2008-12-19

Vad var det jag sa: "Få påverkas av nya regler för sjukpenning" ?

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har den senaste tiden försökt att skrämma sjukskrivna människor med vad reglerna i den nya rehabiliteringskedjan kommer att innebära för dem. Jag har konsekvent sagt att ingen kommer att bli utförsäkrad den 1 januari och ingen som saknar arbetsförmåga kommer att "kastas ut ur försäkringen" (som det påståtts).

Den som saknar arbetsförmåga kommer även efter årsskiftet ha rätt till sjukpeng. Samtidigt som den som har arbetsförmåga ska arbeta eller söka jobb. Ty sjukförsäkringen är en försäkring mot inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga - inte en arbetslöshetsförsäkring. I grund och botten har samma prövning av arbetsförmågan som sker nu skett tidigare, den enda egentliga skillnaden är att vi nu infört en bestämd tidpunkt för när avstämningen ska ske. Och syftet med detta är att motverka att människor fastnar i långa passiva sjukskrivningar. För vi vet att långa sjukskriviningar i sig leder till en sämre hälsa, t ex på grund av social isolering.

På dn.se har man nu publicerat en artikel med rubriken "Få påverkas av nya regler för sjukpenning" . Läs den.

Och snälla ni, vänsterpartister och socialdemokrater, sluta upp med att skrämma upp sjuka människor helt i onödan. Många har det jobbigt redan som det är utan att ni oroar dem.

Den som inte kan jobba ska vara sjukskriven. Den som kan jobba ska göra det - eller söka jobb. Så enkelt är det.

Gunnar Axén

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar