2009-06-29

Dags för nästa paneldiskussion

Förmiddagens seminarium om hur vi använder IT för en smartare välfärd, som arrangerades av IBM, drog fler åhörare än jag trodde. Drygt 30 personer hittade dit. Efter att ha klarat av denna paneldiskussion är det nu snart dags för nästa. Nämligen TCO:s seminarium om sjukförsäkringen. Strax dags att gå till Strand Hotell således.

Gunnar Axén

Ska de rödgröna spräcka pensionsuppgörelsen?

Gårdagens tal av Lars Ohly i Almedalen innehöll inga nyheter. Det var samma gamla vänsterpartiska/kommunistiska budskap som på presskonferensen tidigare på dagen. Inte så konstigt att betygen i olika omröstningar gav Ohly mycket måttliga resultat. I vissa fall uppnådde han inte ens nivån godkänt, men det är väl inte något som Ohly bryr sig om. Han vill ju avskaffa alla betyg. Kanske just därför.

Den som bjöd på en nyhet, om det nu är sant, var Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson som på Stockholms Handelskammares och Resumés Pratbar efter talet levererade budskapet att den rödgröna alliansen nu var överens om att se över hela pensionssystemet. Skulle det vara sant så är det förstasidesstoff, men än så länge så är det bara SvD:s ledarblogg som noterat denna eventuella kioskvältare.

Media: SvD, Exp, SDS, DN1, DN2,

2009-06-28

Mer kommunism med vänsterpartiet

Vänsterpartiet lämnade inga besked på dagens presskonferens om hur mycket de vill höja skatten med för vanliga inkomsttagare. Däremot så återupprepade man sina gamla (kommunistiska) krav på att förstatliga banker och införa mer av planekonomi på bostadsmarknaden.
Statliga banker har visat sig i det långa loppet inte fungera i något land och statliga ingrepp och subventioner på bostadsmarknaden var en av orsakerna till den svenska fastighetskrisen i början på 90-talet och det som i USA utlöste den nuvarande globala finanskrisen. Vänsterpartiet har uppenbarligen inte lärt något av historien

Efter Ohlys presskonferens blev jag intervjuad av Kerstin Holm från Rapport och fick då en möjlighet att kommentera deras nygamla förslag.

Frågan är vad Miljöpartiet och Socialdemokraterna tycker om Ohlys långtgående socialistiska planer?

Träffade på Resumés Viggo Cavling och Claes de Faire efter presskonferensen. De verkade måttlig imponerade av Ohlys utspel.

Media: GT, Exp, DN,

Landstigning

Dags för landstigning i Visby. Efter in-checkning på Wisby Hotell bär det av till Vänsterpartiet och Lars Ohlys presskonferens om ekonomisk politik för att förhoppningsvis få besked om hur mycket mer av skattebetalarnas pengar de vill spendera.

Gunnar Axén

På väg till Almedalen

Så har då resan till Almedalen - politikens egen Hultsfredsfestival - påbörjats. Väntar nu på färjan i Oskarshamn. Veckans första dagar kommer att vara intensiva för egen del med medverkan i flera seminarier som kommentator deltagare i paneldiskussioner. För den som kan tänkas vara intresserad av vad jag har att säga i diverse frågor så följer här mitt program:

Måndag

Kl 8.30-10.00

Smartare välfärd – Hur IT kan bidra till att skapa smartare välfärd i den offentliga sektorn
Arrangör: IBM
Plats: Clarion Hotell Wisby, Strandgatan 6

Läs mer här


Kl 13.30-15.00

Hur kan sjukförsäkringen rehabiliteras?
Arrangör: TCO
Plats: Strand Hotell, Strandgatan 34

Läs mer här


Tisdag

Kl 13.00-14.30

Lobbyismens roll i demokratin
Arrangör: PRECIS
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron

Läs mer här


Kl 14.30-16.30

Kan man arbeta när man är sjuk? – Med rätt rehabilitering får fler ökad arbetsförmåga
Arrangör: Abbott
Plats Strand Hotell, Strandgatan 34

Läs mer här


Onsdag

Kl 10.30-12.00

Privata sjukvårdsförsäkringar – ett nödvändigt komplement?

Arrangör: Skandia
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal D20

Läs mer här


Kl. 14.15-15.15

Ett arbetsliv för alla – vilka steg tar oss närmare visionen?

Arrangör: LO
Plats: Restaurang Hamnplan 5

Läs mer här

Årets Almedalsvecka verkar slå alla rekord med 1041 arrangemang. Det ska bli intressant att se hur man lyckas locka publik till alla seminarier och andra övningar.

Media: Ex, SvD, DN

Gunnar Axén

2009-06-24

Rödgrön skattechock

Den rödgröna röran har kommit överens om att de vill höja skatterna. Är det någon som är förvånad?

Däremot så har de inte kommit överens om hur mycket de vill höja skatten. Är det någon som är förvånad?

Om vänsterpartiet lyckas väl i förhandlingarna och får sin vilja igenom så kommer det i alla fall handla om uppåt 3.000 kronor mer i skatt för en normalinkomsttagare - per månad...

Det kan man kalla skattechock.

Media: DN, GP, AB, SvD,

Gunnar Axén

2009-06-22

Ännu ett exempel på dålig journalistik

Med jämna mellanrum så skrivs artiklar om att intygskravet vid vård av sjukt barn, det s.k. VAB-intyget, inte skulle ha gett någon effekt. Hur man kan dra den slutsatsen är dock ett mysterium.

Nu är det Allt om barn, som bland annat DN och Expressen länkar till, som gjort ett journalistiskt klavertramp. I artikeln påstås att antalet VAB-dagar skulle ha ökat efter att intygskravet infördes. Detta stämmer inte. Om vi jämför antalet VAB-dagar sedan intygskravet infördes i juli förra året till och med maj månad med samma tidsperiod året innan så har antalet VAB-dagar minskat med 230.296 dagar.

Nu är det dock inte så enkelt att man kan jämföra antalet uttagna dagar det ena året eller månaden med samma tidsperiod innan intygskravet infördes för att utvärdera huruvida intyget har haft någon effekt på missbruket av försäkringen. Om man ska utvärdera en eventuell effekt så behöver man nämligen jämföra likvärdiga grupper av barn med varandra.

Följande faktorer måste man till exempel nämligen ta hänsyn till:

- Antalet barn i de båda jämförda grupperna (antalet har ökat med 1%).

- Åldersstrukturen i de båda jämförda grupperna (antalet yngre barn har ökat med närmare 5% och antalet äldre barn har minskat med närmare 7%).

- Sjukdomsfrekvensen i olika åldrar (de yngre barnen är fem gånger så sjuka som de äldre barnen).

- Sysselsättningsgraden för föräldrarna (fler i jobb ger fler som utnyttjar sig av försäkringen och tvärtom).

Så trots att flera faktorer talar för ett ökat uttag av VAB-dagar så har antalet uttagna dagar minskat.

Kanske vore det en god idé att införa en grundkurs i statistik på journalistlinjen?

Gunnar Axén

2009-06-17

Ett klokt val

Idag utsågs folkpartiets socialpolitiska talesman Tobias Krantz till ny högskoleminister. Jag har haft nöjet att samarbeta med Tobias under den första delen av denna mandatperiod, då han var ledamot av Socialförsäkringsutskottet, och jag har bara goda erfarenheter av honom. Han står fast förankrad i den socialliberala idétraditionen och är en mycket kunnig, alltid väl påläst, seriös och samarbetsinriktad person. Vissa kommentarer på nätet gör gällande att han skulle vara tråkig, men de som påstår detta kommer att bevisas ha fel. Tobias har både humor och självdistans. Ett bättre val av ny minister kan man knappast tänka sig!

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, AB1, AB2, AB3, Exp1, Exp2, Exp3, GP

2009-06-16

Migrationsministern bjöd på kaffe och kardemummakaka

Under eftermiddagen så träffade alliansgruppen i Socialförsäkringsutskottet migrationsminister Tobias Billström för avstämning av och diskussion kring aktuella frågor. Han bjöd på kaffe och - dagen till ära - en egenhändigt bakad och mycket god kardemummakaka. Med tanke på det tuffa arbete han har att utföra under det svenska EU-ordförandeskapet så tar det nog, tyvärr, ett tag innan han får tid att baka igen.

Socialförsäkringsutskottet tackade riksrevisor Karin Lindell

Dagens utskottssammanträde ägnades bland annat åt att få en föredragning av polisöverintendent Sören Clerton från Rikspolisstyrelsen om den verksamhet som det europeiska samarbetsorganet Frontex ägnar sig åt. Som suppleant i styrelsen för Frontex så beskrev han mycket bra hur man arbetar med kontrollen av EU:s yttre gränser och svarade på frågor om bland annat hur man kan garantera att de som söker sig till EU för att söka asyl får sin sak prövad.

Vidare så besökte riksrevisor Karin Lindell (bilden) från Riksrevisionen utskottet för att föredra en nyligen publicerad rapport om kvaliteten på Försäkringskassans beslutsunderlag. Det är beslutsunderlagen i 355 fall som avslutades under 2007 som man granskat och funnit att det i många fall inte har varit ett tillräckligt bra beslutsunderlag som Försäkringskassan haft att fatta beslut utifrån. Än så länge är det dock för tidigt att avgöra vilka förbättringar som skett sedan dess, till exempel genom införandet av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och rehabiliteringskedjan.

Å utskottets vägnar passade jag också på att tacka Karin Lindell, som denna vecka går i pension, för en gedigen insats i statens tjänst och för medborgarnas bästa. Hon har under sin karriär varit verksam vid Kammarrätten i Stockholm, Svea Hovrätt och Försäkringsöverdomstolen. Därefter blev hon föredragande i Socialförsäkringsutskottet, vikarierande kanslichef i samma utskott och sedan kanslichef för Lagutskottet. Efter åren i riksdagen har hon varit chef för Allmänna Reklamationsnämnden, generaldirektör för Konsumentverket och därmed också Konsumentombudsman. De senaste åren har hon varit Riksrevisor och i den rollen haft i uppdrag att granska den statliga verksamheten. Under några år satt vi tillsammans i styrelsen för Finansinspektionen och där lärde jag känna Karin som en glad och öppenhjärtlig person, mycket kunnig och alltid väl påläst samt klar och tydlig i sin uppfattning - goda egenskaper som hon säkert haft nytta av under sin yrkesbana.
Ett stort och varmt tack för ett imponerande och utomordentligt väl utfört arbete, Karin!
Läs också Mats G Nilssons bloggning om dagens sammanträde.
Media om Riksrevisionens rapport: DN, DN2, Exp, GP, SvD,

2009-06-15

Nya regler för avvisningar och utvisningar föreslås

Idag har Förvarsutredningen överlämnat sitt betänkande om tidsfrister för frivillig avresa, återreseförbud samt tidsgränser för hur länge en utlänning får hållas i förvar till migrationsminister Tobias Billström. Läs mer här.

Gunnar Axén

Sjukförsäkring under tillfrisknande

Det borde inte råda några delade meningar om att sjukförsäkringen för ett antal år sedan inte fungerade som den skulle. Sjukskrivningstalen ökade mycket kraftigt, långa passiva sjukskrivningar ledde till att förtidspensioneringarna steg. Många människor tvingades byta arbetsgemenskap mot utanförskap. Vi befann oss i den motsägelsefulla situationen att en av världens friskaste befolkningar var den absolut mest sjukskrivna.

Nu ser vi att utvecklingen har vänt. Vad som förklarar vändningen är det nog för tidigt att ha en bestämd uppfattning om. Införandet av det medicinska beslutsstödet, attitydförändringar hos behandlande läkare och allmänhet, tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser och snabbare handläggning hos Försäkringskassan är faktorer som säkert haft betydelse. Så här långt har det dock ofta hävdats att det beror på en uppstramning av reglerna i sjukförsäkringen. Men ser vi till statistisken så var det 1,8 procent av de som ansökte om sjukpeng innan regelförändringarna som nekades sjukpeng och efter förändringarna har denna andel stigit marginellt till 1,9 procent. En förändring som också kan jämföras med ökningen av andelen som nekats sjukpeng från 1,5 procent 2006 till 1,8 procent 2007 - utan att några regelförändringar skedde.

Jag tror vi ser en sjukförsäkring som håller på att tillsfriskna.

Sjukförsäkringen håller på att återupprättas som den grundläggande inkomstförsäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller skada som den var tänkt att vara från första början.

Media: DN,

2009-06-14

Det medicinska beslutsstödet har utvärderats

Det medicinska beslutsstödet som togs fram av Socialstyrelsen efter det att de och Försäkringskassan fick i uppdrag i slutet av 2005 att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess har nu utvärderats. Bland annat så har spridningen i sjukskrivningstid för en och samma diagnos minskat.

Läs mer om utvärderingen och ladda ner den här.

Gunnar Axén

2009-06-13

Ännu ett tåghaveri...

SJ levererar ständigt nya överraskningar. Dagens hemresa från Stockholm har så här långt bjudit på en underbar utsikt över en liten skogstjärn. Efter en timme så längtar jag dock efter lite nya vyer. Helst skull jag vilja se Norrköpings järnvägsstation utanför fönstret. Men dit är det nog långt än. Tåget havererade söder om Katrineholm och i skrivande stund så börjar vi sakta rulla tillbaka norrut för att man ska kunna vända tåget i Katrineholm, för att sedan fortsätta söderut igen.

Kommunikationen med omvärlden är urkass eftersom att Telenors mobilnätstäckning är lika urkass som SJ:s förmåga att hålla tidtabellerna.

Tack vare konkurrensen på mobilmarknaden så skulle jag kunna välja en annan mobilleverantör om det inte vore för att riksdagen via en misslyckad upphandling tvångsanslutit oss alla till Telenor. Big mistake! Inom kort öppnar vi upp för konkurrens på järnvägen. Då kan vi välja att resa med de tågoperatörer som håller sig med fungerande tåg och ser till att vi passagerare kommer fram i utlovad tid.

Konkurrens är bra!


Uppdatering:

Eftersom att SJ konsekvent vägrar att upplysa passagerarna - annat än som svar på direkta frågor - om den restidsgaranti som finns och att informationen om den är svår att hitta på SJ:s hemsida så kommer här en direktlänk till den: SJ:s Restidsgaranti

Utnyttja den, informera och uppmana andra att utnyttja sig av den!

Och - inte minst - när det kommer nya alternativ till SJ att välja på:

Sluta åka med SJ! Välj ett privat tågbolag!

Gunnar Axén

2009-06-12

Ella Bohlin har fortfarande en chans!

Ella Bohlin (KD) har fortfarande en chans att komma in i EU-parlamentet.

I Vallagen, 1 kap 6§, stadgas det nämligen att

"Ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

1. ledamot av ett nationellt parlament,"

Således måste Alf Svensson (KD) först lämna in en skriftlig begäran om att få bli entledigad från uppdraget som ledamot av riksdagen och därefter måste riksdagen besluta att bevilja hans begäran om entledigande innan han kan ta plats i EU-parlamentet.

För som det står i Regeringsformen, 4 kap 7§:

"Riksdagsledamot eller ersättare får icke lämna sitt uppdrag utan riksdagens medgivande."

Riksdagens EU-webbplats är därför lite väl tidigt ute när de noterar Alf Svensson som ny EU-parlamentariker. Än kvalificerar han sig inte.

Nu ska det väl mycket till för att Alf inte begär att få lämna sitt uppdrag som riksdagsledamot och att riksdagen inte skulle bevilja denna begäran - men det sägs ju att hoppet är det sista som lämnar människan. Så nu är det bara upp till Ella att lobba för ett nej i riksdagen till Alfs begäran om entledigande...

Varför inte starta Facebook-gruppen: "Alf behövs i riksdagen!" ?

Lycka till!

Gunnar Axén

Media: SvD, SDS, DN, DN2, SvD, SvD2, SvD3, GP, SmP, AB,

2009-06-10

Äntligen föreningsfrihet!

Idag har jag haft sammanträde med de moderata kommittéordförandena, den moderata utskottsgruppen och en mycket trevlig och uppslupen våravslutningslunch med utskottet och utskottskansliet.

Dagens höjdpunkt var dock voteringen. Äntligen har vi beslutat att avskaffa kårobligatoriet. Äntligen står det var och en fritt att välja vilka föreningar man vill vara medlem i. Och - äntligen - uppfyller vi vad som stadgas i grundlagen (Regeringsformen 1 kap 1-2§) om föreningsfrihet:

"1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
- - -
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
- - -
2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen."

Det är nästan tio år sedan jag väckte min första riksdagsmotion med krav på kårobligatoriets avskaffande och nu är beslutet äntligen fattat. Härligt!

Media:EXP, KvP, SDS, AB, DN, SvD,

Gunnar Axén

2009-06-09

Lyckat seminarium om En hållbar socialförsäkring

Dagens seminarium hos Skattebetalarna var välbesökt och lyckat. Två av författarna till boken En hållbar socialförsäkring, Stefan Fölster och Robert Gidehag, presenterade principerna för en reformerad socialförsäkring och grunddragen för hur den kan utformas. Undertecknad, Håkan Svärdman från Folksam och Jens Magnusson från SEB Trygg Liv var inbjudna att kommentera boken.

Det är ett intressant förslag som författarna lagt fram, i synnerhet för att det bygger på att skapa drivkrafter som gynnar den enskilde försäkringstagaren vad gäller till exempel bemötande, stöd och tillgång till snabb vård och tidiga rehabiliteringsinsatser. Ett bra inspel inför den kommande socialförsäkringsutredningen.

Här kan du helt legalt tanka ner boken och här hittar du en artikel på Newsmill som i korthet presenterar innehållet i boken.

Gunnar Axén

En hållbar socialförsäkring

Stefan Fölster, Robert Gidehag m fl har skrivit en bok åt Skattebetalarnas förening om hur vi skapar en hållbar socialförsäkring. Den presenteras vid lunch idag i samband med ett seminarie. Själv är jag just nu på väg dit för att kommentera och diskutera förslaget. Det ska bli intressant. Bra att det finns engagerade aktörer som vill diskutera dessa frågor, inte minst mot bakgrund av den socialförsäkringsutredning som vi har att se fram emot.

2009-06-08

Bilder från spurtlördagen i Motala och Linköping


Besök på Brukarstödcenter och Cenova

Valrörelsen är över och det är dags att återgå till de vanliga sysslorna. Idag har jag besökt Brukarstödcenter i Linköping under eftermiddagen för att diskutera sjukförsäkringen och hur det fungerar när man ska återgå i arbete och behöver stöd från arbetsförmedlingen.

Under kvällen besökte jag tillsammans med riksdagskollegan Finn Bengtsson (m), kommunalrådet Monika Gideskog (m) och ytterligare ett antal kommunpolitiker från allianspartierna Cenova i Mjölby. Företaget tillverkar bland annat plastprodukter till sjukvården och läkemdelsindustrin. Eftersom att det ofta handlar om produkter som ska vara sterila så utförs en stor del av produktionen i så kallade renrum, där man filtrerar bort partiklar och annat från luften.

VD:n Mats Lindgren berättade att man satsar mellan 200.000 och 300.000 kronor per år på gymkort, simkort, fruktkorgar, massage på arbetsplatsen och pausgymnastik. Resultatet är givetvis en mycket låg sjukfrånvaro och närmare en miljon kronor i minskade kostnader för ohälsa bland medarbetarna. Det lönar sig att arbeta förebyggande!

Ett bra valresultat!

På väg hem från valvakan i Linköping så kan det vara på sin plats att summera tankarna kring valresultatet. En ökning till 18,6% i valet för oss moderater får ses som en helt OK framgång, även om många säkert hade önskat en större uppgång. Vi behåller dessutom fyra mandat i parlamentet. Alliansen blir större än vänsteroppositionen och folkpartiet får en välbehövlig opinionsmässig framgång. Sverigedemokraterna lyckades inte få en plattform inför nästa års val. Junilistan åker ur parlamentet och socialdemokraterna fastnar på samma rekordlåga nivå som i förra valet. Förvisso hade jag gärna sluppit se Piratpartiet i parlamentet, men nu får vi en möjlighet att syna deras kort och granska vad de står för i andra frågor än fildelning. Således ett valresultat som vi kan vara helt nöjda med!MUF:arna hyllades - med all rätt - och hyllade varandra på valvakan. De har gjort enorma kampanjinsatser under valrörelsen!

Media: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, EXP1, EXP2, EXP3, EXP4, EXP5, EXP6, EXP7, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6,

Gunnar Axén

2009-06-06

Sydbussens musikvideo

Åter i Norrköping efter att ha kampanjat med Byss Syd i Motala och Linköping. Återkommer med bilder senare. Men här kan ni se dagens musikvideo.Gunnar Axén

Kampanjbussen har nått Östergötland

Nu har en av partiets kampanjbussar som är på rull nått Östergötland. Är själv på väg till Motala för att ansluta där och sedan följa med kampanjen vidare till Linköping och slutligen hem till Norrköping.

Gunnar Axén

2009-06-04

Uthålliga moderater - nu spurtar vi!
Valkampanjen har nu lagt i en högre växel. Det märks också tydligt att intresset för valet ökar. Under de fyra timmar som vi ikväll kampanjande utanför Ekholmen centrum i Linköping så var det många som ville ha mer information och svar på frågor inför att de skulle rösta. Strax intill köpcentrumet så fanns det också en möjlighet till förtidsröstning i biblioteket och det verkade som om en del var på väg dit. Några sossar var också där och kampanjade, men de kom efter oss och gick före. Vi moderater är mer uthålliga! Nu spurtar vi!

2009-06-02

Examen för landets första magistrar i försäkringsmedicin

Den senare delen av dagen var jag inbjuden till Karolinska Institutet för att närvara då landets första magistrar i försäkringsmedicin tog sin examen. Kravet för att gå utbildningen har varit att man är läkare med avslutad eller pågående specialistutbildning. Intressanta föredragningar av examensarbeten, högtidstal, sång och musik var några av inslagen i ceremonin som leddes av professor Kristina Alexandersson som varit initiativtagare till och ansvarig för utbildningen.

Försäkringsmedicin är ett viktigt område för att koppla ihop medicin med försäkringsjuridik. Inte minst när det kommer till att kunna göra rättssäkra, korrekta och lika bedömningar när rätten till ersättning från sjukförsäkringen eller privata försäkringar ska avgöras. Försäkringskassans generaldirektör, Adriana Lender, framhöll bland annat detta och underströk att myndigheten har ett stort behov av att öka sitt stöd i forskning och vetenskap, inte minst för att öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen.

Examensarbetena som föredrogs handlade bl a om arbetsförmåga och återgång i arbete efter en njurtransplantation, användningen av det Försäkringsmedicinska beslutsstödet bland familjeläkare i Gävleborg, om sjukskrivningspraxis i Kalmar län, hur ledarskapet inom polisen påverkar sjukfrånvaron och om kvaliteten i beslutsprocessen inom sjukförsäkringen. Ytterligare ett antal examensarbeten presenterades i form av en skärmutställning. Mycket intressant att ta del av! Roligt också att få återknyta bekantskapen med studenterna, som jag hade nöjet att få ta emot i riksdagen i höstas för att berätta om den politiska beslutsgången och tankarna bakom reformeringen av sjukförsäkringen.

Det är bara att gratulera de nya magistrarna till examen och tacka Kristina Alexandersson för att framgångsrikt initierat och drivit denna nya utbildning!

Läs mer om utbildningen här.

2009-06-01

Studiebesök och valkampanj i ett soligt Linköping

Idag har jag tillsammans med flera östgötska riksdagskollegor gjort studiebesök på CMIV, Center for Medical Image Science and Visualization, på universitetssjukhuset i Linköping. De bedriver forskning i absolut världsklass om hur man via en ny form av magnetröntgen kan scanna en hel kropp i detalj och sedan visualisera den i 3D, med möjligheter att zooma, vända och vrida, ta ur tvärsnitt, se hur olika organ arbetar i realtid och särskilja olika delar av kroppen som t ex skelett, blodsystem, muskler eller nerver för att studera dem separat. Otroligt fascinerande (och svårt att göra rättvisa när det ska beskrivas med ord), men kolla gärna in bilderna och filmerna som du hittar här. De ger en fingervisning, även om 3D effekten saknas.

Därefter fortsatte vårt studiebesök hos Sectra som, tillsammans med landstinget och universitetet, är en av intressenterna bakom CMIV för mer information om företaget och dess verksamhet. Slutligen träffade vi LiU:s rektor, Mille Millnert, för samtal kring frågor som just nu är aktuella inom universitetsvärlden. Vi fick med oss ett antal goda råd att fundera vidare kring.

Dagen avslutades med kampanj tillsammans med linköpingsmoderaterna vid deras valtält på Stora Torget. Solen stekte, men det var ändå många som stannade upp och hade frågor kring Europavalet. Ett par nya medlemmar värvades också.

Nu är det bara sex dagar kvar, så har du inte redan röstat så är det dags nu!

Här hittar du en lista över var du kan förtidsrösta.

Gunnar Axén