2009-10-08

Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården

Rubriken är hämtad från Sveriges Kommuner och Landstings nyhetsbrev om rehabilitering och sjukvård och handlar om att man i landstinget Gävleborg kunde förverkliga en gammal idé om att starta team för smärtenheter på vårdcentraler till följd av det ekonomiska tillskott som följer med rehabiliteringsgarantin. Av nyhetsbrevet framgår också att Bleking och Västmanland är de landsting som fått igång flest behandlingar.

Enbart under innevarande år beräknas närmare 30.000 personer få behandlingar och rehabilitering tack vare rehabiliteringsgarantin.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar