2009-10-18

Sverige frisknar till

PJ Anders Linder skriver initierat om den positiva utvecklingen av sjukskrivningstalen i Svenska Dagbladet idag. För några år sedan hade vi världens mest sjukfrånvarande befolkning och nu är vi på väg ner mot mer normala nivåer, om vi ser till vad som gäller för jämförbara länder. Idag har vi närmare 100.000 sjukskrivna jämfört med för tre år sedan.

Vår politik, med både en uppstramning av regelverket och omfattande satsningar på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, har gett resultat. Till och med socialdemokraterna erkänner detta nu genom att de backat och faktiskt stödjer merparten av de reformer som vi genomfört.

Gunnar Axén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar