2009-05-31

Solig kampanj med MUF och Anna Maria Corazza Bildt


Större delen av dagen har jag ägnat åt att kampanja med MUF i Vasaparken här hemma i Norrköping. Sol, kalla drycker grillad korv, musikunderhållning och på toppen av det kampanjtal av Anna Maria Corazza Bildt. En hellyckad dag helt enkelt. Toppenbra jobbat av Lisa och alla andra MUF:are som fixat hela arrangemanget!

På vägen därifrån så träffade jag sossarna föredetta partisekreterare Lars Stjernkvist. Han hade moderatkvinnornas kokbok på cykelns pakethållare... Så nu vet vi att moderaterna kommer att vägleda honom framöver - åtminstone i köket. Smaklig spis, Lasse!

2009-05-28

Rätten till rehabilitering blir en del av vårdgarantin

Idag presenterade regeringens utredare Toivo Heinsoo ett delbetänkande som handlar om hur rehabiliteringsgarantin ska kunna bli en en del av vårdgarantin, något som är viktigt för att stärka upp rehabiliteringskedjan och för att vi ska kunna förverkliga vår ambition att skapa en kortare väg till ett friskare liv genom tidiga rehabiliteringsinsatser.

Som så ofta när det presenteras positiva nyheter så har medias intresse varit begränsat, men förslaget har trots allt noterats av en (s)-bloggare som tycks se uppenbara fördelar med förslaget. Alltid något!

Förslagen i korthet:

- Medicinsk rehabilitering ska omfattas av vårdgarantin.

- Försäkringskassan ges möjligheter att överlåta delar av sitt samordningsansvar för rehabiliteringsinsatser till andra aktörer.

- Socialstyrelsen får i uppdrag att särskilt uppmärksamma och innefatta rehabiliteringsåtgärder i arbetet med nationella riktlinjer.

- Staten utformar incitamentstrukturer i bidragen till landstingen som premierar ökad tillgänglighet och förbättrade resultat.

- Regeringen avsätter särskilda resurser för forskning och utvärdering av socialförsäkringens interaktion med sjukvården.

Media: SR, SVT

Gunnar Axén

Seminarium med NEO och Alliansens Vänner

I avvaktan på att få tillbaka min dator från riksdagens IT-enhet idag så blev det ytterligare några timmars kampanjande med stockholmsmoderaterna. Till skillnad från tidigare europavalrörelser så känns det som om både kunskapen om vad EU betyder för Sverige och intresset för själva valet är större.

På vägen hem så tog jag vägen förbi NEO:s och Alliansens Vänners (klicka på länken för att ansluta dig!) seminarium om vad vad Alliansen betytt för förnyelsen av Sverige. P J Anders Linder utdelade ris, men mestadels ros. På det hela taget så stod det väl klart att vi gjort en hel del bra och bör få fortsätta att göra det.

Till min glädje så lyfte P J mina hjärtefrågor som ett par av de viktigaste reformer vi genomfört, nämligen att öppna upp för arbetskraftsinvandring och sjukförsäkringsreformen.

2009-05-26

Klimatsmarta stockholmsmoderater

Eftersom att jag är fast här i Stockholm tills imorgon, så har jag ägnat eftermiddagens "håltimmar" åt att kampanja med stockholmsmoderaternas vid deras valstuga mellan Hötorgsskraporna och Sergels Torg. Ett klart bättre alternativ än att sitta på arbetsrummet denna härligt soliga eftermiddag.

Stockholmsmoderaterna har den charmigaste valstuga jag någonsin sett. Dessutom utrustad med datorer och möjlighet för besökare att söka mer info på nätet. Datorerna drivs med vind- och solkraft. Mycket smart, klimatsmart!

Humor med Hökmark

Det är över 20 år sedan jag första gången hörde Sven Otto Littorin göra sin Gunnar Hökmark-imitation, aldrig trodde jag väl att den skull komma att användas i en valrörelse. Men nu kommer den väl till sin rätt i valrörelsens roligaste kampanjfilm! Saknar bara "Om en värvar en.."Media: SvDhttp://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13767

Gunnar Axén

EU-samråd i utskottet

Under förmiddagen blir det ett uppehåll i EU-valskampanjandet till förmån för ett utskottssammanträde. Inom kort är det ministerråd om socialförsäkringsfrågor respektive migrationspolitik. Och innan respektive minister kan åka dit så ska det ske överläggningar med utskottet. Det är en bra ordning med samråd mellan regeringen och riksdagen i EU-frågor för att förankra de svenska ståndpunkterna och skapa en sammanhållen syn på frågorna.

Inom migrationsområdet kommer vi främst att diskutera olika delfrågor som sammantaget utgör en bra grund för skapandet av en gemensam asylpolitik i EU. Vår ambition är att driva på den utvecklingen och förhoppningsvis kan vi gå iland med frågan under det svenska ordförandeskapet i höst. En viktig del i detta är att få fler länder inom EU att ta ett större ansvar för asylmottagandet. Inom socialförsäkringsområdet ska vi bland annat diskutera samordningen av sociala trygghetssystem inom EU. Trygghetssystemen är och ska vara ett nationellt ansvar, men det är viktigt att hitta lösningar som gör att de inte motverkar rörligheten inom EU - till exempel genom att människor på grund av flytt till eller arbete i ett annat medlemsland hamnar i en situation då man förlorar rätten till viktiga socialförsäkringar.

Och har du inte redan röstat så gå och gör det idag!

2009-05-25

Kanske dags att flytta ansvaret för förvaren till polisen

Under helgen rapporterade media om att Säpo misstänker att en eller flera anställda vid flyktingförvaret i Kållered hjälpt förvarstagna att fly. Ansvarig chef intygar förvisso att han har fullt förtroende för sin personal, men med 50 personer som lyckats ta sig ut sedan 2008 så måste man ju resa frågan vad det beror på? Poängen med förvaren är ju att personer som inte har rätt att vistas i landet och som misstänks försöka gå under jorden ska kunna hållas där en kortare tid i avvaktan på att avvisningen kan genomföras. Med ett så stort "svinn" så måste det ju vara något som inte fungerar...

Jag tror att man måste överväga att flytta ansvaret för förvaren från Migrationsverket till polisen (som ju är de som i slutänden ska sköta själva avvisningen). De torde ha bättre kompetens att tillse så att de förvarstagna inte avviker. Dessutom skapar detta bättre drivkrafter vad gäller polisens prioritering av avvisningsfall. Får polisen stå för kostnaden för förvaren så kommer de se till så att ingen sitter i förvar längre än nödvändigt utan att avvisningar sker så snart det är praktiskt möjligt.

Media: DN1, DN2, SSvD, AB, AB2

Gunnar Axén

2009-05-21

Ekonomisk kompensation vid sena utbetalningar

När regeringen sammanträdde igår så fattade man beslut om den utredning som tidigare utlovats av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson om att införa en möjlighet till ekonomisk kompensation vid sena utbetalningar från Försäkringskassan (vanligtvis kallat "ränta på sena utbetalningar").

Gunnar Axén

2009-05-18

Givande dag i Nyköping

Idag har vi i den moderata gruppen i Socialförsäkringsutskottet fortsatt vår Sverigeresa. Dagens etapp var Nyköping. Besök hos Försäkringskassan, företagshälsovården Medhälsan, kommunens socialförvaltning och samtal med partivänner under kvällen stod på agendan. En mycket lyckad dag med intressanta diskussioner, kloka synpunkter och en del nya perspektiv på våra frågor. Ett stort tack till alla som vi träffat idag och bidragit till detta och i synnerhet Anne-Marie Wigertz som fixade dagens program.

Gunnar Axén

2009-05-14

Grymt storslaget!

Dagen kan enkelt sammanfattas enligt följande: Förmöte, utskottssammanträde, votering, valberedningsmöte, skolklass från Vuxenutbildningscentrum i Finspång, planeringsmöte, votering (igen), valberedningsmöte (igen) och - slutligen - grymt storslaget!

Vad jag syftar på är förstås Jean Michel Jarres konsert i Johanneshov. Den franske synthpionjären är nu ute på en "in doors tour" efter alla sina megakonserter ute i det fria. Med fyra världsrekord i grenen flest åhörare, med nu gällande rekord på 3,5 miljoner satt i Moskva, så är det i det närmaste att likna vid en klubbturné när Jarre nu spelar inomhus i ishallar och andra arenor. Men han gör inte det minsta avkall på de visuella effekter som är hans kännetecken och som han själv beskriver som en fortsättning av musiken. Konserten måste upplevas, den går inte att beskriva. Det är bara att beklaga er som missade årets största kulturupplevelse. Nästa konsert är i Helsingfors, om du ångrar dig...

Gunnar Axén

2009-05-13

Filippa Reinfeldt om Vårdval Stockkholm

Efter Cristinas föredragning och frågestund så övergår vi nu till att lyssna på sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt som pratar om Vårdval Stockholm, vars syften är följande:

Förbättra tillgängligheten
Förbättra kvaliteten
Öka allmänhetens förtroende för primärvården

Därefter har hon redovisat en lång rad förbättringar i form av kortare väntetider, ökad tillgång på läkare och nöjdare patienter. 9 av 10 tycker att vården som de fått har varit bra eller mycket bra. Klagomålen på tillgängligheten i primärvården har sjunkit med 34% sedan vårdvalet infördes. Vid årskiftet infördes också fritt vårdval inom höft-, knäleds- och kataraktoperationer - redan nu har antalet vårdgivare som erbjuder dessa operationer ökat med över 140%.

Moderat politik fungerar!

Gunnar Axén

Vad har genomförts sedan valet?

På plats hos Sveriges Kommuner och Landsting. Fullt av glada moderater, gamla vänner och nya bekantskaper. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har precis inlett med att berätta om vad vi har gjort sedan valet.

Några av de saker hon pekar på:

- Rehabiliteringskedjan
- Möjlighet för förtidspensionärer att arbeta
- Satsning på företagshälsovården
- Satsning på rehabiliteringsgarantin
- Utredning om unga med aktivitetsersättning
- Utveckling av sjukvårdsmiljardern
- Tvåpartsfinsam återinfört
- Arbetsförmågautredningen

Gunnar Axén

Vidare mot Sveriges Kommuner och Landsting

Efter en helt klart givande konferens, inte minst då diskussionerna över lunch och kaffe, bär det nu av tillbaka mot Stockholm. Som vanligt tar jag med mig hem ett antal kloka synpunkter och inbjudningar till studiebesök. Just nu är jag mest nyfiken på att besöka några sociala företag.

Nästa anhalt är Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm, där den moderata gruppen i Socialförsäkringsutskottet ska ha överläggningar med moderaterna i SKL tillsammans med Cristina Husmark Pehrsson som kommer informera om vår sjukförsäkringsreform och Filippa Reinfeldt om sjukvårdsreformerna i Stockholm.

Gunnar Axén

Nätverkskonferens om rehabilitering i Härnösand

Idag blev det tidigt flyg till Sundsvall med vidare transport till Härnösands folkhögskola för medverkan vid en nätverkskonferens för personer som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och finansiell samordning. Det handlar om hur vi på olika sätt kan hjälpa människor med behov av sammansatta stödåtgärder tillbaka till arbetslivet.

Jag har pratat om de reformer som vi genomfört inom sjukförsäkringen och vad vi gör för att förbättra rehabiliteringen. Nu pratar Eva Johansson från Tillväxtverket om statens satsning på socialt företagande och hur detta kan vara en väg tillbaka till arbetslivet för många. Efter lunch blir det en paneldiskussion med mig och övriga som medverkat.

Utifrån de reaktioner jag fick under mitt pass så känns det som om vi är på väg i rätt riktning med dessa frågor, även om en hel del återstår. En kvinna från Timrå kommun som var med på motsvarande konferens för ett år sedan och lyssnade på mig då, inför reformeringen av sjukförsäkringen, berättade att hon på väg hem från den konferensen kände sig orolig över att en del människor skulle hamna mellan stolarna men nu tycker hon att vi täppt till de luckorna och att den risken inte längre finns. Mycket positivt att höra!

Gunnar Axén

2009-05-11

Kostnaderna för sjukförsäkringen minskar kraftigt

En prognos från Försäkringskassan i slutet av förra veckan visade att kostnaderna för sjukförsäkringen beräknas sjunka med 15 miljarder kronor till 2012. Framförallt är det kostnaderna för sjuk- och aktivitetsersättning som minskar.

2009-05-10

Färre långtidssjukskrivna i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting presenterade häromdagen statistik som visar att antalet kommunalt anställda som är sjukskrivna längre än en månad har minskat med en femtedel under ett år. Dessutom har antalet årsanställda ökat med närmare en procent. För att låna från den socialdemokratiska retoriken, så betyder det fler vuxna i skolan och fler händer i vården.

Gunnar Axén

2009-05-08

Det dubbla hotet mot pensionerna

Efter dagens pensionsdebatt i riksdagen kan vi konstatera att Vänsterpartiet utgör ett dubbelt hot mot de framtida pensionerna. Om de skulle få makten och lyckas övertyga Socialdemokraterna om att riva upp pensionsöverenskommelsen och återgå till det gamla systemet så skulle pensionärerna få 500 kronor mindre i pension per månad. Dessutom kommer de att skicka räkningen för pensionerna till framtida generationer att betala.

Det andra hotet är om de inte lyckas riva upp överenskommelsen, men istället driver en traditionell socialistisk jobbfientlig politik. Då riskerar pensionerna att inte höjas på det sätt som skulle ske med fler personer i jobb, eftersom att en hög sysselsättning är avgörande för de framtida pensionsökningarnas storlek.

En vänsterregering innebär således en "lose-lose situation" för landet nuvarande och framtida pensionärer.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och min riksdagskollega Mats G Nilsson, som både ingår i pensionsarbetsgruppen, skriver mer om detta på Brännpunkt idag och förklarar varför inte pensionssystemet var bättre förr.

Media: DN, SvD

Gunnar Axén

Varför är vänstern för ett kedjebrevssystem?

Vänsterpartisten Kalle Larsson säger sig vilja göra sitt yttersta för att riva upp pensionsöverenskommelsen. Det betyder en återgång till det gamla kedjebrevssystemet, där man skjuter över skulden på kommande generationer. Skickar räkningen till den skolklass som just nu sitter på åhörarläktaren.

Kedjebrev eller pyramidspel havererar alltid i slutänden. Kvar sitter någon med Svarte Petter. Hade vi inte reformerat pensionssystemet så skulle det också havererat inom några få år. Varför vill vänstern återgå till det systemet?

Media: DN

Vad har NATO med pensionerna att göra?

Socialdemokraternas Veronica Palm har nu valt strategin att tala om allt annat än vad dagens debatt handlar om för att inte visa hur oeniga oppositionen är i pensionsfrågan. Just nu har hon pratat om bl a Nato, EMU, skolpolitik, apoteksreformen och skattepolitik.

Media: DN

Kina intresserade av det svenska pensionssystemet

Socialförskringsminister Cristina Husmark Pehrsson framhöll i sitt anförande att det nya pensionssystemet rönt stort internationellt intresse. Inte minst tack vare att det är långsiktigt hållbart. Nyligen var t ex Kinas vice finansminister på studiebesök för att studera pensionssystemet.

Media: DN

Pensionsfrågan splittrar oppositionen

Denna förmiddag ägnar jag åt en riksdagsdebatt om pensionssystemet. En fråga som splittrar oppositionen. De fyra allianspartierna och socialdemokraterna står bakom det reformerade pensionssystemet, medan vänsterpartiet vill ha något annat - oklart vad - och miljöpartiet som
också vill ha något annat - lika oklart vad de vill.

Media: DN

Märklig uppfattning

Centerstämman beslutade tydligen i natt, med en rösts övervikt, att personer som bryter mot svensk lag och vistas olagligt i landet - och som därmed inte heller betalar skatt - ska ha rätt till samma skattesubventionerade sjukvård som alla andra. Det är onekligen en märklig uppfattning.

Ofta kallas de som befinner sig olagligt i Sverige för "gömda" eller "papperslösa". Med "gömda" menar man då personer som sökt asyl, men som inte befunnits har några asylskäl och inte heller omfattas av några synnerligen ömmande omständigheter. De är därmed skyldiga att lämna landet, men vägrar att göra det. Med "papperslösa" menas personer som kommit till Sverige men som aldrig sökt asyl eller på annat sätt givit sig till känna för myndigheterna. De är här illegalt från första stund, kanske på flykt undan rättvisan i något annat land och/eller för att ägna sig åt kriminell verksamhet i Sverige.

Media: SvD, DN,

Gunnar Axén

2009-05-07

Givande rundabordssamtal med Försäkringskasse- och Arbetsförmedlingstjänstemän

Denna dag har jag bland annat ägnat åt utskottssammanträde och ett mycket givande rundabordssamtal. Utöver att försöka jobba igenom en ständigt överfull mailbox...

Rundabordssamtalet under eftermiddagen leddes av mig och min kollega Hillevi Engström som är ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Gäster var ett tjugotal tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Uppsala (och så vitt jag noterade en från Enköping). Framförallt uppehöll vi oss vid att diskutera situationen för sjukskrivna arbetslösa eftersom att det var just dessa personer som våra gäster arbetar med.

Det är viktigt att fundera ordentligt kring vilka lösningar som är de bästa för de personer som står längst från arbetsmarknaden och har behov av stöd från flera håll. En pragmatisk hållning är också att föredra. Finansiell samverkan är en modell, men den kan säkert utvecklas och det finns troligen också behov av att hitta andra stödåtgärder för att hjälpa dessa människor tillbaka till arbetslivet.

Vår diskussion, som bland annat utgick från några verkliga (anonyma) exempel, var givande - som alltid när synpunkterna kommer från de som arbetar direkt med de människor som har behov av vårt gemensamma stöd. Både Hillevi och jag fick med oss ett antal kloka ord inför vårt fortsatta arbete. Ett stort tack till er som ville dela med er av era erfarenheter och råd till oss!

Gunnar Axén

Rehabiliteringsgarantin fungerar!

Igår redovisade Sveriges Kommuner och Landsting att 6.000 personer har fått vård och rehabilitering under årets första kvartal tack vare rehabiliteringsgarantin. Prognosen för helåret är att närmare 40.000 personer kommer att få hjälp tack vare denna satsning.

Rehabiliteringsgarantin är en extra satsning på vård och rehabilitering för personer med psykiska sjukdomar och smärtor i rörelseorganen. Landstingen får pengar från staten för de behandlingar som utförs och syftet är att patienterna ska bli friska och kunna återgå i arbete.

För att se hur just ditt landsting tar till vara på denna satsning kan du kolla i denna tabell.

Gunnar Axén

2009-05-06

Positivt med vårdval

Den senare delen av dagen har jag ägnat åt överläggningar på socialdepartementet, votering och ett mycket inspirerande retorikpass under kvällen med tillhörande eftersittning.

Även om siffrorna säger att väntetiderna inom sjukvården håller på att kortas, så är de ökade möjligheterna för den enskilde att söka vård och behandling i ett annat landsting eller i något annat EU-land viktig.

Aftonbladet har idag några artiklar som belyser rätten att söka vård inom EU och partiernas syn på saken. Som vanligt är det vi moderater och de andra allianspartierna som tydligt tar ställning för patientens rättigheter. Vänsterpartierna håller fast vid att patienternas rättigheter ska begränsas. Aftonbladet skriver också om hur Susannes liv räddades tack vare tysk sjukvård och att nio av tio läsare välkomnar vårdvalet.

Läs mer: AB1, AB2, AB3

Gunnar Axén

Besök från Hagebyskolan

Förmiddagen har bland annat ägnats åt överläggningar mellan de moderata ledamöterna i Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet. Vi har onekligen många beröringspunkter vad gäller ansvarsområdena sjukförsäkring respektive sjukvård. Finns all anledningg för oss att föra en dialog kring detta.

Alldeles strax ska jag ta emot en skolklass från Hagebyskolan i Norrköping för guidning och samtal kring hur vår demokrati fungerar. Det är alltid kul att träffa elever på besök i riksdagen, men onekligen lita extra kul när de kommer från ens egen gamla skola.

Gunnar Axén

2009-05-05

Rånarjakt i mina uppväxtkvarter

Förmiddagens seminarium om arbetsskadeförsäkringen var intressant, om än inte så välbesökt. Tyvärr finns inte rapporten på nätet så att jag kan länka till den.

Efter veckomötet med migrationsministerns stab på justitiedepartementet så nås jag av nyheten att det begåtts ett rån i mina uppväxtkvarter hemma i Norrköping. Rånarbilen lär ska ha hittats på "våran" parkeringsplats. Får hoppas att de hittar gärningsmännen också. Eftersom att man tror att de fortsatte flykten på moped så verkar det hela ju inte så väldigt genomtänkt. Inte så genomtänkt att råna överhuvudtaget...

Gunnar Axén

Arbetsskadeförsäkringen - "Fallucka eller trampolin?"

På väg med tåget till Stockholm. På förmiddagen idag ska jag besöka den socialdemokratiska tankesmedjan Arena idé för att delta i ett seminarium och kommentera en rapport om Arbetsskadeförsäkringen, "Fallucka eller trampolin?", skriven av Håkan Svärdman. Den innehåller förslag till hur en ny arbetsskadeförsäkring ska kunna se ut. Motivet bakom kan sammanfattas med författarens egna ord, där arbetsskadelivräntan beskrivs som "...en biljett ut ur arbetslivet."

Författaren föreslår en ny arbetsskadeförsäkring som bygger på en försäkringsplikt för arbetsgivarna, där arbetstagarna i första hand ges reella möjligheter till rehabilitering men alltid är garanterad ett inkomstskydd enligt skadeståndsrättsliga principer och ersättning för ideell skada.

Rapporten får väl ses som ett av, vid det här laget flera, intressanta inspel inför den kommande socialförsäkringsutredningen och innehåller en hel del tänkvärt. Ska bli intressant att få diskutera den.

Gunnar Axén