2010-02-04

Sverige inte längre i sjukfrånvarotoppen

Ikväll har jag besökt den moderata gruppen i Stockholms läns landsting och berättat om sjukförsäkringsreformen. Förutom att det var kul att få prata om vår reform för att skapa en kortare väg till ett friskare liv, så var det trevligt att få träffa en lång rad gamla vänner och bekanta. För den som händelsevis var med på mötet - eller om någon annan är intresserad - och vill ha den Power Point-presentation jag använde mig av så hittar ni den här.

I början av veckan besökte jag och utskottet Oslo för att bland få lära oss mer om de erfarenheter som man har av den s.k. NAV-reform som man genomfört och som i korthet innebär att man slagit ihop arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas socialtjänst rent organisatoriskt. Det kan hända att detta underlättar för den som behöver samhällets stöd att ha ett enda kontor att vända sig till, däremot så verkar det inte ha haft någon effekt på den allt mer stigande sjukfrånvaron som man har.

Numera så är Norge det land som har högst sjukfrånvaro i förhållande till jämförbara länder (se bilden). Vi har däremot lyckats sänka sjukfrånvaron ner mot en mer normal nivå jämfört med dessa länder, något som Ekot och Expressen noterat idag. Dock inga andra svenska medier.
Även om veckan inleddes i Oslo så är jag ikväll på väg tillbaka dit för att imorgon medverka vid ett frukostseminarium som tankesmedjan Civita håller i. Ämnet som ska diskuteras är just den ökande sjukfrånvaron i Norge och vad som kan göras åt den. Diskussionen sker bland annat mot bakgrund av en expertrapport som presenterades igår och vari man lägger fram förslag till åtgärder. Dock så innehåller den inga förslag om att se över den mycket frikostiga ersättningen man har i sjukförsäkringen (100% av lönen från första sjukdagen) eftersom att det inte ingick i expertgruppens uppdrag att titta närmare på ekonomiska drivkrafter i sjukförsäkringen.

Gunnar Axén

1 kommentar:

 1. NAV reformen høres riktig ut - teoretiskt.

  Det er i gjennomføringen at det går feil. Kunden går til et kontor for alle disse tjenester. So far so god.

  Men de bakenforliggende tjenester har ikke forbedret sine arbeidsmetoder og de kommuniserer ikke med hverandre - er ikke integrerte.

  Her ligger det største problemet slik jeg ser det - kunden kreves å opptre som om hver del av NAV er uvitende om hva de andre vet eller gjør. Den byråkratiske firkantetheten som oppleves av kunden er uforståelig i tillegg at den er ressurskrevende av kunden såvel som av lokalkontoret.

  Saksbehandlingen har heller ikke blitt forbedret - til stor del da dette ikke er blitt sentralisert men fremdeles er kommunalt forankret; derved mister man nærhet til kunden og utnyttelse av kompetansen lokalt såvel som at man ikke oppnår fordeler av standarisert behandling nasjonalt eller andre stor-driftsfordeler (NAV har vedkjennt at kompetansenivået i forvaltningsenhetene fremdeles ikke holder mål).

  Saksbehandlingen blir også dårlig ut ifra et helhets perspektiv. Det er mye skjønn som utføres av saksbehandlere innefor regelverket. Hver enkelt utøvelse av skjønn er sikkert vel ment - men helheten av dette kan bli totalt feil. Det som mangler er en sjef/manager - man kan klage til som kan ta hele bildet inn og gjøre en helhets bedømmelse - på tvers av alle NAV enheter. Slik det er idag må man klage på hver enkelt avgjørelse innefor sitt "revir" og da blir nødvendigvis utøved skjønn sett på som passende.

  Men dette er nå bare min mening... Wilhelm

  SvaraRadera