2009-10-06

Debatt i Aktuellt om rehabiliteringssatsningen

Hemma igen efter en debatt i Aktuellt mot Veronica Palm (s) om sjukförsäkringsreglerna och rehabiliteringsreformen. Det är svårt för (s) att hantera våra reformer eftersom att de vet att det vi gör är bra för att hjälpa fler människor tillbaka till arbetslivet och de har i sitt välfärdsrådslag för ett år sedan presenterat förslag som till ungefär 90% stämmer överens med det som vi nu genomför, men samtidigt kan de ju inte säga att dom tycker som oss eftersom att det skulle strida mot deras grundläggande affärsidé - att alltid vara emot allt som vi föreslår.
Socialdemokraterna misslyckades totalt med sjukförsäkringen. Istället för att erbjuda sjuka människor tidiga aktiva rehabiliteringsåtgärder så erbjöd de en lång passiv sjukskrivning som ledde fram till en förtidspensionering och ett permanent utanförskap för många människor. Jag har under årens lopp haft otaliga samtal med olyckliga människor som tvingades ut i förtidspension under sossarnas styre. De har inte velat något hellre än att få stöd att komma tillbaka till arbetslivet. Nu sätter vi slutligen punkt för den socialdemokratiska "vänta och se"-politiken och erbjuder istället människor nya möjligheter att finna vägar tillbaka till arbete och gemenskap genom den största satsningen på rehabilitering som någonsin genomförts.
Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar