2008-11-29

Svensk ekonomi i trygga händer

När man lyssnar på en del debattörer som kommenterar den globala finanskrisen så låter det ofta alarmistiskt, på gränsen till panikartat. Förslaget om att förstatliga Volvo - som om det skulle öka efterfrågan på bilar - är det senaste uttrycket för att en del talar innan de tänker.

Anders Borg har agerat exemplariskt som finansminister. Under åren som gått, då vi har haft en god ekonomi, har han sett till att vi haft stora överskott i statens finanser och statsskulden har amorterats ner med 200 miljarder kronor. När utgiftsivrare under förra året argumenterade mot överskotten i budgeten och för kraftigt ökade utgifter så stod Borg emot. Han visste att vi behövde ha en beredskap inför en kommande konjunkturnedgång och idag kan vi bara uppskatta hans framsynthet.

Borgs arbetsmetod har alltid varit att gå fram lugnt och systematiskt. Därför lär han inte hasta fram något ogenomtänkt "krispaket" bara för att fack och näringsliv ropar efter det. En kraftig ekonomisk stimulans på i storleksordningen 30 miljarder kronor kommer redan vid årskiftet då budgeten för 2009 börjar gälla. Sänkta inkomstskatter och arbetsgivatavgifter kommer bidra med en kraftig stimulans till ekonomin. Men som Borg sa på framtidskonventet idag så kommer det att behövas fler åtgärder under lång tid. De kommer och när de kommer så är de väl genomtänkta och avvägda.

Anders Borg utsågs häromveckan till europas fjärde bästa finansminister, trots endast två år på posten. Sannolikt är han den mest kompetente finansminister Sverige någonsin haft. Svensk ekonomi är i trygga händer.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Satsning på sociala företag

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson presenterade idag en satsning på att öka kunskapen om sociala företag. Från mina möten med människor som är i behov av rehabilitering och arbetsträning för att kunna återvända till arbetslivet så vet jag att dessa företag kan fylla en viktig funktion. Så det var en positiv nyhet som ministern levererade idag!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

En välavvägd migrationspolitik

Vårt framtidskonvent har idag tagit ställning för en välavvägd och balanserad invandrar- och flyktingpolitik. Riktlinjerna för vår framtida migrationspolitik förenar en human och rättssäker flyktingpolitik och en öppen invandrarpolitik med ett sunt mått av kravställande på den enskilde.

Ingen kunde ha varit mer lämpad än Ulf Kristersson att leda den arbetgrupp, Arbetsgruppen mot utanförskap och segregation, som tagit fram dessa riktlinjer (läs det anförande han höll idag här). Både Ulf och jag är skolade i ett ungdomsförbund som prioriterade att öppna upp världen för människor som ville röra sig över gränser för att söka sig en ny framtid. Vid den tiden handlade det mycket om att riva gränser mellan europas länder, men redan då såg vi världen som större än så. För ganska exakt 20 år sedan fattade Moderata Ungdomsförbundet beslut om öppna gränser.

Mina morföräldrar flydde undan andra världskrigets förföljelser. Deras två döttrar, varav den ena min mor, blev kvar i hemlandet. Flykten var förvisso inte längre än den timme det tog med en fiskebåt över sundet från Danmark till Sverige. Men likväl var det en flykt från krig, ockupation och förföljelse. De som hjälpte dem att fly gjorde det med livet som insats.

Språkbarriären var inte den samma för mina morföräldrar som för många av de flyktingar som kommer till Sverige idag, men de liksom dagens flyktingar kom de till ett nytt samhälle och hade att förhålla sig till det. De togs om hand, men de togs inte från det egna ansvaret. De fann jobb och en framtid i Sverige. Och detta är en ständig påminnelse för mig om att kriget inte alltid varit så långt bort och att vi, troligen och tyvärr, alltid kommer att behöva ta ett ansvar för människor som flyr undan krig, förtryck och förföljelse.

Jag är därför glad och stolt över att få företräda ett parti som så tydligt tar parti för människors rätt till en fristad undan förföljelse och förtryck och för människors möjligheter att söka sig en ny framtid i ett nytt land.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2008-11-28

Sahlins självmål

Om det inte går att opponera sig mot Alliansens politik så får man väl opponera mot sin egen: Sahlins självmål.


Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ett stabilt pensionssystem

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg så blir pensionshöjningarna nästa år rekordstora - som ett direkt resultat av att vi lyckats så väl med vår jobbpolitik de senaste åren.

När jag är ute och träffar pensionärer så har jag insett att det finns en del missuppfattningar kring hur pensionssystemet är uppbyggt och fungerar. En vanligt spridd missuppfattning är till exempel att man avsatt pengar till sin egen pension. Så har dock aldrig varit fallet utan dagens löntagare har alltid betalat till dagens pensionärer. De pengar som finns fonderade i AP-fonderna fungerar endast som en buffert i ekonomiskt svåra tider och det fonderade kapitalet svarar bara upp mot en lite andel av de pensionsåtagande som det offentliga pensionsystemet har. Det är därför det är viktigt för landets pensionärer att vi återupprättar arbetslinjen.

Endast den del som numera avsätts till premiepensionen är en individuellt knuten fondering av pensionskapital.

Idag presenterade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson en folder som beskriver hur pensionssystemet fungerar. Den går också att beställa gratis här. Varför inte beställa ett femtiotal och dela ut till grannarna?

Mona: "Vänsterpartiet får inte vara med"

Jag hittade nyss denna underhållande sida som bland annat försöker hålla ordning på alla turer kring oppositionens försök att samla sig. Till exempel påminner man om vad Mona sa för bara drygt en månad sedan: "Vänsterpartiet får inte vara med. Oavsett om partiet skulle gå med på de villkor för den ekonomiska politiken som socialdemokraterna har ställt för vänsterpartiets medverkan är de inte välkomna."

Gunnar Axéns

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2008-11-27

8 av 10 dissar Mona

På expressen.se pågår just nu en omröstning om hur synen på socialdemokraterna påverkats sedan Mona blev partiordförande. 8 av 10 säger att deras syn på socialdemokraterna har påverkats till det sämre efter det att Mona efterträdde Göran. Jag trodde faktiskt inte att det skulle gå att misslyckas som efterträdare till godsägare Persson, men det verkar ju faktiskt som om Mona lyckats med det.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Oppositionen splittrad i migrationspolitiken

På väg hem mot Norrköping med tåg efter en hektisk dag. Under eftermiddagen hade jag behövt vara på tre ställen samtidigt, vilket tyvärr visade sig vara fysiskt omöjligt...

På eftermiddagen deltog jag bland annat i ett seminarium med arbetsgivarringar från olika delar av landet. Mycket intressant. Arbetsgivarringar är en sammanslutning av arbetsgivare som underlättar för anställda att prova på andra jobb - hos en annan arbetsgivare - och ta sig vidare i karriären, när man t ex på grund av ohälsa behöver byta arbetsuppgifter. Många av dem jobbar också med förebyggande insatser. Mycket bra verksamhet som på ett tryggt sätt för den enskilde underlättar rörlighet på arbetsmarknaden.

Därefter anslöt jag till dagens migrationspolitiska debatt i riksdagen. Missade tyvärr början, men hann vara med så pass mycket att jag kunde konstatera att oppositionen är djupt splittrad. Miljöpartiet vill - liksom oss i Alliansen - öppna upp för arbetskraftsinvandring. Socialdemokraterna vill inte det, de har sagt nej till det nya regelverket för arbetskraftsinvandring och vill helst bygga murar runt landet. Vänsterpartiet vill inte heller ha arbetskraftsinvandring, däremot vill de att de som befinner sig illegalt i Sverige ska få stanna. Hur dessa tre partier ska kunna enas är för mig en gåta.

Alliansvännerna gjorde lysande bra ifrån sig i debatten - liksom migrationsminister Tobias Billström.


Före hemfärden blev det ett besök på Stockholms Handelskammare som bjöd på julbord. Ett trevligt tillfälle att träffa en lång rad vänner från politik och näringsliv.
2008-11-26

Märkligt av Försäkringskassan

Ekot har idag rapporterat om att Försäkringskassan inte använt sig av de medel som finns avsatta för köp av aktiva rehabiliteringsinsatser. Detta är ju ytterst märkligt när regeringen tydligt har uttryckt i budgetpropositionen för i år att Försäkringskassan ska köpa rehabiliteringsinsatser inför det att den nyligen införda rehabiliteringsgarantin är på plats.

I budgetpropositionen skriver regeringen: "I avvaktan på att förbättrade medicinska åtgärder kan vidtas inom hälso- och sjukvården bör Försäkringskassan för 2008 avsätta medel för att kunna köpa aktiva rehabiliteringsåtgärder." När det sedan visar sig att Försäkringskassan endast använt sig av 7 miljoner kronor av de 50 miljoner kronor som avsatts för detta ändamål så undrar man ju hur de har tänkt.


Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Pensionärerna vinnare 2009

Privata Affärer skriver idag om en prognos som Swedbank tagit fram. Den pekar ut pensionärerna som vinnare 2009. Faktum är att höjningen av pensionerna nästa år är den högsta någonsin - och detta är ett direkt resultat av att vi har haft en markant ökning av sysselsättningen de senaste åren. Regeringens jobbpolitik har således varit av stor betydelse för landets pensionärer.

Bilden här bredvid visar den årliga uppräkningen av pensionerna i procent. De röda staplarna visar hur mycket pensionerna skulle ha höjts om vi behållit det gamla pensionsystemet. De blå staplarna visar hur stora pensionhöjningarna blivit sedan 2002 med det nya pensionssystemet.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2008-11-25

Alliansens vänner

Ett antal engagerade alliansvänner - utan partipolitisk koppling - har startat ett nätverk, Alliansens vänner, för en alliansseger i valet 2010. Fantastiskt kul initiativ!

Surfa in på deras hemsida och anmäl dig som alliansvän du också!


Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Morgondebatt om papperslösas rätt till sjukvård

Idag var det tidig uppstigning för att delta i en diskussion om de så kallade papperslösas rätt till sjukvård i TV4 Morgon. Det blev alldeles för få timmar sömn i natt eftersom att tåget igår/i natt kom sent - och försenat - till Stockholm.

Nu återstår bland annat möten på justitiedepartementet och med riksdagsgruppen. Ikväll tänkte jag lyssna på professor Tom Hart som ska hålla ett anförande om utvecklingen i Taiwan efter presidentvalet i våras.Gunnar Axéns officiella hemsida

2008-11-24

Givande dag i Värmland

Efter en givande dag i Värmland sitter jag nu på tåget till Stockholm.

Under Christian Holms ledning har jag idag träffat moderata seniorer i Kristinehamn och Karlstad för att diskutera äldres ekonomi. I Kristinehamn besökte vi också ett mycket trevligt äldreboende, Tapiren, som drivs av Norlandia Omsorg. Nästan lite hotellkänsla över boendet, vilket kanske inte är så konstigt eftersom just det är en annan av Norlandias verksamhetsgrenar. När kommunen upphandlat äldreboendet så har man i första hand låtit anbudsgivarna konkurrera med kvalitet och i andra hand med pris. Det märktes. Behöver jag understryka att Alliansen styr i Kristinehamn?

I Karlstad hann vi också med ett besök på Försäkringskassan. Det blev ett givande samtal med ett antal tjänstemän som arbetade med att utreda misstänkta bidragsbrott. Jag fick med mig många kloka synpunkter till det fortsatta arbetet med dessa frågor. Alltid nyttigt att samtala med de som arbetar handfast och dagligen med våra socialförsäkringar.

Dagen avslutades med ett medlemsmöte i karlstadsmoderaternas nya och fina lokaler. Temat var "Från ohälsa till arbete". Det var många intresserade och trevliga medlemmar där, men jag kan inte förneka att det var extra trevligt att träffa Gullan Lindblad. Hon har varit riksdagsledamot för oss och var under många år moderaternas främsta företrädare i socialförsäkringsfrågor och en expert inom området, inte minst för att hon själv tidigare jobbat på Försäkringskassan. En sak är säker, Gullan håller forfarande igång och har många järn i elden.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta till en intressant och inspirerande dag!

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Så kan utanförskapet brytas

Efter väntan och byte i Katrineholm går nu tågresan vidare mot Kristinehamn och Karlstad.

På DN Debatt går det idag att läsa en intressant artikel från en av våra moderata arbetsgrupper, "Integration och arbete". Debattredaktören har förvisso i sedvanlig ordning vridit till såväl rubrik som ingress utan att ha någon grund för formuleringarna i artikeln. Till exempel så påstås att kritik riktas mot migrationsminister Tobias Billström, men det faller på sin egen orimlighet eftersom att Billström ansvarar för migrationspolitik - inte integrationspolitik, som ju artikeln handlar om.

Men bortser man från debattredaktörens vilja att skapa uppseendeväckande rubriker så är innehållet i artikeln mycket intressant. Åratal av socialdemokratisk utanförskapskapande politik har lett till ett omfattande behov av ett långsiktigt arbete för att bryta utanförskap och stötta människor tillbaka till gemenskap och arbetsliv. Läs artikeln här.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Resa genom snöigt landskap

Snöovädret har dragit in över Norrköping, men själv beger jag mig nu iväg till Värmland. Får se om SJ klarar av dagens väderutmaning... De brukar ju bli lite överraskade av att det snöar på vintern.

Dagen består av träffar med moderata pensionärer, först i Kristinehamn och sedan i Karlstad samt ett avslutande medlemsmöte ikväll i Karlstad. Däremellan blir det ett par studiebesök. Min alltid lika trevliga riksdagskollega Christian Holm står för programmet.Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2008-11-22

Grattis Gunnar!

Efter besök hos Släktforskarna i Norrköping (webadressen blir onekligen roande) som idag invigde sina nya lokaler, så har jag nåtts av nyheten att Gunnar Hökmark valts till ny hedersordförande för Moderata Ungdomsförbundet.

Grattis Gunnar!

Gunnar är väl värd den hederstiteln. Förutom att han bär samma förnamn som jag så var han förbundsordförande när jag blev engagerad i MUF och under min tid i riksdagen har jag haft nöjet att arbeta tillsammans med honom i Finansutskottet. Gunnar är en utpräglad visionär ideolog som inte sällan inleder även enkla arbetsmöten med en bred och inspirerande betraktelse om sakernas tillstånd i världen.

Ingenting stoppar Gunnar. När vi vid ett tillfälle besökte Island tillsammans med övriga moderater i Finansutskottet så gjorde vi en utflykt till Tingvalla. Den hed där islänningarna på vikingatiden samlades till ting (riksmöte). Trots storm och horisontellt ösregn - och brist på såväl paraplyer som skyddande kläder - så skulle vi prompt ut ur minibussen på en bergsplatå strax ovanför heden. Väl ute så höll Gunnar ett under förhållandena tämligen långt anförande om att det vi skådade var den nordiska demokratins vagga. Det tog timmar innan vi torkade upp... Men tack för historielektionen, Gunnar.

Bilden bredvid tagen vid samma besök på Island. Utanför det hus där islänningarna idag samlas till ting, Alltingshuset. Gunnar är tvåa från vänster (titta noga, vi står i porten...).

Här hittar du Gunnar Hökmarks blogg. Alltid intressant och underhållande att läsa.

Nu bär det snart av till Söderköping för en - är jag säker på - trevlig kväll i goda vänners lag.


Fortsatt uppgång för moderaterna och Alliansen

Dagens opinionsmätning från TV4/Novus visar på en fortsatt uppgång för oss moderater och Alliansen som helhet. Socialdemokraterna fortsätter att tappa kraftigt. Skillnaderna mellan Alliansen och den splittrade oppositionen minskar ytterligare. Novus Arne Modig kommenterar undersökningen på Politikerbloggen och pekar på Alliansens förmåga att ta ansvar för landet i besvärliga tider och oppositionens oförmåga att samarbeta som grundläggande förklaringar bakom opinionsutvecklingen.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2008-11-21

Migrationsdebatt i P1 Morgon

Efter bara några timmars sömn bar det av till P1 Morgon vid sextiden. Återigen handlade det om migrationspolitik.

Bakgrunden är den att vi har infört en ny lag som underlättar för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Om en arbetsgivare inte kan finna arbetskraft i Sverige eller inom EU så blir det fr o m den 15/12 möjligt att söka arbetskraft i andra länder. Ett krav är att lön och anställningsvillkor minst motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtal eller branschpraxis.

Som arbetskraftsinvandrare kan man få uppehållstillstånd i upp till två år, med en möjlig förlängning i ytterligare två år. Därefter ska man kunna söka om att få permanent uppehållstillstånd.

Vi underlättar också för personer utanför EU att komma till Sverige och söka jobb, liksom för utbytesstudenter som studerar i Sverige att söka och stanna som arbetskraftsinvandrare.

Sedan införs även en möjlighet för asylsökande som fått avslag på sin ansökan att söka uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare, under förutsättning att de arbetat minst 6 månader under asylprocessen, medverkat till att fastställa sin identitet och har löfte om arbete i ytterligare minst ett år.

Läs mer om reformen här.

Så långt om arbetskraftsinvandringen.

Debatten i P1 Morgon handlade om de personer som tidigare fått avslag på sina asylansökningar eftersom de inte befunnits ha flyktingskäl, vara skyddsbehövande i övrigt eller omfattas av synnerligen ömmande omständigheter. Personer som enligt svensk lag är skyldiga att återvända till sina ursprungsländer.

Upplägget var det vanliga. Först ett reportage om ett enskilt fall som inte belyser alla omständigheter. Sedan en upprörd talesman, i detta fall en högst onyanserad flyktingadvokat. Därefter debatt.

Poängen med inslaget var att de som fått avslag på sina asylansökningar tidigare och som är skyldiga att återvända, men i strid med lagen inte gjort det, borde få stanna i enlighet med den nya lagen om arbetskraftsinvandring.

Flyktingadvokaten Tryggve Emstedt lyckades framstå som ytterst oseriös när han pratade om främlingsfientlighet samtidigt som vi inför en av världens mest generösa lagar om arbetskraftsinvandring. Vidare anser han uppenbarligen att det ska löna sig att inte respektera svensk lag och att retroaktiv lagstiftning är helt ok. Märkliga ståndpunkter för att komma från en jurist.

Lyssna på debatten här.

Hela inslaget hittar du en bit ner på denna sida.

Nu bär det snart av till Vår Gård i Saltsjöbaden för en heldagsövning med mina moderata kommittéordförandekollegor, dvs de moderata förstanamnen i de olika riksdagsutskotten.

Ikväll blir det en ny match med det moderata bowlinglaget i Norrköping. För närvarande leder vi serien.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Så var det klart!

Lissabonfördraget antaget. En liten stund efter kl 23.

Nu blir det några timmars sömn innan det är dags att medverka i P1 Morgon. Strax efter kl 06.30. Som vanligt handlar det om flyktingpolitik, ett ämne detta programs redaktion verkar ha ett extra stort intresse för. Förvånansvärt nog har de inte, så vitt jag vet, bjudit in Kalle Larsson (v) som motdebattör denna gång.


Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2008-11-20

Dagens citat

Lissabonfördragsdebatten lider mot sitt slut. Skrivbordet snart rensat, någorlunda... Hittar följande citat av Försäkringskassans GD, Curt Malmborg, i tidningen Sunt Förnuft:

"Om vi tittar på de undersökningar som gjorts visar de att högre ersättningsnivåer föga överraskande leder till högre sjukfrånvaro."


Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

"Plötsligt öppnas en möjlighet"

Debatten om Lissabon-fördraget pågår och omröstningen lär inte bli förrän framåt kl 23 ikväll. Det är i alla fall min gissning. Just klockslaget för voteringen är ett givet samtalsämne i riksdagen när många undrar om de hinner hem idag eller inte. De mest långväga har nog redan gett upp hoppet och bokat om sina biljetter till imorgon.

Jag har tidigare skrivit om vår flitiga socialförsäkringsminister som reser landet runt och informerar om de nya möjligheter att engagera sig ideellt, jobba eller studera som nu öppnas upp för landets förtidspensionärer, de som fått icke tidsbegränsad förtidspension före den 1 juli i år.

I väntan på att debatten ska ta slut så har jag gått igenom vad media har rapporterat från hennes möten och gjort en sammanställning av de reaktioner som ett antal intervjuade förtidspensionärer uttryckt.

Här kommer några smakprov på vad man tycker om reformen...

Tarja Vainio, som varit förtidspensionerad sedan 20-årsåldern, säger: ”Jag har bara väntat på en sådan här förändring. Jag vill utbilda mig.”

”…nu har nya möjligheter öppnat sig i och med att jag får arbeta mer ideellt.”, säger Tuula Palosaari i Sundsvall.

Ann-Charlotte Widerberg från Gävle säger till Sveriges Radio att nu ska hon slutföra sin fil. kand.

Kristina Dahlqvist, också hon från Sundsvall, tycker att ”Det nya systemet verkar positivt och flexibelt.”

”Förslaget är ju bra.”, säger Kerstin Henriksson i Helsingborg.

Bengt-Åke Nordqvist som jobbar 75 procent på Bilprovningen tycker att ”Det verkar vara ett väldigt bra förslag, en möjlighet utöver det vanliga. Och det känns som om man kommer bort från det här stela paragrafrytteriet.” och fortsätter ”För mig skulle det vara väldigt bra om jag kunde få jobba lite mer ibland, när jag mår bättre. På jobbet kan jag ibland känna mig utanför när kompisarna blir ombedda att jobba över och jag inte kan. Det skulle kännas fint att få säga ja och hjälpa till och det skulle fungera också eftersom min sjukdom är sämre på vintern men bättre under vår och sommar.”

Monika Strandahl säger ”Plötsligt öppnas en möjlighet.” och fortsätter ”Min egen tanke efter informationen idag är att jag kanske kan studera några timmar i veckan nu, jag skulle behöva förkovra mig när det gäller datorer.”

”Det här låter väldigt positivt, men man är ju alltid lite rädd om en ny regering ska kunna dra tillbaka det.” , säger Lena Josefsson och fortsätter Jag skulle gärna jobba ideellt, något socialt med människor eller djur. Det ger livet mening och det är vad alla behöver. Få känna att idag har jag gjort något.”

Som jag sagt så många gånger vid det här laget, en viktigare och bättre reform för landets förtidspensionärer har aldrig tidigare genomförts!

Läs mer om reformen på Försäkringskassans hemsida.


Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Intensiv dag växlas mot lång väntan

Dagen har varit intensiv. Förmöte, utskottsammanträde, votering, ärtsoppa och pannkakor, rundvandring med studenter från Linköping, inbokning av medverkan i P1 Morgon och planeringsmöte. Däremellan inlämning av trasig dator, nyhetsläsning och mailbesvarande.

Nu övergår dagen i en lång, men inte sysslolös, väntan på att Lissabon-debatten ska avslutas så att vi kan fatta beslut om fördraget. Någon gång närmare midnatt bör det bli dags. Fram till dess blir det till att rensa upp bland pappershögarna på skrivbordet och följa debatten via intern-TV:n.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Märklig prioritering

Den internationella finanskrisen börjar nu märkas på allvar. Folk varslas om uppsägning, vi kommer att få se arbetslösheten stiga. I det läget måste regering och riksdag, som alltid, prioritera och fatta kloka beslut. Ett val som vi måste göra är om vi ska använda ekonomiska resurser för att se till att så många jobb som möjligt bibehålls genom en fortsatt klok jobbpolitik eller om vi ska höja bidragen till de som inte arbetar. Det finns tydligen de som väljer det sistnämnda alternativet, enligt devisen "hellre ett högt bidrag än ett riktigt jobb".
En märklig prioritering.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2008-11-19

Oppositionskarusellen snurrar vidare

Handlingarna inför morgondagens överläggningar med migrationsministern är nu genomlästa.Konstaterar att oppositionskarusellen snurrar vidare. Mona vill regera med miljöpartiet. Miljöpartiet vill inte regera med vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill regera med socialdemokraterna. Oklart om de vill regera med miljöpartiet. Och idag besökte Mona, Maria och Peter Luleå - där LO med sura miner uttryckte sitt missnöje över samarbetet med miljöpartiet.Snurrigt värre. Man undrar om Mona kommer att överleva som partiledare fram till valet.Gunnar Axéns officiella hemsida


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Flitig socialförsäkringsminister


Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson är flitig. Hon reser just nu landet runt och träffar förtidspensionärer, personer som fått icke tidsbegränsad sjukersättning före den 1 juli i år, för att berätta om de nya möjligheter som uppstår för dem efter nyår. Då får de nämligen möjlighet att studera, engagera sig ideellt eller jobba utan att deras rätt till sjukersättning kommer att omprövas.


Vid dagens möte på socialdepartementet berättade ministern för oss alliansledamöter i socialförsäkringsutskottet att hon nu hunnit att träffa ungefär 2.600 personer på nio olika orter. Senast besökte hon Gällivare - och turnén går vidare.
Nu övergår jag till att läsa in mig på handlingarna inför morgondagens samrådsmöte mellan socialförsäkringsutskottet och migrationsministern.

2008-11-18

Populism löser inga problem

Jag blev just intervjuad av Aftonbladet med anledning av att socialdemokraterna föreslagit ett extra barnbidrag till jul. Deras motiv är att det skulle öka konsumtionen och därmed bidra till fler jobb. Förvisso skulle säkert ett extra bidrag i juletid vara välkommet av många. En och annan extra julklapp skulle det säkert bli, men någon större effekt på sysselsättningen skulle det knappast få.

Ett extra barnbidrag skulle ge drygt en miljard kronor i ökad köpkraft. Detta kan jämföras med det ökade jobbskattevdraget som införs vid årsiktet. Det innebär en ökad köpkraft på ungefär 15 miljarder kronor. Sammantaget ger jobbskatteavdraget hushållen en stärkt köpkraft med 65 miljarder kronor - årligen. Socialdemokraterna har motsatt sig större delen av dessa skattesänkningar.

Ett extra barnbidrag ger tusen kronor extra - en gång. Jobbskatteavdraget ger mer än tusen kronor extra - varje månad.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Alla får inte vara med

Utskottsammanträdet avklarat på rekordkort tid. Debatten i kammaren lär bli längre.

Den enighet som oppositionen visade upp när de sa nej till halverad arbetsgivaravgift för unga (se föregående inlägg) visade sig vara en högst tillfällig enighet noterar jag i Expressen. När Mona, Maria och Peter åker iväg på turné så står Lars ensam kvar på perrongen.

Hur var det nu sossarna sa i förra valet... "Alla ska vara med - så enkelt är det!". Det har visat sig inte vara så enkelt.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2008-11-17

Oppositionen enig

Efter att ha avslutat dagens sista möte sitter jag på kontoret och går igenom handlingarna till morgondagens möte med Socialförsäkringsutskottet.

