2010-03-27

Sjukförsäkringsdiskussioner och rullstolsbasket

Idag har jag deltagit i östgötamoderaternas förbundsråd, där finansminister Anders Borg höll ett engagerat anförande och ombuden antog vårt regionala handlingsprogram "Tillsammans bygger vi föregångsregionen Östergötland". (FB, NT)

Vid lunch avvek jag ett par timmar för att bl a debattera sjukförsäkring och integration i en debatt som anordnades av nt24/corren24 i den nyrenoverade och utbyggda gallerian Hageby Centrum. Debatten sänds i form av ett antal program efter påsk. Under debatten framhöll jag det orimliga i den situation som vi hade tidigare - med å ena sidan världens mest sjukfrånvarande befolkning och å andra sidan en av världens friskaste befolkningar. Många långa och passiva sjukskrivningar ledde ofta fram till förtidspension enbart för att man inte fått den vård och rehabilitering som behövts för att kunna komma tillbaka i arbete. I de långa sjukskrivningarnas spår har många tragedier följt.

Risken för följdsjukdomar (t ex depression), social isolering, förlorat självförtroende och missbruk ökar kraftigt för den som är sjukskriven under en längre tid. Därför är sjukförsäkringsreformen viktig. Vi ersätter nu de långa passiva sjukskrivningarna med tidiga aktiva vård- och rehabiliteringsinsatser. Den Rehabiliteringsgaranti vi infört gav 30.000 människor hjälp förra året och i år beräknas ytterligare 50.000 få rehabiliteringsinsatser tack vare garantin. Sjukfrånvaron närmar sig nu samma nivå som jämförbara länder ligger på.

Innan det blev dags för lördagkväll hann jag förbi Stadium Arena där det spelades SM i rullstolsbasket. Lite hann jag se av matchen. Men anledningen till besöket var framför allt att diskutera sjukförsäkringsreformen och rehabilitering, i synnerhet för personer med ryggradsskador, med ett par killar som både har egna erfarenheter och många kloka idéer kring detta.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar