2009-05-08

Pensionsfrågan splittrar oppositionen

Denna förmiddag ägnar jag åt en riksdagsdebatt om pensionssystemet. En fråga som splittrar oppositionen. De fyra allianspartierna och socialdemokraterna står bakom det reformerade pensionssystemet, medan vänsterpartiet vill ha något annat - oklart vad - och miljöpartiet som
också vill ha något annat - lika oklart vad de vill.

Media: DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar