2010-05-27

"Livet är härligt igen"

I förra bloggposten går det att se ett reportage om Bo-Göran som omförsäkrats och fått hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Här går det att läsa om Gill som fått hjälp tack vare arbetslivsintroduktionen och som säger att "Det här har gett mig en ny chans i livet. Jag får pröva ett annat jobb och livsglädjen har kommit tillbaka."

Om de rödgröna fått bestämma så hade inte Gill fått denna nya chans i livet. Tänk på det.

Gunnar Axén

"Man blir mer levnadsglad"

Bo-Göran är en av de tusentals som nu fått hjälp att komma tillbaka till arbetslivet tack vare omförsäkringen. "Man blir mer levnadsglad och man sover bättre och äter bättre och blir piggare", säger han. Se Rapports reportage och betänk att detta hade aldrig hänt om de rödgröna fått bestämma.
Gunnar Axén

Media: AB, DN, SvD, Ekot, Exp, Ekot2

Minst 10.000 långtidssjukskrivna har hittat en väg tillbaka till arbetslivet

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade idag den första uppföljningen av omförsäkringsreformen. Så här långt verkar media nästan slå knut på sig själva för att förminska det mycket positiva resultatet som framgår av statistiken. Fokus ligger på att 5.000 av de närmare 15.000 som omförsäkrades vid årsskiftet ansökt om att på nytt få sjukpenning.

Ett annat perspektiv hade ju kunnat vara att 10.000 personer som varit långtidssjukskrivna, tack vare bra stöd från Arbetsförmedlingen, nu hittar en väg tillbaka till arbetslivet. En del har redan fått jobb, andra har fått anpassade arbeten, lönebidragsanställningar och en del behöver mer av arbetspraktik eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till olika former av anställningar.

10.000 personer som varit sjukskrivna i 2½ år eller längre har lyckats bryta sitt utanförskap och är nu på väg till arbetsgemenskap. Det är onekligen en framgång!

Tydligen är det dock mer intressant att beskriva glaset som 1/3 tomt, snarare än 2/3 fullt.

Om de första månadernas positiva resultat står sig under hela året så handlar det om minst 30.000 personer som under detta år får hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringen till Arbetsförmedlingen skulle dessa människor med stor sannolikhet vara fortsatt sjukskrivna - kanske förtidspensionerade - och därmed ännu längre från att komma tillbaka i jobb.

Gunnar Axén

Media: AB, DN, SvD, Ekot, Exp,

2010-05-26

"En bro tillbaka till arbete"

Folkpartiets riksdagsgrupp har under våren besökt över 50 lokala kontor - imponerande! - hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att följa upp sjukförsäkringsreformen. Resultatet presenterades igår i en mycket läsvärd rapport, "En bro tillbaka till arbete".

Ur sammanfattningen:

"Folkpartiet har gjort över 50 besök hos arbetsförmedlingen och försäkringskassan runt om i Sverige för att få en bild av sjukförsäkringsreformen i praktiken. Detta är en viktig och lyckad reform där många människor enligt samstämmiga uppgifter vittnar om en nystart i livet. Vi är övertygade om att det stora och viktiga reformarbete som vi påbörjat skapar en bro mellan sjukskrivning och arbetsmarknad, mellan utanförskap och delaktighet."

Gunnar Axén

2010-05-14

Socialdemokraterna - de verkliga "fuskarna"

Bloggen har på grund av mycket jobb och resande legat för fäfot den senaste månaden. Men bättring utlovas! Under de närmaste dagarna ska jag försöka göra några retrospektiva inlägg som lyfter fram en del de positiva nyheter kring sjukförsäkringen som kommit den senaste tiden.

Men först några ord om gårdagens SVT Debatt (cirka 30 min in i klipppet) som jag medverkade i och som handlade om just sjukförsäkringen. Debatten inleddes med ett reportage gjort av en irländsk journalist som försökte leda i bevis att anledningen till att sjukförsäkringen havererade för några år sedan berodde på "fusk". Själv är jag av en helt annan uppfattning. Det finns förvisso de som medvetet begår bidragsbrott - och de ska straffas enligt Bidragsbrottslagen - men orsaken till haveriet var något helt annat. Nämligen att socialdemokraterna lämnade sjukskrivna människor i långa passiva sjukskrivningar utan att ge dem vård och rehabilitering tillbaka till arbetslivet. Många människor fastnade i långa sjukskrivningar som sedan övergick i förtidspension. En utslagning av människor utan dess like. Om det finns några "fuskare" i sammanhanget så var det den socialdemokratiska regeringen som så totalt lät allt gå överstyr och bestämde att man skulle förtidspensionera sjukskrivna människor - bara för att snygga till sjukskrivningsstatistiken - istället för att ge dem den hjälp de hade behov av.

Gunnar Axén