2010-03-05

(S) om landets pensionärer: "De vill inte betala mindre skatt"

Höjd skatt för landets arbetare är att vänta. Efter morgonens interpellationsdebatt om JO-anmälningarna mot Försäkringskassan följde en interpellationsdebatt mellan finansminister Anders Borg och ett antal socialdemokrater om skatten för pensionärer. Jag lyssnade till debatten och en sak var slående: socialdemokraterna pratar nu nästan inte alls om att sänka skatten för pensionärerna utan nästan uteslutande om att det ska vara samma skatt för pensionärer som för de som arbetar. I klartext: Ingen sänkt skatt för pensionärerna, bara höjd skatt för de som arbetar.

Några klargörande citat från debatten.

Kurt Kvarnström (s) kommenterar det faktum att socialdemokraterna aldrig sänkt skatten för pensionärerna:

”Jag vill ändå säga några ord om kommentaren när det gäller att vi inte har sänkt skatten för pensionärerna tidigare. Man kan uttrycka det på det sättet…”


Hans Olsson (s) beskriver socialdemokraternas syn på vad pensionärerna vill:

”De vill inte betala mindre skatt, utan de vill betala lika skatt.”


Finansminister Anders Borg summerar vår syn på de politiska färdriktningen:

”Vi har prioriterat välfärden. Det är centralt för pensionärerna. Vi har lag om valfrihet, massiva resursökningar för kommuner, 17 miljarder bara i år, förstärkningar som innebär att tryggheten för pensionärerna på sikt ökar.

Låt oss när det gäller skatterna komma ihåg vilket brett paket vi har riktat mot landets pensionärer. Arbetsgivaravgifterna försvinner för äldre över 65 år. Vi har dubbelt jobbskatteavdrag för dem som arbetar efter 65 år. RUT och ROT tror jag är avgörande och viktiga reformer för landets pensionärer eftersom just pensionärerna kanske inte själva orkar med reparationer eller service i hushållet. Det är viktiga och centrala förbättringar som Sveriges pensionärer uppskattar. Dessutom har vi sänkt pensionärsskatten med 5,5 miljarder. Det handlar om välfärden, om tydliga förbättringar av pensionärernas ekonomiska villkor samt den stora skattelättnaden i pensionärsskatten. Det är naturligtvis det vi ska arbeta vidare med.”Avslutningsvis, smaka en gång till på vad Hans Olsson (S) säger om vad pensionärerna vill: ”De vill inte betala mindre skatt, utan de vill betala lika skatt.” .

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar