2009-09-17

Vi värnar grundtanken med sjukförsäkringen

Grundidén bakom sjukförsäkringen är att man ska ha rätt till ersättning när man inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Det är den urspungliga principen bakom sjukförsäkringen och den ligger fast.

Försäkringskassan formulerade det i en informationskampanj för ett par år sedan som "Vi frågar inte hur sjuk du är utan vilken arbetsförmåga du har."

Precis som tidigare är det alltså arbetsförmågan som är avgörande för om man har rätt till ersättning från sjukförsäkringen eller ej och precis som tidigare så prövas arbetsförmågan stegvis. Först mot de vanliga arbetsuppgifterna, därefter mot andra jobb hos arbetsgivaren och till sist mot andra jobb på arbetsmarknaden. Skillnaden jämfört med tidigare är att avstämningarna sker vid bestämda tidspunkter enligt den s.k. rehabiliteringskedjan och syftet är att ingen ska fastna i en lång passiv sjukskrivning som i värsta fall leder fram till ett permanent utanförskap.

En längre beskrvning av sjukförskringsreformen hittar du här.

1 kommentar:

  1. Du får sparka alla inkompetenta sjukrådgivare som försäkringskassan har. Dom kan ju inte läsa ens. Står det i läkarintyg efter läkarintyg att all arbetsförmåga saknas så måste det ju betyda att det är så. Och inte feltolkas av någon som leker gud

    SvaraRadera