2009-10-14

Utanförskapet är lägre än för tre år sedan

Oppositionen försöker göra gällande att utanförskapet ökat jämfört med för tre år sedan. Detta är dock helt felt. Trots att vi för tre års sedan befann oss på toppen av en högkonjunktur och nu är mitt i en kraftig lågkonjunktur så var 17.000 personer färre i utanförskap i augusti i år jämfört med samma månad 2006. (klicka på bilden)

Den internationella finanskrisen har ökat på arbetslösheten, men samtidigt har våra satsningar på vård och rehabilitering hjälpt fler människor tillbaka till arbetslivet från att tidigare varit sjukskrivna.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar