer så finns det bara ett trovärdigt alternativ – moderaterna och Alliansen.

Även socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och migrationsminister Tobias Billström var på plats för att prata om sjukförsäkringsreformen respektive migrationspolitiken. Så socialförsäkringsutskottets frågor fick gott om utrymme på kickoffen.


Gunnar Axén

Media: DN, DN2, DN3,

2010-03-18

Studiebesök, sjukförsäkringsdebatter och en varning för Norvital

Några noteringar om denna veckas akviteter.

I måndags gjorde jag studiebesök på företagshälsovården Feelgood i Linköping för att lära mig mer om hur de arbetar hälsobefrämjande och med rehabilitering. Vi gör ju nu en satsning så att företagshälsovården kan byggas ut för att fylla en viktigare roll kring den enskilde i rehabiliteringsarbetet. Därefter besökte jag Svenskt Näringsliv och träffade Christer Mård samt branschorganisationsföreträdare för att både diskutera arbetsmarknadsfrågor och sjukförsäkringsreformen.

I tisdags debatterade (lyssna) jag sjukförsäkringsreformen med Veronica Palm i P1 Morgon. Kul att Veronica är tillbaka i sjukförsäkringsdebatten! Under en tid så har ju sossarna av någon outgrundlig anledning valt att skicka ut Ylva Johansson (s) för att ta sjukförsäkringsdebatterna istället (trots att hon inte ansvarar för de frågorna i riksdagen). Kanske är det svårt i längden för Ylva att kritisera Försäkringskassan när hennes make Erik Åsbrink (s) faktiskt är myndighetens styrelseordförande.

Veronica och några andra bloggare blev irriterades på att jag förde in ett nytt begrepp i debatten som svar på det felaktiga - och för många oroande - begreppet "utförsäkrade" när jag istället valde att kalla dem för "införsäkrade". Man blir nämligen införsäkrad i aktivitetsstödet när man lämnar sjukförsäkringen. Men det bästa begreppet, som säger vad det verkligen handlar om, är "omförsäkrade". Man går ju från en försäkring till en annan försäkring. Oppositionens tjat om "utförsäkrade" fyller bara ett syfte, nämligen att uppfylla socialdemokraternas cyniska strategi som går ut på att försöka vinna billiga opinionspoäng genom att skrämma människor. Jag har träffat många av de som skrämts upp av Veronica och hennes kollegor på vänsterkanten, men som berättat att de blivit lugnade och sett nya möjligheter när de fått klart för sig vad det nya stödet verkligen handlar om.

I tisdags kväll deltog jag i ett rundabordssamtal med den tidigare sjukförsäkringsministern Anna Hedborg (s) som - liksom jag - tycker att sjukförsäkringen är en föga lämplig fråga att driva en hård och polariserad politisk debatt kring.

Igår hade jag en debattartikel om sjukförsäkringsreformen publicerad på aftonbladet.se . Den blev gårdagens mest lästa artikel. Idag presenterades också nya siffror som visar att sjukförsäkringsreformen ger effekt. De långa sjukskrivningsfallen blir allt färre. Ett resultat av att vi nu satsar på tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser. Till exempel i form av rehabiliteringsgarantin, som förra året hjälpte 30.000 personer och i år bedöms ge rehabilitering till 50.000 personer. Från att vara det land i världen med högst sjukfrånvaro, så har vi nu sjukskrivningstal som närmar sig genomsnittet i jämförbara länder.

Mellan dessa aktiviteter så har det hunnits med ett och annat möte, mailsvar och telefonsamtal. Full fart har det varit.

Slutligen, låt mig passa på att varna för ett oseriöst företag som jag tyvärr drabbats av, Norvital, som tydligen ägnar sig åt att skicka ut produkter + faktura utan att man beställt några varor. Sannolikt strider det mot marknadsföringslagen och gällande EU-direktiv (se punkt 21). Även om företaget är norskt så gäller svensk lag i Sverige.

Gunnar Axén

2010-03-05

(S) om landets pensionärer: "De vill inte betala mindre skatt"

Höjd skatt för landets arbetare är att vänta. Efter morgonens interpellationsdebatt om JO-anmälningarna mot Försäkringskassan följde en interpellationsdebatt mellan finansminister Anders Borg och ett antal socialdemokrater om skatten för pensionärer. Jag lyssnade till debatten och en sak var slående: socialdemokraterna pratar nu nästan inte alls om att sänka skatten för pensionärerna utan nästan uteslutande om att det ska vara samma skatt för pensionärer som för de som arbetar. I klartext: Ingen sänkt skatt för pensionärerna, bara höjd skatt för de som arbetar.

Några klargörande citat från debatten.

Kurt Kvarnström (s) kommenterar det faktum att socialdemokraterna aldrig sänkt skatten för pensionärerna:

”Jag vill ändå säga några ord om kommentaren när det gäller att vi inte har sänkt skatten för pensionärerna tidigare. Man kan uttrycka det på det sättet…”


Hans Olsson (s) beskriver socialdemokraternas syn på vad pensionärerna vill:

”De vill inte betala mindre skatt, utan de vill betala lika skatt.”


Finansminister Anders Borg summerar vår syn på de politiska färdriktningen:

”Vi har prioriterat välfärden. Det är centralt för pensionärerna. Vi har lag om valfrihet, massiva resursökningar för kommuner, 17 miljarder bara i år, förstärkningar som innebär att tryggheten för pensionärerna på sikt ökar.

Låt oss när det gäller skatterna komma ihåg vilket brett paket vi har riktat mot landets pensionärer. Arbetsgivaravgifterna försvinner för äldre över 65 år. Vi har dubbelt jobbskatteavdrag för dem som arbetar efter 65 år. RUT och ROT tror jag är avgörande och viktiga reformer för landets pensionärer eftersom just pensionärerna kanske inte själva orkar med reparationer eller service i hushållet. Det är viktiga och centrala förbättringar som Sveriges pensionärer uppskattar. Dessutom har vi sänkt pensionärsskatten med 5,5 miljarder. Det handlar om välfärden, om tydliga förbättringar av pensionärernas ekonomiska villkor samt den stora skattelättnaden i pensionärsskatten. Det är naturligtvis det vi ska arbeta vidare med.”Avslutningsvis, smaka en gång till på vad Hans Olsson (S) säger om vad pensionärerna vill: ”De vill inte betala mindre skatt, utan de vill betala lika skatt.” .

Gunnar Axén

Mycket har hänt - och ett historiskt riksdagsbeslut är fattat

Mycket har hänt sedan förra blogginlägget. För den undrande kommer en kort resumé av vad jag sysslat med den senaste veckan.

Årsmöten och anföranden om sjukförsäkringen

Sjukförsäkringsreformen har jag hunnit att prata om både på Borgsmoderaternas årsmöteVilbergen Bowling i söndags och Moderaterna i Boxholms årsmöte i måndags kväll. Det senare mötet var öppet för alla intresserade och drygt ett tjugotal personer trotsade snöovädret för att ta sig till Folket Hus, vilket var imponerande.

"Partiledare, nej tack!"

I tisdags lyssnade jag på Gunnar Henriksson, fd chefredaktör för Norrköpings Tidningar, som presenterade sin senaste bok - en biografi om den moderate riksdagsledamoten och talmannen Martin Skoglund. Allmänt kallad "Doverstorparn" efter gården utanför Finspång som var hans hem. Det ska bli intressant att läsa boken "Partiledare, nej tack!" och få lära sig mer om en betydelsefull politiker som är tämligen okänd för vår samtid, men en legend bland äldre moderater.

Lunch med bloggare om sjukförsäkringsreformen

Tisdagslunchen ägnade jag och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson åt att luncha med ett gäng bloggare, däribland Dick Erixon och Edvin Alam, för att diskutera sjukförsäkringsreformen och lyssna till deras bild av debatten.

Historiskt beslut

I onsdags fattade riksdagen det historiska beslutet om att inrätta en Socialförsäkringsbalk (bilden). Jag hoppas att vi var många ledamöter som skänkte en tanke till alla de hundratals jurister och andra experter som på olika sätt varit involverade i det nästan tio år långa arbetet med att ta fram balken. När vi debatterade frågan för ett par veckor sedan så passade jag på att framföra mitt tack till dem alla.

Ersättning till föräldrar som förlorat ett barn

Efter domen som visar att det inte finns - och inte heller någonsin funnits - ett utrymme i socialförsäkringsreglerna som skapar en möjlighet för att ge en ekonomisk ersättning under den första tiden av sorgeperioden till de som förlorat sitt barn, så har vi moderater tagit ställning för att införa en sådan möjlighet. (Exp, SmP, TV4, Ekot, N24, P4 Sthlm, SVT Nyhetstecken)

De rödgröna hotar jobben

Vänsterpartierna har bestämt sig för att avveckla drygt 10.000 jobb inom tjänstesektorn. RUT-avdraget ska bort. Den skattesänkning som skapat nya jobb, gjort svarta jobb vita, gett fler en social trygghet samt hjälper barnfamiljer, gamla och andra att få vardagen att fungera - och dessutom stöds av 70-80% av befolkningen - ska avskaffas. Så blir det när man låter en kommunist diktera den rödgröna koalitionens politik. Själv tog jag och mina tre kollegor - Andreas, Finn och Betty - igår vara på möjligheten att utmana våra lokala socialdemokrater på debatt i frågan. (Resumé, AB, SvD, AB, Exp, AB, AB, AB, AB, Exp, SVT)

IP-debatt idag

Idag på morgonen så deltog jag i en interpellationsdebatt om rättssäkerheten i sjukförsäkringen. Socialdemokraterna har bollat lite missvisande statistik i frågan och hänger upp sig på att antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassa ökat. Men sanningen är den att ställer man antalet fall som JO uttalat kritik mot Försäkringskassan i så är det i ett fall av 100.000 FK-beslut, vilket är ungefär på samma nivå som det legat på historiskt.

4 års fängelse för bidragsbrott

Media rapporterar att en bidragsbrottsling dömts till fyra års fängelse. Sannolikt första gången som någon dömts til det strängaste straffet enligt den Bidragsbrottslag som vi instiftade - mot oppositinens vilja - för ett par år sedan. (GP, SR Halland)

Stämmohelg med MUF Östergötland

I helgen är det dags att utöva årets roligaste uppdrag - som stämmoordförande på MUF Östergötlands distriktsstämma. Ett bunt mycket välskrivna propositioner och motioner ska behandlas och jag ser fram emot att få lyssna till ett antal timmar med engagerade debattinlägg.

Gunnar Axén