2010-01-13

Resultatet av sjukförsäkringsreformen: "De som kan återgå i arbete gör det"

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har idag presenterat en utvärdering av den reformerade sjukförsäkringen. Resultatet visar sig vara att de fasta tidpunkter då den sjukskrivnes förmåga att arbeta ska bedömas har fått till följd att både antalet sjukskrivna och sjukskrivningarnas längd minskar.

Utredaren Pathric Hägglund konstaterar:

"Vi ser tydliga tecken på att fler återgår i arbete i samband med tidsgränserna. Man kan säga att tidsgränserna innebär att de som kan återgå i arbete gör det."

Precis som det var tänkt således.

I en kommentar till rapporten understryker socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att...

"Den nya sjukförsäkringen handlar i grunden om synen på människan. Alla ska få rätt stöd, vård och rehabilitering för att kunna komma tillbaka och få möjligheten att känna sig behövd i samhället."

Gunnar Axén

Media: AB, AB, DN, SvD,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar