2009-03-17

Bristande journalistik

DN skriver idag om somaliska asylsökande och hur deras fall prövas. Som så ofta när det gäller flyktingfrågor så finns det uppenbara brister i journalistiken.

I ingressen på dn.se:s förstasida skrivs att
"Stockholm och Malmö skickar tillbaka de flesta somaliska flyktingar - i
Göteborg får alla stanna kvar."


För det första så är utgångspunkten att den som fått avslag på sin asylansökan ska återvända till ursprungslandet på eget initiativ. Först om så inte sker kan myndigheterna "skicka" - avvisa - någon tillbaka till hemlandet.

För det andra så avvisas inte några "flyktingar" (eller får avslag på sin asylansökan). Om man söker asyl och befinns ha flyktingstatus så får man nämligen upphållstillstånd. Det är således per definition felaktigt att påstå att flyktingar avvisas. De asylsökande som får avslag på sin asylansökan har befunnits inte vara flyktingar, inte ha några andra skyddsgrundande skäl och inte heller omfattas av några synnerligen ömmande omständigheter som kan ge upphov till uppehållstillstånd.

Sedan beskrivs i artikeln hur de olika migrationsdomstolarna beslutar olika utifrån olika bedömningar av situationen i Somalien. Detta i sig är inte uppseendeväckande i ett system där praxis slutligen utvecklas genom beslut i högsta instans, dvs migrationsöverdomstolen - som också enligt artikeln är på gång att fatta ett vägledande beslut vad gäller situationen i Somalia.

Sedan skrivs i artikeln:
" Migrationsdomstolen i Göteborg ansåg då att läget förändrats och
skulle betraktas som en 'inre väpnad konflikt'. Det innebär att alla asylsökande
från Mogadishu sedan dess automatiskt fått uppehållstillstånd."
Detta är helt fel. Ingen får "automatiskt uppehållstillstånd" eftersom att det ska ske en individuell prövning av varje enskilt fall.

DN borde kunna prestera bättre journalistik även när det gäller att spegla asylfrågor.

Gunnar Axén

2 kommentarer:

  1. Det är anmärkningsvärt att DN inte känner till att en person som flyr sitt land, men som inte sökt eller fått asyl, följaktligen heller inte blir erkänd som flykting. Jag blev lika förvånad som du när jag läste att Malmö sänder tillbaka flyktingar!

    Tack för att du klargör detta.

    SvaraRadera
  2. I det politiskt korrekta Sverige är tyvärr denna typ av journalistik praxis. :-/

    SvaraRadera