2009-09-17

En trygg väg tillbaka för långtidssjukskrivna

Vid dagens utskottssammanträde (som var ett ordinarie och sedan tidigare inplanerat möte, trots att vissa tydligen påstår att det var extrainkallat) deltog de båda statssekreterarna från Socialdepartementet respektive Arbetsmarknadsdepartementet. Utskottet fick en utförlig beskrivning av de reformer som sätts i sjön under hösten och som ska hjälpa de som förbrukat sina sjukpenningdagar eller vars tidsbegränsade sjukersättning tar slut slut tillbaka till arbetslivet.

För de som kan delta i arbetslivsinriktad rehabilitering så kommer Arbetsförmedlingen ansvara och kan erbjuda individuellt utformat stöd, med hjälp av alla de program som man redan idag förfogar över. Om man är med i en A-kassa (eller på nytt går med i) så får man sin ekonomiska ersättning från den, annars så får man det stöd som hör ihop med det arbetsmarknadspolitiska program man deltar i.

De personer som t ex på grund av svår sjukdom eller skada är förhindrade att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering kommer kunna få fortsatt stöd via sjukförsäkringen.

Detta är en väl sammanhållen lösning som ger ett bra och tryggt stöd till de personer som behöver hjälp tillbaka tillbaka till arbetslivet. Vi bygger en bro från sjukförsäkringen tillbaka till arbetslivet. (Den som vill läsa en längre beskrivning av förslaget kan läsa här och den som vill läsa hela förslaget hittar det här.)

Jag blir mycket bekymrad när socialdemokrater och andra, på ett mycket cyniskt sätt, försöker vinna billiga politiska poänger genom att oroa och skrämma människor som redan befinner sig i en utsatt situation. Om någon kommer ihåg det så hävdade man inför förra årskiftet att 76.000 personer skulle "kastas" ut ur sjukförsäkringen. När vi nu har facit vet vi att så inte blev fallet.

Istället för att oroa människor helt i onödan borde socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna beskriva vad deras lösning är. Är det bara att gå tillbaka till de gamla reglerna som naglade fast människor i ett passivt utanförskap?

Gunnar Axén

1 kommentar:

  1. Hur kan ni bedöma en mäniska som jobbat med sina händer i 44 år. Då heter det artros eller utslitning men ändå skall man ha ett arbete. TÄNK OM är man utsliten finns det inga arbeten man kan utföra på rätt sätt.Gör Svenskarna till myndiga personer igen inte omyndiga som idag.

    SvaraRadera