2009-02-18

Svårt med en nyanserad debatt om flyktingpolitiken

I riksdagen har dagen inletts med den årliga utrikespolitiska debatten. Ett yttre tecken på detta är alla de diplomatbilar som radar upp sig utanför riksdagshuset.
Debatten kring de förslag som arbetsgruppen mot utanförskap och segregation går vidare idag. Något annat var inte att vänta. Inte heller att många som uttalar sig gör frågorna allt för enkla, till exempel när de likställer humanism med kravlöshet och tuffare tag mot kriminalitet med en tuffare flyktingpolitik.

Att förena en öppen och human flyktingpolitik med kravställande handlar om att motverka att de som kommer till Sverige hamnar i ett långvarigt, kanske livslångt, utanförskap. Att ta itu med den kriminalitet som finns inom delar av migrationsområdet handlar om att skapa förtroende och legitimitet för en öppen och human flyktingpolitik. Att blunda för problem istället för att ta itu med dem är att spela de krafter i händerna som vill stänga Sverige mot omvärlden, de som vill hindra människor från att söka skydd och en ny framtid här.

Tyvärr är det svårt att föra en nyanserad och saklig debatt om flyktingpolitiken, detta får dock inte hindra att man försöker. Att lämna frågorna vind för våg är att lämna fältet fritt för de som vill isolera Sverige från omvärlden.

Läs gärna Merit Wagers (tidigare Medborgarnas flyktingombudsman) kommentarer till arbetsgruppens förslag: Här, här och här.

Här hittar du arbetsgruppens förslag - läs och bilda dig en egen uppfattning!


Media: DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3, SDS


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar