2009-10-16

Det håller inte längre, Veronica!

Veronica Palm (S) fortsätter debattera sjukförsäkringsreformen i samma höga tonläge som tidigare. Men faktum är att socialdemokraterna i sin budgetmotion förra vecken klargjorde att de nu ställer sig bakom bl a rehabiliteringskedjan och utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen.

Det vore bättre att erkänna det än att fortsätta med samma oseriösa retorik som tidigare. Det håller inte längre, Veronica!

Om du anser att jag har fel, så tala om för mig och övriga intresserade vart i er budgetmotion ni skriver/finansierar att rehabiliteringskedjan avskaffas och utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen stoppas.

Det är klart att det inte är lätt att erkänna att ni vill behålla det ni en gång kallade för "utsorteringskedjan" eller att ni vill "utförsäkra 32.000 personer med tidsbegränsad sjukersättning nästa år" - för att använda sig av er retorik - men det vore hederligt gentemot väljarna att erkänna att ni nu står bakom merparten av förändringarna i sjukförsäkringen.

Läs gärna även mitt och Cristina Husmark Pehrssons debattinlägg i Aftonbladet från igår.

Gunnar Axén

6 kommentarer:

 1. Man måste inse att Moderaterna har en intressant polemik inför väljarna. Där finns en klart diktatorisk linje. Dvs du Gunnar Axén vet att de flesta inte orkar läsa igenom motionen i sin helhet och därför anser du dig fri att ljuga om vår politik. Faktiskt skamligt av ordföranden i socialförsäkringsutskottet men passande för det parti som har som ambition att vara statsbärande. Statsbärande parti tillsammans med Nordkorea och Cuba tex.

  Läs igenom motionen så står det i klartext att vi avser att ta bort stupstocken. Pinsamt Axén!

  SvaraRadera
 2. Jag har full förståelse för att ingen orkar läsa sossarnas budgetmotion. Även om jag själv har gjort det.

  För min del räcker det om Veronica Palm (S), som är socialförsäkringspolitisk talesman, pekar ut vart i budgeten man har avsatt pengar för att säga nej till utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen, vart man avsatt pengar för att avvskaffa rehabiliteringskedjan eller vart man avsatt pengar för att avskaffa den historiskt beräknade sjukpenninggrundande inkomsten.

  Det finns nämligen inga sådana förslag.

  Den vanliga retoriken återfinns förvisso i texten i budgetmotionen, men inga skarpa förslag och inga pengar finns avsatta.

  Sorry, Tomas, du lär nog bli skyldig mig en ursäkt när sanningen om sossarnas bluff blir tydlig för alla och en var. Sossarna säger en sak, men gör en annan.

  SvaraRadera
 3. Gunnar,

  Jag har vid flera tillfällen beskrivit den socialdemokratiska kritiken mot regeringens hantering av sjukförsäkringen och hur vi skulle ha valt att reformera systemet på ett helt annat sätt än vad nu skett.

  Du väljer att lyfta tre delar du säger att du inte kan läsa ut ur vår budgetmotion. Därför få du här en beskrivning av de aktuella frågorna.

  - Rehabiliteringskedjan. Vi accepterar inte rehabiliteringskedjan utan säger nej till dogmatiska tidsgränser riktade ensidigt mot den enskilde. Vi vill att det ska finnas individuell och kontinuerlig uppföljning så att man kan få hjälp och stöd att komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt. Det finns ingen poäng i att vänta med rehabilitering tills den försäkrade blir utförsäkrad. Vi vill sätta in stöd och hjälp att komma tillbaka till arbete redan från första dagen. Detta går tydligt att läsa i vår skuggbudget.

  - Avvecklingen av den tidsbegränsade sjukersättningen. Det råder inga tvivel om att det är moderaternas politik som nu gör att 54 000 försäkras ut ur sjukförsäkringen nästa år. Det är en verkligen vi tyvärr också måste förhålla oss till. Däremot ger vi ett löfte som regeringen inte har gett: Alla som kommer till arbetsförmedlingens introduktionsprogram nästa år får med vårt alternativ ett erbjudande om antingen lönebidrag eller utbildning. Detta finns med i vårt budgetalternativ. På så sätt tvingas vi städa upp efter moderaternas hänsynslösa politik. Vi är dessutom glasklara i att vi inte vill ha en bortre gräns i sjukförsäkringen och att vi inte vill ha ett samhälle där människor tvingas till försäkringslöshet. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning i sjukförsäkringen.

  - Historiskt beräknad sjukpenningsgrundande inkomst. Vi vill ha en sjukförsäkring som ger inkomsttrygghet. Därför höjer vi taket i sjukförsäkringen och vill ha 80 procents ersättning under hela den tiden man är sjukskriven. Vi vill utreda förutsättningarna för en sjukpenning, grundad på historisk SGI. Det skulle kunna öka rättssäkerheten och ge möjlighet att komma undan vissa brister som finns i dagens sätt att räkna. Liksom många andra utredningar den här regeringen tillsatt så har utredningen för att finna metoder att beräkna historisk SGI förhalas, vilket gör att vi idag inte har någon möjlighet att göra andra beräkningar än de antaganden regeringen gör.


  Jag är djupt kritiskt till hur regeringen hanterar sjukförsäkringen och de sjuka och det tänker jag fortsätta vara.

  SvaraRadera
 4. Tvingade mig själv att läsa socialdemokraternas budgetmotion och fann följande stycke:

  "Vi vill ge möjlighet för dem som utförsäkras från den tillfälliga sjuk- och aktivitetsersättningen att erbjudas ett lönebidrag. Utöver den ökning av lönebidragen som regeringen föreslår avsätter vi därför ytterligare medel som motsvarar 5 000 lönebidrag 2010, 7 500 lönebidrag 2011 och 10 000 lönebidrag 2012 riktade till ideell sektor och kulturverksamhet. Med denna förstärkning avsätter vi resurser för att hälften av dem som deltar vid introduktionsprogrammet vid Arbetsförmedlingen kan få en lönebidragsanställning."

  Jag kan bara konstatera att Gunnar verkar ha rätt och att Tomas Gustavson inte har läst sin egen budgetmotion.

  SvaraRadera
 5. Veronica,

  Tack för att du börjar ge besked om vart ni nu står någonstans.

  Du skriver avslutningsvis att ni nu accepterar en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som beräknas på historisk inkomst och står bakom den nuvarande modellen intill dess att frågan utretts färdigt. Det vill säga att ni numera delar regeringens uppfattning och hållning i denna fråga. Det var ett väldigt bra och klargörande besked.

  Beträffande rehabiliteringskedjan så argumenterar du fortsatt emot den, vilket ni också gör i er budgetmotion. Däremot så finns det inget yrkande om att avskaffa den och inga resurser avsatta för att finansiera en sådan förändring i er budgetmotion. Ord måste följas av handling, annars blir det just bara ord.

  Rehabiliteringskedjans tydliga och tidsbestämda avstämningar av den sjukskrivnes arbetsförmåga är till för att Försäkringskassan, arbetsgivaren, sjukvården och den sjukskrivne ska fokusera på tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser, något de allra flesta vittnar om nu också sker. Detta leder till behov av kortare sjukskrivningstider och en snabbare återgång i arbete, att färre fastnar i långa passiva sjukskrivningar.

  Vad gäller den tidsbegränsade sjukersättningen så argumenterar du emot den, men medger samtidigt att ni accepterar att den nu avvecklas och därmed att 32.000 personer ”utförsäkras” (för att använda din retorik) från den ersättningen under nästa år. Om ni inte accepterat att den tidsbegränsade sjukersättningen avvecklas så borde ni ha yrkat på detta och avsatt resurser i er budget för att bibehålla denna ersättning.

  De som lämnar den tidsbegränsade sjukersättningen nästa år – och som inte återgår till ett arbete - kommer alla att erbjudas ett individuellt utformat introduktionsprogram på arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd. De som är för sjuka för att kunna delta i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer istället kunna få sjukpeng.

  För att sammanfatta:

  Jag har sagt att (S) nu accepterar den historiskt beräknade SGI:n – Du, Veronica, bekräftar att det är korrekt.

  Jag har sagt att (S) nu accepterar avvecklingen av den tidsbegränsade sjukersättningen – Du, Veronica, bekräftar detta indirekt genom att i ditt svar skriva att (S) nu måste ”förhålla” sig till denna avveckling istället för att säga (och i motionen yrka på) att ni vill stoppa den.

  Jag har sagt att (S) nu accepterar rehabiliteringskedjan – Du, Veronica, argumenterar emot men faktum kvarstår att ni inte vare sig yrkat på eller avsatt pengar i budgeten för att avskaffa rehabiliteringskedjan (den som ni en gång kallade för ”utsorteringskedjan”).

  Jag kommer i ett kommande blogginlägg tydligt visa vart ni borde ha budgeterat pengar för ett bibehållande av den tidsbegränsade sjukersättningen respektive en avveckling av rehabiliteringskedjan.

  Gunnar

  SvaraRadera
 6. Bra jobbat Gunnar, det håller uppenbarligen inte att med retorik om man inte backar upp den med skarpa förslag. Det blev också tydligt i debatten i kammaren häromdagen där en viss ledamot blev så upprörd att denna såg sig nöd och tvungen att strö anklagelser om lögn omkring sig.

  Mvh
  Ewa

  SvaraRadera