2009-02-10

Det svänger ju!

I år höjs inkomstpensionen rekordmycket (+4,5%) som ett resultat av de senaste årens kraftiga sysselsättningsökning och att AP-fondernas tillgångar stod högt i kurs den sista december 2007.

På grund av det kraftiga börsfallet 2008 sjönk värdet på AP-fonderna kraftigt och stod lågt i kurs den sista december förra året. Därför är risken stor att balanseringen i pensionssystemet slår till nästa år med lägre pensioner som följd.

På det hela taget är pensionssystemet bra och väl genomtänkt, men sett i backspegeln så finns det säkert anledning att fundera över om det var klokt att värdet på AP-fonderna, som bidrar till att bestämma utvecklingen av pensionen, ska stämmas av vid ett visst datum - den sista december varje år - eftersom att det, som vi nu ser, kan leda tilla kraftiga svängningar från det ena året till det andra även om det ekonomiska utfallet för den enskilde sett över tiden blir det samma.

En bättre modell vore troligen att mäta AP-fondernas värde som ett genomsnitt under en längre period när värdeutvecklingen läggs till grund för uppräkningar (eller nedräkningar om balanseringen träder ikraft) av pensionerna. För den enskilde blir det ekonomiska utfallet det samma över tid, men på detta sätt kan kraftiga variationer mellan åren undvikas.

Pensionsgruppen, som består av representanter för de fem partier som en gång i tiden slöt pensionsuppgörelsen och som leds av socialförsäkringsministern, har idag kommit överens om att ge Försäkringskassan i uppdrag att se över balanseringen i pensionssystemet. Ett klokt beslut.

Slutligen kan tilläggas att det nya pensionssystemet har gett landets pensionärer 24 miljarder kronor mer i pensions sedan det infördes 2001 jämfört med om vi hade behållit det gamla pensionssystemet.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar