2009-10-08

Arbetsförmedlingen informerar om stödet till långtidssjukskrivnaArbetsförmedlingen är på hugget och går nu i veckan ut och informerar om det stöd som kommer att erbjudas de som förbrukat sina 914 sjukskrivningsdagar (30 månader) eller vars tidsbegränsade sjukersättning löper ut. Eftersom jag vet att många som är berörda av denna information läser min blogg så publicerar jag nedan det brev Arbetsförmedlingen håller på att skicka ut.

"2009 10 05Till dig som under nästa år kan
erbjudas introduktionsprogrammet

Vi finns vid din sida
Varmt välkommen till oss på Arbetsförmedlingen. Med gedigen erfarenhet och expertkunskap inom arbetsmarknad och rehabiliteringsinsatser som leder till arbete möter vid dig i din nya situation. Utifrån dina förutsättningar upptäcker och realiserar vi tillsammans nya möjligheter för dig i arbetslivet.


Vad händer nu?
Steg 1 – Första mötet
Inom de närmsta veckorna får du en inbjudan från Försäkringskassan till ett samtal där du träffar din handläggare på Försäkringskassan och en arbetsförmedlare från oss. Tillsammans pratar vi om din situation och arbetsförmedlaren svarar på frågor och ger praktisk information om hur vi tillsammans går vidare. Du som redan deltar i aktiviteter hos oss kommer att fortsätta med dessa som planerat. Om du inte har några pågående aktiviteter hos oss kommer du erbjudas möjlighet att delta i introduktionsprogrammet från och med januari 2010.


Steg 2 – Introduktionsprogrammet
I individuella, vägledande och utredande samtal kommer vi fram till vilka förutsättningar just du har till utveckling mot arbete. Till stöd finns våra kunniga arbetsförmedlare och våra skickliga specialister – sjukgymnaster, psykologer, arbetsterapeuter och socialkonsulenter. Introduktionsprogrammet pågår maximalt i tre månader.


Steg 3 – Handlingsplanen
Introduktionsprogrammet resulterar i att du får en individuell handlingsplan, som utifrån dina förutsättningar ska leda vidare till jobb. Till din hjälp finns din arbetsförmedlare och hela vårt utbud av stöd.


Vad händer med din försörjning?
Från och med januari 2010 får du aktivitetsstöd från oss under förutsättning att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i aktivitet som ska ta dig tillbaka till arbetslivet, till exempel introduktionsprogrammet. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten till aktivitetsstöd. Är du berättigad till arbetslöshetsersättning har du samma ersättning som du skulle ha fått vid arbetslöshet, dock högst 680 kr per dag. Nivån på din ersättning bestäms av din arbetslöshetskassa. Om du inte uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetskassan motsvarar aktivitetsstödet 223 kr per dag.

Mer information
Mer information hittar du på www.arbetsformedlingen.se. Du kan även ringa kundtjänst 0771–416 416 för att få svar på dina frågor.Vi ser fram emot att träffa dig.

Varmt välkommen!

Arbetsförmedlingen"

Media: DN
Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar