2009-02-10

826 arbetskraftsinvandrare sedan mitten av december

Eftermiddagens möte med migrationsministern var givande. Bland annat redovisades statistik över hur många som ansökt om att få komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare.

Sedan den nya lagen trädde ikraft den 15:e december fram till månadskiftet januari/februari har 1.000 personer sökt som arbetskraftinvandrare och av dessa har 826 personer fått bifall på sin ansökan. Detta visar att det, den dystra konjunkturen till trots, finns brist på arbetskrafts inom vissa yrken. Framför allt är det civilingenjörer, tekniker och dataspecialister som fått arbete i landet. De flesta kommer från Indien, Kina, USA, Thailand och Serbien.

Gunnar Axén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar