2010-01-12

"Långtidssjukskrivning är i sig en hälsofara"

Igår kom det ny statistik från Försäkringskassan kring utvecklingen av sjukskrivningstalen. Något som bland annat jag fick kommentera i Radio Östergötland (12.30 in i klippet). Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson gjorde det samma i Expressen och framhöll det faktum att de som har en arbetsförmåga numera - till skillnad från under socialdemokraternas styre - erbjuds stöd och rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden.

I en intervju med Ekot höll Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender med om att det före 2009 har funnit personer som fått sjukpeng men som egentligen inte borde ha haft det. Och avslutar med "Det är inte så nyttigt att vara sjukskriven om man inte behöver vara det. Att långtidssjukskrivning i sig är en hälsofara är nog någonting som man kan konstatera även medicinskt."

Från att haft en extremt hög sjukfrånvaro (och samtidigt haft en av världens friskaste befolkningar) har vi nu börjat närma oss en mer normal nivå jämfört med andra länder.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar