2010-03-24

Den gamla sjukförsäkringens tragiska konsekvenser

Idag hade jag nöjet att träffa Alliansens landstingspolitiker från Jönköpings läns landsting. De var på besök och konferens i riksdagen. Jag räknade inte, men nog var de över ett femtiotal som deltog. Kul med en så god uppslutning!

Jag pratade om sjukförsäkringsreformen och framhöll ett faktum som allt för sällan framkommer i debatten, nämligen det absolut viktigaste skälet till reformen – nämligen att hindra människor från att drabbas av de följder som kommer i spåren av en lång sjukfrånvaro. Vid en lång sjukfrånvaro riskerar man att utveckla följdsjukdomar som till exempel depression. Social isolering, förlorat självförtroende, missbruk och en ökad risk för självmord är andra konsekvenser som leder fram till mänskliga tragedier.

Den gamla sjukförsäkringen, som socialdemokraterna administrerade, var en passiv sjukförsäkring där många fastnade i ett långvarigt utanförskap. Där ingenting hände, där man inte fick vård och rehabilitering, utan endast fick vänta på att en dag skickas ut i förtidspension. Det är den politiken vi har brutit med. Vi har gjort det för att sätta stopp för de långa passiva sjukskrivningarna och de tusentals personliga tragedier som dessa ledde till. Nu formar vi en aktiv sjukförsäkring, med fokus på tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser för att hjälpa människor tillbaka till arbetsgemenskapen och ett bättre liv.

Vi kommer aldrig att få några löpsedlar på temat ”X tusen människor drabbades inte av depression tack vare den nya sjukförsäkringen” eller ”Y tusen färre missbrukare tack vare den nya sjukförsäkringen”, trots att det kommer visa sig vara resultatet. Så vi måste själva bli bättre på att tala om de tragiska konsekvenser som följer av långtidssjukfrånvaro.

Förhoppningsvis kommer bland annat detta perspektiv fram i kvällens debatt mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, eftersom sjukförsäkringen säkerligen kommer att tas upp som ett ämne.

Läs mer om den nya sjukförsäkringen: TTELA, NWT

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar