2009-08-31

Kortare väg till ett friskare liv

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och jag beskrev i en artikel i Norrköpings Tidningar i lördags de olika reformer vi genomfört för att uppnå vårt mål om att skapa en kortare väg till ett friskare liv. När vi tog över styret av landet för tre år sedan präglades vårt ansvarsområde av långa passiva sjukskrivningar som ofta ledde fram till en förtdispensionering. Sverige hade världens mest sjukskrivna befolkning samtidigt som vi hade en av världens friskate befolkningar. En helt orimlig situation. Vi ändrar nu fokus och inriktar oss på att ge tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser för att undvika att man fastnar i sjukrivningens utanförskap.
Gunnar Axén

2009-08-28

Fredagkväll i stämmosalen

En lång stämmodag övergår nu i en lång stämmokväll. Många kloka beslut har fattats, inte minst om hur vi vill skapa en jämlik sjukvård. Tyvärr vågade inte stämman gå ett steg längre och börja skissa på hur vi borde organisera sjukvården långsiktigt för att på ett bra sätt garantera en god vård med bra tillgänglighet utformad utifrån patientens behov. Hur Finn Bengtsson, Andreas Norlén och jag ser på saken framgår av denna Brännpunktsartikel i dagens SvD.

Nu återstår några timmar med integrations- och migrationsdebatt…

Media: Exp, Bar, SvD, HD, DN, AB,

Gunnar Axén

2009-08-26

Sammanfattning av Norrlandsturnén

Dags att summera Socialförsäkringskommitténs Norrlandsturné.

Besökta orter: Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Vännäs och Sundsvall.
Antal genomförda studiebesök: 6
Antal moderater och alliansvänner som vi har träffat: ca 110
Antal Försäkringskassetjänstemän vi samtalat med: 28
Antal mil från start till mål: 63
Betyg på resan: MVG

Norrbottens Kuriren skrev om våra besök på Försäkringskassans Nationella Försäkringscenter i Luleå och på Bryggan i Piteå, men de ville också ha en kommentar om de Thailändska bärplockarnas situation. Västerbottens Folkblad skrev om vårt besök på Skellefteås mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Det besöket uppmärksammades även av Radio Västerbotten (lyssna). Flera andra media har också intervjuat oss, men det verkar inte finnas på nätet just nu.
Vår moderata gruppledare i Vännäs, Jan Nilsson, har bloggat om vårt besök här, här, här och här.

Nu är vår Norrlandsturné slut, lika slut som badsäsongen vid Pite Havsbad (bilden).

Ett stort tack till alla er som vi träffat, som lyssnat på vad vi haft att säga, som gett oss goda råd och som gjort vår resa så lyckad!

Besök hos Moderaterna och Försäkringskassan i Sundsvall

Resan från Umeå till Sundsvall bjöd på vackra vyer – inte minst när vi åkte över Höga Kustenbron - men solen som följt oss de tidigare dagarna var spårlöst försvunnen idag. Väl i Sundsvall så hade vi ett välbesökt lunchmöte med moderata kommun- och landstingspolitiker. Om någon inte kan gissa vad vi pratade om, så var temat för dagen vår sjukförsäkrings- och rehabiliteringsreform. Någon som är förvånad?

Därefter begav vi oss till Försäkringskassans Lokala Försäkringscenter för att få höra mer om deras verksamhet och i synnerhet få oss till livs erfarenheter av och synpunkter på de nya reglerna i sjukförsäkringen. Det går inte att understryka tillräckligt mycket hur viktigt det är för oss att få denna direkta återkoppling från de som till vardags har att tillämpa regelverket.

På vägen till Försäkringskassan passerade vi migrationsminister Billström som var fullt upptagen med en radiointervju. Han var i Sundsvall idag för att prata om arbetskraftsinvandring.

Därmed avslutades Socialförsäkringskommitténs Norrlandsturné. Nu sitter vi på tåget på väg söderut och då återstår bara att sammanfatta en mycket lyckad, intressant och spännande resa.Gunnar Axén

2009-08-25

Flyktingar välkomna i Vännas

Nästa studiebesök var Vännäs kommun, där vi fick höra mer om hur de arbetar med mottagningen av flyktingar som fått uppehållstillstånd. Vi diskuterade också en incident i våras där en konflikt mellan några svenska och invandrade ungdomar i media kom att få proportioner som verkar ha varit klart överdrivna. Att 800 vännäsbor gick man ur huse och manifesterade mot det som kunde uppfattas som en tendens till främlingsfientlighet måste tas som intäkt för att flyktingar tryggt kan känna sig välkomna till kommunen.

På återresan från Vännäs visade moderaternas gruppledare, Jan Nilsson, Vännforsen för oss (bilden). En härlig naturupplevelse!

Kvällen avslutade vi med ett möte tillsammans med Moderaterna i Umeå. Vår vana trogen så berättade vi framförallt om reformeringen av sjukförsäkringen och hur vi skapar en kortare väg till ett friskare liv, men det blev också en del kring pensionsfrågan. Imorgon beger vi oss till Sundsvall.

Givande diskussion hos Försäkringskassan i Umeå

Efter Skellefteå begav vi oss till Umeå där vi inledde med ett besök på Försäkringskassans Lokala Försäkringscenter. Vi fick både en bra introduktion till centrets verksamhet och en möjlighet att sitta ner och prata med en grupp handläggare (bilden), något som alltid är givande eftersom att handläggarnas erfarenheter av tillämpningen av regelverket är till nytta för oss som har det yttersta ansvaret för eventuella förändringar och justeringar av det. Frågan om hur stödet till dem som förbrukat sina sjukskrivningsdagar kommer att se ut var självklart den viktigaste och mest brännande.

Ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar välkomnas till Skellefteå

Hela dagen har solen lyst från en klarblå himmel över Västerbotten. Vi inledde dagen med att besöka Skellefteå kommuns enhet för mottagning av ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Skellefteå har under 20 år arbetat med detta och har idag en väl utvecklad verksamhet som många andra kommuner har som förebild.

Man har plats för 54 barn, vilket troligen innebär att man tar emot fler barn och ungdomar än någon annan kommun i landet. Verksamhetschefen Pär Åhdén gav oss en bra beskrivning av hur de arbetar och på vilket sätt de bemöter barnen/ungdomarna. Vi fick också träffa ett par härliga ungdomar, en tjej och en kille i de övre tonåren, som fått sina asylansökningar beviljade och som nu flyttat till eget boende (man delar bostad med en jämnårig). Vi besökte också ett gruppboende för 8 barn/ungdomar inrymt i bottenvåningen på en radhuslänga (bilden).

Vi fick med oss mycket klokskap på vägen. Pär underströk att det är viktigt att de ungdomar som inte beviljas asyl inte behöver vänta längre än nödvändigt på att få återvända eftersom att de bara hamnar i en oviss situation som skapar oro. Han sa också att själva mottagandet är en ”bingolottovinst” för kommunen och att det ”är som att bygga hus på löpande räkning”. Enkelt uttryckt: Kommunen får fullt ut betalt för verksamheten och att ingen kommun behöver fundera på om de kan ta emot ensamkommande flyktingbarn och –ungdomar eller ej. Värt att tänka på eftersom att det finns ett stort behov av fler kommuner som är med och tar ansvar för dessa barn och ungdomar.

Rekordstort kvällsmöte med alliansvänner i Skellefteå

Efter Piteå begav vi oss vidare till Skellefteå. Mötet med allianspolitiker i Stadshuset - där jag berättade om våra reformer för att skapa en kortare väg till ett friskare liv - blev en formidabel succé. Aldrig tidigare har vi haft så många, över 70 allianspolitiker, på något av våra kvällsmöten. Om man till detta lägger att Alliansen tillsammans har 22 av 65 platser i kommunfullmäktige så inser man lätt att uppslutningen var fenomenal. Det är härligt att se att det finns ett så engagerat och omfattande gäng av oppositionella i en av Sveriges rödaste kommuner! Tack till er alla!

2009-08-24

Mycket givande besök på Försäkringskassan i Luleå och Bryggan i Piteå

Dagen inleddes med ett besök på Försäkringskassans Nationella Försäkringscenter i Luleå där vi träffade Birgitta, som är platschef, för en bra introduktion och sedan samtalade vi med ett tiotal handläggare från de olika ärendeslagen som man handlägger. Mycket intressant och givande. Vi tog med oss ett antal kloka synpunkter som det finns all anledning att fundera vidare kring.

Från Luleå åkte vi vidare för att besöka Bryggan i Piteå. Det är ett arbetskooperativ som leds av Thor Karlsson och som jobbar med att hjälpa människor att våga växa och hitta tillbaka till arbetslivet. Thor beskriver detta mycket bättre än vad jag kan göra, men det är som ljuv musik att lyssna till honom när han beskriver tanken och filosofin bakom verksamheten. Efter hans presentation (bilden) av Bryggan så hade vi möjlighet att ta en fika med några av de som jobbar där och de samtalen gav oss viktiga perspektiv på frågor som rör rehabilitering och hur olika människor ska kunna ta tillvara sina bästa egenskaper i arbetslivet. Om jag fick utnämna en person till Vardagshjälte så skulle det vara Thor - tillsammans med alla de som jobbar på Bryggan. Jag tycker att Bryggan borde kunna tjäna som förebild för andra som vill arbeta med att hjälpa människor tillbaka till arbete. Ett stort tack till Thor och alla er andra som vi träffade där idag!

2009-08-23

Möte med moderater i Luleås stadshus

Mötet med moderaterna i Luleå - med omnejd - blev lyckat. Kommunfullmäktigesalen var i det närmaste fullsatt med moderater (så ska det se ut på varje fullmäktigemöte efter nästa val!). Intressanta frågor och bra diskussion. Vi fokuserade på våra reformer som syftar till att rehabilitera och hjälpa sjuka människor tillbaka till arbete, men det blev också en del om pensioner på slutet.

Norrbottens egen moderata riksdagsledamot, Krister Hammarbergh, passade på att efterlysa goda förslag på motioner till riksdagens allmänna motionsperiod. Ta vara på den uppmaningen!

Ett stort tack till föreningens ordförande, Anders Josefsson, som fixade mötet och alla som kom!


Gunnar Axén

Socialförsäkringskommittén på Norrlandsturné

Idag drar vi igång den moderata socialförsäkringskommitténs Norrlandsturné, dvs ytterligare en etapp av vår Sverigesresa.

Vi inleder ikväll med ett moderat medlemsmöte i Luleå. Imorgon besöker vi Försäkringskassans Nationella Försäkringscenter i samma stad och därefter fortsätter vi till Bryggan i Piteå. Dagen avslutas med ett medlemsmöte i Skellefteå.

På tisdag besöker vi ett boende för ensamkommande flyktingbarn därefter fortsätter vi till Umeå för ett besök på det ett Lokalt Försäkringscenter och sedan vidare till flyktingmottagningen i Vännas kommun. Tisdagkvällen ägnar vi åt ett moderat medlemsmöte i Umeå.

På onsdag fortsätter vi till Sundsvall för ett moderat lunchmöte och sedan avslutar vi hela resan med besök på ytterligare ett Lokalt Försäkringscenter. Så det blir både ett späckat och spännande program.

Sedan en kort vända hem innan det bär av till partistämman på torsdag.

Gunnar Axén

2009-08-22

Jobbskatteavdrag = 80.000 jobb + en extra månadslön

Fredrik Reinfeldt lanserade i sitt sommartal idag ett fjärde steg i jobbskatteavdraget. Det betyder att jobbskatteavdraget ger alla heltidsarbetande mellan 1.300 och 1.750 kronor mer i månaden att röra sig med. Man skulle också kunna beskriva det som att alla fått en extra månadslön per år tack vare jobbskatteavdraget. Inte illa!

Men inte nog med det. Jobbskatteavdraget, med det fjärde steget genomfört, innebär 80.000 fler jobb. 80.000 färre arbetslösa och 80.000 fler som kan försörja sig genom eget arbete. Förträffligt!

Se Fredrik Reinfeldt här.

Media: DN1, DN2; DN3, SvD

Gunnar Axén

100 miljoner till forskning om rehabilitering

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor till forskning om rehabilitering. Forskningen ska vara inriktad på de stora diagnosgrupperna som omfattas av rehabiliteringsgarantin, nämligen smärta i axlar, nacke och rygg, lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress. Medel kan sökas av landsting/regioner i samverkan med universitet/högskolor.

Läs mer här.

Gunnar Axén

2009-08-21

Ohälsan fortsätter minska

Ohälsan fortsätter glädjande nog att minska. Det så kallade ohälsotalet har nu sjunkit till 34,1, vilket betyder att varje person i arbetsför ålder i genomsnitt varit sjukskriven eller haft sjukersättning under 34,1 dagar under det senaste året. Detta visar att våra reformer för att ersätta långa passiva sjukskrivningar med tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser fortsätter att ge effekt.

Läs mer om ohälsotalet på Försäkringskassans hemsida.

Gunnar Axén

2009-08-20

Så mycket tjänar ditt län på de minskade sjukskrivningarna - hela listan!

Förra blogginlägget ledde till förfrågningar om hur mycket just deras län tjänar på det minskade behovet av sjukskrivningar. Så här kommer ”hela listan” över hur mycket landstinget/regionen och kommunerna i respektive län får i minskade kostnader för sina försäkringspremier tack vare att sjukskrivningsbehovet minskat.

För hela landet rör det sig om 2,3 miljarder kronor per år, vilket således motsvarar en fjärdedel av det resurstillskott som Sveriges Kommuner och Landsting ansågs sig vara i behov av i början av året. Utöver dessa kostnadsminskningar på 2,3 miljarder kronor så tillkommer minskade utgifter för bl a sjuklön, extrapersonal och produktionsbortfall.

Län och miljoner kronor

Stockholms län: 364
Uppsala län: 82
Södermanlands län: 69
Östergötlands län: 101
Jönköpings län: 92
Kronobergs län: 49
Kalmar län: 67
Gotlands län: 17
Blekinge län: 44
Skåne län: 295
Hallands län: 69
Västra Götalands län: 412
Värmlands län: 74
Örebro län: 79
Västmanlands län: 61
Dalarnas län: 80
Gävleborgs län: 76
Västernorrlands län: 72
Jämtlands län: 39
Västerbottens län: 82
Norrbottens län: 77


Gunnar Axén

2009-08-18

Mer pengar till kommuner och landsting

Tack vare vårt arbete med att ersätta långa passiva sjukskrivningar med tidiga aktiva vård- och rehabiliteringsinsatser minskar ohälsan och behovet av sjukskrivningar. Detta minskar nu även kostnaderna för de tilläggsförsäkringar som arbetsgivarna betalar för sina anställda. För landets kommuner och landsting betyder detta minskade utgifter på 2,3 miljarder kronor per år. För Östergötlands del handlar det om över 100 miljoner kronor i frigjorda resurser. Pengar som nu kan användas för att slå vakt om viktiga välfärdstjänster som t ex vård, skola och omsorg. Om detta skriver jag i dagens Östgöta Correspondenten.

Media: DN

Gunnar Axén

2009-08-17

Riksdagsgruppen på konferens med siktet inställt på valet

Idag och imorgon är den moderata riksdagsgruppen inlåsta på LRF:s kursgård på Ekerö strax utanför Stockholm. Genomgång av det aktuella politiska läget, våra prioriteringar inför budgetförhandlingarna och valrörelsestrategi är några av de frågor som vi har på agendan.

Gunnar Axén

2009-08-14

Nymedlemsträff hos Kärna-moderaterna

Igår kväll var jag hembjuden till Kärna-moderaternas ordförande, Elmer Jansson, som ordnade en nymedlemsträff i form av ett garden party. Regnet gjorde att vi fick dra oss inomhus, men god mat och trevligt sällskap gjorde kvällen mycket lyckad. Vi diskuterade allt ifrån Ostlänken och försvarspolitik till lärlingsutbildning och skattepolitik. Och mycket mer än så...

Elmer och Kärna-moderaterna har lyckats värva många nya medlemmar den senaste tiden och den här formen av träff för att hälsa medlemmarna välkomna tycker jag var ett genidrag. Stort tack, Elmer!

2009-08-11

Höstterminens första utskottssammanträde

Idag är det dags för höstterminens första utskottssammanträde. Dagens viktigaste fråga är ett yttrande till Justitieutskottet över Stockholmsprogrammet. Men vi kommer också att preliminärt ta ställning till ett antal andra ärenden som vi ska avgöra senare under hösten. Bland annat ny lagstiftning rörande den från årsskiftet nyinrättade Pensionsmyndigheten, en ny beräkningsgrund för balanstalet i pensionssystemet, införandet av ett högriskskydd för sjuklönekostnader, utökning av antalet dagar med närståendepenning och en utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning.

Läs mer här.

2009-08-10

Kloka prioriteringar

Idag presenterade Fredrik och Anders våra moderata prioriteringar inför de kommande budgetdiskussionerna.
För vår del gäller följande:

”1. Satsningar för att värna välfärdens kärna

Att värna välfärdsverksamheter som skola, omsorg, sjukvård och brottsbekämpning är viktigt både för tryggheten och rättvisan. Alliansregeringen har de senaste åren tillfört kommunsektorn resurser som gör att möjligheterna att möta nedgången är bättre än de annars skulle ha varit.

Vår bedömning är nu att ytterligare förstärkningar är nödvändiga för att trygga välfärdsverksamheter i kommuner och landsting. Historiska satsningar har även gjorts för fler poliser och skärpta insatser i kampen mot brott. Nu bör nästa steg tas för att få på plats en bättre brottsbekämpning och samtidigt möjliggöra ökad effektivitet inom hela rättskedjan.

2. Förstärkt stöd till omställning och utbildning

Höjd arbetslöshet och minskad sysselsättning är att vänta även om konjunkturbilden stabiliseras. En vändning i konjunkturen kommer därtill först senare att följas av motsvarande vändning på arbetsmarknaden.

Fortsatta insatser krävs därför inom ramarna för en aktiv arbetsmarknadspolitik i form av insatser för människors omställning, utbildning, anställningsbarhet. Detta för att motverka långtidsarbetslöshet samt till stöd för de människor som förlorar jobbet.

3. Reformer för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast

Erfarenheterna från 1990-talet visar tydligt behovet av tidiga insatser för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast, men också för att förhindra ett tillstånd av jobblös tillväxt när konjunkturuppgången kommer. Den långsiktiga politiken för ökad jobbtillväxt, att stimulera arbetsutbudet och göra det mer lönsamt att arbeta måste därför fortsätta. Få åtgärder är så effektiva i detta arbete som ökade drivkrafter för arbete genom skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare. Ett fjärde steg i jobbskatteavdraget skulle ge hushållen ökade trygghetsmarginaler och förstärka arbetslinjen.”

Verkar vara en klok och välavvägd att-göra-lista.

Läs gärna mer här.

Media: Exp, AB, SvD1, SvD2, GP, SvD2, DN,


Gunnar Axén


2009-08-09

Att både ha kakan och äta upp den

Vänsterledaren Lars Ohly har idag hållit tal. En bättre uppvisning i att både vilja ha kakan och äta upp den är svårt att hitta. Han radar upp löften, men meddelar samtidigt att en lång rad av frågor kommer inte de tre vänsterpartierna att lämna något gemensamt besked om före valet.

Ohly vill alltså samregera med socialdemokraterna och miljöpartiet, men inte lämna besked till väljarna före valet om vad de ska genomföra för politik. Istället levererar han löften likt en försäljare på Kiviks marknad. När man kommer hem och packar upp kartongen - efter valdagen - så kan den innehålla något helt annat än vad som utlovats.

Jag tror att Ohlys strategi kommer att genomskådas. Sossarna har säkert redan gjort det och vill de gå till val med någon form av trovärdigt regeringsalternativ så borde de hänga av Ohly fort som attan.

Media: SvD, GP, DN, AB, Dagen, SVT,

Gunnar Axén

2009-08-08

Lyckad satsning för att hjälpa långtidssjukskrivna

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kommenterade idag en rapport som hon fått i veckan och som visar ett mycket positivt resultat för satsningen på s.k. handlingsplanssamverkan, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans arbetar för att hjälpa den som varit långtidssjukskriven tillbaka till arbetslivet. Tidigare försök att hjälpa denna grupp har resulterat i att endast några enstaka procent kommit i arbete. Efter att ha deltagit i handlingsplanssamverkan så har nästan 40 procent fått ett arbete eller annan sysselsättning med lönebidrag. Det kan inte ses som något annat än en stor framgång.

Media: AB, Bm, GP, Kb
Bloggar: Den hälsosamme ekonomisten

Gunnar Axén

2009-08-03

Borde inte få jobba i medborgarnas tjänst

Aftonbladet skriver idag om en tjänsteman på Migrationsverket som lurat en utlänning att betala för att få ett uppehållstillstånd. Ett vidrigare beteende av en myndighetsperson - när man grovt utnyttjar en person i en utsatt situation för egen vinning - är svårt att tänka sig. Visst kan jag förstå när Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör säger att "Det finns inget vaccin mot de här personerna.". Det är så klart omöjligt att hålla en stor arbetsplats helt fri från rötägg, men den myndighetsföreträdare som gör sig skyldig till denna form av maktmissbruk borde för evigt vara diskvalificerad från jobb i statens - det vill säga medborgarnas - tjänst.

Gunnar Axén

2009-08-02

Tidsbegränsningar även i andra länder

DN påpekar idag på ledarplats det rimliga i att man inte längre kan gå sjukskriven under obegränsat lång tid. Den ordningen som vi har haft har lett till att många fastnat i utanförskap och inte kunnat komma tillbaka till arbetslivet.

Så här länge kan man vara sjukskriven i andra länder:

Belgien____________1 år
Danmark__________52 veckor under en 18-månadersperiod
Finland____________300 vardagar under en tvåårsperiod
Frankrike__________3 år
Italien____________180 dagar
Nederländerna______2 år
Norge____________52 veckor under en treårsperiod
Portugal___________3 år
Spanien___________18 månader
Storbritannien_______28 veckor
Tyskland___________78 veckor under en treårsperiod
Österrike___________52 veckor

LO föreslog för några år sedan en begränsning till max 14-15 månaders sjukskrivning.

Vad som nu gäller är att man kan vara sjukskriven i max 30 månader, vilket är längre än i alla jämförbara länder med undantag för Frankrike och Portugal.

Gunnar Axén

2009-08-01

Många oroas i onödan

Återigen möts vi av braskande rubriker om hur många som ”riskerar utförsäkras” under nästa år. Precis som det var inför förra årsskiftet då det hävdades att 70.000, 76.000 eller 77.000 riskerade förlora sin sjukpeng vid årsskiftet. Resultatet var att under januari månad så befanns 49 personer fler än i januari månad året innan ha en arbetsförmåga och därmed fick de sin sjukpenning indragen.

Jämförelsen med den prognos som dagens nyhet baseras på är förvisso inte helt klockren, men den visar att prognoser är prognoser och när de dras till sin spets i medias jakt på braskande nyhetsrubriker så riskerar många människor, ofta i redan utsatta situationer, att oroas mer än nödvändigt. Det som media utmålar som drastiskt och skrämmande behöver inte alltid bli så i slutänden. De personer som dagens rubriker handlar om är de som har en tidsbegränsad sjukersättning som löper ut efter det kommande årsskiftet. För dessa personer finns det några olika alternativ. Antingen har man en permanent nedsatt arbetsförmåga och då beviljas men icke tidsbegränsad sjukersättning, det som i dagligt tal kallas för förtidspension, eller så har man återfått arbetsförmågan (det är ju det som varit tanken att man ska få under tiden med en tidsbegränsad sjukersättning) och då ska man få stöd av arbetsförmedlingen att komma tillbaka i arbete.

Sedan finns det en tredje kategori personer och det är de vars tidsbegränsade sjukersättning tar slut, men som ännu inte återfått full arbetsförmåga. De oroas nu av det som media rapporterar och många är rädda för att de ska behöva söka socialbidrag för sin försörjning. Vi har redan för ett år sedan gjort klart att detta inte ska vara en nödvändighet utan att vi i tid före årsskiftet ska ha infört ett ekonomiskt stöd till dessa personer i förening med rehabiliteringsinsatser så att de får hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Senast i samband med höstens budgetproposition, om drygt en månad, kommer ett förslag att presenteras.

Allt för många har under allt får lång tid hamnat i utanförskap, i långa passiva sjukskrivningar, i tidsbegränsad sjukersättning eller förtidspension eftersom att socialdemokraterna inte såg detta som ett problem. Vårt mål med reformeringen av sjukförsäkringen är att skapa en kortare väg till ett friskare liv genom att ersätta långa passiva sjukskrivningar med tidiga aktiva rehabiliteringsåtgärder. För att uppnå detta har vi bland annat infört en rehabiliteringsgaranti, ökade resurser till sjukvården för tidiga vårdinsatser och en riktad satsning på en utbyggnad av psykiatrin.

Media: Exp, AB, KvP, Östran, SmP, DN, BT, GP,

Gunnar Axén