2009-09-18

Invandringen ger exportintäkter och skapar jobb

Att invandringen har positiva effekter på svensk ekonomi och bidrar till vårt välstånd råder det ingen tvekan om. Känt sedan tidigare är bl a att invandrare är företagsamma och att var femte nytt företag startas av en svensk med invandrarbakgrund. I en ny studie visas dock ett nytt intressant samband, nämligen att utrikeshandeln ökar som ett resultat av invandringen. 12.000 fler invandrare ger ett bidrag på hela 7 miljarder i ökad export. Du kan läsa en intervju med Andreas Hatzigeorgiou från Exportrådet som gjort studien här.

Regeringen startar projektet Kosmopolit för att ta tillvara invandrares kunskaper i syfte att skapa fler jobb, läs mer här och här.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar