2009-08-24

Mycket givande besök på Försäkringskassan i Luleå och Bryggan i Piteå

Dagen inleddes med ett besök på Försäkringskassans Nationella Försäkringscenter i Luleå där vi träffade Birgitta, som är platschef, för en bra introduktion och sedan samtalade vi med ett tiotal handläggare från de olika ärendeslagen som man handlägger. Mycket intressant och givande. Vi tog med oss ett antal kloka synpunkter som det finns all anledning att fundera vidare kring.

Från Luleå åkte vi vidare för att besöka Bryggan i Piteå. Det är ett arbetskooperativ som leds av Thor Karlsson och som jobbar med att hjälpa människor att våga växa och hitta tillbaka till arbetslivet. Thor beskriver detta mycket bättre än vad jag kan göra, men det är som ljuv musik att lyssna till honom när han beskriver tanken och filosofin bakom verksamheten. Efter hans presentation (bilden) av Bryggan så hade vi möjlighet att ta en fika med några av de som jobbar där och de samtalen gav oss viktiga perspektiv på frågor som rör rehabilitering och hur olika människor ska kunna ta tillvara sina bästa egenskaper i arbetslivet. Om jag fick utnämna en person till Vardagshjälte så skulle det vara Thor - tillsammans med alla de som jobbar på Bryggan. Jag tycker att Bryggan borde kunna tjäna som förebild för andra som vill arbeta med att hjälpa människor tillbaka till arbete. Ett stort tack till Thor och alla er andra som vi träffade där idag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar