2008-11-13

Tillsyn över trygghetssystemen

Denna dag, som så många i riksdagen, har varit fylld av möten - när ska man få tid att jobba?

Dagens nyhet inom socialförsäkringsområdet är annars att regeringen idag beslutat om inrättandet av Inspektionen över socialförsäkringarna. Våra trygghetssystem är omfattande och viktiga för många människor, därför är det också av stor vikt att de fungerar bra. Så en oberoende granskning och kontroll är välmotiverad.

Försäkringskassan fattar varje år 15 miljoner beslut om ersättningar och gör 60 miljoner utbetalningar. Faktum är att var fjärde krona som vi konsumerar för kommer från våra trygghetssystem.Gunnar Axéns officiella hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar