2008-12-11

På måndag blir Sverige ett öppnare land - välkommen!

Åter hemma efter sammanträdet med länsförbundsstyrelsen. Mötet drog ut på tiden, men diskussionerna var viktiga och givande. Ibland måste politik få ta lite tid...

På måndag är det en historisk dag. Tre dagar före den internationella migrationsdagen träder vad som sannolikt är världens liberalaste regler för arbetskraftsinvandring ikraft. Måhända tänker någon "varför just nu, när arbetslösheten ökar?". Men det fiffiga är att lagen är utformad så att den ska passa i såväl låg- som högkonjunkturer.

Om en arbetsgivare inte kan finna lämplig arbetskraft inom Sverige eller EU så är det möjligt att ta hit arbetskraftsinvandrare från andra delar av världen. Även i en lågkonjunktur kan det faktiskt råda brist på arbetskraft inom vissa yrken. Ta till exempel läkare, det har vi en skriande brist på idag och kommer säkert ha även under åren av lågkonjunktur. Det kanske inte alltid fungerar att omskola någon som blir arbetslös idag till läkare och skulle det fungera så tar det närmare 10 år innan han eller hon kan börja arbeta i sjukvården. Men med en intensiv utbildning i sjukvårdssvenska och eventuellt kompletterande utbildning så kan en utländsk läkare börja ta hand om våra patienter efter något år.

Sedan gör oss lagen rustade för att möta upp mot det arbetskraftsbehov som kommer när vi väl kommer in i nästa högkonjunktur.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om arbetskraftsinvandring och migrationspolitik och här hittar du mer om de nya reglerna. Missa inte heller denna artikel om vår hårt arbetande migrationsminister.

På måndag blir Sverige ett öppnare land!
Välkomna!

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar