2010-03-18

Studiebesök, sjukförsäkringsdebatter och en varning för Norvital

Några noteringar om denna veckas akviteter.

I måndags gjorde jag studiebesök på företagshälsovården Feelgood i Linköping för att lära mig mer om hur de arbetar hälsobefrämjande och med rehabilitering. Vi gör ju nu en satsning så att företagshälsovården kan byggas ut för att fylla en viktigare roll kring den enskilde i rehabiliteringsarbetet. Därefter besökte jag Svenskt Näringsliv och träffade Christer Mård samt branschorganisationsföreträdare för att både diskutera arbetsmarknadsfrågor och sjukförsäkringsreformen.

I tisdags debatterade (lyssna) jag sjukförsäkringsreformen med Veronica Palm i P1 Morgon. Kul att Veronica är tillbaka i sjukförsäkringsdebatten! Under en tid så har ju sossarna av någon outgrundlig anledning valt att skicka ut Ylva Johansson (s) för att ta sjukförsäkringsdebatterna istället (trots att hon inte ansvarar för de frågorna i riksdagen). Kanske är det svårt i längden för Ylva att kritisera Försäkringskassan när hennes make Erik Åsbrink (s) faktiskt är myndighetens styrelseordförande.

Veronica och några andra bloggare blev irriterades på att jag förde in ett nytt begrepp i debatten som svar på det felaktiga - och för många oroande - begreppet "utförsäkrade" när jag istället valde att kalla dem för "införsäkrade". Man blir nämligen införsäkrad i aktivitetsstödet när man lämnar sjukförsäkringen. Men det bästa begreppet, som säger vad det verkligen handlar om, är "omförsäkrade". Man går ju från en försäkring till en annan försäkring. Oppositionens tjat om "utförsäkrade" fyller bara ett syfte, nämligen att uppfylla socialdemokraternas cyniska strategi som går ut på att försöka vinna billiga opinionspoäng genom att skrämma människor. Jag har träffat många av de som skrämts upp av Veronica och hennes kollegor på vänsterkanten, men som berättat att de blivit lugnade och sett nya möjligheter när de fått klart för sig vad det nya stödet verkligen handlar om.

I tisdags kväll deltog jag i ett rundabordssamtal med den tidigare sjukförsäkringsministern Anna Hedborg (s) som - liksom jag - tycker att sjukförsäkringen är en föga lämplig fråga att driva en hård och polariserad politisk debatt kring.

Igår hade jag en debattartikel om sjukförsäkringsreformen publicerad på aftonbladet.se . Den blev gårdagens mest lästa artikel. Idag presenterades också nya siffror som visar att sjukförsäkringsreformen ger effekt. De långa sjukskrivningsfallen blir allt färre. Ett resultat av att vi nu satsar på tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser. Till exempel i form av rehabiliteringsgarantin, som förra året hjälpte 30.000 personer och i år bedöms ge rehabilitering till 50.000 personer. Från att vara det land i världen med högst sjukfrånvaro, så har vi nu sjukskrivningstal som närmar sig genomsnittet i jämförbara länder.

Mellan dessa aktiviteter så har det hunnits med ett och annat möte, mailsvar och telefonsamtal. Full fart har det varit.

Slutligen, låt mig passa på att varna för ett oseriöst företag som jag tyvärr drabbats av, Norvital, som tydligen ägnar sig åt att skicka ut produkter + faktura utan att man beställt några varor. Sannolikt strider det mot marknadsföringslagen och gällande EU-direktiv (se punkt 21). Även om företaget är norskt så gäller svensk lag i Sverige.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar