2009-09-12

Sjukförsäkring under tillfrisknande

Om man saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada så har man rätt till sjukpenning, så kan den enkla och tämligen självklara tanken bakom sjukförsäkringen beskrivas. Den har inte förändrats under senare år utan är den samma som tidigare.

Om man har en arbetsförmåga så ska man arbeta eller söka sig till ett arbete, kan principen omvänt beskrivas. Något som de flesta borde kunna skriva under på som en självklarhet.

Vad är det då som har hänt?

Jo, vi håller på att få ordning på sjukförsäkringen igen. Den återupprättas till att fungera på det sätt som var den ursprungliga tanken bakom försäkringen.

Socialdemokraterna lämnade efter sig en (o)ordning som innebar att människor fastnade i långa passiva sjukskrivningar som sedan ledde fram till att man kastades ur sjukförsäkringen och in i förtidspensionens permanenta utanförskap. 140 personer förtidspensionerades varje dag under socialdemokraternas tid vid makten. Resultatet: över en halv miljon människor i utanförskap.

Den tidigare socialdemokratiska socialministern Anna Hedborg beskrev problemet med de många och långa sjukskrivningarna som att sjukförsäkringen ”blivit en parkeringsplats för allahanda problem den inte var avsedd för”.

Att pröva den sjukskrivnes arbetsförmåga är inget nytt. Med de gamla sjukförsäkringsreglerna kunde en sådan arbetsförmågeprövning göras av Försäkringskassan mot hela arbetsmarknaden redan efter 3 veckors sjukskrivning. Detta skedde dock ytterst sällan och efter ett eller ett par års sjukskrivning så förpassades man ut i förtidspension.

Det nya är att vi infört tydliga tidpunkter, enligt rehabiliteringskedjan, då arbetsförmågan ska bedömas av Försäkringskassan för att ingen ska fastna i en lång passiv sjukskrivning. Efter sex månaders sjukskrivning prövas nu arbetsförmågan för den som har ett arbete mot hela arbetsmarknaden, vilket kan jämföras med att den prövningen redan kunde ske efter tre veckor tidigare.

Att media nu rapporterar om att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen i 4.391 fall under det första halvåret för att personerna befunnits ha en arbetsförmåga kan jämföras med 2.117 fall samma tid förra året (innan de nya reglerna trädde i kraft). Det kan också jämföras med de 76.000 personer som enligt socialdemokraterna skulle få sin sjukpeng indragen i år eller de 7.069 som fick sin sjukpeng indragen under socialdemokraternas sista år i regeringen.

Precis som den hälsosamme ekonomisten skriver i sin blogg så är det vi ser nu säkert en engångseffekt beroende på att det finns ett antal människor vars arbetsförmåga aldrig tidigare har prövats och som gått in i en sjukskrivning innan rehabiliteringskedjan infördes.

Den som vill få en helhetsbild av sjukförsäkringsreformen och motivet till den rekommenderas att läsa detta blogginlägg.

Media:AB Bm DN Ex GP HD SDS SmP SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar