2008-12-17

Socialdemokratisk skrämselpropaganda

Tillbaka i riksdagen efter morgonens debatt i TV4 Nyhetsmorgon. Där för övrigt Carola underhöll med stämningsfulla sånger under morgonfikat före debatten.

Tydligen har socialdemokraterna gjort ett utspel idag om ett "moratorium" vad gäller sjukförsäkringen. De vill helt enkelt riva upp den reform som infördes vid halvårskiftet i somras. Ingen nyhet i sig. Det var mer intressant att Veronica Palm (s) i debatten sa att socialdemokraterna själva saknar förslag om något alternativ.

Debatten som socialdemokraterna vill föra utgår från att arbetslösheten nu ökar och att sjukförsäkringen därför borde ändras. Men sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring för de som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Det är inte en arbetslöshetsförsäkring.

Socialdemokraterna bedriver nu en omfattande skrämselpropaganda. På ett cyniskt sätt försöker man nu vinna röster genom att skrämma människor.

Två saker som socialdemokraterna påstår:

"Människor riskerar bli utförsäkrade efter årskiftet."

Helt felaktigt. Ingen blir utförsäkrad vid årskiftet. Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada kommer fortsätta få sin sjukpeng. Den som kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är samma princip som gällt tidigare. Skillnaden är att vi infört en bestämd tidpunkt, efter sex månaders sjukskrivning, som man ska pröva vilken arbetsförmåga den sjukskrivne har. Tidigare kunde denna prövning ske när som helst efter tre veckors sjukskrivning.

"Människor ska tvingas söka jobb för att få sjukpeng."

Påståendet i sig är en motsägelse. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska ha sjukpeng. Den som kan arbeta, men inte har en anställning att gå tillbaka till, ska söka jobb. Konstigare än så är det inte.

Socialdemokaterna borde sluta oroa människor i onödan och istället koncentrera sig på att komma med egna alternativ, om de inte bara vill hålla fast vid den modell som ledde till att allt för många människor fastnade i långa passiva sjukskrivningar.

Se debatten här: TV4 Morgon

Läs mer om de nya reglerna här: Försäkringskassan

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar