2009-03-27

Samma gamla sossar

Socialdemokraterna föreslår idag höjda skatter på arbete och investeringar. Inget annat besked från dem kunde tydligare bekräfta att dagens socialdemokrater är samma gamla socialdemokrater som gårdagens. Har de ingenting lärt?

Nåväl, vi tar det en gång till…

Vi har höga skatter på miljöförstörande utsläpp för att minska utsläppen, vi har höga skatter på alkohol för att folk ska dricka mindre och vi har höga skatter på tobak för att folk ska röka mindre.

Om vi då höjer skatten på investeringar och arbete så leder det till…?

Det är avslutningen på ovanstående mening som socialdemokraterna aldrig riktigt lyckats få till.

Media: DN, SvD, AB1, AB2, EXP

Gunnar Axén

2009-03-26

Äntligen!


Äntligen ryker SJ:s monopol på persontrafik!

Inte en dag för tidigt så kommer nu regeringens proposition om att tillåta konkurrens fullt ut även på järnvägen. Nästa höst ska reformen vara helt genomförd. En efterlängtad förändring för alla tågresenärer.

Föga förvånande så protesterar monopolföretagets styrelseordförande mot förändringen. Må hända tvivlar han på SJ:s förmåga att leverera transporttjänster i konkurrens med andra? Och det är kanske ett tecken på klarsynthet. SJ:s ständiga förseningar är knappast något som gör företaget till ett attraktivt alternativ för oss som vill komma fram till slutdestinationen på utsatt tid.

Nu återstår det snart bara två monopol att avveckla…

Media: DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, SvD1, SvD2

Gunnar Axén

Ett annorlunda sätt att illustrera skattesystemet

Andreas Krohn har återigen författat ett tänkvärt blogginlägg - denna gång om skattesystemet, men beskrivet på ett lite annorlunda sätt....

Gunnar Axén

2009-03-24

Sjukskrivningar i fokus

Denna dag har jag bland annat ägnat åt utskottssammanträde och interna arbetsmöten. Riksrevisor Karin Lindell besökte utskottet och föredrog en granskningsrapport som belyste de problem som funnits inom sjukförsäkringen. Idag har vi också fått ta del av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons förslag om att utreda hur man kan införa en ränta på försenade utbetalningar från Försäkringskassan. Ett initiativ som vi alla i alliansgruppen i utskottet tog emot med stor glädje och tillfredsställelse. Det är givetvis inte rimligt att den som drabbats av Försäkringskassans sena utbetalningar inte ska få någon kompensation för detta.

Sedan har jag också deltagit i avtackningen av Per Olof - Thulle - Thulin, mångårig och legendarisk partiombudsman för oss moderater i Östergötland som nu går i pension. Under hela 40 år har han varit en samlande kraft som med värme och målmedvetenhet lotsat oss mot nya djärva mål. Jag hade gärna sett att han fortsatt arbeta i 40 år till, men har full förståelse för att han nu vill ägna sig åt nya utmaningar - och han gör den med den äran. Thulle har varit en förebild för mig och många andra. Må han ha många härliga år framför sig som han får ägna sig åt djuren och naturen på Tjuråsen!

Slutligen har jag ätit en bit mat och samtalet med en av de klokaste och trevligaste läkare jag känner. Alltid intressant att höra hur de som ute på fältet arbetar med att hjälpa människor tillbaka till arbete ser på rehabiliteringskedjan och förändringarna av sjukförsäkringen.

Gunnar Axén


2009-03-23

Att säga en sak och göra en annan...

Idag har jag tillsammans med mina moderata kollegor i utskottet bland annat besökt Försäkringskassan och Flyktinghälsan i Västerås. Detta som ett led i vår ambition att besöka alla delar av vårt avlånga land för att samtala kring de frågor som vi arbetar med.

Försöker nu hinna ikapp i nyhetsflödet och noterar att verkligheten håller på att hinna ikapp LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Att säga en sak och göra en annan sak håller inte i längden. Det går inte att både bevilja avtal om mångmiljonpensioner och sedan kritisera de samma. Vore det inte för att hon inte har några egentliga utmanare om ordförandeposten i LO så skulle hon inte kunna sitta kvar länge till. Nu lär hon bli kvar, om än vingklippt när det kommer till att kritisera orimliga bonusar och pensioner i näringslivet.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, AB1, AB2, AB3, AB4, SDS

Gunnar Axén

2009-03-22

Miljöpartiet och Vänsterpartiets första uppoffringar

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har idag slagit till rejäl reträtt vad gäller kärnkraftsmotståndet. Ska bli intressant att följa hur de interna reaktionerna blir. Det lär inte bli den enda omsvängningen som dessa partier tvingas till om de ska göra gemensam sak med socialdemokraterna. Frågan är hur stor åverkan som partierna är beredda att göra på det som är respektive partis "själ".

Media: DN

Gunnar Axén

2009-03-21

Kommentar angående VAB-intygen nu även på Second Opinion

Nu finns även min kommentar till medias felaktiga rapportering om VAB-intygen publicerad på Second Opinion. Gå gärna in och "hissa den" om du tycker den är intressant.

Gunnar Axén

2009-03-20

Lögn, förbannad lögn, statistik och okritisk journalistik - om medias rapportering rörande VAB-intyg

Flera medier har idag rapporterat på temat att införandet av intyg från förskola/skola vid vård av sjukt barn (VAB) den 1 juli 2008 inte har minskat antalet felaktiga utbetalningar eftersom att det tagits ut fler VAB-dagar i december 2008 jämfört med december 2007. Vissa media, däribland TT, har valt att jämföra antalet uttagna dagar per barn per månad (februari 2008 respektive februari 2009), men denna jämförelse uppvisar huvudsakligen samma brister som den tidigare nämnda utifrån vad som beskrivs nedan

Rapporteringen visar prov på sämsta sortens journalistik eftersom att man valt att jämföra päron med äpplen. Det är nämligen inte så enkelt att jämföra frånvarofrekvensen det ena året med det andra eftersom att de båda grupperna som jämförs med varandra inte ser likadana ut och att man inte rensat för i sammanhanget ovidkommande faktorer så att den eventuella effekten av införandet av intyg vid vård av sjukt barn (VAB-intyg) isolerats och därmed kan utvärderas.

En högst väsentlig faktor som spelar in vad gäller uttaget av VAB-dagar är hur gamla barnen är. Frånvarofrekvensen för yngre barn är till exempel fem gånger så hög som för äldre barn.

Tittar man då på hur den aktuella barngruppens struktur förändrats mellan december 2007 och december 2008 så är det enkelt att konstatera att antalet yngre barn ökat och antalet äldre barn minskat. För att vara exakt så har antalet 2-åringar ökat med 4,6% och antalet 12-åringar har minskat med 6,7%. Antalet barn har ökat i alla de lägre åldersgrupperna och minskat i alla de högre åldersgrupperna.

Vidare så har antalet barn som ingår i de åldersgrupper som omfattas av den tillfälliga föräldraförsäkringen ökat med 9.000 eller närmare 1%.

Således har antalet barn/föräldrar som omfattas av den tillfälliga föräldraförsäkringen ökat, antalet barn i de lägre åldersgrupperna som har en högre frånvarofrekvens ökat och de äldre barnen med lägre frånvarofrekvens minskat. Enbart mot denna bakgrund så är det således inte så svårt att ha en förståelse för att den av media gjorda jämförelsen inte är korrekt och att antalet VAB-dagar kan ha ökat.

Sedan finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till men som inte enkelt går att hitta i SCB:s statistikdatabas (som ovanstående uppgifter kommer från), som t ex sysselsättningsfrekvensen hos de förädrar som har barn i förskola/skola. Om fler föräldrar till barn som blir sjuka arbetar så finns det fler som tar ut tillfällig föräldrapenning. Vidare bör vägas in om det under de jämförbara tidsperioderna till exempel har gått någon form av influensaepidemi eller liknande.

Under åren 1999-2007 har antalet uttagna VAB-dagar varierat mellan 4,4 och 5 miljoner dagar per år utan att några regler eller andra liknande faktorer har förändrats. En närmare analys av dessa fluktuationer skulle säkert visa att de kan härledas till förändringar av den aktuella barngruppens sammansättning och storlek.

Den nyhetsrapportering som idag gjort gällande att de s.k. VAB-intygen inte har minskat de felaktiga utbetalningarna är byggd på att man har jämfört äpplen med päron. Man kan också beskriva det som en god illustration av devisen ”lögn, förbannad lögn och statistik”.

Jag blev själv intervjuad i denna fråga idag av SVT:s Östnytt/Rapport. Givetvis tog man inte med mina synpunkter på hur man bör gå tillväga för att göra en seriös utvärdering. Men det lustiga var att efter intervjun berättade SVT:s kameraman att det gick att ”fuska” även med de nya VAB-intygen. Det intyg som han fick underskrivet av förskolan byggde på att man kryssade i vilka dagar barnet varit frånvarande och när man väl fått ett sådant underskrivet intyg från förskolan så kunde man ju kryssa i fler frånvarodagar innan man lämnade in blanketten till Försäkringskassan…

Dagens nyhet hade således lika gärna kunnat vara att det går att begå bidragsbrott även med de nya VAB-intygen. Men för de som tycker att det är OK att stjäla pengar från våra gemensamma trygghetssystem så var väl det inte en prioriterad nyhetsvinkling.

Media: DN, AB, SvD, SvD ledare, SDS,

Gunnar Axén

2009-03-19

SJ - en resenärs klagan


Svenskan skriver idag om SJ:s oförmåga att leverera de resetjänster som man säljer. Sitter just nu själv på ett regionaltåg mot Norrköping som har stannat ett antal gånger på grund av "tågmöte". Något besked om hur pass mycket försenade vi är har man givetvis inte meddelat oss passagerare, men inget tyder på att ankomsten till Norrköping kommer att vara den utlovade - dvs kl 20.11.

Efter att ha åkt några varv runt jorden med SJ under de senaste 10 åren så har man blivit tämligen luttrad. Passar på att nedan bjuda på en reseberättelse från november 2005 av det värre slaget.

"Den 30 november avgår ett X2000 från Stockholm Central kl. 19.50. Om allt går som det ska, så ska jag och ytterligare närmare ett par hundra personer vara framme i Norrköping strax efter kl. 21.00. Som så ofta med SJ så går inte allt som det ska. Resan tar tvärstopp strax före Flen, kl. 20.30. Tåget tystnar. Efter en stund släcks belysningen. Värmen stängs av. Senare får vi veta att när tåget lämnade Stockholm Central så fungerade endast ett av de tre kontaktdon som leder strömmen från ledningarna till tåget. Nu har även det tredje slutat att fungera.

Efter väntan i mörkret, i en allt svalare kupé får vi besked om att vi ska bogseras tillbaka till Södertälje, en sträcka i fel riktning på 6-7 mil, för att där gå på ett fungerande tåg och återigen resa söderut. När vi passagerare påpekade att det kanske vore bättre att bogsera oss den korta sträckan till Flens station för att där byta till ett fungerande tåg så fick vi besked om att trafikledningen hade bestämt att vi skulle till Södertälje och det beslutet var omöjligt att ändra. Senare visar det sig att SJ kört ett X2000 till Södertälje, därefter låtit lokföraren åka hem. Tanken var att vår lokförare skulle ta över tåget i Södertälje för vidare färd söderut. Det fanns således inte längre någon som kunde köra det nya tåget till Flen. Därför var vi tvungna att åka tillbaka till Södertälje. Och bussar visade sig av någon omotiverad anledning inte heller vara ett alternativ.

Sedan tar SJ ett norrgående, tämligen fullsatt X2000, och låter det backa tillbaka till vårt tåg. Tanken är att detta tåg ska bogsera oss till Södertälje. Efter ytterligare en lång väntan i mörkret och i en allt kallare kupé så börjar tåget sakta röra på sig, kl. 23.30. En doft av brända bromsar sprider sig i kupén. Färden tar stopp några kilometer senare vid Sparreholms nedlagda station. Personalen meddelar att de som vill kan kliva av där, men får ordna och bekosta vidare transport på egen hand. Ett mörkt och kyligt Sparreholm lockade dock inte mer än en handfull resenärer att ge sig ut på egen hand på den sörmländska landsbygden. Huruvida trafikledningen, som nu haft tämligen gott om tid att begrunda situationen, övervägt att trots allt försöka skicka tåget vidare från Södertälje eller några bussar till Sparreholm vet vi inte. Personalens information till oss passagerare har nu sjunkit till ett minimum.

Efter ytterligare en stunds väntan går tåget, mycket sakta, vidare mot Södertälje med täta stopp. Personalen upplyser om att de inte kan köra så fort eftersom att bromsarna fryst och låst sig och att detta riskerar leda till att det kan börja brinna. Få av oss känner sig särskilt mycket lugnare av den informationen, i den numera mycket kylslagna och mörka kupén. Anhöriga som ringer rapporterar att SJ:s upplysningstjänst vid förfrågan meddelat att våra tåg redan nått Södertälje respektive Stockholm. Varför man ljuger om detta är mycket svårt att förstå.

Klockan 00.40 meddelas att vi nu ska kunna gå med full hastighet och anlända till Södertälje cirka kl. 01.00. Tåget går dock långtifrån med full hastighet. Fem minuter senare meddelas att vi ska ”försöka ta oss till Gnesta” och där ”dumpa den skrothög” vi sitter i. Vi ska istället få gå över i det tåg som drar oss för att fortsätta vår färd mot Södertälje. Tänk att ingen tänkte på den möjligheten redan i Sparreholm… Strax före kl. 01.00 anländer vi till Gnesta station. Vårt tåg evakueras och vi får ta plats i det betydligt varmare och upplysta tåg som dragit oss så här långt. Vi finner att glädjen över att få agera bogserlok är relativt obefintlig hos våra nya medpassagerare. De borde nämligen ha varit vid Stockholm Central tre och en halv timme tidigare.

Evakueringen går ganska snabbt, men av någon anledning blir vi kvar vid Gnesta station. Nu visar det sig att man inte lyckas koppla från vår ”skrothög”. Vissa passagerare vill gå av och ta sig därifrån på egen hand. Personalen har dock låst dörrarna och vägra släppa av några. Om trafikledningen, som nu haft närmare fem timmar på sig att fundera, övervägt att skicka ett nytt tåg eller bussar till Gnesta vet vi inte.

Ungefär kl. 01.30 börjar tåget röra på sig. Vi får besked om att vi med ”nedsatt hastighet” ska gå mot Södertälje eftersom att vårt ursprungliga tåg inte gått att koppla loss. Cirka kl. 02.00 når vi så äntligen Södertälje. Vi har med SJ:s hjälp tagit oss från Stockholm Central till Södertälje på lite drygt sex timmar. De som på nytt ska försöka ta sig söderut går av vid Södertälje. De av oss som dagpendlar inser att det är bättre att fortsätta med det tåg vi nu befinner oss på tillbaka till Stockholm. En del talar om att försöka få några timmar sömn på soffan på jobbet.

De som steg av vid Södertälje upptäckte att all SJ-personal, med undantag för en person, i all hast tog taxi från stationen. Den kvarvarande representanten för SJ meddelade att det skulle komma bussar för vidare transport söderut. Vår lokförare hade nu nämligen arbetat så många timmar som var tillåtet. Stationen var stängd. Väntan på bussen fick således ske utomhus i kylan. Kl. 02.30 anländer den första bussen, när de andra kom är okänt. Kl. 04.00 anländer de första passagerarna till Norrköping, en halvtimme senare når resenärerna till Linköping sin slutstation.

Vi andra, närmare ett par hundra personer, anlände Stockholm Central kl. 02.40 och mottogs av en helt igenbommad station, en uruselt svag styrka av SJ-personal bestående av ett par, tre personer på perrongen som skulle administrera taxibiljetter, hotellrum och ombokningar. Personer som skulle vidare till Uppsala med tåg tvingas gå och klättra, med i många fall tungt bagage, tvärs över hela perrongområdet, inklusive spår där det i normalfallet är strängt förbjudet att passera.

SJ:s totalhaveri är en excellent uppvisning i total avsaknad av kundtillvändhet. På detta sätt manifesterar man tydligt hur arrogant ett monopolföretag kan agera mot sina kunder. SJ:s kompensation för förseningar på uppåt 8 timmar, i vissa fall längre för de som skulle fortsätta sin resa, förstörd nattsömn och i allmänhet omilda behandling innebär endast att kostnaden för resan återbetalas."Media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4,

Gunnar Axén

En ny inriktning på försvarspolitiken

Idag har regeringen presenterat inriktningen på den nya försvarspolitiken. I sammandrag kan den beskrivas på följande sätt:

- Hela insatsorganisationen om ca 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. Idag är bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen kravställd för insats inom ett år.

- Alla insatsförband kommer att ha samma förmåga till insats, i Sverige samt i och utanför närområdet. Det medför att den uppdelning som idag finns mellan en så kallad utlandsstyrka för internationella insatser och övriga förband utgår.

- Enligt Försvarsmaktens förslag kommer 28 000 personer att finnas i stående och kontrakterade förband.

- Hemvärnet förstärks och får en viktigare roll i försvaret av Sverige. Hemvärnet kommer totalt att bestå av 22 000 personer och ingå i insatsorganisationen. Av dessa kommer 17 000 att utgöra de kvalificerade nationella skyddsstyrkorna vilka får bättre utbildning och materiel och som har tjänstgöringsskyldighet även i fred.

- En ökning från tre tillgängliga manöverbataljoner idag, till åtta imorgon. Det innebär mer än dubbelt så hög tillgänglighet.

- Fördubblad förmåga till fredsfrämjande insatser. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt.

- Antalet Gripenplan blir 100 stycken, av C/D-modell. Antalet nya helikoptrar ökar successivt.

- Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls.

- Utanför insatsorganisationen kommer en förbandsreserv om fyra mekaniserade bataljoner att finnas.

- Personalförsörjningen moderniseras så att frivillighet utgör grunden för bemanningen av insatsorganisationen i stället för värnplikt. Det krävs för ökad användbarhet och tillgänglighet, men också övergång till stående och kontraktsförband. Officersyrket förändras med fler specialistofficerare som utbildar och leder trupp och färre i staber och ledningsfunktioner.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD,

Gunnar Axén

Oppositionen vill göra det dyrare att anställa unga

Medan vårsolen sakta sänkte sig över Stockholm så debatterade vi sänkta socialavgifter i kammaren. Marianne Watz företrädde oss moderater och argumenterade vältaligt och sakligt för de sänkta socialavgifternas betydelse för fler jobb. Opposotionen hade svårt att förklara varför de vill göra det dyrare att anställda ungdomar samtidigt som vi ser ungdomsarbetslösheten stiga.
Nu är det dags att resa hemåt och förbereda lite inför morgondagens deltagande i en konferens med de finansiella samordningsförbunden i Östergötland.


Generaldirektör för IFS utsedd

Den 1 juli inträttas Inspektionen för socialförsäkringen (IFS), vilket blir en myndighet som har till uppdrag att utöva tillsyn över socialförsäkringarna i syfte att slå vakt om effektivitet och rättssäkerhet. Just nu presenterar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson den tillträdande generaldirektören, Per Molander. Han är en av ett tjugotal som sökt tjänsten. Per Molander är matematiker i grunden och har en gedigen bakgrund som forskare och utredare inom offentlig förvaltning under flera årtionden. Det verkar vara ett klokt val som socialförsäkringsministern och regeringen gjort.

Gunnar Axén

"Pengarna & Makten"

Har precis gått igenom dagens post och fann till min glädje - bland all pappersmakulatur - en bok som bara ropar efter att få bli läst. Det är Gunnar Wetterbergs "Pengarna & Makten" om Riksbankens historia. Det blir nog till att börja läsa den redan på tåget hem ikväll.

Gunnar Axén

Publicerad på Second Opinion

Second Opinion är en ny sajt på nätet som öppnar upp för granskning av och kommenterar rörande de som granskar. Ett högst välbehövligt tillskott i samhällsdebatten.

Idag har jag min första kommentar publicerad på denna sajt. Gå gärna in och läst den - och "Lyft upp den", om du anser den vara värd detta.

Gunnar Axén

2009-03-18

Skidtävling utanför riksdagen


Så här lång har dagen bestått av votering, möte med de moderata kommittéordförandena, ett informationsmöte om hur man kan motverka felaktiga utbetalningar i socialförsäkringssystemen, överläggningar på socialdepartementet och så ytterligare en votering. Nu återstår lite kontorsarbete innan det är dags för utskottet att besöka Svenskt Näringsliv.

Utanför riksdagen, eller snararer runt slottet, pågår det en skidtävling. Lite smått märkligt att i den strålande vårsolen bevittna hur det - på den hitforslade snön - kämpas uppför och nedför slottsbacken på skidor. Men visst är det ett kul jippo. Så mycket av vårsolen ser jag dock inte genom mitt rumsfönster eftersom att det pågår fasadrenovering och utsikten är helt avskärmad av byggnadsställningar.

2009-03-17

En enkel debattseger för Fredrik Reinfeldt

Debatten mot Mona Sahlin blev en enkel match för Fredrik Reinfeldt. Ett tydligt alliansalternativ ställdes mot en otydlig rödgrön röra.

Statsminister Reinfeldt kunde redovisa strategiska satsningar för fler jobb, en klok klimatpolitik, en långsiktigt hållbar energipolik, sänkta skatter för låg- och medleinkomsttagare samt ordning och reda på statsfinanserna.

Mot honom ställdes vad som påstås vara en oppositionsledare, dock utan vare sig mandat att tala för hela oppositionen eller någon alternativ politik att presentera. Istället bjöd Sahlin mest på allmänt gnäll i kombination med förslag om att överlåta tiotals miljarder av skattebetalarnas pengar till amerikanska aktieägare. Sahlin tycks ha en egen sedelpress i källaren på partikansliet.

Seger för Fredrik Reinfeldt således. Något annat var väl inte heller att vänta.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, AB1, AB2, AB3

Gunnar Axén

AMF signalerar trots allt handlingskraft

Som PR-konsult arbetade jag en del med kriskommunikation och det är onekligen intressant att följa hur de olika bolagen som nu jagas av media hanterar situationen. AMF är det senaste i raden av bolag som det stormat kring.

Till skillnad från SEB, som inte insåg vad klockan var slagen utan valde att försöka konstra sig sig ur situationen - och därmed drog ut på pinan - innan de fann det för gott att ge vika, har AMF visat stor skicklighet vad gäller att reda upp situationen. Tämligen snabbt, man hade möjligen kunnat förkorta drevet med någon enstaka dag, har bonusar dragits in och idag visar man med all önskvärd tydlighet att det inte räcker med att följa lagens bokstav utan att det också ställs krav på att de anställda agerar på ett moraliskt försvarbart sätt. Åtgärderna signalerar trots alllt handlingskraft och en vilja att snabbt ställa felaktigheter till rätta.

Om det inte finns nya avslöjanden att göra för media, så borde nu stormen bedarra ganska snabbt för AMF. I så fall har man lyckats att minimera skadan för sitt varumärke samtidigt som Ingrid Bonde visat var skåpet ska stå och att hon verkligen förtjänade utmärkelsen nyligen som svenskt näringslivs mäktigaste kvinna.

För såväl AMF som för andra bolag som ansatts hårt av media de senaste veckorna visar drevet behovet av att företag löpande analyserar och eliminerar risker som kan komma att skada varumärket - för det bäste vore ju om det som nu har hänt aldrig hade inträffat - samt att man har en kommunikativ beredskap om olyckan ändå skulle vara framme.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3,

Gunnar Axén

Bristande journalistik

DN skriver idag om somaliska asylsökande och hur deras fall prövas. Som så ofta när det gäller flyktingfrågor så finns det uppenbara brister i journalistiken.

I ingressen på dn.se:s förstasida skrivs att
"Stockholm och Malmö skickar tillbaka de flesta somaliska flyktingar - i
Göteborg får alla stanna kvar."


För det första så är utgångspunkten att den som fått avslag på sin asylansökan ska återvända till ursprungslandet på eget initiativ. Först om så inte sker kan myndigheterna "skicka" - avvisa - någon tillbaka till hemlandet.

För det andra så avvisas inte några "flyktingar" (eller får avslag på sin asylansökan). Om man söker asyl och befinns ha flyktingstatus så får man nämligen upphållstillstånd. Det är således per definition felaktigt att påstå att flyktingar avvisas. De asylsökande som får avslag på sin asylansökan har befunnits inte vara flyktingar, inte ha några andra skyddsgrundande skäl och inte heller omfattas av några synnerligen ömmande omständigheter som kan ge upphov till uppehållstillstånd.

Sedan beskrivs i artikeln hur de olika migrationsdomstolarna beslutar olika utifrån olika bedömningar av situationen i Somalien. Detta i sig är inte uppseendeväckande i ett system där praxis slutligen utvecklas genom beslut i högsta instans, dvs migrationsöverdomstolen - som också enligt artikeln är på gång att fatta ett vägledande beslut vad gäller situationen i Somalia.

Sedan skrivs i artikeln:
" Migrationsdomstolen i Göteborg ansåg då att läget förändrats och
skulle betraktas som en 'inre väpnad konflikt'. Det innebär att alla asylsökande
från Mogadishu sedan dess automatiskt fått uppehållstillstånd."
Detta är helt fel. Ingen får "automatiskt uppehållstillstånd" eftersom att det ska ske en individuell prövning av varje enskilt fall.

DN borde kunna prestera bättre journalistik även när det gäller att spegla asylfrågor.

Gunnar Axén

2009-03-16

Vättern runt på 11 timmar

Alldeles strax är jag hemma. På 11 timmar har jag klarat av att runda Vättern, med uppehåll i Göteborg. Det kan låta som en lång (res)dag, men det var helt klart värt detta med tanke på det lyckade mötet i Göteborg med Moderata Seniorer.

SJ har klarat av sitt uppdrag bra idag. Endast några minuters försening på ett par av sträckorna. Däremot så saknas det "korglutning" på det X2000 jag sitter på nu. Det betyder en känsla av berg-och dalbana som SJ inte tar något extra för. Kraftiga lutningar i svängarna gör att man måste se till att hålla ordentligt i glas och koppar för att undvika smärre olyckor. Problemet med "korglutningen" är återkommande och har funnits i åratal. Jag förstår inte att man aldrig verkar komma till rätta med detta.

DN.se skriver om att Josef Fritzl kan bli en fri man redan 2016. En kortare fängelsetid än 24 år - lika länge som han höll sin dotter fången - känns orimligt.

Gunnar Axén

Skymning över Nässjö

Tågbytet i Nässjö gav möjligheter till en kvällspromenad i skymningen i centrala delen av staden. Kunde notera att Socialdemokraternas kansli numera håller stängt på måndagar. En bra början.

När drar Bodström samma slutsats?

Jag noterar på Politikerbloggen att Tomas Eneroth (s) släpper ett styrelseuppdrag som han haft vid sidan om riksdagsuppdraget. Det kanske är klokt, även om uppdraget inte kan vara allt för betungande, att koncentrera sina krafter på uppdraget som riksdagsledamot.

Frågan är bara när hans partikamrat Tomas Bodström (s) drar slutsatsen att han ska koncentrera sig på att vara riksdagsledamot och att detta uppdrag torde vara svårt att utföra med full kraft samtidigt som man knäcker extra som romanförfattare och advokat. Men det är förvisso inte mitt bekymmer... Med sjunkande opinionssiffror så borde det bara vara en tidsfråga innan man internt inom socialdemokraterna ställer ökade krav på Bodström.

Media om opinionsläget: DN, SvD1, SvD2, AB1, AB2, SDS,

Gunnar Axén

Hemfärd från Sveriges framsida


På min vandring till och från Moderaternas lokal på Avenyn, i ett gråmulet och i dimma insvept Göteborg, så kunde jag inte annat än konstatera att det är en väldigt trevlig stad. Jag förstår att göteborgarna med emfas hävdar att det är Sveriges framsida.

Närmare ett trettiotal moderata seniorer hade slutit upp till mötet och det verkar som om de tyckte att min föredragning var intressant och värd att avsätta en timme för att lyssna till. Själv uppskattade de kloka kommentarer och synpukter som framfördes och dem tar jag givetvis med mig i det fortsatta arbetet. Det är faktiskt den här formen av möten och samtal som är det roligaste inslaget i riksdagsuppdraget.

Nu sitter jag åter på tåget för hemfärd via Nässjö. Det tar lite längre tid, men å andra sidan slipper jag att skumpa på buss från Katrineholm till Norrköping.

Gunnar Axén

Träff med Moderata Seniorer i Göteborg

Nu är jag strax framme med tåget i Göteborg för att under eftermiddagen träffa Moderata Seniorer och samtala om våra reformer för att skapa en bättre återgång från ohälsa till arbete. Till skillnad från den härliga vårsolen i Norrköping så är det gråmulet värre på det som sägs vara Sveriges framsida. Får hoppas att våren når även hit inom kort.

Moderata Seniorer är ett nätverk som vuxit sig starkt under senare år inom partiet och kommit att spela en allt större betydelse för partiets interna verksamhet. Det märks att vi får allt fler pigga pensionärer som vill bidra i det politiska arbetet och det engagemanget är verkligen värdefullt att ta vara på.

Gunnar Axén

2009-03-14

Socialdemokraterna borde be om ursäkt

Socialdemokraterna har ägnat månader åt att tala om att sjuka "kastas ut ur sjukförsäkringen", att 10.000-tals riskerar att förlora sin sjukpeng och tvingas leva på socialbidrag. En cyniskt argumentation eftersom att det inte är sant och endast syftar till att skrämma till sig sympatisörer. Har man ingen egen politik så är skrämselretoriken den desperates sista vapen att ta till.

Nu visar det sig att de allra flesta går helt odramatiskt tillbaka från sjukskrivning till sitt vanliga jobb. Någon ökning av antalet socialbidragstagare som en effekt av de nya reglerna i sjukförsäkringen kan man inte heller peka på.

Socialdemokraterna borde be de sjuka som man skrämt upp om ursäkt!

Gunnar Axén

2009-03-13

(s)-veteran kräver Monas avgång

Tidigare chefredaktören för socialdemokratiska Dala-Demokraten, Erik Norelius, kräver idag i Aftonbladet Monas avgång. Jag har bloggat tidigare om att det hörs missnöjda tongångar bland socialdemokraterna i riksdagens korridorer, men nu är det första gången som en socialdemokrat öppet kräver hennes avgång. Ganska naturligt att det kommer från en politisk veteran som har ett långsiktigt perspektiv på vad som är bäst för partiet och som inte har något att förlora på att vädra sin uppfattning offentligt.

Jag tror nog inte att Mona kommer att vare sig avgå eller avsättas före nästa val, men det är inte utan att man kommer att tänka på Wiehes text: "Det började som en skakning på nedre däck..."

Gunnar Axén

2009-03-11

Positiva reaktioner i Norrköping


Mötet i Norrköping lockade närmare 200 besökare. Det nickades instämmande i Cristina Husmark Pehrssons beskrivning av de förtidspensionerades situatin och positivt till de förändringar som nu gör det möjligt för dem att jobba, engagera sig ideellt eller studera med bibehållen rätt till sjukersättning.

Även de efterföljande frågorna ställdes ur ett uppskattande perspektiv. Precis som i Linköping var den första frågan "Hur länge gäller de nya reglerna?" och Cristinas svar det samma: "Den förändring vi genomfört gäller nu och framöver. Vi tänker inte riva upp denna reform.".

Liksom i Linköping fanns det företrädare för folkhögskolorna, frivilligorganisationerna och Försäkringskassan med för att berätta om vad de kan erbjuda för möjligheter och för att svara på frågor.

Nu sitter jag på tåget mot Stockholm med förhoppning om att det ska hålla tiden så att jag precis lagom hinner i tid till det kvällsmöte som vi i Socialförsäkringsutskottet ska ha med ledningen för Försäkringskassan.

Gunnar Axén

Välbesökt och lyckat möte i Linköping


Mötet med förtidspensionerade i Linköping var mycket lyckat. Troligen var det över 200 personer hade kommit för att lyssna på Cristina Husmark Pehrsson och representanter för folkhögskolorna, frivilligorganisationer och Försäkringskassan.

Det märktes att intresset för reformen är stort, mycket stort. Och många positiva kommentarer. "Det bästa som hänt oss förtidspensionärer", sa någon som nu tyckte sig se möjligheter att finna en väg tillbaka till en social gemenskap.

Vägen till Norrköping gick via en lunch hos "Britta och Lennarts" i Norsholm. God mat i en fräsch restaurang och i en avkopplande miljö. Jag kan varmt rekommendera ett besök där. Det går också att köpa allahanda köttprodukter från de närbelägna gårdarna.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Möten med förtidspensionerade

Sitter på 7-tåget från Stockholm mot Linköping. Det verkar som om vintern gör ett sista ryck. Idag följer jag med socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson när hon träffar förtidspensionärer i Linköping på förmiddagen och i Norrköping på eftermiddagen.
Cristina har genomfört en lång rad av liknande möten runt om i landet för att informera om reformen "Från sjukersättning till arbete", den reform som gör det möjligt för de som fått icke tidsbegränsad sjukersättning (i dagligt tal kallat förtidspension) före den 1 juli förra året att engagera sig ideellt, studera eller jobba med bibehållen rätt till sin ersättning.

Jag tror det kommer att bli en intressant dag.

Läs mer om reformen på Försäkringskassans hemsida.

2009-03-10

En hjärtlig och varm avskedsföreställning


Har nu återkommit från ambassadör Chius avskedsmottagning. Efter sex år som Taiwans representant i Sverige återvänder han och hans fru nu till Taipei. Deras son som studerar här i Stockholm blir dock kvar, så alla vänner till paret ser fram emot möjligheten att ses på nytt framöver.

Det var en glad och uppslupen stämning. Ambassadören och hans fru bjöd på sig själva och ett avskedstal som avslutades med ett bejublat kareokeframträdande. Många nuvarande och tidigare riksdagsledamöter fanns på plats, liksom andra samhällsprofiler som justitiekansler Göran Lambertz, Skansen-Akvariets chef Jonas Wahlström, professor Tom Hart och påvens sändebud, ärkebiskop Tscherrig.

Ambassadör Chiu och hans fru har varit goda representanter för Taiwan och gjort stora insatser för att knyta kontakter mellan våra båda länder, liksom verkat för att sprida information om Taiwan i Sverige. Det är bara att önska dem lycka till i hemlandet och på snart återseende!

Gunnar Axén

Förbättringar inom sjukförsäkringsområdet

Sedan valet, som känns allt mer fjärran, har vi hunnit med en lång rad förbättringar inom sjukförsäkringsområdet. Men minnet är kort och för den som vill fräscha upp det så kan man med fördel titta på denna förteckning över genomförda åtgärder som socialdepartementet har tagit fram.


Riksdagsgruppen börjar gå mot sitt slut. Sedan är det dags att bege sig till avtackningen av Taiwans ambassadör, dr Chiu, som nu återvänder till UD i Taipei.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Andreas Carlgren om klimatmålet

Andreas Carlgren (c) besöker just nu den moderata riksdagsgruppen för att berätta om åtgärdsplanen för att nå klimatmålet. Det är en ambitiös plan med en lång rad av åtgärder inom flera olika områden. Den bygger huvudsakligen på ekonomiska styrmedel och har den fördelen att vi nu får fram långsiktiga spelregler för både näringsliv och konsumenter.

Gunnar Axén

Oppositionen är konservativ


Jag hade inte tänkt att delta i sjukförsäkringsdebatten, men väl på plats i kammaren så vaknade debattlusten till liv. Så det blev ett par inlägg i alla fall.

Socialdemokraterna lät under sin tid åtskilliga människor fastna i långa passiva sjukskrivningar. Deras enda recept var att förtidspensionera bort människor i ett permanet utanförskap. Cyniskt.

Och dagens debatt visade att de inte har något nytt att komma med. De vill tillbaka till den ordningen som ledde till 550.000 förtidspensionerade och hundratusentals i passiva sjukskrivningar.

Vi satsar nu på tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser, mer pengar till sjukvård och rehabilitering och en utbyggd företagshälsovård. Ohälsotalet sjunker och utanförskapet minskar.

Det rödgröna experimentet står utan egna förslag. Det enda de kan är att kräva en återgång till den gamla ordning som visade sig inte fungera. Oppositionen är konservativ.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson gjorde som alltid lysande ifrån sig i debatten.

Du kan se hela debatten här: Riksdagens Web-TV
Media:PB

EU-ordförandeskapet närmar sig

Dagen inleddes med utskottssammanträde. Statsekreterare Bettina Kashefi från Socialdepartementet informerade om vad som sagts och belsutat vid de senaste ministerråden och om vad vi har att vänta oss under det kommande EU-ordförandeskapet.

DN skriver idag om det faktum att Sverige som ordförandeland kommer att ha ett stort inflytande över de nya kommissionärer som ska utses. Ett självklart val för svensk del borde givetvis vara Carl Bildt.

Några dagars post är genomgången och nu ska jag ansluta till interpellationsdebatten i kammaren. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kommer att svara på en fråga som rör sjukskrivningsreglerna.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2009-03-09

Politisk flexibilitet

För snart två år sedan infördes en lag mot bidragsbrott. Upp till fyra års fängelse kan man få om brottet är grovt.

Nu har en utredning föreslagit att denna åtgärd mot bidragsbrott kompletteras med en bidragsspärr, dvs att den som begått ett bidragsbrott under en period därefter kan avstängas från den försäkring eller förmån man har stulit pengar från.

Tidningen Riksdag & Departement har därför ställt frågan till företrädare för partierna om hur de se på införandet av bidragsspärr. Precis som när det gällde ställningstagandet till Bidragsbrottslagen så säger vi i Alliansen ja till en bidragsspärr och oppositionen säger nej.

Det lustiga är Liselotte Olssons (V) svar, nämligen att de säger nej till införandet av en bidragsspärr med motiveringen att "...det finns redan en lagstiftning mot bidragsbrott och det är den som bör användas."

Men den lagen sa ju vänsterpartiet (och de andra oppositionspartierna) nej till!
Snacka om politisk flexibilitet...

Media:

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2009-03-08

Det är i Östergötland det händer!

En mycket lyckad stämma år så avslutad. Söndagen bjöd på stämmans livligaste debatt - den om avskaffandet av monarkin eller ej. Förespråkarna för införandet av republik var inte så många, men de kämpade hårt såväl i talastolen som när det kom till omröstning via att utnyttja alla knepiga procedurer de kunde komma på. Nederlag led de i alla fall. Stämmans ombud avspeglade ungefär samma stöd för monarkin som befolkningen i övrigt.

Att stämman blev så lyckad berodde främst på ett hårt arbete av stämmogeneral Martin Landl och distriktstyrelsen i övrigt med allt organisatiriskt, men också och inte minst på att det var ytterst många ombud som äntrade talarstolen och bjöd på välformulerade och roliga debattinlägg. Fantastiskt kul att så många visade upp denna debattlust!

Nu är det bara att önska Carin Carlsson och den nyvalda distriktsstyrelsen lycka till med det kommande verksamhetsåret. Och tack till er alla! Så ses vi till stämma igen om ett år!

Det är i Östergötland det händer!

Fler bilder hittar du på 1:e vice stämmoordförande André Assarssons blogg.

Imponerande och många bra talare

Stämman är i full gång igen sedan ett par timmar tillbaka. Jag har sällan, förmodligen aldrig tidigare, fått nöjet att lyssna på så många bra talare på en och samma stämma. MUF:arna är verkligen imponerande duktiga!

Just nu debatteras TV-licensens vara eller icke vara.

Gunnar Axén

2009-03-07

Bilder från stämman

Fantastiskt bra stämma så här långt. Många bra debattörer, varav flera debutanter. Trevlig och kul stämmomiddag med sedvanligt många tal och sånger....

Här kommer några bilder från dagen.
Carin Carlsson ny distriktsordförande


Första stämmodagen avklarad. Carin Carlsson har valts till ny distriktsordförande. Hon efterträder Johan Lundberg som numera sitter i MF:s förbundsstyrelse. Med sig i styrelsen har hon Erik Persson, Carl Magnus Bruhner, Anna Bergdahl, Marcus Eklund, David Idebro, Alexandra Sandberg, Hanna Österman, Erik Östman och Oscar Asplund. Andreas Krohn valdes som ombud till Medborgarskolans stämma.


Sedan utsågs också MUF Linköping till årets förening. Det är de väl värda.


Grattis till er, Carin och alla andra!


Snyggaste distriktet


Nu talar MUF:s ordförande Niklas Wykman. Han tycker att MUF Östergötland är landets snyggaste distrikt. Dessutom förutspår han att distriktet mycket väl kan komma att bli landets största. Vore häftigt om han får rätt


Larmet går


Debatten är i full gång, vi har hunnit till motion nummer 2 - om straffmyndighetsåldern. Men nu är det dags för fikapaus. Passar lagom att bryta nu eftersom att larmet här i Linköpings stadshus just gick igång...


Gunnar Axén

Flera gäster på plats

Förutom alla stämmoombud så är ett antal inbjudna gäster på plats. Däribland riksdagsledamot Finn Bengtsson, landstingsrådet Christian Gustavsson, tidigare kommunalrådet Anna Nyholm, och kommunstyrelseordförande Paul Lindvall.

Gunnar Axén

Stämman har startat


Så där ja. MUF Östergötlands stämma är i gång. Debatten är redan i full gång. Nu handlar det om framtidens kollektivtrafiknät i Linköping.

Gunnar Axén

2009-03-06

Dags för stämma!

Jag har fått påstötningar om att jag inte bloggat på några dagar... så det är väl dags att sätta fart igen. Har annars ägnat mig mest åt att försöka komma ifatt med mailläsande och -besvarande de senaste dagarna. Ett sisyfos arbete. Det tar aldrig slut...

Igår var jag dock på Folkoperan i Stockholm och såg Konsuln samt deltog i en efterföljande paneldiskussion om flyktingpoilitik som anordnades av Röda Korset och som leddes av Bengt Westerberg. Därefter hann jag med och besöka Westander PR som lanserade årets version av PR-handboken. Trevligt att träffa en del gamla bekanta.

Nu är det dags för sängen innan det blir dags för MUF Östergötlands stämma under lördag och söndag. Jag har återigen blivit tillfrågad om jag kan vara stämmo-ordförande. Vet inte för vilket år i raden det är - börjar känna mig som en inventarie - men det är fantastiskt kul att få vara med och lyssna på alla duktiga och engagerade debattörer.

Ska försöka blogga lite från stämman.

Gunnar Axén