2009-05-13

Vidare mot Sveriges Kommuner och Landsting

Efter en helt klart givande konferens, inte minst då diskussionerna över lunch och kaffe, bär det nu av tillbaka mot Stockholm. Som vanligt tar jag med mig hem ett antal kloka synpunkter och inbjudningar till studiebesök. Just nu är jag mest nyfiken på att besöka några sociala företag.

Nästa anhalt är Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm, där den moderata gruppen i Socialförsäkringsutskottet ska ha överläggningar med moderaterna i SKL tillsammans med Cristina Husmark Pehrsson som kommer informera om vår sjukförsäkringsreform och Filippa Reinfeldt om sjukvårdsreformerna i Stockholm.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar