2009-10-27

EU-konferens om hur vi bryter utanförskapet

Hela dagen har jag deltagit i ”High Level Conference on Labour Market Inclusion” (på slarvig svenska ”utanförskapskonferensen”), ett arrangemang av det svenska ordförandeskapet lett av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Jag brukar vara skeptisk till konferenser och tycker ofta att de inte ger så mycket, men dagens konferens var verkligen givande. Många bra talare och intressanta perspektiv. Sverige är inte det enda landet som har haft problem med kraftigt stigande sjukskrivningstal under det senaste decenniet/decennierna. Även om Sverige har haft en extrem ökning jämfört med andra länder. 2006 kostade sjukförsäkringen närmare 6.000 kronor per invånare och år, vilket var skyhögt över de allra flesta länder och ungefär 50% mer än i våra nordiska grannländer Finland och Danmark.

OECD:s representant beskrev det med andra ord, men sa i praktiken samma sak som Anna Hedborg (s) – dvs att sjukförsäkringarna runt om i Europa ”blivit en parkeringsplats för problem den inte var avsedd för”. Flera talare pekade på att det som måste göras är att skapa en aktiv socialförsäkring, med tidiga rehabiliteringsinsatser och incitament för alla inblandade att verka för en snabb återgång i arbete. Våra svenska reformer framhölls som goda exempel helt i linje med de rekommendationer som OECD ger.

Och vi ser ju nu också att våra sjukskrivningstal börjar röra sig ner mot mer normala nivåer jämfört med andra länder.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar