2009-05-08

Varför är vänstern för ett kedjebrevssystem?

Vänsterpartisten Kalle Larsson säger sig vilja göra sitt yttersta för att riva upp pensionsöverenskommelsen. Det betyder en återgång till det gamla kedjebrevssystemet, där man skjuter över skulden på kommande generationer. Skickar räkningen till den skolklass som just nu sitter på åhörarläktaren.

Kedjebrev eller pyramidspel havererar alltid i slutänden. Kvar sitter någon med Svarte Petter. Hade vi inte reformerat pensionssystemet så skulle det också havererat inom några få år. Varför vill vänstern återgå till det systemet?

Media: DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar