2009-01-25

Försäkringskassan är en viktig myndighet

Försäkringskassan är onekligen en viktig myndighet. Var fjärde krona som konsumeras har transfererats via myndighetens olika försäkrings- och ersättningssystem. Försäkringskassans betydelse för den ekonomiska tryggheten för många människor kan knappast överskattas. Så det är klart att känslorna svallar när utbetalningarna av olika förmåner inte fungerar som det ska.

Jag skulle vilja göra reflektioner utifrån det som media har rapporterat om idag:

- Försäkringskassan har på en mycket kort tid genomgått en av de största organisationsförändringar som någonsin genomförts i Sverige.

- Försäkringskassan är en självständig myndighet med en styrelse med fullt eget ansvar som fattat beslut om och stått bakom den genomförda omorganisationen.

- Försäkringskassans personal har utsatts för stora påfrestningar och tvingats arbeta under pressande omständigheter. Trots detta gör man ett mycket gott arbete. Det allra mesta fungerar precis som det ska.

- Utifrån alla de möten jag har haft med Försäkringskassans personal under de senaste åren så vet jag att där finns mycket erfarenhet, kompetens och en enorm lojalitet gentemot det viktiga uppdrag man har.

- Den ekonomiska situation som har uppstått, med ett underskott på närmare en miljard kronor inom administrationen, kom som en obehaglig överraskning strax före jul. Så sent som i oktober rapporterade Försäkringskassans ledning om ett prognostiserat underskott på drygt 100 miljoner kronor. Hur denna prognosmiss kunnat uppstå återstår för myndigheten att analysera. Sannolikt har man, åtminstone på kort sikt, överskattat de effektiviseringsvinster som omorganisationen skulle ge. Felinvesteringar i IT-infrastruktur kan också vara en bidragande orsak.

- Försäkringskassan har nu en ny generaldirektör, Adriana Lender, som har en gedigen erfarenhet av myndigheten. Hon har utifrån sin kompetens goda förutsättningar att få den nya organisationen att ”sätta sig” och se till att myndigheten fullt ut uppfyller sitt uppdrag, inte minst vad gäller att se till så att handläggningstiderna är rimligt korta och att utbetalningar av ersättningar sker i tid.

- Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson kommer inom kort att diskutera den uppkomna situationen – inte minst vad gäller ekonomin – med Försäkringskassans generaldirektör och styrelse.

Jag känner en trygg förvissning om de problem som idag speglas i media kommer att lösas och att Försäkringskassans något tilltufsade rykte kommer att återupprättas.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar