2009-10-27

Oppositionen splittrad i synen på sjukförsäkringen

Idag svarar jag och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson på en artikel av Lars Ohly (V) på Aftonbladet Debatt. I korthet så noterar vi att socialdemokraterna numera står bakom nästan hela sjukförsäkringsreformen och att det är större skillnad mellan (S) och (V) i synen på sjukförsäkringen än mellan (S) och Alliansen.

Socialdemokraterna har ju nu sagt att de stödjer den historiska beräkningsgrunden för den sjukpenninggrundande inkomsten och ställt sig bakom både rehabiliteringskedjan och utfasningen av den tidsbegränsade sjukersättningen.

Ohly kommer få svårt att övertyga (S) om att byta uppfattning ännu en gång eftersom att (S), trots allt, insett att den gamla ordningen som ledde till att vi hade världens mest sjukskrivna befolkning inte var hållbar i längden.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar