2008-11-17

Oppositionen enig

Efter att ha avslutat dagens sista möte sitter jag på kontoret och går igenom handlingarna till morgondagens möte med Socialförsäkringsutskottet.

Ett av ärenden vi ska behandla rör sänkta arbetsgivaravgifter. Dels en generell sänkning av arbetsgivaravgiften med en procentenhet och dels en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar (under 26 år).

Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften kommer vid årskiftet och utgör en viktig ekonomisk stimulans i det nu så mörka konjunkturläget. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga sker också vid årsskiftet och motiveras av den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten. En omständighet som knappast förbättras av konjunkturnedgången eftersom vi vet att det är de unga som tillhör de hårdast drabbade när ekonomin viker.

Genom att sänka arbetsgivaravgiften, i praktiken halveras den, för unga så blir de mer attraktiva att anställa för olika arbetsgivare.

Som vanligt är oppositionen splittrad och har en lång rad olika uppfattningar i ärendet, men en sak har de lyckats ena sig om. De säger nej till den halverade arbetsgivaravgiften för unga. Ett märkligt ställningstagande. Ur oppositionens perspektiv måste det ju vara glädjande att de blivit överens om något, men för ungdomarnas del ser det mörkare ut med oppositionens alternativ.


Gunnar Axéns officiella hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar