2010-01-19

Vänsterkartellens illusionstrick

Oppositionen skriver idag på DN Debatt att man har ett eget förslag till reform av sjukförsäkringen. Mot Allians för Sveriges miljardsatsning på en rehabiliteringsgaranti och ett individuellt utformat stöd som ges i tid står en röd-grön rehabiliteringsröra. Vänsterkartellen har "omprövat" sin politik och i en del fall kommit fram till samma politik som vi har idag – fast med andra ord.

De enda tydliga förslagen visar på att Lars Ohlys krav på en återgång till den politik som havererade under socialdemokraternas regeringsperiod genomsyrar den så kallade nya politiken. I stället för att ta ansvar fortsätter vänsteroppositionen att bygga upp en bidragslinje och öppnar upp för evighetslånga sjukskrivningar, något som står i skarp kontrast till Alliansregeringens jobbpolitik.

Men det enda skarpa förslaget man har är att man vill höja ersättningen för de med de högsta inkomsterna (så där blev miljöpartiet helt överkört). I övrigt så beskriver man egentligen bara den ordning som gäller idag.

Här kommer mina första kommentarer till det som skrivs i artikeln:

"En individuell bedömning av den sjukskrivne ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag."

Det sker redan idag en individuell bedömning under hela sjukskrivningstiden, dvs även "senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag".

"Det ska under hela sjukskrivningsperioden finnas möjlighet att sjukskrivas på deltid i den omfattning som passar den enskilde individens situation."

Denna möjlighet finns redan idag. Personer som är sjuka och har en nedsatt arbetsförmåga har rätt till sjukpenning i den omfattning arbetsförmågan är nedsatt.

"Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren och den enskilde. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade. Vi vill se över krav och incitament riktade mot Försäkringskassan och ansvariga myndigheter för att den enskilda ska få de insatser de har rätt till."

Redan idag tas det fram individuella planer för återgång i arbete. Så detta är inget nytt. Det som är mest uppseendeväckande är den tydliga kritik som vänsteroppositionen ger Försäkringskassans medarbetare. På vilket sätt vill man ge incitament till Försäkringskassans medarbetare, genom bonusar?

"Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. "

Det sker inte någon prövning av arbetsförmågan mot en "fiktiv" arbetsmarknad idag utan mot den "reguljära" – dvs vanliga – arbetsmarknaden. Vilken arbetsmarknad vill oppositionen göra arbetsförmågeprövningen mot?

"I stället ska det senast efter sex månader göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren mot en för individen verkligt existerande arbetsmarknad. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig."

Idag görs en bedömning – utredning – av arbetsförmågan efter sex månader mot andra arbeten än hos den ordinarie arbetsgivaren. Om man inte bedöms kunna återgå till sin vanliga arbetsgivare inom ytterligare sex månaders sjukskrivning (med vissa undantag) så får man stöd att hitta ett annat passande arbete. Inte heller här synes det finnas någon skillnad mot vad som gäller idag. Däremot har Allians för Sverige gjort en jättesatsning på ökade möjligheter för människor med en begränsad förmåga att kunna vara delaktiga på arbetsmarknaden genom lönebidrag och Samhallanställningar.

"Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning."

Denna möjlighet finns redan idag och låt mig för tydlighetens skull citera rakt av från Försäkringskassans hemsida: " När du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan du ha rätt till rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen måste ingå i en rehabiliteringsplan som du gjort tillsammans med Försäkringskassan. Du kan till exempel få ersättning om du arbetstränar under en period, om du deltar i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram eller om du deltar i en utbildning under högst ett år." Man kan till och med få ersättning för att man bor på en annan ort än den vanliga och få ersättning för läromedel och kursavgifter. Hur kan oppositionen föreslå något som redan finns och påstå att det är en nyhet?

"Vi vill inrätta MOA-kontor – Människor och Arbete – och samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Människor ska ha en dörr in."

Detta finns redan idag. Successivt och utifrån lokala förutsättningar så samlokaliserar sig dessa olika myndigheter över hela landet. Hur kan oppositionen ha missat detta?

"För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond. Hur fonden ska utformas och finansieras ska utredas och preciseras efter valet. Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad."

Inte ens oppositionen själva verkar veta vad en särskild "fond" ska fylla för funktion. I övrigt så undrar jag vad som är skillnad mot idag, då vi satsar närmare tio miljarder kronor om året på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Om man inte kan få ett jobb på den "reguljära arbetsmarknaden" så kan man redan idag få någon form av anpassat arbete (t ex lönebidrag, offentligt skyddat arbete eller Samhall).

"Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för den som är över 58 år först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation. Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta."

Detta förstår jag inte. Ska verkligen inte en person med en permanent nedsatt arbetsförmåga, till exempel någon med en medfödd funktionsnedsättning som innebär att man helt saknar arbetsförmåga, kunna få förtidspension (sjukersättning som det egentligen heter) förrän dess att man fyllt 58 år?

"Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid. Det finns sjukdomstillstånd, till exempel vissa psykiska sjukdomstillstånd men även andra, där människor under perioder kan behöva få fortsatt sjukskrivning när återkommande prövning kan påverka sjukdomstillståndet negativt."

Denna skrivning är uppseendeväckande och förbryllande. Å ena sidan säger sig oppositionen inte vilja ha någon tidsgräns i sjukpengen, men här skrivs något som antyder att "Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid." Längre tid än vad då, om man nu inte vill ha någon tidsgräns? Och redan idag finns det ett antal undantag, till exempel om man har en allvarlig sjukdom eller där sjukdomen riskerar att försämras om man deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, som innebär att man kan få sjukpenning under en icke tidsbegränsad tid.

"Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de ges reella möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden igen."

Som jag skrivit ovan så så finns det redan idag en rehabiliteringspenning. Dessutom så satsar vi nu 17 miljarder kronor under de närmaste tre åren på arbetslivsinriktad rehabilitering i Arbetsförmedlingens regi. Så vad är skillnaden?

Sammanfattningsvis kritiserar oppositionen den politik som förs idag och föreslår sedan i praktiken samma politik, med undantag för några stora återställare till ett system de själva kritiserar. Tror verkligen vänsterkartellen att väljarna går på detta illusionstrick?

Gunnar Axén

Media: DN, SvD, Ex, AB, AB,

11 kommentarer:

 1. Det stämmer det du skriver men rödgröna röran har lyckats bättre på att fånga mänskligheten i förslaget än Alliansen. Alliansen har hamnat en teknokratisk beskrivning utan empati. Ni måste omformulera er så att empatin kommer fram i er politik. Samtidigt måste ni också påtala att ni inte är rädda för att justera saker som blivit fel - sossarna har ju alltid haft svårt att erkänna fel och åtgärda felen...

  SvaraRadera
 2. Men hur skall du kunna nå ut och förklara för väljarna att oppositionen bluffar?
  Medias rapportering kring dessa frågor går att jämföra med en fotbollsdomare som hela tiden blåser frispark för ena laget, men friar samma förseelse för det andra.

  SvaraRadera
 3. Riktigt bra sammanställning! Se till nu att få ut detta. Insändarsidor, Newsmill eller vad som helst.

  SvaraRadera
 4. Frihetbästating2010-01-19 14:33

  Bra och gör nu som Jonas H föreslår. Gå ut i alla media o gör det omedelbart. Det är ju tydligt att de rödgröna bluffar.

  SvaraRadera
 5. För att svara på din fråga i slutet av texten: Nej, väljarna går inte på detta. Men förutsättningen för att de inte ska bli "lurade" av de rödgröna är ju att de VET VAD NI GÖR! Kom loss nu, snälla. Du och moderaterna måste bli bättre på att kommunicera er politik. Det är lätt att finna information om vad ni gör om man är intresserad av politik. Men för merparten av folket (som jag finner vara mindre intresserade) är Alliansens politik osynlig. Bra bloggpost, men den hjälper inte om ingen läser den.

  SvaraRadera
 6. Den här genomgången stärker mig i uppfattningen att det bara handlar om kommunikation. Men nu måste Alliansen spotta upp sig i media, det räcker inte att analysera argument hit och dit. Nu måste vi få folk att tro på att Alliansens politik är bättre.
  Vad är bättre med Alliansens förslag till sjukförsäkring?

  SvaraRadera
 7. Bra rapportering. Såg Debatt i SV1 i kväll.
  Bra reperesenterat för Regeringens åsikter.
  Det tar sig i informationskvalitén.

  SvaraRadera
 8. För att vara ärlig så tror jag att risken är mycket överhängande att väljarna går på detta illusionstrick. Alliansen är fullkomligt värdelös i sin kommunikation med väljarna och jag blir otroligt glatt överraskad om Alliansen vinner igen.
  Den stora berättelsen om hur arbete skapas genom att människor väljer att starta företag exempelvis, var finns den? Var finns era attacker mot vänsterns erbarmliga energipolitik? Hur KAN ni strula till kommunikationen om sjukförsäkringen så till den milda grad?

  SvaraRadera
 9. Den första kommentaren hittar rätt.

  Vetenskapliga studier har visat att en majoritet av svenskarna har en personlighet där känslor är viktigare än resultat. Alltså måste en politisk allians som vill vinna val inte bara göra bra saker utan också förklara detta för väljarna och då gärna med en vinkling mot känsloargument. Här är oppositionen överlägsen - se bara beskrivningen av förändringarna i sjukförsäkringen utifrån känsloargument.

  Tror dock detta kan vara svårt för Alliansen då man arbetar utifrån logisk argumentation och hela tiden lyfter vikten med faktiska resultat. Ska man vinna val är det dock viktigt att också förstå väljarna som grupp, och de är som sagt i hög utsträckning känslostyrda...

  SvaraRadera
 10. Otroligt bra inlägg och det för mig till stor hjälp. Eftersom jag ständigt som moderat bemöts av negativa påhopp ifrån allmänheten just kring detta ämne. Men nu förstår jag ju precis vad det handlar om. Det gäller att folk som inte är politiskt engagerade också får del av denna kunskap!

  SvaraRadera
 11. Tack Gunnar, jättebra genomgång.
  Jag håller med flera här att syftet med reformen kommuniserats alldeles för dåligt.
  Där måste Alliansen bli mycket bättre.

  Vissa saker som att "dödsjuka människor ska tvingas söka jobb de sista veckorna i livet" som man hör ibland i debatten, borde ju alla förstå inte är avsikten.
  Men vänsterkartellen med Veronica (ljuger så det sprutar)Palm i spetsen har lyckats slå igenom i en fruktansvärt partisk media.
  Regeringsmakten är tydligen värt att skrämma livet ur sjuka människor. Det är skammligt!

  Ut och blogga, kommentera överallt ni kommer åt.
  Annars är jag rädd att det går åt H-vete i september.
  Vi måste kämpa!

  SvaraRadera