2010-03-25

Förstärkt FörsäkringskassaDagen inleddes med ett möte med belgiska senatorer som var på besök i Stockholm. De var både intresserade och imponerade av vårt pensionssystem. Inte minst av att vi lyckats få till stånd en så bred politisk enighet bakom det. Pensionssystemet stöds ju som bekant av de fyra allianspartierna och socialdemokraterna – eller ungefär 90% av ledamöterna i riksdagen. Vår pensionsexpert Mats G Nilsson hade fullt upp med att besvara gästernas frågor.

Jag har träffat många engagerade, kunniga och kompetenta handläggare och andra medarbetare på Försäkringskassan när jag rest runt i landet under de senaste åren. De gör ett fantastiskt bra och viktigt jobb. Därför blir det så otroligt ledsamt när man läser nyheter om att någon tjänsteman har agerat helt huvudlöst och gravt felaktigt. Kanske är det omöjligt att en så stor arbetsgivare, som Försäkringskassan är, ska kunna garantera att varje enskild medarbetare är professionell och utför sitt arbete på rätt sätt samt möter medborgarna med respekt och värdighet. Men det är viktigt att myndigheten, om det visar sig att någon agerat felaktigt, med största tydlighet klargör vad som är ett oacceptabelt beteende. Medborgarna ska känna förtroende för Försäkringskassan och myndighetens medarbetare ska känna sig stolta över sitt arbete. Då kan man inte ha tjänstemän som agerar på ett sätt som fördärvar tilltron till verksamheten. Även om Försäkringskassan har tusentals och åter tusentals engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare, så kan enstaka omdömeslösa personer ställa till en otroligt stor skada och mycket elände för enskilda personer.

För att förbättra Försäkringskassans bemötande av människor och stärka rättssäkerheten har regeringen idag – dock inte som ett resultat av dagens medierapportering - förstärkt myndigheten med en överdirektör, Stig Orustfjord, som ska koncentrera sig på dessa uppgifter (se videoklippet ovan). Jag är övertygad om att han, med sin långa bakgrund inom socialförsäkringsområdet och erfarenhet av ledarskap, kommer att kunna göra ett mycket bra jobb.

Under eftermiddagen hann jag med en debatt i Radio Örebro om sjukförsäkringsreformen. En av de saker som är viktiga att klargöra är att de som omförsäkras och som nu erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering får samma ersättning som alla andra som får stöd av Arbetsförmedlingen. Den satsning som vi nu gör på arbetslivsinriktad rehabilitering är i särklass den största som någonsin gjorts och syftar till att förhindra att människor fastnar i långa sjukskrivningar och drabbas av alla de negativa följder som detta för med sig.

Min vice ordförande, Veronica Palm (s), slirade visst med fingret vid dagens votering. Ungefär som hon ibland gör i retoriken kring sjukförsäkringen. Men hon twittrar om att hon ska rätta till det i protokollet imorgon. Tänk om hon också kunde rätta till alla felaktiga påståenden hon spritt om sjukförsäkringsreformen.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar