2009-10-27

Detta är pensionsöverenskommelsen

Igår presenterade regeringen skriften "Detta är pensionsöverenskommelsen". I den redogörs för den historiska överenskommelsen mellan de fyra allianspartierna och socialdemokraterna om att reformera pensionssystemet för att göra det långsiktigt hållbart.

Hade inte förändringarna gjorts så hade det gamla pensionssystemet kraschet någon gång runt 2015 eftersom att det var uppbyggt som ett pyramidspel eller kedjebrev där noten skickades till kommande generationer. 40-talisternas pensionsavgångar skulle ha gett det gamla pensionssystemet dödsstöten.

pensionssystemet.se kan du läsa mer om just pensionssystemet.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar