2010-03-28

40.000 omförsäkrade kommer tillbaka till arbetslivet

Sydsvenskan rapporterar idag att fler än förväntat av de som omförsäkrades vid årsskiftet, med Arbetsförsmedlingens hjälp, nu hittar en väg tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassan gjorde tidigare en prognos som pekade på att ungefär var tredje som omförsäkrades skulle behöva återgå till sjukförsäkringen efter att de deltagit i arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen.

Nu visar en uppföljning som Arbetsförmedlingarna i Malmö och Lund gjort att andelen som behöver gå tillbaka till sjukförsäkringen är ner mot en fjärdedel. Det betyder omvänt att kanske så många som 3 av 4 omförsäkrade, tack vare vår satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering och Arbetsförmedlingens goda arbete, nu hittar en väg tillbaka till arbetsmarknaden.

”De allra flesta går vidare till andra saker som arbetsförmedlingen erbjuder, som introduktionsjobb eller utbildningar. Många har gjort framsteg. Vi ser att de har börjat bryta sitt mönster från sjukskrivningstiden och att vi har mer att erbjuda dem”, säger Agneta Mattsson vid Arbetsförmedlingen till Sydsvenskan och fortsätter:

”Vi har mött individer med väldigt olika problem och svårigheter och vi kan nog utveckla vårt arbete. Men vi har fått många positiva signaler från folk om att komma till en ny myndighet, möta nya människor och få nya möjligheter. Det känns skoj att se att individer har tagit sig framåt.”

Om denna preliminära bedömning visar sig stämma och gälla för hela landet så handlar det i storleksordningen om närmare 40.000 människor som under året kommer att få hjälp att hitta tillbaka till arbetslivet.

Med socialdemokraternas och den rödgröna kartellens politik hade de tvingats vara kvar i sjukförsäkringen. Handen på hjärtat, vem kan tycka att det vore en klok politik?
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kan med rätta känna sig nöjd med den positiva utvecklingen.

Gunnar Axén
Media: AB, Sydsv, GT, Sydsv, SvD,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar