2010-02-25

Engagerade handläggare på Arbetsförmedlingen

Idag har jag och socialförsäkringskommittén först besökt Arbetsförmedlingen i Karlskrona och därefter Arbetsförmedlingen i Kalmar. Syftet har varit att få höra mer om hur de som omförsäkras tas emot och vilka möjligheter till stöd som de erbjuds av Arbetsförmedlingen samt - inte minst - att fånga upp de erfarenheter av reformen som finns så här långt, även om det bara gått knappt två månader efter det är förändringarna trädde ikraft.

Vi har fått med oss flera kloka synpunkter att fundera över. Skönt också att få träffa och kunna konstatera det fantastiska engagemang som Arbetsförmedlingens handläggare visar upp inför sin viktiga uppgift att stödja de som varit sjukfrånvarande länge att kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Dagen avslutades med ett välbesökt medlemsmöte i Färjestaden (bilden). Därmed var vår sydostetapp av Sverigeresan avslutad - ett stort tack till alla vi träffat och som bidragit till att göra resan så lyckad!

Gunnar Axén

2010-02-24

Möte med omförsäkrade och alliansträff

Dagen har jag och kollegorna i kommittén besökt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Växjö för samtal med bl a handläggare på båda myndigheterna. På Arbetsförmedlingen träffade vi också ett tiotal personer som omförsäkrats från sjukförsäkringen till aktivititetsstödet - och som nu erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering - för att lyssna på deras erfarenheter. Viktiga och kloka synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Kvällen ägnade vi åt att berätta om Alliansens migrationspolitik och sjukförsäkringsreformen för alliansvänner i Ronnebys kommunhus.

Gunnar Axén

2010-02-23

Sydostresan inledd

Mycket har hänt sedan det senaste blogginlägget, men det får jag om möjligt återkomma till längre fram. Nu tänkte jag rapportera från den modera socialförsäkringskommitténs sydostresa. Vilket är den aktuella etappen i vår Sverigeresa. Denna del av turnén inleddes igår kväll med ett alliansmöte i IOGT NTO-huset i Växjö, där vi berättade om och diskuterade sjukförsäkringsreformen. Hela ett femtiotal personer hade trotsat vädrets makter och tagit sig genom snöstormen till mötet, vilket var klart imponerande. Denna dag inleder vi med besök på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Växjö innan vi åker vidare mot Blekinge.

Gunnar Axén

2010-02-07

Friska rubriker i veckan som gick

Veckan som gick har bjudit på ett antal nyhetsinslag som bidragit till att nyansera sjukförsäkringsdebatten.

I måndags gjorde Rapport något så ovanligt som en uppföljning på ett tidigare reportage (inslaget finns tyvärr inte kvar på nätet). De cancersjuka kvinnor som några veckor före jul medverkade i bl a Agenda intervjuades på nytt och fick berätta hur deras situation såg ut idag. På det hela taget så verkade det – utifrån förutsättningarna – vara tämligen bra. De hade fått stöd från arbetsförmedlingen, möjlighet att fortsätta arbeta deltid och som en av kvinnorna sa ”Det var mycket bättre än jag hade väntat mig”. Svenska Dagbladet kommenterar reportaget under rubriken ”Kanske var allt inte helt nattsvart ändå”.

I samma artikel noteras också veckans nyhet om att vi inte längre är det land som har högst sjukfrånvaro och slutar med att konstatera att detta frigör resurser som nu kan satsas på vård och rehabilitering. Ekot lyfte också upp denna nyhet som ”Svenskar inte längre sjukast i Europa” och pekade på att det nu är Norge som ligger i topp. Jon Dutrieux vid Inspektionen för Socialförsäkringen fastslår att ”Det man kan säga är ju att sjukfrånvaron i Sverige i dag ligger väldigt nära den nivå som har varit gängse i övriga Västeuropa under de senaste 20 åren.”

Hanne Kjöller följer upp nyheten i Dagens Nyheter, under rubriken ”Sjukfrånvaron: Visst blir det bättre”, men anser att sjukfrånvaron fortfarande är för hög. Expressen kommenterar under rubriken ”Friska nyheter”.

Brännpunkt i SvD har Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Hans Dahlgren, bidragit konstruktivt till debatten kring sjukfrånvaron:

”Det är inte en naturlag med hög sjukfrånvaro. Sjukskrivningsmiljarden och de
privata arbetsgivarnas lägre sjukfrånvaro visar att det går att få ner
antalet sjukskrivningsdagar ytterligare. Frågan om sjukskrivningar inom
vården är komplicerad och allvarlig. För att förbättra situationen på de
sjukaste vårdarbetsplatserna måste alla aktörer inom Vårdsverige verka för
att dra och sprida lärdomar från de friskaste.”

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har besökt Gislaved och Hyltebruk, där man framgångsrikt arbetar med rehabilitering. I en artikel i Hallandsposten skriver hon om hur vi skapar ”Vägar till ett friskare liv”. Mina tre riksdagskollegor, Marianne Kierkemann, Anne-Marie Brodén och Henrik von Sydow, följer upp med en artikel i samma tidning där de pekar på att ”S förvränger fakta om sjukförsäkring”.

Som en klok man sa på helgens Valfokus – sjukförsäkringsreformen kan bli en vinnarfråga för oss i valet!

Gunnar Axén

Moderat Valfokus i Upplands Väsby

Vänder nu hemåt efter att ha varit på moderaternas valaupptakt, Valfokus, i Upplands Väsby. Närmare 1.000 moderater från hela landet hade samlats för att staka ut den vinnande vägen fram till valet. Själv bidrog jag med att hålla ett utbildningspass om sjukförsäkringsreformen. Stämningen var på topp och åhörarna gjorde vågen (bilden) redan innan jag började tala.

Som utlovat publiceras här de bilder jag använde mig av. (nu funkar länken)

Gunnar Axén

Bloggar om Valfokus: Christian Gustavsson, The Campaign Dossier, Tokmoderaten, Gunnar Hökmark, Kent Persson (m), Jan Nilsson, Michaelas, Edvin Ala(m) 3.0, Jonas bloggar, Stefan Erikson, Some things are classic, some things are just old,

Media: DN, AB, AB, SvD

2010-02-04

Sverige inte längre i sjukfrånvarotoppen

Ikväll har jag besökt den moderata gruppen i Stockholms läns landsting och berättat om sjukförsäkringsreformen. Förutom att det var kul att få prata om vår reform för att skapa en kortare väg till ett friskare liv, så var det trevligt att få träffa en lång rad gamla vänner och bekanta. För den som händelsevis var med på mötet - eller om någon annan är intresserad - och vill ha den Power Point-presentation jag använde mig av så hittar ni den här.

I början av veckan besökte jag och utskottet Oslo för att bland få lära oss mer om de erfarenheter som man har av den s.k. NAV-reform som man genomfört och som i korthet innebär att man slagit ihop arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas socialtjänst rent organisatoriskt. Det kan hända att detta underlättar för den som behöver samhällets stöd att ha ett enda kontor att vända sig till, däremot så verkar det inte ha haft någon effekt på den allt mer stigande sjukfrånvaron som man har.

Numera så är Norge det land som har högst sjukfrånvaro i förhållande till jämförbara länder (se bilden). Vi har däremot lyckats sänka sjukfrånvaron ner mot en mer normal nivå jämfört med dessa länder, något som Ekot och Expressen noterat idag. Dock inga andra svenska medier.
Även om veckan inleddes i Oslo så är jag ikväll på väg tillbaka dit för att imorgon medverka vid ett frukostseminarium som tankesmedjan Civita håller i. Ämnet som ska diskuteras är just den ökande sjukfrånvaron i Norge och vad som kan göras åt den. Diskussionen sker bland annat mot bakgrund av en expertrapport som presenterades igår och vari man lägger fram förslag till åtgärder. Dock så innehåller den inga förslag om att se över den mycket frikostiga ersättningen man har i sjukförsäkringen (100% av lönen från första sjukdagen) eftersom att det inte ingick i expertgruppens uppdrag att titta närmare på ekonomiska drivkrafter i sjukförsäkringen.

Gunnar Axén