Ett av ärenden vi ska behandla rör sänkta arbetsgivaravgifter. Dels en generell sänkning av arbetsgivaravgiften med en procentenhet och dels en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar (under 26 år).

Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften kommer vid årskiftet och utgör en viktig ekonomisk stimulans i det nu så mörka konjunkturläget. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga sker också vid årsskiftet och motiveras av den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten. En omständighet som knappast förbättras av konjunkturnedgången eftersom vi vet att det är de unga som tillhör de hårdast drabbade när ekonomin viker.

Genom att sänka arbetsgivaravgiften, i praktiken halveras den, för unga så blir de mer attraktiva att anställa för olika arbetsgivare.

Som vanligt är oppositionen splittrad och har en lång rad olika uppfattningar i ärendet, men en sak har de lyckats ena sig om. De säger nej till den halverade arbetsgivaravgiften för unga. Ett märkligt ställningstagande. Ur oppositionens perspektiv måste det ju vara glädjande att de blivit överens om något, men för ungdomarnas del ser det mörkare ut med oppositionens alternativ.


Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Bidragsspärr vid bidragsbrott

Idag presenterades ett utredningsförslag som innebär att den som gjort sig skyldig till allvarligt bidragsbrott ska kunna spärras under en period från att få det bidrag som brottet avser. Avstängningen ska kunna vara från tre månader till två år.

Det låter som ett bra och rimligt förslag. Det är betydande summor pengar från våra trygghetssystem som varje år försvinner ner i fel fickor. Ska vi kunna värna våra erästtningssystem långsiktigt och se till att de finns och fungerar när de behövs, så behöver få till en respekt för regelverket. Bidragsfusk, som det allmänt kallas för, är egentligen stöld från trygghetssystemen och det ska aldrig få löna sig.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2008-11-16

Nedgången för (s) allt tydligare

Nu duggar det tätt med opinionsmätningar som borde göra de socialdemokratiska strategerna på Sveavägen 68 bekymmersamma. (s) och (v) tappar i dagens Sifo. Oppositionens försprång minskar. Socialdemokraterna och Monas oförmåga att samla oppositionen kostar i väljarstöd.

Oroväckande att (sd) ökar. Sannolikt är det missnöjda socialdemokrater som sökt sig dit. De mätningar som visar överströmningar mellan partierna brukar visa att (sd) främst vinner väljare från (s). Socialdemokraterna har nog också bidragit till det ökade stödet för (sd) genom att vilja föra debatt om att man inte ska samarbeta med (sd) efter nästa val. Det är att ge (sd) den underdog-statusen de vill ha. De vill uppfattas som om ett anti-etablissemangsparti, som alla andra fördömer. De vinner stöd utifrån detta. Något (s) borde förstå.

Sverigedemokraterna motas bäst genom att angripa och lösa de samhällsproblem som de byggar sin rasistiska politik på.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2008-11-15

Rekordlågt förtroende för Mona


Idag kommer ytterligare en mätning som visar hur förtroendet för Mona minskar. Det är Aftonbladet/Sifo som redovisar rekordlåga förtroendesiffror samtidigt som förtroendet för statsministern fortsätter att öka.


2008-11-14

Ännu starkare förtroende för statsministern

Upptäckte just ett mail från PR-byrån Westander i mailboxen. Det innehöll resultatet av deras senaste opinionsmätning om förtroendet för statsminister Fredrik Reinfeldt respektive (s)-ledaren Mona Sahlin. Enligt undersökningen har 55% av svenskarna störst förtroende för Fredrik Reinfeldt och 33% störst förtroende för Mona Sahlin. Det är en uppgång med 9 procentenheter för Reinfeldt och en nedgång med 2 för Sahlin.

Fredrik Reinfeldt har således ökat sitt övertag från 11 till 22 procentenheter.

23% av de som skulle rösta på vänsterblocket har ändå störst förtroende för Reinfeldt, medan endast 3% av de borgerliga väljarna har det för Sahlin.

Regeringens skickliga hantering av finanskrisen och oppositions samarbetskris har nog bidragit till detta.

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Alliansen levererar!

Är på väg hemåt med tåget. SJ har idag kommit med det glädjande beskedet att tågen snart ska hålla tiderna. Lysande! Under mina 14 år som tågpendlare så har jag dock hört det där löftet några gånger tidigare...

Nåväl, på tåget får man tid att läsa en del. Tidningen Sunt Förnuft noterar följande:

"Aldrig förr har en svensk regering sänkt skatterna så mycket för så många. En vanlig familj kan få 50.000 kr mer i extra köpkraft, räknat per helår."

Hur det blir med SJ:s leveranssäkerhet återstår att se, men en sak är säker: Regeringen håller vad den lovar. Alliansen levererar!

Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2008-11-13

Tillsyn över trygghetssystemen

Denna dag, som så många i riksdagen, har varit fylld av möten - när ska man få tid att jobba?

Dagens nyhet inom socialförsäkringsområdet är annars att regeringen idag beslutat om inrättandet av Inspektionen över socialförsäkringarna. Våra trygghetssystem är omfattande och viktiga för många människor, därför är det också av stor vikt att de fungerar bra. Så en oberoende granskning och kontroll är välmotiverad.

Försäkringskassan fattar varje år 15 miljoner beslut om ersättningar och gör 60 miljoner utbetalningar. Faktum är att var fjärde krona som vi konsumerar för kommer från våra trygghetssystem.Gunnar Axéns officiella hemsida

2008-11-12

Lars Gustafsson (kd) - en entertainer

Vid dagens debatt om arbetskraftsinvandring inledde Lars Gustafsson (kd) med att på engelska citera ur en EU-rapport som ger Sveriges nya migrationspolitik höga betyg. Han blev snabbt avbruten av talmannen som påpekade att vi endast får använda svenska i kammaren, varpå Lars snabbt bad om ursäkt: "I beg your pardon"... Lars är snabb i tanken och repliken! När han sedan refererade texten på svenska så stakade han sig (medvetet tror jag) när han kom till ordet policy och funderade på vad han borde översätta det till...

Humor är tyvärr en bristvara i riksdagsdebatterna, men Lars gör vad han kan för att förbättra situationen. Riksdagens protokoll, där det noteras och för all evig framtid sparas vad som sägs i debatterna, verkar dock inte ha utrymme för humor. Allt Lars sa, från det första till det sista ordet på engelska, är struket ur protokollet kan jag nu notera.


Gunnar Axéns officiella hemsida

Nya regler för arbetskraftsinvandring klubbade

Nu har riksdagen fattat beslut om nya regler för arbetskraftsinvandring. Äntligen!
Tillsammans med miljöpartiet har nu vi i Alliansen skapat ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring med ett regelverk som är framåtsyftande och håller över såväl konjunkturuppgångar som -nedgångar.

Vänstern och socialdemokraterna yrkade avslag på förslaget. Det verkade mest som om de vill bygga murar runt landet. Men även om tonläget var högt så var de sparsamma med repliker. De har svårt att förklara hur vi ska klara framtidens välfärd och pensioner om vi inte ger en möjlighet för fler att komma hit och arbeta.

Nya möjligheter till arbetskraftsinvandring

Förmiddagen har jag bland annat ägnat åt att träffa läkare som går en utbildning i försäkringsmedicin, en ny utbildning som startades på Karolinska Institutet förra hösten. Det var en mycket givande diskussion. Jag förklarade tankarna bakom de reformer som vi genomfört i syfte att skapa en kortare väg till ett friskare liv och fick många kloka synpunkter med mig tillbaka.

Under eftermiddagen skulle jag vilja delta i ett seminarium som Centern anordnar i riksdagen om "Osund ojämlikhet", där bland annat ordföranden i WHOs Global Commission on Social Determinants of Health, Professor Sir Michael Marmot, ska hålla ett anförande. Tyvärr ser det nu ut att kollidera med debatten om arbetskraftsinvandring som vi ska ha idag.

Arbetskraftsinvandringsreformen är sannolikt den viktigaste förändringen som vi kommer att genomföra inom migrationspolitiken denna mandatperiod. Den skapar möjlighet för arbetsgivare som inte kan hitta rätt kompetens och arbetskraft i Sverige eller inom EU att söka efter denna längre bort i världen. Läs mer om reformen här.

2008-11-11

Skärpta krav på asylsökandes ombud

Migrationsverket har påbörjat förändringar i syfte att skärpa kraven och höja kvaliteten på de asylsökandes ombud enligt en artikel på dn.se . En bra åtgärd. Ombudens kompetens och skicklighet är ytterst viktigt för den asylsökande som ju står inför en prövning som kan vara helt livsavgörande.

Ohälsotalet fortsätter att sjunka


Detta har varit en dag med en lång rad av möten. Det mest intressanta var utskottssammanträdet där Försäkringskassan GD, Curt Malmborg, bl a beskrev arbetet med myndighetens nya organisation och genomförandet av våre reformer. Mest intressant och glädjande är att ohälsotalet fortsätter att sjunka. Nu är en person i genomsnitt oförmögen att arbeta på grund av ohälsa 36 dagar per år, för bara några år sedan uppgick den siffran till 43 dagar.