2009-07-31

"Fusk" kan ge fyra års fängelse

En undersökning som Göteborgs-Posten låtit Sifo göra visar att en klart större andel bland de yngre - under 30 år - är beredda att begå bidragsbrott jämfört med de över 30 år. Undersökningen visar också att de med låg utbildning och göteborgare(!) är mer beredda att begå bidragsbrott. Med undantag av de två sistnämnda undersökningsresultaten så är detta ingen nyhet. Flera tidigare undersökningar visar samma sak. Men likväl är det ett stort problem att så pass många är beredda att stjäla från våra gemensamma trygghetssystem.

För det är stöld det handlar om - inte ”fusk” som det förmildrande benämns i artikeln. Sedan två år tillbaka har vi en Bidragsbrottslag som gör att den som begår bidragsbrott kan bli dömd till upp till fyra års fängelse. Så det kan straffa sig att ”fuska”.

De tre oppositionspartierna motsatte sig dock lagen när den skulle införas och ville avslå den. Det är svårt att förstå att de så gärna vill se mellan fingrarna när människor beter sig osolidariskt och genom sitt beteende inte bara stjäl från de trygghetssystem som ska hjälpa de som har störst behov av hjälp, utan därmed också underminerar förtroendet för en gemensamt och solidariskt finansierad välfärd.

2009-07-23

Dags för en patientanpassad sjukvård

Expressen har helt rätt när de på ledarplats noterar det faktum att ingen idag skulle komma på tanken att organisera den offentligt finansierade sjukvården via regionala landsting - om de inte redan funnits. En rimligare lösning vore att lägga över ansvaret för sjukvården från landstingen till staten i form av en solidariskt skattefinansierad sjukvårdsförsäkring.

Vad Expressen inte nämner, men som bör finnas med i tankarna kring en sådan modell, är en samordning med sjukförsäkringen (sjukpengen) för att uppnå ännu starkare drivkrafter för att människor ska få vård och rehabilitering så snabbt som möjligt. Idag betalar vi ut miljarder i onödan till människor som går sjukskrivna bara för att de väntar på att få vård och behandling (trots att väntetiderna det senaste året har minskat i många landsting tack vare att Alliansen satsat ökade resurser på psykiatrin, rehabiliteringsgarantin, kortare väntetider och fritt vårdval). En samordning av finansieringen av sjukvården och sjukförsäkringen gör att resuser som idag används till att betala ut sjukpeng istället kan användas till tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser, något som både gynnar den som är sjuk eller skadad och samhällsekonomin.

Fusk eller brott?

"Han fuskade till sig tre miljoner på banken" - är det så vi skulle beskriva ett bankrån? Troligen inte. Men ändå så använder sig media nästan uteslutande av begreppet "fusk" när det i själva verket handlar om att man stulit pengar från våra gemensamma trygghetsssystem. Mannen i artikeln - om han visar sig vara skyldig - har brutit mot Bidragsbrottslagen och därmed gjort sig skyldig till bidragsbrott - inte bidragsfusk. Påföljden för den som bryter mot Bidragsbrottslagen är upp till 4 års fängelse.

Övrig media: DN, GP

2009-07-22

P1 Morgon - mer underhållning än samhällsjournalistik

Jag medverkade på morgonen i P1 Morgon på temat vilken rätt till subventionerad sjukvård personer som befinner sig olagligt i landet ska ha. Dramaturgin var den vanliga. Först ett sex minuter långt inslag om bl a en person som befunnit sig olagligt i Sverige under 4 års tid och hans rädsla för att uppsöka sjukvården för att få hjälp med sin astma eftersom att han då befarar att han ska bli avvisad från Sverige.

Därefter skulle jag och en miljöpartist från Skåne diskutera och besvara studioreporterns frågor under sex minuter. Knappast upplagt för en seriös och nyanserad diskussion som hade kunnat klargöra en fråga som är tämligen komplex och väl värd en ordentlig genomlysning. Inte blir det heller lättare av att man såväl i reportaget som i reporterns frågor friskt blandar äpplen och päron. Ena stunden talar man om papperslösa, andra stunden om personer som är gömda. Ena stunden talar man om ifall alla som är här illegalt ska ha rätt att få all sjukvård subventionerad, nästa stund om ifall vissa grupper ska ha rätt till subventionerad förebyggande vård.

Det hela blir spretigt och kan i bästa fall tjäna som lite politisk underhållning på morgonkvisten, snarare än intressant samhällsjournalistik rörande en viktig fråga.

Låt mig därför försöka att reda ut frågan något bättre än vad P1 Morgon lyckades med.

Vad menas med "papperslösa" respektive "gömda"?

- "Gömda" är personer som sökt asyl i Sverige, men som inte befunnits ha flyktingsskäl, skyddsbehov på annan grund eller som inte omfattas av synnerligen ömmande omständigheter och därför inte fått uppehållstillstånd, men trots detta stannat kvar i landet och därmed vägrat att följa svensk lag.

- "Papperslösa" är personer som kommit till Sverige utan att söka asyl, uppehållstillstånd eller på något annat sätt gett sig till känna för några myndigheter. De har således inte rätt att vistas i Sverige. Varför de sökt sig till Sverige utan att ge sig till känna kan givetvis ha flera förklaringar, men det torde vara rimligt att vi i den här gruppen hittar krigsförbrytare och andra brottslingar som är på flykt undan rättvisan, personer som försörjer sig via brottslig verksamhet i Sverige, t ex narkotika- och människosmugglare, men också offer för människohandel.

Vilka rättigheter har då asylsökande, "gömda" och "papperslösa" till sjukvård idag?

Tidigare var detta inte lagreglerat alls, men under denna mandatperiod har vi stiftat en lag som i korthet innebär följande:

- Alla har rätt att få akut sjukvård.

- Asylsökande och personer som fått avslag på sin asylansökan (men som inte håller sig gömda)har rätt till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning samt hälsoundersökning.

- Barn (under 18 år) till asylsökande, asylsökande som fått avslag och gömda har rätt till precis samma sjukvård som alla andra barn som bor i Sverige.

Diskussionen om "vård till gömda och papperslösa"

Den diskussion som normalt sett förs under rubriken "vård till gömda och papperslösa" handlar således om ifall gömda vuxna och papperslösa ska få utvidgad rätt till subventionerad sjukvård.

Min uppfattning är att det vore rimligt att närmare se över lagen utifrån ett barn- och brottsofferperspektiv. Barn ska aldrig bli lidande för sina föräldrars val och därför borde vi se över möjligheten till sjukvård för barn till papperslösa och mödra- och förlossningsvård för gravida papperslösa. Det vore också rimligt att klargöra att personer som kommit till Sverige som offer för människohandel har rätt till sjukvård.

Att gå längre än så är för mig svårt att se som motiverat. Jag tycker det vore orimligt ge vuxna personer som befinner sig olagligt i Sverige och håller sig undan rättvisan samma rätt till sjukvård som alla som - lagligt - bor i Sverige. En rättighetslagstiftning -som reportern i P1 Morgon uttryckte det - som ger alla som vistas i Sverige samma rätt till subventionerad sjukvård som alla som bor i Sverige skulle kunna få långtgående och oanade konsekvenser. För att ta ett tydligt exempel, så skulle en sådan lag ge en hörselskadad amerikansk turist på besök i Sverige rätt att vända sig till närmaste landsting för att kvittera ut en hörapparat (värde cirka 25.000 kronor). Jag skulle vilja höra någon som anser att en sådan lag vore rimlig.

2009-07-21

Vilken rätt till sjukvård ska personer som vistas olagligt i Sverige ha?

Sommarstiltjen bryts nu av en och annan förfrågan från media. Idag har Expressen intervjuat mig om vår renovering av sjukförsäkringen. I morgon bitti - kl 6.38 i P1 Morgon - diskuterar jag vilken rätt till subventionerad sjukvård personer som befinner sig olagligt i Sverige ska ha. En debatt som som ofta blir svart/vit. Men så enkelt är det inte. Vilket jag hoppas lyckas klargöra i morgon. P1 Morgon sänds från Stockholm, men själv deltar jag från en studio hos Radio Halland - inrymt i det gamla Televerkshuset i Halmstad (bilden).